automerken ABC Nieuw Topmodel van Mitsubishi 'Oh, die ergerlijke opscheppers!' De schakelhefboom van de kracht EXTR^er^d'.'- O verkeersschool 40"§ Voor snelle beslissers: GLS-striping. Metallic lak. 3-deurs. 1.2 S/60 DIN-pk motor. Ruim f1.200,- keihard voordeel! i_e O Grhipppr Reparatie - Garantie SCHRIJF NU IN CHAUFFEURSOPLEIDING CCV-B JANSSENS OPEL VLISSINGEN A Geen kilometer beperking DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 22 augustus 1984 Van onze autoredacti Bij alle occasions vanaf 5.000,— AUTOMOBIELBEDRIJF Van fraassen b.v. MAZDA de Zeeuwsche chauffeursschool (Aanbiedingen zolang de voorraad strekt.) Ook leverbaar: Opel Kadett Olympia Special voor: f17995,-. e Pres. Rooseveltlaan 7 72. Tel. 01 1 84-1 71 00 AUTOBEDRIJF KLIP AUTOBEDRIJF RIJK BV S/S. DIJKWEL BV CITROËN AUTOBEDRIJF KLIP PAAUWENBURG B.V. k BLAAS AUTOBEDRIJF BRITANNIA B.V. Wllfiriy 01184-1 7736 Autobedrijf Joosse FA. DE DREU CO pony LA DA E41 DIJKWEL BV AUTOBEDRIJF BERBO GARAGE RENTON TRAMPER VLISSINGEN C.V. D DIJKWEL BV RENAULT RENAULT AUTOBEDRIJF DE TOEKOMST WONDERGEM MELSE PAAUWENBURG B.V. AUTOBEDRIJF CEVAAL Auto-Poppe Walcheren B.V. volvo Autobedrijf Van Fraassen b.v. PERSONENAUTO VRACHTAUTO CHAUFFEURSOPL. Tel. 01180-16208. AUTO-AKTUEEL van bouqie tot bumper^*-» wetenswaardigheden uit autoland In september komt de nieuwe Mitsubishi Galant up de Neder landse markt. Deze aërodyna misch gelijnde automobiel (cw- waarde 0,36) is de opvolger van de huidige Galant, sinds de introduc tie in 1978 het meest succesvolle model van het gehele Mitsubishi- program ma. Importeur Hart Nibbrig Greeve bv brengt de zeer complete en ruime Galant '85 in verschillende uitvoeringen: met nieuwe 1,6 en liter benzinemotoren en met een 1,8 liter turbodiesel met inter- coo'ler. Het nieuwe topmodel is uitgerust met een vijfversnellings bak of een elektronisch gestuur de/geregelde automaat. Het vol ledig nieuwe concept van de Ga lant '85 blijkt onder andere uit de wielophanging en vering (naar verkiezing elektronisch geregeld voor grotere stabiliteit), alsmede de overschakeling naar voorwie laandrijving. Op de foto de Mitsubishi Galant GLS zoals deze binnenkort gele verd gaat worden. Verwacht wordt dat de prijs het zelfde niveau zal hebben als de vorige Galant, 22.000 - rond de Vanaf 3 september kunnen proef ritten gemaakt worden ondermeer bij Tram per. Mercuriusweg 29. Vlissingen. RUSTIGE RIJDER IS SPORTIEVE RIJDER We kennen ze allemaal, die zogenaamde sportieve rijders. Je hoort ze al van verre aanko men, op twee wielen door de bocht scheurend bij het ver keerslicht altijd als eerste weg spuitend en onmiddellijk de hand op de claxon als ze ergens niet snel genoeg voorbij kun nen. Zelf zijn ze meestal de enigen die hun rijstijl als "sportier' betitelen. Medeweg gebruikers vinden het, over het algemeen juist erg onsportief. Niet op de laatste plaats door het -vaak onnodige- lawaai. Hoeveel geluid een auto maakt, heeft men niet helemaal zelf in de hand. Auto's van een toch al la waaierige soort produceren bij snelheden tot 50 km per uur in de stad vaak de meest herrie. Geluk kig besteden fabrikanten steeds meer aandacht aan een acceptabel geluidniveau. Zowel binnen als buiten de auto. Ook de overheid stelt voor de omgeving eisen aan het geluidniveau, van nieuwe au to's. Wel zelf in de hand heeft de chauffeur het onderhoud. Een goed onderhouden wagen loopt rustiger. En ook de rijstijl is van invloed op de lawaaiproduktie. Vooral in de stad, bij lage(re) snelheden, speelt het toerental een doorslaggevende rol. Bij verdub beling van het toerental neemt het buitengeluid met zo'n 15 db(A) toe en dat wordt als 3x meer la waai ervaren. Dus schakel zo snel mogelijk naar een hogere versnel ling en zo laat mogelijk weer te rug. Het als een schicht optrekken bij het verkeerslicht heeft in de stad geen enkel nuttig effekt. Bij het volgende stoplicht staat die langzame starter toch weer naast of achter je. Rustig door de bocht is niet alleen veiliger, maar spaart tevens de banden. En claxonneren is volgens het Reglement Ver keersregels en Verkeerstekens (RVV) alleen maar toegestaan bij dreigend gevaar. En het meest dreigende gevaar is de "sportieve" rijder zelf. Want zo zien anderen hem, als een gevaar. De sportief ste rijder is vrijwel altijd de rustige rijder. En bovendien de zuinigste. Hoe men nog rustiger en zuiniger kan rijden? De Nederlandse Stichting Geluidhinder (BSG) te Delft kan daarover 't fijne vertel len. Vooral die ergerlijke op schepper', zou dat boekje moeten aanvragen. De noodzaak een versnellingsbak in de auto in te bouwen, ontstond uit. de aard van de verbrandings motor met zijn alleen bij bepaalde toerentallen bruikbare vermogen. De voor dit doel vereiste versnel lingspook is echter vanaf het begin niet alleen een nuttig werktuig ge bleken, maar bovendien een mid del, waarmee de bestuurder zijn kundigheid in de omgang met de machine prachtig kon demonstre ren, tot.zijn eigen genoegen en dat van anderen. Wie weet bij welk toerental hij moet schakelen, be hendig met de versnellingspook kan omgaan en daarbij het spel met de koppeling niet verwaar loost. geldt inderdaad als een goed automohilist. In het begin van het automobiel tijdperk waren de versnellingspo ken grof en onhandig, de con structeur had alleen oog voor de functie. Later werd het schakel mechanisme meer verfijnd, af en toe verplaatste het zich, meestal om technische redenen, maar ook uit modieuze overwegingen, van de middenconsole naar de on middellijke nabijheid van het stuur; in ieder geval werd er zorg vuldig op gelet, dat het mooi van vorm was en goed in de hand lag. Ziehier onze tocht door de "scha- keljaren": 1. 1899 - Een buiten de auto aan gebrachte versnellingshendel bij de Wolseley, een auto, die in 1895 door Austin werd ontwik keld. 2. 1900 - Bij één van de eerste modellen van A dier was deze stuurschakeling er al. 3. 1937 - De versnellingsbak van de A udi Cabriolet van het type 225 (voorwielaandrijving) werd eveneens vanaf het stuur ge schakeld. 4. 1964 - Royaal van chroom voorzien schakelsysteem voor de automatische transmissie van de Dodge Polara 5. 1970 - Stuurschakeling bij de Cadillac Fleetwood. 1979 - Sportieve korte schakel- pook met lederen manchet bij de Volkswagen Golf GTI. 1982 - Schakelpook op de mid dentunnel, bij de Volkswagen Sirocco, nu met ingestanst schakelschema: de E van Eco nomy staat voor economisch rijden. MAANDEN Volvo 343 autom1 978 Volvo 345 GL....1980 Volvo 343 DL1982 Volvo 244 DL1978 Volvo 244 GLE1980 Talbot 1510 GLS1982 Opel Rekord 2.0 S1979 Honda Accord Sed1 982 Audi 100 LS1978 Mazda 1.3 HB1982 Mazda 1.3 Sedan1 982 Renault 5TL, 5-drs1981 Renault 1 4 TS1 979 Renault Fuego TX1 982 Ford Escort Bravo1 982 Toyota Corolla Liftback1 982 Datsun Stanza1 982 Fiat Ritmo 75 CL1 981 VOLVO Pres. Rooseveltlaan 768-4382 NB Vlissingen Tel. 01184-16679 Na 1 9.00 uur P. Zuiddijk Tel. 01184-10327 Eind augustus beginnen we weer met de wij bieden u de mogelijkheid om tijdens onze rijoplei ding CE/ DE tevens de chauffeurscursus te volgen cursusgeld 595.— examengarantie cursus bij u in de buurt tevens verzorgen we het praktisch gedeelte aanvullende opleiding personenvervoer cursus vervoer gevaarlijke goederen cursus bederfelijke goederen i CCV-B-opleidingen in Goes, Terneuzen, Middelburg en Zierikzee. Inschrijving en informatie: 01100-23140 01103- 1804 01103- 2428 OPEL KADETT OLYMPIA f16.7301- BEREKEND OP DE TOEKOMST PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. GEADVISEERDE AFLEVER1NGSK0STEN f 321,-. AF GENERAL MOTORS NEDERLAND B.V., ROTTERDAM. PRIJS EN SPECIFIKATIEWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. I Industrieweg 1 7 Vlissingen 01 184-13434 Industrieweg 2 7-29 Vlissingen Tel. 01 184-14400. b g.g 01 100 28545 BMW dealer voor Walcheren Veerseweg 10 04 Middelburg 01 180 29955 Industrieweg 1 7 Vlissingen 01 184 13434 AUTOBEDRIJF Gerbrandystraat 4, Vlissingen 01 184-65496 Dealer voor Midden-Zeeland EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE Herculesweg 12, Middelburg 01 180-12918 Off dealer van Pers - en Bedrijfsauto s ËJMWWjWLJ Industrieweg 1 9 Vlissingen official Gildeweg 20 lelefoon 01 184 1 9420 Vlissingen ford-dealer Oude Rijksweg 60 Telefoon 01 1 82-1 44 3 Nieuw- en Si Joosland Zusterstraat 34 Middelburg Tel 01 180-12972 wvunoRi Tevens dealer Subaru Pres Rooseveltlaan 745 Vlissingen 01 184-1 981 0 p»uciot( Off dealer van Walcheren Gildeweg 1 5-21 Vlissingen - Tel 01 184-13995 HYUnPQt Noordmonsterweg 4 Middelburg Tel 01 180-36815 zastava Mercuriusweg 29, Vlissingen 01184-19051 Middelburg 01 180 25851 OJ<^ mruilwagens - leasing Gildeweg 1 6 Vlissingen 01 184 17130 Seisplein 5 Middelburg 01 180-33003 Autobedrijf Industrieweg 31 Vlissingen Tel 01 1 84 1 5220 AUTOBEDRIJF Gerbrandystraat 4, Vlissingen 01184-65496 SUZUKI Dealer voor Walcheren Klein Vlaanderen 97 TOYOTA Middelburg 01 180-1 2865 Industrieweg 23 Vlissingen 01 1 84-12916 V lissinscn Gildeweg:: l el 0I IS4- Pr. Rooseveltlaan 768 Vlissingen ANWB erkend. Voor: De chauffeursopl. start 18 sept. a.s. J. H. Huyssenstr. 14, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 18