3 dagen stun Hwosma. 25r a 2 D E RT A O UW DISC CAMERA IS GEKNIPT VOOR KODACOLOR VR FILM. slagerij snel Unieke Siemens aanbieding Tanssen-Jobse 30 RRRRRomax uitlaten IDAVAINË De Faam en DeVlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren. Romax erkend specialist: SIEMENS. DOORDACHT EN DUURZAAM. ELEKTRO Telefoon 01184-12209 Van RLLiBERT ALEXANDER AUTOWASSERETTE AD VER TEREN GOEDE GEBRUIKTE KLEUREN TV's vanaf f 190.— VIDEOBANDEN HUUR. DE VLISSINGER Woensdag 22 augustus 1984 23, 24 en 25 augustus walkman 3-daags prijsje VIDEOBANDEN eik2enV0°Q 1 van 3 uur p-band, 50 dia s. feKla w 19.95 rJnDW ui a PORT WIE RW*® 3 daags prijsje 3 daags pnj*F E'W „„19^0 1 3 daags P^le L Vloeistof ornJ erwijderen van FIRMA VLISSINGEN - Nieuwendijk 35-39 bij Vissershaven óók op maandagmiddag geopend. De EVOLIA serie Z 35 o RR 1 voor vers naar uw eigen slager RUNDER VERSE WORST 5.95 vrijdag zaterdag MAGERE RUNDERLAPPEN 9.25 SCHOUDER KARBONADE 9.25 VERSE KUIKENBOUTEN 6.25 VERSE KALKOENFILET 19.90 natuurlijk...van uw slager van wi jlr 20% KORTING GRATIS MONTAGE Automobielbedrijf C. DIELEMAN VRIJDAGAVOND KOOPAVOND AVIA Benzinestation de Muynck EVENEMENTENKALENDER voor Vlissingen ADVERNEMEN ADVERTELLEN ADVERDRAAID ADVERZIEN ADVERGETEN ADVERB0UWEN ADVERK0PEN ADVERTENTIE PEyUSSINGEPj Foto Schuilwerve Video-Tip The Shining FOTO-VIDEO ÏHUILWERVI "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN JANSSEN-JOBSE recorder met hoofdtelefoon tlutw roet j® onderzeeër #ZW-CMCUU1UK lews Instruments g^g kwaliteit! j^QpgERGDOZEN >v<** jrvóör slechts ■W" magazijnen - da s 9 uur videol 3 daags prijsje •or AM FM ontvangst. Voor batterij enüchtnet. 49.5" ;0U0-VL1SS1NGEN op de kiek v ai"-"' VOOrD&rR0OTFOBWIAAT Schitterende plaat in i HOUTEN LIJST QlJê [*t£ï w -schermteverw^^^ CV-, GASVERWARMINGS- en LOODGIETERSBEDRIJF DOMBURGS SCHUITVLOT 21 MIDDELBURG -TEL. 01180-12330 Een moderne accessoire serie, afgestemd op de huidige wensen van de gebruiker. Elegant van vorm, harmonisch in afmeting en vormgeving. De veelzijdigheid van deze serie met het nieuwe ontwerp geeft de badkamer een praktisch en huiselijk accent. Kleuren: wit, crocus-blauw, bahama-beige. DOE-HET-ZELVERS KUNNEN BIJ ONS TERECHT VOOR AL HUN MATERIALEN OP SANITAIR-, GAS-, C.V.- ELEKTRO- EN DAK BE DEKKINGSGEBIED. VERSC Als u mij als Kodak Select fotohandelaar vraagt wat de beste kleurenfilm is voor uw Disc camera, dan luidt mijn antwoord: Kodacolor VR disc film. Ideaal voor kleurrijke, onvergetelijke opnamen van vakanties, dagjes uit, kinderpartijtjes en noem maar op. Daarbij garandeer ik u drie betrouwbare zekerheden: 1. De zekerheid, dat uw Kodak kleurenrolletje van constante kwaliteit is. 2. De zekerheid van een goed advies. vwomnnoow iKodak LU O z Ui O O 3. De zekerheid van kwaliteitsfoto's: Kodak Select Prints. Mooie kleuren, zo echt als het leven. En met het stempel van het eigen laboratorium van Kodak achterop. Zeker is zeker. ;ui sJechts OJ ZIERIKZEE«ETTEN"LEUR Puur rund - heerlijk gekruid 500 gramjL&ö kilo JJXrQEr mm kilo Z4>ö- w W Nu ook bij uw eigen slager ^F Hogeweg 138 01184 13971 VLISSINGEN St.Jacobsitraat 3 01184 12570 GLASSERVICE GILDEWEG 39 - VLISSINGEN extra sterke kwaliteit prijsafspraak vóóraf voordeliger door specialisatie snelle vakkundige '"i desgewenst öxxeYA^ (ook voor gratis kontrole) Alexander Gogelweg 18 Vlissingen - tel. 01 1 84-65262 Het adres voor at Uw: ELEKTRO TECHN. INSTALLATIEWERK ONTWERP- AANLEG en ONDERHOUD INSTALLATIEBUREAU: OOST-SOUBURG TEL. 61 709 Bij ons maakt u kennis met de nieuwe serie was automaten van Siemens. Modern, compleet maar vooral zuinig èn profiteer van onze feestelijke aanbieding. Scheldestraat 17 - Vlissingen Tel. 01184- 12965 Automatisch of Doe-het-zelf P. Krugerstr. 237. Vlissingen Tel 19010 donderdag 23 t/m woensdag 29 aug. 1984 do. Walstraat, BRADERIE. Thema: Vlissin- 23 aug. gen Maritiem De opening van de bra derie zal geschieden m.m.v. het Schel- deloodsenkoor. Org.: Ver. Winkelcen trum Vlissingen. vrij. Walstraat. 24 aug. BRADERIE. vrij. Stadhuisplein, 10e TAPTOE VLISSIN- 24 aug. GEN, m.m.v. Drum- en Bügelkorps 21.00 u. Beatrix uit Hilversum, Showkorps Oranje Nassau en Deltaband Vlissin gen. Org,: Sectie Am. Kunstbeoefe ning van de Culturele Raad i.s.m. Stichting V A.F. en Ver. Winkelcen trum Vlissingen. za. Walstraat 25 aug. BRADERIE. za. In en om De Schuur, Middelburgse- 25 aug. straat, Oost-Souburg, KLEDINGBEURS hele dag EN MODESHOW; festival met arties- vanaf ten, muziek, kinderspelen enz. enz. 10.00 u. Toegang gratis. Org.: Buurtver Van Duyvenvoorde. za. Kanaalstraat e.o., Oost-Souburg. 25 aug. RONDE VAN SOUBURG: wielerrondes 11.00- voor A- en B-trimmers, nieuwelingen, 17.30 u. liefhebbers en amateurs. Org.: Wieier- comité Souburg. za. 25 en zo. 26 aug. za. om 12.00 u. zo. 10.00 u. Sportcomplex Baskensburg, MEER KAMPKAMPIOENSCHAPPEN. Toe gang vrij. Org.: AWOC. za. Boulevard, OPTREDEN ALEX VAN 25 aug. SCHLIPPENBACH met trio (geïmprovi- 21.00 u. seerde muziek). Org.: Culturele Raad (Open Podium) i.s.m. Stichting Nieuwe Muziek. Een ieder kan activiteiten en evenementen, welke voor publiciteit via onze rubriek in aanmerking komen, uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de verschijningsdag, opgeven bij de Jeugd- en Recreatieraad Vlissingen, Badhuisstraat 104, 4381 LV VLissingen, telefoon 01184-16874 TE HUUR BIJ: Scheldestraat 42 VLISSINGEN 01184-17244 tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 Scfwkfwtraat 17 Vliumgan Tel. 011*4-12986 Si Jacobeetreet 77 Vhmamman 011» 12300 's Maandagsmiddags open. OPLAGE 22.700 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissingen Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koudekerke, Big gekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 44 400 verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: redaktie maandag 10 00 u advertenties maandag 1 7.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van'de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage 11 9.950.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 3