GAAT LADY Dl IN MIDDELBURG HAAR GOUD,ZILVER, JUWELEN EN PERZISCHE TAPIJTEN KOPEN? KOM ZATERDAG NAAR DE VEILING IN DE SCHOUWBURG VAN MIDDELBURG, MOLENWATER IAG GEOPEND 2.r&s I9W 799 1 - iq^ 2ébf .995" FotoVerschuren A ?rodücf gabriëlse HALVE PRIJZEN NU SAMEN VOOR 110.- Sensationele veiling Kijken Aanvang veiling KEES SEIJBEL 474 Bij het tweede paar wordt het pas leuk: zaterdag 28 juli van 11.00 tot 14.30 uur. zaterdag 28 juli 15.00 uur. i fii DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 25 juli 1984 de middelburgse Qlazenief bv m m VAWF 25- KST* 13951 393 «0cy WISHER VHS ume*g iqq cjbe AKAI T/Pe p- - Technics PHILIPS KLEueew TV 26 K5 U6&Ö KLEI MB huishcupeloke APPACATEISI PHI UPS VcLeueE^JTV ft» mm.mm HRJOO I £:£r W( qgp informatie Koopkracht: predikaat "gezond" op kinderkoeken verwerpelijk. A HERSTOFFERING Baby in de familie? Maak zo nu en dan wat filmopnamen /x die laten zien wat zo'n hummel in de eerste /jaren beleeft. Bij aankoop van 2 paar opruimingsschoenen gelden Bijv.: 1 e paar normaal 1 20.- 2e paar normaal 1 00. opruiming 89. opruiming 69. VLISSINGEN MIDDELBURG St. Jabobstraat 22 Lange Viele 36 op zaterdag 28 juli a.s. zal door Veilingbedrijf Rozenburg, L. van Meer- dervoort 249, Den Haag onder toezicht van deur waarder R.A. Bongers bij opbod worden verkocht. HONDERDEN KOOPJES Zijden en wollen hand geknoopte Chinese, Perzische en andere oosterse tapijten. Verder goud, zilver en juwelen. ,,r~" iv.rtvvakao** ^DONDERDAG 26')uh Voor vakman en doa-het-zelver KROMME WEELE 19. MIDDELBURG Tel. 01180- 12886 jachtlakken - autolakken - plakletters behang - ven/en (óók in spuitbussen) St. Janstraat 33 - 4331 KB Middelburg Telefoon 01180-33247 VOORZETRAMEN B S. Op maat gemaakte horren met professioneel materiaal Zie ook onze zelfgemaakte Raamhangers en Cactuskastjes - ISOLERENDE BEGLAZING SÉSSi®* iZEM PHIUl^S- ATARI - \KVEU.\\I\&\C*4 SPÊU-EN THCHUCÏ. ES.M 2C6 TECHNICS K.M2I6 2H3 TECH KJ ICS. R6M22M 'H23 s+w «r ioo -.2.79 AKAI «X1 -239 AW Hy-2 -359 Akai -399 AKAI HX-RT -iy9. PHILIPS P612.I 3VC KE>V 11 PHiurs. Ffeza©**. rvtlurs FéU7 «W*"' ISDV/JATT- rrl sssrjw VAtATT <-"sr> watt vrrj ÏHlUPS- I7Q «S.TOCO 2e«7 1^-" ATARI— 239 IMT1=U_lV)lt»\©K> W THXAfetKjSlGU WeMTS ccMMopoee VKL 2o ccmaaccoce 6^ victö Ba^er3€R5MervjoLLB <£»*©Aione KJM |/"VT£7 Nlruw Ikjcaoos imetJ L AKAI VID&? VS/ 1 EO Mer «AFSTAM O <3«T*e Ml wGi W-AS-AcUTDkAAT^K/ 20 "TOT l<^Ro KECn KJfo INOiSlT A 50°^ VOA6CDMBI KJArn 6 -/L VA MAVM»F IXtRISTQNtM VHS- NV6co METAFfc-lAM E>9Q>eM Nfa 2M9 7Ö9 AUUO RACKS MU MET HO0€ KcSTMjq 20 TüT /o PHILIPS Luxe HIFI- &CK 6EK3 VAKJ Ce PHU>&T^ UIT pe uiei/M/g type F 231 v,DeD- irv i/i SB?5S WW PHILIPS T/PE CfOl WDe-LKAS^fJ TCJT "3G9o KceTlNK^ IAACOKJEKJ 230 LT«. oMBaeLDeues PHILIPS/ IGNJ IS 2A5-UTB. MABiJKJCKJ z«o OÊOCeiAuTDMA-TENJ RurcbJ -ZAMUS&» ,599 CEeCA^-WT^ TORMUl2LeM 599 «M<AI AT-KI «IT -2.: AKAI AT-S3 -3C -reoHKjvcs «.T-zrs- 133-I 99 I -tEC-HN\c.5> st-ZÏ* vysZ9$ PHn-lPS FZI32 -22' PHILIPS F2253 F05" "37' 3.VC. TK icc. KcBTIMS T5T MO9q AKAI AM - UT ng/B AKAI AM-M2 4*AAMI-M3 JtfC AK" ICO 399 I tkhmc:&SM-2I5- ét* T&-HNXAUX-ZiS L*,, - TECHNICS SM Z ST PHILIPS FiY/30 Hf© -2^ PHILIPS, FH2éh PLATEKaFdJECS ktortikJS-TCT SANYO 6^9 N»€UW6Te I Q/3Q TYTF VJTCL SISO I OF^UlMiNJöS PBUS X>FP^B_(ESK^r^1sJ mm wei m6el laaéi 6«peikp PHILIPS ACA 6/^9 INDfeiT 6qq T^HILlPS ACH OéO C»«e.-€l£CTEo »cyr 2J5 UTET?. SHARP FOS2T^^L.t: VIDCO MiMi VHS i€}e5-| ftQJ^ INiL i*aulAPEt I ro pxfens» AFBOiq 2IOLT». AFH»oUo Lre AF13 CH2 32-^ UTE. ^IRiDPkm/ MfcT HOÊIE CFGUlMlMÊiS P fi,[£MKC.N IV Kc^riM^ 2OTOTHC^0 trf*? k^KiKa K VfcT* [d-oFyfefeeroüt 3weén PHiuPsr^cx-eTj VANJ t^gvCQg 12Q F^-T philips F7i3o ae? PHIUPS F?23^ -23' AKAI AP- ©1 -/7« AKAI AP-D2 &2& -2JÏ TÈCHKI es SL&2IO azg-22 SCHM0DEP AUDIO PiSCK TEAM 2MCO IbCl. BcoOJg AUOIO- J PBO no PHILIPS <LEUeOJTV ^26 KLEUREtvjTV S"i cm Tseeuc» PHILIPS iCieueeN-rv 37CMB€OX> T-yoe 2ooé ^Bauknecht WASAUTOMAAT W 7-3-S Hoogtoerige wasautomaat Centrifuge 1000 omw mm 12 Basisprogramma s Kapaoteit 5 kg droog wasgoed Spaadoets voor M«ne wasies Regelbare ttiermostaal tol 95 C Inten/ai centrifugeer automaat Trommel en kuip uil RVS Kmderveiiige deurvergrendeling Speciaal wolprogramma Spoeisiop voor tir wasgoed Afmetingen hxDxd 85*60x60 Krasvast kunststof DovenWad kiEueetvJiv M2CM weS-D <S KA.KJA ©F^UiMiU6,ï» P«.iJ5 6-töFZUiEiees AT2U16i OF^lMtUEjS PP13S 229$- -sn^L sTcF2wic=ieR. 0fcafcoi5 feoUZ-TTCMefaA SLE^e J£f®- ia»u*^T QLuEAie KAET couroa. éso WATT PHILIPS HE 6aéo ICCO UI°OT Miei-e BLUE Aie. IQ 6q FeUrtfe-lM ATAri FILTFE. OJFCeooie K»U MCT «tiBcfTH KcènVJG, TVPE^MTO P.- - 5fecMBOEtt> TOSTI TOVSTE^ FHILITS FOHW __29_^L PHILIPS HPMHZ8 KeUL r-)^^"0 TAMSl /V - PHIL.IP5 HP II 3S- 3 KOPS SLXEE2 APPAGAATl KAA^TTEX AAED - AfPEL-^ tx-HGAPfee PHILIPS (SjEZlCrtTS -sctAeiuM HP 31^2 I KJU "bLec.HT"ó MP-SO emiM •5AP- CENTeiFLCt steoK i->2e^ PHILIPS LAesserd slidpe-R PHILIPS HE 2U70 feUK- CfCNet^ MOULINJEX 5cxs6> kdfpe FlLT^e. PHlUPS tXVO Ig^PE VTHEE U PILTE15 V BERGEN OP ZOOM naast Bristol shoes v. Konijnendurgweg 61 tel 01640 - 35256 maandag gesloten ROOSENDAAL inrit houthandel Hoornick Boulevard 118a tel 01650 -55144 -6iut 11 miKro-eiecifo i'.'i a a 11 i:vi a :<»m .'i a«i -i 37T»1 Ruime parkeer geegenheld Eigen serviced lenst vakkundige bediening Eigen bezorgwagens ■—.««■■m»ii mi- 2C.WWEHC METS Ekt ZOKJKJU- TSAfVJK-EKJ MU VAK1AT GOES Marconistaat 4 naast toto - tel 01100-14224 maandag gesloten VLlSSiNGEN Kermesweg 23 inkoopcentrum Groenendijk tel. 01184 12563 TERNEUZEN Schependijk 9 tel. 01150 - 12423 maandag gesloten 3 FILMS HALEN 2BETALEN "GW RESOLUnOb EiJ FUJICOLOR 10 mw ion cat» ««is MHO* COiufcFMit* "ft. t UC-"' «1 fr.-fK.J' Mr/1 «oh «sou/no* CN 135 36 kablififlB FUJICOLOR HR100 Een uitstekend argument om uw foto-rolletjes eens bij Foto Verschuren ie halen. 3 Fuji-rolletjes halen en toch maar 2 betalen. Da's pas een snel verdiend vakantie-voordeel. Tol ziens in de grootste foto-speciaalzaak in zuid-west Nederland. HtrRtn op /.oom Si. Joscphslraai 4 tel. 0I640-53344 Bri'du Riddcrslraai X lol 076-I44045. Middolhorit l ange DellI 47 lel. Ill IK0-12603. Ooslerhelde /iiiderhnui 72 lel. 0I620-2660A Ooslerhoul Arcndllraai 23 lel. 01620-54252. Ronsendaal Ollllc Marki 43 lel. OI650-6908S Rijen Siatiomstraal 36A lel. 0I612-3220. Sleenbergen Kaaisiraai 41 lel. 0l67n-6376R. H et predikaat "gezond" dat met name de fabrikant van Liga aan zijn kinderkoeken verbindt is verwerpelijk. Al dus Koopkracht, dat een onderzoek naar deze en an dere koeken in haar vandaag verschenen blad publiceert. De Liga-koek Evergreen propageert "vol kracht" te zitten en zemelen, ijzer, vi tamines en niacine te be vatten. Sanovite geeft hoog op van de tarwekorrel "met zemel èn kiem" in het pro- dukt. Gezond zijn kinder koeken echter niet. aldus Koopkracht, omdat er veel suiker inzit. Evergreen be vat maar liefst 28% suiker en plakt aan de tanden. De eveneens onderzochte koe ken van Verkade, Zonnatu- ra, Avita en Natukos lijken veel op de Liga-produkten. maar van deze produkten wordt niet gesuggereerd dat ze zo gezond zouden zijn. Het konsumenten Kontakt heeft ook kritiek op de aan prijzing van Liga-koeken voor kinderen vanaf drie maanden. Het tarwemeel in deze koeken maakt het WONINGINRICHTING iangeviele 23 27 TEL 01180 12893 MIDDEIP'JRG Lid Interieur Waarborg 1 IN EIGEN STOFFEERDERIJ OOK IN ST LEDER Kleur - stofadvies met prijsopgave verzorgen wij gratis voor U produkt zeer ongeschikt voor zeer jonge kinderen, omdat het spijsverterings stelsel daar nog niet tegen opgewassen is. KNIPTIP OPRUIMING

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8