maxi fZIJN DAT NOU MIJN VAKANTIEFOTO'S?! HEIDE I .95 p./st. PROFITEER NU 199.- e^^\0o^ A AANBIEDING -> fa. t% GRANDIOZE TUINMEUBELSHOW DE REGT STER ROLLUIKEN Adverteren de Faam - de Vlissinger wijst U de weg LATTEN BANK PREI en 120x250 op nn TUINCENTRUM VERSTRATEN EN WALHOUT Twee leden Kallenberg Kollektief exposeren werk bij Gabriëlse KAWASAKI NU PLANTEN DE FAAM - DE VLISSINGER JA^»ensdag 22 augustus 1984 BERBER "KING" DESSO "FILDORE" ACRYL BERBER "PALERMO" DESSO COURAGE BERBER "PERU" "MARAKESH" "KASHMIR" nu 89.- ZWAAR VINYL nu 39.- DESSO KEUKENTAPIJT nu 29.- "RINOS MANZA" "TORONTO" VINYL KAMERBREED 6398.- GOES 01100-16358 Tja... als dat uw teleur gestelde reactie was, had u het volle rolletje beter naar Foto Verschuren kunnen brengen. Daar krijgt u Foto-Garantie. Want als er foto's bij zijn die u per ongeluk bewogen, onder- of overbelicht heeft, of ge woon niet zo mooi vindt, hoeft u die niet te betalen. Het is tenslotte al jammer genoeg dat uw foto niet geslaagd is. Foto Verschuren geeft u ook advies om mislukte foto's voortaan te voorkomen. Zij besteden bovendien éxtra aandacht aan de afwerking van uw foto's, zoals een goede vakfotograaf betaamt. En dat ziet u aan het eindresultaat. Breng uw volle rolletjes voortaan naar Foto Verschu ren, u krijgt uw foto's dan snel en risicoloos terug, mét Foto-Garantie. Foto Verschuren, de fotospeciaalzaak voor het betere fotowerk! DE VERTROUWDE COMBINATIE KUNSTSTOF Formaat: 40x250 14.95 Bijpassende poortjes ook sterk afgeprijsd Kussens afgeprijsd - Alle bekende merken - 79.50 tuinarchitectuur hoveniersbedrijf Donderdag koopavond AARDBEI- PLANTEN STORETTE KAMER- PLANTEN SNIJ BLOEMEN AMBAR EN PLANTEYDT IN KUNSTENAARSCENTRUM Anjercollecte Welzijn ouderen Korfbal Fort Rammekens Zandstroomcontact Nèrstigheidroete ,4 100% zuiver scheerwollen op juterug - 400 cm breed van 329 nu 259. 5 jaar garantie - gratis gelegd Wollen berber op legklare foamrug van 245 nu 149. 5 jaar garantie - gratis gelegd 400 cm breed - op legklare foamrug van 104 - |1U O". 5 jaar garantie - gratis gelegd 400 cm breed - op legklare foamrug ma van 89 - I1U 69. 5 jaar garantie - gratis gelegd 100% zuiver wollen op juterug - 400 cm breed van 198- nu149. 5 jaar garantie - gratis gelegd Zware wollen berber op juterug - 400 cm breed van 119 - nil 79. 5 jaar garantie - gratis gelegd Wollen berber 400 cm breed van 119. 200 cm breed - los te leggen van 59 5 jaar garantie 200 cm breed van 69 5 jaar garantie Nylon tapijt op legklare foamrug - 400 cm breed P m van 79 - RU 59. 5 jaar garantie - gratis gelegd Wollen berber op juterug - 400 cm breed van 1 79 - nU 119. 5 jaar garantie - gratis gelegd in de kleuren wit en grijs 400 cm breed van 98 HU 0%). 5 jaar garantie BRTLJAHT TAPIJT longtviele 16. U-dd.lburg, tel 01180 37473 Oonderdogovond koopovond s Maandags gesloten let op het |uiste otkes! In de longeviele tegenover Gobnelse 440CHOPPER BELT DRIVE van I 7398,- VOOR Deze geweldige 2-ctlinder viertakt motoren met elect rise tie starter, ook door ons in gebruik als vertiuurmotoren, ind. vol jaar garantie incl. gratis servicebeurten Incl. gratis bezorgen TERMIJNBETALING MOGELUK b v. 1798|— kontant en rest in maandtermrjnen inruil, ook van goede, zware motoren mogelijk. NU BESLISSEN, IS DIRECT RUDEN! maximaal bereik tegen minimale kosten in de>/lissinged dubbelwandig aluminium geïsoleerd 5 jaar garantie HEROAL-TOP uitvoering vlotte levering grootste showroom van Zeeland warmte-isolerend 's zomers koude isolerend 's winters inbraak beveiligend speciale assen kompleet gemonteerd betaalbaar voor u eigen fabrikage Showroom alleen open op vrijdag van 9-6 uur en zaterdag 9-5 uur. Dirk Dronkersweg 1 Goes Tel. 01100-11716 Cs avonds 01660-4055 of 01646-5208) FotoVfcrschuren ftestoftint Alle Füiak-n njn op maandagmiddag geopend. Bergen op Zoom St. Josephstraat 4 tel, 01640-53344. Breda Ridderstraat 8 tel. 076-144045. Middel burg Lange Delft 47 tel. 01180-12603. Oosterheide Zuiderhout 72 tel. 01620-26606. Oosterhout Arendstraat 23 tel. 01620-54252. Roosendaal Oude Markt 43 tel. 01650-69088. Rijen Stationsstraat 36A tel. 01612-3220. Steenbergen Kaaistraat 41 tel. 01670-63768. «O «p,^ 1,5 m lang onderhoudsvrij IKOOLPLANTEN Nieuwe aanvoer bloeiende CLEMATIS Pracht sortering in div. soorten 100x250 OO Cf) van 39.95. NuLLiUU van 46.95. NuLUnlIU Nu 10 VASTE PLANTEN van 20.-voor 9a95 ZANDBAK Drukgeïmpregneerd, kleur bruin, kompleet met afdeknet van kunststof. Verpakt als bouwpakket. Alm.: 120x120 x 25 cm. VEERSEWEG 124a-4332 BJ MIDDELBURG TEL. 01180-12380 Roestvrijstalen opbergkist bruin/wit Bouwpakket met schuifdeurtjes en opklapbare deksel 1221 x 61 d x 91 h Tot en met 11 augustus tonen Al- bert Verburg en Igor Horodisch (beiden van het Vlissingse Kalle- berg Kollektief) werk bij wonin ginrichting Gabriëlse aan de Lan- geviele in Middelburg. Verburg toont een tiental foto's die eerder deze maand nog te zien waren in de gangen van het Bethesda St. Jo zefziekenhuis in Vlissingen. Ho rodisch toont twee series van drie schilderijen. In de eerste serie toont Horodisch reisimpressies. Hij noemt ze 'een alternatief voor de alombekende prentbriefkaarten met Groeten uit....'. De tweede serie van Horodisch zijn politiek getint. Hij wijt de op komst van geweld, racisme en fascisme aan het collectief be wustzijn, waar geen plaats meer is voor individueel denken. 'Nor male warme relaties tussen men sen zijn niet meer mogelijk'. Van- Foto: Week van Albert Verburg daar dat zijn werken een nogal cynische titel meekreeg: 'Casata, draagt een ijselijke vreugd'. De foto's van Albert Verburg zijn gebaseerd op samenraapsels van verschillende objecten. Hij schept beelden die aan de alledaagse realiteit ontsnappen, doch worden' gekenmerkt door hun harmo nieuze compositie. Woninginrichting Gabriëlse is geopend op maandag van 13.30 tot 18 uur, van dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur (zaterdag tot 17 uur). Iene Ambar en Annelies Planteydt tonen van zaterdag 25 augus tus tot en met donderdag 13 september objecten, werken op papier en sieraden in het Zeeuws Kunstenaarscentrum. Beiden studeerden aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Ze hebben evenwel een andere achtergrond en manier van werken. Ambar laat in haar werk zien wat ze ziet en voelt. Planteydt wordt geïnspireerd door beweging en verandering. Het Zeeuws Kun stenaarscentrum is op dinsdag en donderdag geopend van 10 tot 17.30 uur, op woensdag en vrijdag van 1330 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur en op zaterdag van 10 tot 13 uur. De Anjercollecte die onlangs is gehouden in de gemeente Vlissin gen heeft 5870,50 opgebracht. Dit is iets minder dan vorig jaar. De verenigingen van wie collec tanten aan de actie hebben deel genomen, krijgen 20 procent van de opbrengst. De Zeeuwse Ko medie krijgt 107 gulden als belo ning, de Ruyterstad Singers 193.46. De overige uitkeringen aan de deelnemende verenigingen zijn: Soli Deo Gloria 148,66, Volksdansgroep Vlissingen ƒ183,73, Accordeola ƒ151,97, Onda 20,35, Vlijt en Volharding ƒ9.88, Caecilia 119,48, Oranje Nassau 104,92 en Ons Genoe gen 134,65. De Stichting Welzijn Ouderen heeft het jaarverslag over '83 uit gebracht. Daarin wordt ingegaan op de intra- en extra-murale zorg, het vrijwilligerswerk, het bestuur en personeel, de informatie en voorlichting, het cursuswerk en gespreksgroepen en de sociaal- culturele activiteiten van de stich ting. Belangstellenden kunnen het jaarverslag inzien bij het bureau Tweeëntwintig ploegen nemen zaterdag 25 augustus deel aan het pupillentoernooi van de korfbal vereniging Seolto in Vlissingen. Aan het toernooi doen kinderen van acht tot en met tien jaar mee. Met het pupillentoernooi valt ook het welpentoernooi samen. Dit staat open voor kinderen van zes en zeven jaar,.die nog spelender wijs leren wat korfbal is. De deel nemende kinderen kunnen zich ook uitleven in de speeltuin op het VCB-toernooi aan de Zuidbeek- seweg, dat naast het korfbalveld Jigt. Het aantal kinderen dat aan het festijn deelneemt wordt op driehonderd geschat. Het toer nooi begint om 9.00 uur 's mor gens en eindigt omstreeks half van de Stichting Welzijn Ouderen aan de Schuttershofstraat in Mid delburg. De Heemkundige Kring Walche ren maakt 29 augustus een excur sie naar het Fort Rammekens bij Ritthem. Dit vorig jaar geplande evenement kon toen niet door gaan. omdat in het fort opgra vingswerkzaamheden werden verricht. De aandacht van de kring gaat in het bijzonder uit naar de geschiedenis en de arceo- logie van het fort. De excursie be gint om half acht 's avonds bij de ingang van Rammekens. De huisvrouwencontactgroep uit de wijken Stromenwijk en 't Zand komt woensdag 29 augustus weer bijeen im De Vergulde Baars aan de Baarsjesstraat in Middelburg. Tijdens deze bijeenkomst van de groep -Zandstroomcontact ge naamd- kunnen de dames kennis nemen vam de verschillende acti viteitenclubs die het komende seizoen gaan 'draaien'. De bijeen komst van Zandstroomcontact begint 's morgens om half tien. Een zestal milieuvriendelijke landbouw-, tuinbouw- en vee teeltbedrijven in het westen van Zeeuws-Vlaanderen heeft geza menlijk een boekje gepresenteerd. In de brochre wordt uiteengezet hoe deze bedrijven werken. Ver der is een hele route langs deze bedrijven in het boekje opgeno men. De titel van de folder, de Nèrstigheidroete. is genoemd naar de werkgroet van de streek. Het boekje is verkrijgbaar- bij de streek-VVV in West-Zeeuws- Vlaanderen. die is gevestigd in G roede.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8