e Jbéliowl* vjalt. ras 5 s ft it a WINKELIERSVERENIGING WINKELCENTRUM VLISSINGEN The Scat Cats IN DE BINNENSTAD VAN VLISSINGEN DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 1 augustus 1984 WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). ARTSEN watersnoodramp 1953 in oosterschei.de, kerend KINDERBOEKEN ïTLH" ïl£hL JrGJc HOBBY BEURS ZONDAG 19 AUGUSTUS van 10-17 uur IN DE SCHOUWBURG TE MIDDELBURG Optreden Jazz looporkest Dit gebeurt van 1 4.00-1 6.00 uur in de binnenstad van Vlissingen. V «MM GROOT INTERNATIONAAL CONCOURS (Donderdag lot en met woensdag) HERMAN BRAND uit Neder land met zijn nieuwe voorstelling 'Blokhoofd' in de Spiegeltent Straatfestival Boulevard Vlissin- gen, donderdag 23 uur. Het CONTACT OUD MARI NIERS ZEELAND heeft een Taptoe georganiseerd. Straatfes tival Boulevard Vlissingen, don derdag 20 uur. De Amerikaanse formatie MR CHIPPY AND THE NEIGH BOUR HOODS weet op opval lende wijze bekende zangers te imiteren. Tent straatfestival Bou levard Vlissingen. donderdag 22 uur. DOGTROEP tijdens het Straat festival Boulevard Vlissingen, vrijdag middags en 's avonds zaterdag 19.30 uur. STEWART AND ROSS is een trio dat bestaat uit twee kome dianten en een musicus. Podium Straatfestival Boulevard Vlissin gen, vrijdag 16 uur. ZILTE SWING op de Podium Straatfestival Boulevard Vlissin gen, vrijdag 18 uur. CIRCUS PICCOLINI brengt al ternatief 'theatercircus'. Podium Straatfestival Boulevard Vlissin gen, vrijdag 19 uur. Tijdens de Midzomemacht- sstandwerkersconcours treden verschillende artiesten op. onder anderen DAVID FLETCHER en BIG BANDS, Straatfestival Bou levard Vlissingen, vrijdag vanaf 19 uur. PIGEON DROP met de produc tie This Way Stupid". Tent Straatfestival Boulevard Vlissin gen. vrijdag 22.30 uur. DE HUT uit België. Straatfesti val Boulevard Vlissingen, zater dag vanaf 16 uur. FRANCO AND HIS T.P.O.K. JAZZ uit Zaïre in de Tent Straatfestival Boulevard Vlissin gen, zaterdag 21 uur. ST. JUTTEMIS sluit met een concert het Straatfestival af. Po- Edwin Rutten en Jennifer Willems als 'Ome Willemen Teuntje'. (Donderdag tot en met woensdag) TERMS OF ENDEARMENT in Alhambra II Vlissingen, donder dag tot en met woensdag 21.30 uur. HOT BUBBI.EGUM OP HER HALING. Een stelletje klungeli ge soldaten moet de vlag van een rivaliserend kamp veroveren. De zeer vrouwelijke begeleidster van een Zwitserse militair attaché maakt het hen echter op haar ei gen wijze moeilijk... Alhambra II Vlissingen, donderdag tot en met woensdag 19 uur. Alhambra I Vlissingen, donderdag en vrijdag, zondag tot en met woensdag 14 uur. Scene uit '101 Dalmatiërs'. BILLIE TURF CONTRA KWEL in Alhambra II Vlissingen, don derdag en vrijdag 14 uur. 101 DALMATIËRS zorgen dat hun bezitter uiteindelijk toch nog de vrouw voor het leven vindt. Deze Nederlands gesproken film komt in Alhambra II Vlissingen, zondag tot en met woensdag 14 uur. VRIJENDE VOGELS is porno. Alhambra 23.30 uur. I Vlissingen, vrijdag Middelburg: za. tot 24 uur: A.P. Bruynzeel, Herengracht 68, tel. 15814. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, tel. 11721. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17,30-18 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: G. de Greef. Willem Klooslaan 1. tel. 68021. Zo. tot 24 uur: A.H. van Dijk. Koudekerkseweg 52, tel, 13459. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zonder afspraak. W.N. Oster- mann. De Kempenaerstraat 2, tel. 79791. Het hele weekend voor eigen patiënten beschikbaar. Souburg, Nicuwland, Arnemui- den, Middelburg-Zuid: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden tel. 01182-1308. Zo M. Perguin. Park de Moucheron 24. Middelburg, tel. 01180-29980. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17.30- tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostka- pelle, Serooskerke, Vrouwenpol der, Veere en Zanddijk: Za, zo.: J.P. Bekker, Dorpsstraat 2, Oost- kapelle. tel. 01188-1276. Domburg, Aagtekerke en West- kapelle: vrijdag 18 uur tot en met zondag 24 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7. Domburg, tel. 01188-1271. Koudekerke, Zoutelande, Melis- kerke en Biggekerke: vrijdag 18 uur tot en met zondag 24 uur: A.A. v.d. Male, Duinweg 59, Zoutelande. tel. 01186-1282. West- en Midden-Walcheren: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke. tel. 01185-2190 TANDARTSEN; Spreekuur voor spoedgevallen: za. en zo. van 11 tot 12 uur: J.A.L. Vaessen, Koepoortstraat 3, Mid delburg, tel. 01180-13403. APOTHEEK: Middelburg: dienst van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Ringeling, Lan ge Delft 133. tel. 01180-12538. Vlissingen: Singel, Singel 9 tel. 01184-12730. VERLOSKUNDIGE.: P.J. van Ginkel, Pres. Roosevelt- laan 232, tel. 01184-12775. DIERENARTSEN: Dierenpraktijk Oostkapelle, Ou de Domburgseweg 33a, 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18 uur: Th. J. Driehuis van Haselen, Gerbrandystraat 151 Vlissingen, tel. 01184-66548. Consult na tele fonische afspraak. Middelburg: (grote huisdieren), 33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg: 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. WIJK VERPLEEG KI NDIGEN: Kruisvereniging Waleheren-Oost. Middelburg-stad: E. de Valk, Meanderlaan 162, Middelburg tel. 01180-33316 Middelburg-Zuid en Arnemuiden: J. Kapias-Roose, Keiweg 22. Koudekerke, tel. 01185-2772. b.g.g. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel- le G. v.d. Ende, Vroonstraat 11, Serooskerke, tel. 01189-1226. Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: S.M. Slabbekoorn, tel. 01184-61843. Vlissingen-stad: za. en zo. J.H. Dekker, tel. 01184-66681 INDIANA JONF.S AND THE TEMPLE OF DOOM in Alham bra I Vlissingen, donderdag tot en met woensdag 19 en 21.30 uur. HOTEL NEW HAMPSHIRE in Grand Theater Goes, zaterdag en zondag 21.30, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur. TIROLERS WETEN VAN HE TE WANTEN, in Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. LE MARGINAL met in de hoofdrol Jean-Paul Belmomdo, Grand Theater Goes, donderdag en vrijdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 uur. het Zeeuws Museum, maandag en vrijdag 11.15, 14 en 15 uur. TERUG NAAR HET EILAND in het Zeeuws Museum, dinsdag 11.15, 14 en 15 uur. TIJ in het Zeeuws Museum, woensdag 11.15, 14 en 15 uur. DELTAFASE 1 in het Zeeuws Museum, donderdag 11.15, 14 en 15 uur. Er is nu ook een boekje FORT RAMMEKENS verschenen. De laatste weken staat het fort nogal in de belangstelling, enerzijds vanwege de tentoonstelling, die in het stedelijk museum van Vlissingen wordt gehouden, an derzijds vanwege de excursies, die in de vakantieperiode op woensdagavonden naar het fort gemaakt kunnen worden. Een belangstelling die terecht is, want het fort bij Ritthem is een unieke vesting. Overigens niet alleen voor Zeeland, maar in een veel groter verband. Zowel het ar cheologisch onderzoek door de AWN in de afgelopen jaren, als een onderzoek door bouwkunde- studenten van de Berlijnse Tech nische Universitiit hebben nieu- diuni Straatfestival Boulevard Vlissingen, zondag 15 uur. De organist DIRK JANSZ. ZWART concerteert in de Gere formeerde Kerk Serooskerke, za terdag 20 uur. De stadsbeiaardier van Culem- borg. HENK GROENENWEG bespeelt het carillon van de St. Jacobskerk. Vlissingen, zaterdag 15 tot 16 uur. Uit werken van onder anderen Lannoy, Aznavour, Fiocco en Morley bestaat het programma van de beiaairdier BERTUS OOMF.N. Abdijtoren 'Lange Jan' Middelburg, donderdag 19.30 tot 20.30 uur De bekende 2'eeuwse musicus LEEN DE BRO'EKERT vertolkt werken van Bach, Mozart en Handel op het orgel van de Lut herse Kerk Middelburg, vrijdag aanvangstijd niet bekend. EDWIN RUTTEN en JENNI FER WILLEMS vormen het ko mische duo 'Ome 'Willem en Teuntje'. Samein beleven zij gek ke, spannende en lachwekkende avonturen. Openluchttheater Domburg, vrijdag 19 uur. Kaar ten ;k 5,— in de voorverkoop bij de VVV's Domburg en Oostka pelle kaarten a 7,50 aan de zaal. De Vlissinger BRAM BEEK MAN brengt een interessant en gevarieerd projgramma tijdens zijn concert op het orgel van de Nieuwe Kerk Middelburg, dins dag 20 uur. De beiaardier CHRIS BOS weet zeker waar de klepels hangen van het carillon van de Stadhuistoren Veere, donderdag 15 tot 16 uur. De populaire zangeres ANITA MEIJER is te gast in Zeeland. Disco Cheesy (De Kaasboer) Biggekerke, donderdag vanaf 21 uur. JOS WOUTERS bespeelt het orgel van de Koorkerk Middel burg, donderdag 12.15 uur. HF.NK GROENEWEG geeft een carillonconcert op de beiaard van de Stadhuistoren Veere, zaterdag 19 tot 20 uur. Anita Meijer we gegevens over Rammekens opgeleverd. In de uitgekomen brochure staat daar het een en ander prettig kiesbaar beschre ven. Het is een rijk geïllustreerd boekje van 3<> pagina's. De Zeeuwse en de internationale be tekenis van het fort wordt er in belicht. Ook is er een beschrijving van het gebouw met de histori sche ontwikkeling van 1547 tot heden. Aandacht wordt besteed aan de vroegere bewoners en be zoekers van het fort, terwijl tal van andere historische wetens waardigheden worden vermeld. Wal niet in het Vlissingse mu seum te zien is, rmaar waaraan wel in het boekje oen hoofdstuk is gewijd, dat is aan de planten en dieren, die Fort Rammekens zijn specifieke natuurwetenschappe lijke waarde geven. Samen met de cultuur-historische betekenis maakt het het fort zo uitermate belangwekkend. Het boekje is de tweede publika- tie van de onlangs opgerichte Stichting Natuur- en Recrea tieinformatie. Deze stichting, die in Middelburg is gevestigd, stelt zich ten doel om op alle moge lijke manieren zinvolle informa tie over natuur en landschap be schikbaar te maken. Dat kan on der meer middels diaseries, in formatieve publikaties, en excur sies. De eerste publikatie van de stichting is echter gericht op de Duitse vakantiegasten. Voor hen was er tot dan toe vrijwel niets in hun eigen taal beschikbaar aan informatie over hun vakantiege- bied. ERI.EBEN SIE WALCHE REN is de titel van het boekje. Daarin wordt op een populaire, maar verantwoorde wijze de ont wikkeling van het Walcherse landschap beschreven en is er in formatie over de steden en dor pen, torens, boerderijtjes, molens, klederdrachten en flora en fauna. Het boekje besluit met een vijftal fietsroutes. Beide boekjes zijn verkrijgbaar bij boekwinkels en VVV-kanto- 'ren. (door Jan Smeek ens) Betsy Byars is in Amerika al jaren een gevierd schrijfster. En niet alleen, omdat haar boeken altijd wel een wat sentimentele onder toon hebben. Haar verhalen zit ten geraffineerd in elkaar, zijn spannend en gaan over raak geobserveerde en tot in de klein ste details meesterlijk beschreven mensen. In EEN GOUDVIS VAN TWEEDUIZEND POND heb ben Warren en zijn oudere zus Weezie al drie jaar hun moeder niet gezien. Een paar telefoontjes en wat briefkaarten is alles waar door ze weten dat ze bestaat en hen niet is vergeten. Ze is bezig met een soort grote-mensen-in- diaantje-spelen. En omdat ze zich heeft aangesloten bij een bewe ging die brandbommen in che mische fabrieken plaatst en Mo- lotov-cocktails gooit naar rege ringslimousines, wordt ze door de FBI gezocht. Een enkele keer belt ze Weezie op. maar Warren heeft alleen zijn door het vele lezen groezelig geworden briefkaarten. ENzijn dagdromen die hem troost geven in moeilijke ogen blikken. Gruwelijke films groeien dan in zijn hoofd. Over radioac tieve melksproeiende koeien, mensenetende slakken, buisslan gen en Bubbel de goudvis van tweeduizend pond, die in de rio len leeft en mensen opslurpt. Al zijn familieleden spelen in de films onaantrekkelijke rollen. Al leen zijn moeder komt er nooit in voor. Want hoewel ze haar beide kinderen opgeofferd heeft aan haar pogingen de geteisterde wereld te verlossen van alle kwaad, kan hij toch niet geloven dat ze niet van hem houdt. Pas wanneer hij voor het eerst in drie jaar haar stem hoort, besluit hij op te houden met zijn films, om dat hij inziet dat zijn dagdromen een grote valkuil zijn. Zich er he lemaal van bevrijden kan hij echter ook weer niet. Tegelijk met Goudvis II stelt hij zich voor dat zijn zus als advocate later hun moeder verdedigt., en misschien gebeurt er dan iets. Warrens on troerende behoefte aan gebor genheid en zijn pijnlijke verlan gen naar liefde en van iemand kunnen houden maken van dit onalledaagse en toch ook humo ristische verhaal een juweeltje. Een Goudvis van tweeduizend Pond door Betsy Byars. Uitgeverij Querido, A msterdam. Leeftijd vanaf 10 jaar. Prijs f 18,75. Woninginrichting Gabriëlse Middelburg BOB MARINIS- SEN, kinetische fotografie. Maandag 13.30 tot 18 uur, dins dag tot en met zaterdag 9 tot 12.30 uur en 13.30 tot 18 uur (za terdag tot 17 uur). Antiquites B. Witte Middelburg JAN HENKEL grafisch werk. Dindag tot en met zaterdag 10 tot 18 uur. Zeevaartschool Vlissingen MA RITIEME EXPO, alles wat heeft te maken met wat er op zee ge beurt. Maandag tot en met vrij dag 14 tot 21 uur. zaterdag en zondag 13 tot 18 uur. (tot en met 5 augustus) Hal stadhuis Vlissingen STRAND, WIND EN WATER foto's van winnaar en dertig an deren die deelnamen aan de Vlissingse fotowedstrijd in het kader van de opening van de boulevards. Werkdagen 8.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. Abdijplein 11, Middelburg, WAALKO J. DINGEMANS JR., water over Walcheren Maandag tot en met vrijdag 10 tot 16 uur. Dam 43, Middelburg PIET DIE- TEM AN, BOB PINGEN, BEN SLEEUWENHOEK en WIL LIAM VERSTRAETEN Don derdag tot en met zondag 14 tot 17 uur (vanaf zaterdag 21 juli). De Vleeshal Middelburg DE COLLECTIE VAN HET MU SEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST TE GENT; Dinsdag tot en met zaterdag 11 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. Bethesda St. Jozef-ziekenhuis Vlissingen ALBERT VERBURG, foto's. Dagelijks. Lange Noordstraat 56, Middel burg. GERA DAUVII.I JF.R schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. Strandhotel Vlissingen, LEEN- DERT VAN DER POOL, 'Expo sitie Maritiem Vlissingen'. Dage lijks. Stedelijk Museum Vlissingen HET VERLEDEN VAN DE BOULEVARDS; Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur, za terdag en zondag 13 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg. RONALD VAN DOKKUM, acryl schilderijen en grafiek. Dinsdag en donderdag van 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 en 19 en 21 uur. Zaterdag 10 tot 13 uur. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aquarellen en kunstfoto's. Maan dag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTEN: Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Dinsdag woensdag, vrijdag en zaterdag 10 tot 12.30 uur. Biologisch Museum Domburg DE NATUUR IN ZEELAND EN DIEREN IN DE NATUUR. Da gelijks van 10 tot 17 uur. Nieuwstraat 25, Vlissingen 100 JAAR LOODSWEZEN ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen en gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. Grote Kerk Veere talrijke exposi ties VEERE ZEELAND 1984 zoals het was, met kaarten VER ZET EN VERVOLGING 1933- 19NU over de gruwelijke oor logsjaren, aangevuld met teke ningen en opstellen van leerlin gen. NATIONALE KEES I ROK KEN en BOERENWAGENS. Dagelijks van 10 tot 17 uur. 's Zondags van 14 tot 17 uur. Galerie Marquis Vlissingen, WERKEN IN VOORRAAD van bekende kunstenaars die eerder exposeerden. Zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur of na telefoni sche afspraak. Zeeuws Museum Middelburg JACOBA VAN HEEHSKERCK moderne kunst uit het begin van deze eeuw. Dagelijks van 10 tot 17 uur. Galerie "De Wijnstock" Middel- Iburg RINO VISSER EN FRANS VAN DEN DRIEST illustraties uit het Zeeuws Platenboek. Don derdag en vrijdag van 2-5 uur, zaterdag van 11-12.30 uur en 2-5 uur. De Schotse Huizen Veere schil derijen en aquarellen van YANSI VAN WOERDEN; Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur. De Klos Middelburg, PHILIP BODENSTAFF. Fotografisch werk. Gemeentehuis Meliskerke L. VLIEGER, Pastels en penteke ningen. Werkdagen 9 tot 17 uur Stedelijk Museum Vlissingen VONDSTEN T VLIEGEND HART, voorwerpen uit het in 1735 vergane VOC-schip. FORT RAMMEKENS historie en op gravingen van en uil de Wal cherse vesting. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur, zater dag en zondag 13 tot 17 uur hoek CHINEES-INDISCH RESTAURANT cWoa DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) tel. (01184) 65783 voor mineralen, edelste nen, fossielen, schelpen, apparatuur, etc. etc. WA BUS* n ^fiff jg van 51 standwerkers uit: Belgie «Duitsland «Denemarken «Spanje Frankrijk «Engeland «Oostenrijk «Nederland aangevuld met 1 75 normale marktkramen PLAATS EN TIJD: Boulevard Evertsen te Vlissingen. in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 augustus 1984 van 21 00 tot 1 00 uur Talloze attracties w o een grote Passar-Mallam. eet- en drink tenten en veel artikelen die u anders met op de markt vindt De 51 standwerkers uit 8 landen brengen op hun eigen ma nier en in hun eigen taal hun waren aan de man/vrouw Dit alles met een verlicht Knokke en verlichte schepen op de Westerschelde als achtergrond Zeeuwen en vakantiegangers, dit mag u niet missen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 10