de Faam - de Vlissinger UW WEEKBLAD 1) EERSTE KWALITEIT 2) VERS 3) SPOTGOEDKOOP HET VOORDELIGSTE ADRES VLOERBEDEKKING* POLYETHER MATRASSEN 24.90 S*VELOURS* POLYETHER PLATEN* KARPETTEN DEKBEDDEN *GORDIJN VELOURS 5 scherpe prijzen. MATRASSEN MAAK EIGEN OLYMPISCH FOTO-ALBUM Adverteren de Faam - de Vlissinger wijst U de weg 259 299 79 3 voorIO00 169 299 249 199 99 229 199 DE VLISSINGER Woensdag 1 augustus 1984 DEKBEDDEN in vele kwaliteiten tegen GORDIJN VELOURS POLYETHER PLATEN 2, 4, 6, 8 en 1 0 cm. 1 20/200 ook op maat gesneden. ^v^polyether met 20% tot 30% voordeel SG30 SG35 SG40 80x190 116,- 125,- 160,- 90x190 129,- 145,- 180,- 90x200 139,- 155,- 195,- 120x190 179,- 198,- 245,- 130x190 195,- 215,- 265,- 140x190 210,- 230,- 290,- 140x200 219,- 245,- 305,- 160x200 365,- 180x200 415,- TAPIJTEN 400 br. reeds vanaf32.50 VINYL 200 br 20.— 32.50 34.90 400 br49.69.79. KARPETTEN tegen voordeelprijzen reeds vanaf1 59. VOORDEURM ATTEN op maat gesneden ENKELE SPELREGELS FILM EN BELICHTING LENSOPENING EN AFSTAND iedere dag geopend Verf-Glas-Behang - Handenarbeid - Grafisch centrum Dt Verfbron I Walstrait 8 -10 Vlissingen Tel 12830 sunland ananassap sunland druivensap 3es frisdrank pandin de lussaudière grote puntjes of bolletjes suikerklontjes santusa zuivere bijenhoning karaat halvarsne varkens sate m0na mgfêfaèêïs magere 1 franse «g^lü^y kwark v0lny roomboter augurken a/b vi0letta spaghetti roggebrood uebfraumilch halve perziken grote knakworsten spa rood of groen homburg barbecue worstjes v0lny halfvolle koffiemelk alle soorten brood café n0ir engelse drop campina vanille ijs magazunver macmtMdmM. Marconiweg 12 Tel. 01184-65923 Vlissingen bij PZEM-centrale achter MTS Vrijdagavond koopavond Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 1.30-5.00 uur, zaterdag van 10.00-4.00 uur Er zijn maar weinig Nederlan ders die met eigen ogen in Los Angeles het Olympisch spek takel zullen zien. Er zijn dus ook weinig vaderlanders die hun Toto-camera zullen kun nen richten op de vele duizen- de sportlieden die gaan strij den om goud. zilver of brons. Het advies uw eigen Olym pisch- foto-alhum te maken, lijkt daarom wat misplaatst. Toch is het dat niet. Dank zij de onvolprezen techniek, waar nu ook satel lieten aan te pas komen, kan men thuis gewoon via de beeldbuis mooie Olympische foto's maken. Foto's die - hoe gek het ook klinkt - vaak zelfs beter zullen zijn dan de foto's die men vanaf de tribunes in Amerika kan maken. Want ondanks de grote afstand van meer dan tienduizend km zit men er met het TV-toestel bij wijze van spreken bovenop. Foto's van TV-beelden zijn niet moeilijk te maken als re kening wordt gehouden .et een paar spelregels. Deze hebben allereerst te maken met de te kiezen beelden. De beste foto's van TV-beelden zijn die. die door de camera's van dichtbij zijn genomen. Totaalbeelden van een speel veld of van vele tientallen sportlieden geven zóveel de tails dat ze geen aantrekkelijk fotoresultaat opleveren. Ook snelwisselende beelden van voorbijflitsende ateleten bij voorbeeld zijn niet zo geschikt om scherpe foto's te verkrij gen. Stel verder de TV iets lichter in dan normaal. Maak vooral de "verzadiging" van de kleuren niet contrastrijker dan normaal. Bijna alle films zijn geschikt voor het maken van TV-fo- to's. Een film die zeker zal voldoen is de middelgevoelige 21 DIN (is 100 ASA)-film. De sluitertijd is bij TV-opnamen een vast gegeven, want een TV-beeld wordt opgebouwd in l/30e seconde. Daarom moet ook een belichtingstijd worden gekozen van l/30e seconde of - als de camera die tijd niet heeft van l/25e se conde. Op eenvoudige came ra's wordt soms geen sluiter tijd aangegeven: dat is bij voorbeeld het geval bij poc ket-camera's. Het advies is dan om een ge bruikt flitslampje op de ca mera te zetten. Dan wordt automatisch een sluitertijd van 1/30e seconde aangehou den. 't Moet vooral een ge bruikt flitslampje zijn want Hitsen bij een TV-opname mag niet omdat het licht wordt weerkaatst in de beeld buis en het beeld daardoor onzichtbaar wordt. Er ontbreken nog twee gege ven. De lensopening moet bij deze filmgevoeligheid worden ingesteld op 3.5. Wie een ge voeliger Film zou gebruiken, bijv. een 27 din (is 400 ASA)- film, dan moet het diafragma kleiner zijn oftewel 8 bedra gen. Tenslotte de afstand: die is gemakkelijk vast te stellen want men zet de camera- liefst op statief of op de rand van een tafel, - zó dat het TV- beeld beeldvullend in de zoe ker zichtbaar is. Om niet het risico te lopen dat een deel van het TV-beeld net niet op de foto's komt is het goed om aan alle kanten een kleine re serve aan te houden. Ook in de VAKANTIE!!! dus voor glas letters en teksten - ALLES van SIKKENS en TALENS Nabij de Vissershaven Gerard Rodts Volop vers voor uw goeie geld! En altijd waar voor uw goeie geld literpak literpak blikje 0,33 liter, sinas, ola of jewel rode Franse wijn, fles 0,7 liter zak 6 stuks kilopak pot 450 gram kuip 500 gram diepvries, 3 stokjes In filialen met verse zuivel, beker 450 gram pakje 250 gram zoetzuur, 3/4 pot zak 500 gram licht of donker, pak 450 gram fles 0,7 liter heel blik pot 400 gram, 10 stuks blik 0.25 liter 4 stuks a 60 gram flacon 1065 gram I 800 gram. gesneden. minimumprijs pak 175 gram zak 400 gram literbak JAC.HERMANSPRUSSLAG VLISSINGEN Hermesweg 25 MIDDELBURG Blauwedijk 74

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8