MET 19 JAAR OUDE KADETT DOOR AFRIKA VAN DAMME W.J. SONKE B.V. AUTO abc TWINTIG MILLE OPEL-AANZIEN VOOR ROND DE f 12.500,-. JANSSENS OPEL VLISSINGEN BANDENAANBIEDING! ÉIS» OPEENS ZIT JE IN EEN BETERE AUTOKLASSE. Shell helpt Autobedrijf Wondergem en Melse EAT^7^7 ADVERTEREN BIJ DE FAAM - DE VLISSINGER ZIT U GOED r vurwu u 66.00 69.00 77.50 82.50 Terugkeer van een bekende naam, Olympia Autoverkoop eerste half jaar bijna drie procent hoger wie niet adverteert wordt vergeten DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 1 augustus 1984 Sven staakt voorlopig verspreiding van "Brandstofverbruikscijfers" AUTOBEDRIJF Wissenkerke Tel. 01107-1477 Te koop gevraagd: Alle typen Peugeot 504 vanaf '78 t/m '81 Polski Fiat 125 P vanaf '79 t/m '81 F.S.O. Polonez 1500 vanaf '79 t/m '81 Autobedrijf EEN AUTO KOPEN BEGINT HIER f BOVAG GARAGE ALEXANDER S HHJAUTOSCHADE CASTEL AUTOSCHADE CASTEL fSm AUTOSCHADE CASTEL (k Motorcraft Autobedrijf Joosse TISSINK BANDEN BV Ji.Li.0i. W DE REGT - GOES ».d. Spiegelstraat 60, tel. 01100-16358 heeft 'n budget ergens tussen de 10 dt n f U bent toe aan een andere auto en u en 15 mille. Wordt liet een nieuwe, kleine auto ofeen Young One? Dat zijn heuse Opeis in genoemde prijsklasse, met weinig kilometers op de teller, merendeels Kadett, en tot in de punt jes gecheckt en goedgekeurd, zodat u een waterdichte Opel-dealergarantie krijgt. Bovendien zijn de Young Ones voorzien van een exclusief pakket accessoires. Standaard bij de Young Ones zijn uiteraard alle eigenschappen die een Opel berekend maken op de toekomst, zoals zuinigheid, komfort, ruimte, betrouwbaar heid, Kracht enaanzien. Zet die karakteristieken nu 'ns naast een nieuwe, kleine auto. Dan zit u met een Young One toch wel even (oB^L in een hetere autoklassc. bmkend opdi toekomst. BI] ONS ALS NIEUW, ZO GOED. Pres. Rooseveltlaan 772. Tel. 01 1 84-1 71 00 Gratis monteren en balanceren Merkbanden - staalgordel - radiaal MIDDELBURG t ZAND KOUDEKERKE Autobedrijf Joosse Gebruikte wagens, prijzen volgens ANWB Bovag koerslijst Ford Fiësta L 19808.750,- Ford Fiësta 1100 Bravo 198313.750,- Ford Escort 1300 L 1982 14.900,- Ford Escort 130O L 19785.750,- Opel Manta Combi Coupé GTE11.500,- Ford Taunus 1600 L 19762.500,- Citroën Visa special 19794.750,- BMW 320 198117.500,- Ford Taunus 1.6 GL 19797.500,- Ford Fiësta 1.1 1 198110.500,- CitroënGS 19783.000,- Ford Fiësta Bravo 198212.000,- Ford Taunus 1600 L 1978 5.500,- Ford Granada 2000 L 198217.500,- Ford Capri 2300 S veel extra's 198219.500,- Opel Ascona Diesel met nieuwe motor 198012.500,- Mazda 626 SDX met LPG 1981 12.500,- Renault 4 GTL 19829.500,- Ford Escort 1300 GL comb. 1981 15.500,- Opel Kadett 16 S Coupé 1979 8.000,- Peugeot 504 Diesel 19798.000,- Datsun Sunny Coupé 19807.500,- Innocenti 1000 19817.500,- Ford Granada 2000 L 198114.500,- Kom eens langs we hebben nog meer interessante aanbiedingen. Autobedrijf Joosse Saab-Seat-dealer voor Walcheren Industrieweg 31 Vlissingen Tel. 01184-15220 - Fiat Panda 45 8 mnd. oud 13.000 km. 11.950,- EEN SLEE VAN 'N AUTO - VOOR 10.995,— AUTO-AKTUEEL In 1962 verdween een be kende type-aanduiding uit het modelprogramma van Opel, de Olympia. In 1935 begon Opel met de bena ming "Olympia", voor een nieuw 1300 cc model, voor uitlopend op de Olympi sche Spelen van 1936. In deze sympathiekere tijd siert de benaming 3 types uit de Kadett, modelreeks, eebaseerd op de 3 drs. basis 1.2 S. 1.2 S Special en 1.3 S Special. Deze Olympia ver sie is voorzien van sierstre- pen en metallic lak. Het klantenvoordeel varieert van 1259,tot 1346. waardoor de 1.2 S Olympia in basisuitvoering voor 16.730,— staat geprijsd. Ook in de Ascona serie heeft Opel een speciale aanbieding: extra voorzien van rechter buitenspiegel, porticr-kaartenvak rechts en zoemer voor ingescha kelde koplampen geldt voor deze Ascona een catalogus prijs van ƒ19.995,-. het geen een voordeel voor de klant inhoudt van 2343 - Niet velen zullen Ghana, Kameroen en Zimbabwe op hun vakantieroute hebben opgenomen, zeker niet als de tocht ook nog eens wordt gemaakt met een auto van 19 jaar oud! Carel v.d. Voorde echter wel; vorig jaar reed hij met een B-Kadett heen en weer naar India en dit jaar poogt hij dit huzarenstuk te her halen door met een Kadett uit 1965 richting Afrika te koersen. De Kadett stond bijna 10 jaar bij de Hoogeveense Opel Dealer Hartgers on gebruikt in een hal. maar werd bereidwillig aan Carel uitgeleend voor de verre tocht. Na een uitgebreide grote beurt en enige specia le voorzieningen, zoals een carterbeschermingsplaat, Koni schokdempers, grote radiateur, Vredestein M S banden, extra lampen en een aantal onderdelen dub bel uitgevoerd, moet het maar lukken met de Kadett naar Zuid Afrika en als het kan ook weer terug. Uitgezwaaid wordt de Afri ka Kadett door de le eige naresse, mevrouw Padding en na zo'n 4 maanden wordt de Opel uit 1965 weer bij de de Hoogeveense Opel dea ler terugverwacht met zo'n 80.000 km méér op de teller. In het eerste halfjaar van 1984 zijn er blijkens de ken tekenregistraties bijna 300.000 298.886) nieuwe personen- en combinatie auto's in ons land verkocht. In het augustus-nummer van de Consumentengids is kritiek geuit op de brochure "Brandstofverbruikscijfers van personenauto's". Deze brochure wordt sinds enke le jaren uitgegeven door de ministeries van Economi sche Zaken en Verkeer en Waterstaat, Sven en RAI. De bedoeling ervan is de koper van een auto inzicht te geven in het verbruik van de verschillende merken en typen. De cijfers zijn geba- seerd op metingen van het verbruik die worden ver richt in laboratoria en soms op speciale testbanen vol gens de in Europa algemeen aanvaardde ECE A-70 meetmethode. Hierdoor is het mogelijk de verbruiks cijfers van de auto's onder ling goed te vergelijken. De Consumentenbond kwam na onderzoek tot an dere voor de automobilist ongunstiger verbruikscij fers. Haar kritiek spitste zich dan ook toe op het feit dat in de brochure zonder meer de door de auto-in dustrie verstrekte cijfers worden vermeld. Sven is hel met deze kritiek niet eens. Er bestaat wel degelijk een zekere controle op het cij fermateriaal door onafhan kelijke deskundige institu ten. Dat de Consumentenbond tot hogere verbruikscijfers komt dan in "Brandstofver- bruikscijfers" zijn opgeno men, roept echter vraagte kens op, temeer daar de verschillen in enkele geval len niet onaanzienlijk zijn., zo argumenteert Sven. In overleg met de Consumen tenbond zal worden uitge zocht wat de oorzaak hier van is. Voor alle zekerheid heeft Sven besloten de ver- Spreiding van de uitgave via haar bureau stop te zetten in afwachting van dit over leg. Dit getal ligt 2,8% boven dat van de overeenkomstige pe riode van 1983 (290.788). De groei in de autoverkoop die zich dit voorjaar mani festeerde is vooral de laatste tijd afgezwakt. In het eerste kwartaal bedroeg deze groei acht procent en in de perio de januari t/m mei 7,5%. De maand juni was met 39.593 registraties echter aanzien lijk lager dan juni 1983 (49.482) Naar de mening van de R.A.l. is het nog te vroeg om uit deze .ontwikkeling vergaande conclusies te trekken. Het lijkt er echter op dat dé aanvankelijke verwachtingen - die uitgin gen van een stijging van circa vijf procent in het ge hele jaar 1984 - zullen moe ten worden bijgesteld. 2x Opel Ascona 1 600 2 en 4-drs. LPG. Opel Ascona 2-ltr. diesel Opel Ascona 2 0 N Opel Manta 2 0 S Combi Coupé Opel Manta Ford Taunus 1600 L Stat Car Ford Siërra 1600 l Golf D (4x).: Honda Accord BMW 323i Alpma Renault 4 GTL. Mercedes 1 90. 600 km Toyota Starlet de Luxe Datsun Stanza 1600 de Luxe LPG Peugeot 305 SR BMW 320-6 LPG Dar 46 aut 1982 1979 sept '79 1979 1977 1979 1983 1979-1980 1979 1978 1982 april 1 984 1980 1982 1979 1980 1977 Industriestraat 8-10 Goes, 01100-1 5415, b.g.g. 14987 Alexander Gogelweg 18, Vlissingen Vlissingen Tel. 01184-65262 Voor rep. onderhoud aan alle merken auto 's plaat en overzet plaatwerk voor alle autoschade Oude Veerseweg 22 - Middelburg E0CWA Voor roestherstel en geheel spuiten Kenmerk voor vakwerk I ifTTTtt* Specialist in vracht-, bedrijfswagens en caravan- schade Tel. 01 1 80-27261 Voor al uw Ford onderdelen G^üdeweg^20^^VNssmc)en ttKtND _.oo MIDDELBURG (VLISSINGEN Kinderdijk 64-66 Gildeweg 7 (bij Miro) Tel. 01180-275021 Tel. 01184-15141 Kadett 1.3 S Special Caravan 5-drs1 980 Kadett Caravan 1.3 S 5-drs. (t'80) Special.. 1979 Kadett 1.3 S Caravan 5-drs. Luxus1 980 Ascona 1.6 S Luxus 4-drs66.000 km. 1 978 Ascona 1 6 S 2-drs rood 1981 Rekord 2 3 Diesel 4-drs 1979 Rekord 2 0 S Caravan 1981 Senator 3 0 S Automaat S LPG 1981 Citroen 2CV6 Special wit 1 983 Fiat 1 27 900 GL super 3-drs 33 800 km 1981 Honda Civic Luxe 3-drs1 982 Honda Civic Luxe 5-drs30.000 km. 1 982 Peugeot 1 04 GL 5-drs51.000 km. 1 980 Renault 5 TL 3-drs50.000 km. 1982 Renault 5 Aerobic -drsdecember 1 983 Talbot Horizon LS53.000 km. 1980 Volkswagen Derby LX45.000 km. 1979 BMW 3201977 Toyota Starlet 1,2 GL49.900 km. 1979 Autobedrijf Kalverstraatl Middelburg tel. 01180-25851 INRUILMOTOREN: altijd wel zo'n 30 stuks in voorraad. SPE CIALE AANBIEDING: HONDA 6 cyl. 19809 5.900-, KAWA SAKI z 1300 6 cyl. 1984 zwart 13.000.- NIEUWE MOTOREN: voor SPECIALE PRIJZEN o.a. HONDA 900 Bol d'or van 11.900.- voor 9.990.- HONDA CX 500 sport voor 7.990.- HONDA 400 N voor 5.990.- HONDA XL 500 voor 500.- minder. HONDA 750 KB voor slechts 7.590.-. YAMAHA XJ 650 van 8.990.- en XJ 550 van 7.990.- met 1.000.- korting, YAMAHA XZ 550 met 500.- korting. KLEDING: wij hebben ge woon alles. BANDEN: grote voorraad, scherpe prijs, monteren en balanceren GRATIS terwijl U wacht. SCHADE'S: Heeft U schade aan uw motor? Wij halen hem op. Ook kunnen wij Uw frame con troleren en richten. BROMFIETSEN: wij hebben alle merken in voorraad, o.a. HON DA. YAMAHA, TOMOS, SUZUKI, ZUNDAPP. Speciale prijs voor voor HONDA PX van 1.650. nu voor 1.290.— SUZUKI ER kost bij ons 2.490. INRU1LBROMMERS: 2 KREIDLER RMC 1.800.-, 2 TOMOS snorfietsen 850.- REPARATIES EN REVI- SIE'S: vuig - goed - voordelig. P.S. Wij hebben in voorraad de N1EUSTE YAMAHA RD 500 LC voor 15.999.— w Kadeet 1 300 S Luxe '82 4 drs14.750.— Kadett 1 200 S 1 982 14.500.— Kadett 1 200 S 1 981 12.900 1 35 SR 1 3 TL voor o.a. Renault, Fiat 1 45SR 1 3 TL voor o.a. Fiat. Peugeot en Renault 1 55SR 1 3 TL voor o.a. Datsun. Golf. Kadett en Honda 1 65SR 1 3 TL voor o.a. Ford. Ascona. BMW en Toyota A Wag MN... 11 Stateniaan 244 Tel 01 100-25663 j J 0ekkt>f Koudtjkèrkscweg 14 Tel OV180 14 7M J C. 8uveal M.ddeiburgwjsUaat 53 Iet 01185-1403 official lord-dealer Gildeweg 20, Telefoon 01184-19420' 4383 NK Vlissingen Oude Rijksweg 60, Telefoon 01182-1443 4339 BD Nieuw- en St. Joosland Austin Maxi 1 7501 980 Saab 900 Turbo 5-drs Saab 900 Turbo 3-drs Saab 900 GLS 4-drs Saab 900 GLS 4-drs Saab 900 GLS 5-drs .500,- ...1982 ...1981 ...1982 ...1981 ...1980 Fiat 1 27 Special 900 L Fiat 127 1050 30.000 km Fiat Panda 45 Fiat 1 28 Sport i g st Fiat Ritmo 75 CL Fiat Uno Lada 2105 GL Subaru Mini Jumbo SDL 10 000 km Mitsubishi Colt GL Renault 1 4 TL Renault 5 Ford Escort 40 000 km Mini Metro-1 3 S Sunbeam 50 000 km Rover 3500 55.000 km 1981 8.250,- 1980 7.950,- 1982 9.500,- 1978 4.950,- 1980 8.950,- 1983 12.750,- 1982 8.850,— 1982 9.500,- 1981 10.500,— 1982 11.950,- 1978 4.950,- 1980 7.250,- 1982 11.950,— 1979 4.950,- 1980 13.500,— ONZE TROTS. UW RIJPLEZIER

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 12