-w&eJc SNUFFELMARKT ZATERDAG 28 JULI A.S. m 'VUau cl Voa ZATERDAG 28 JULI TOERISTISCHE W/\ a W WINKELIERSVERENIGING f WINKELCENTRUM 7 VLISSINGEN "DE SMULH0EK" in Souburg IN DE BINNENSTAD VAN VLISSINGEN Woensdag 25 juli 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). De grootste en gezelligste openlucht Rommelmarkt van Nederland. Enkele honderden kramen antiek, curiosa, rommel, snuisterijen, kleding, fietsen, gereedschap, speelgoed, postzegels, munten, schilderijen, strips, boeken enz., enz. Diverse eet- en drinkkramen zorgen voor uw natje en droogje. Volop vermaak voor jong (o.a. Moonwalk) en oud. PLAATS: EVENEMENTENTERREIN (KOESTRAAT) WESTKAPELLE OPEN: VAN 14.00 TOT 21.00 UUR TOEGANG: VOLWASSENEN 2,50, KINDEREN TOT 12 JAAR 1- JKUn p D A TIC rondritten met de uKA I Iopaardetram 0 (donderdag tot en met woensdag) Een formatie die vooral werkt met computers, synthesizers en micro- composers is de Japanse band SAN Dl I AND THE SUNSETZ. Op een geheel eigen manier ver mengen zij westerse ritmen met oosterse klanken. Tent Straatfes tival Boulevard Vlissingen, dins dag 22 uur. Toegangsprijs niet bekend. De THREE WHEEL CIRCUS met de 'Three Wheel Circus Show' op het Straatfestivalterrein Boulevard Vlissingen. donderdag 19.30 uur en vrijdag 16 uur. Szene uit 'Broertjes' van het Werktheater Het Nederlandse WERKTHEA TER brengt zijn voorstelling Tussen Hemel En Aarde'. Tent Straatfestival Boulevard Vlissin gen. donderdag, vrijdag en zater dag 21.30 uur. Een ander programma van het WERKTHEATER is 'Leichner No. 5'. Spiegeltent Straatfestival Boulevard Vlissingen. vrijdag 20 uur. Het WERKTHEATER treedt op voor kinderen met 'Broertjes'. Tent Straatfestival Boule vard Vlissingen. zaterdag 14.30 Verrassingen in de Belgische MUUR Straatfestivalterrein. Donderdag tot en met woensdag) FITZCARRALDO is een opera liefhebber die voor Enrico Caruso en Sara Bcrnhard een operage bouw neer wil zetten midden in de Amazonejungle, zodat deze ge liefde artiesten daar zouden kun nen optreden in een opera van Verdi. Het ontbreekt hem echter aan geld. En als hij eindelijk erin is geslaagd zijn vriendin haar spaarpot te laten opofferen, be gint hij met een aantal indianen het door hem uitgezochte terrein te verkennen. Als deze onderne ming tegen alle verwachtingen in lukt. wordt zijn boot tegen rotsen verpletterd. De indianen weten niet wat zij zien als Fitzcarraldo (Klaus Kinski) de resten van zijn boot verkoopt en in Iquitos een opera van Bellini laat opvoeren.... ARTSEN Middelburg: za. tot 24 uur: A.W. Boerwinkel. Noordweg 214. 12460. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: S.A. van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. 12637. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: F. van de Berg. Giessenburg 12, tel. 65253. Zo. tot 24 uur: J.A.B. Cra mer. Gerbrandystraat 6. tel. 65498. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekliur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zon der afspraak. W.N. Ostermann, De Kempenaerstraat 2, tel. 79791. Het hele weekend voor eigen pa tiënten beschikbaar. Souburg, Nieuw land. Arnemuiden, Middelburg-Zuid: za. A.G. Bouw meester. Stationstraat 1 Arnemui den. 01182-1308. Zo. Th. Bloos, Kanaalstraat 70, O-Souburg, 01184-61212. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30- tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapel- le, Serooskerk, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za. zo.: A. Kousemaker. Torenstraat 46 Se- rooskerke, 01189-1212. Domburg. Aagtekerke en Westka- pelle vrijdag 18 uur tot en met zondag 24 uur: F. van Eede, Ca sern brootstraat 24. Westkapelle 01187-1234. Koudekerke, Zoutelande, Melis- kerke en Biggekerke: vrijdag 18 uur tot en met zondag 24 uur: P K. Noorlander. Middelburgsestraat 94. Koudekerke. 01185-1231. West- en Midden-Walcheren: A. Stutterheim, Beukelmanstraat 8 Meliskerke. 01186-1760. TANDARTSFTN; Spreekuur voor spoedgevallen /a en zo van II tot 12 uur B M J.M Willemsen. Langeviele 47. Middelburg01180-12822. APOTHEEK: Middelburg: dienst van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daar opvolgend: L. van de Boogert. Vrijlandstraat 79 Middelburg 01180-27471. Vlissingen: Papegaaien burg, Pa pegaaienburg 24-26 Vlissingen. 01184-66345. VERLOSKUNDIGE: M. Schless-van de Werken. H. Dunantstraat 19, Oost-Souburg, 01184-71768. Grazia Salvatori Deze film van Herzog is opgeno men zonder trucages en daardoor bijzonder indrukwekkend. Film huis Meccano Middelburg, don derdag 21.30 uur. Kaarten a 6,— aan de kassa. ANNIF. HALL van Woody Allen met Woodv Allen en Diane Kea- ton. Filmhuis Meccano Middel burg. vrijdag 21.30 uur. Kaarten a 6,— aan de zaal. TAXIDRIVER Travis Bickle (Ro bert de Niro) verschaft zich een arsenaal wapens om New-York bij nacht van al het 'gespuis' te zuiveren. En dat wordt hem in dank afgenomen ookFilmhuis Meccano Middelburg, zaterdag 21.30 uur. Kaarten a 6,— aan de zaal. WATERSNOOD 1953 in het Zeeuws Museum Middelburg, maandag en vrijdag 11.15, 14 en 15 uur. TERUG NAAR HET EILAND over de Tweede Wereldoorlog en de rampzalige gevolgen voor Zeeland. Zeeuws Museum Mid delburg, dinsdag 11.15. 14 en 15 uur. DIERENARTSEN: Dierenpraktijk Oostkapelle, Oude Domburgse weg 33a. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18 uur: Mw. Th. J. Driehuis-van Hasse- len. Gerbrandystraat 151 Vlissin gen 01184-66548. b.g.g. 01185-2069. Consult na telefoni sche afspraak. Middelburg: (grote huisdieren), 33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg: 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. Boulevard Vlissingen, zaterdag vanaf 16 uur. LEONARDO uit Argentinië met 'Light And Shoes'. Spiegeltent Straatfestival Boulevard Vlissin gen, zaterdag 16 en 23 uur. THEATRE THE MASK uit Yoe- goslavië met de strandvoorstelling 'Mme Leopoldines Memoires'. Straatfestival Boulevard Vlissin gen, zaterdag 19 uur. JAN V.D. ZW ART bespeelt het carillon van de Stadhuistoren Veere, donderdag 15 tot 16 uur. THEATRE THE MASK met de kindervoorstelling 'The Blue Flo wer Farytale'. Straatfestival Bou- OOSTERSCHELDE, KEREND TIJ over de afsluiting van de Oosterschelde, Zeeuws Museum Middelburg, woensdag 11.15. 14 en 15 uur. DELTA FASE I Over de afslui ting van het Veerse Gat. Zeeuws Museum Middelburg, donderdag 11.15, 14 en 15 uur. INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM in Alham- bra I Vlissingen, donderdag tot en met woensdag 19 en 21.30 uur. donderdag en vrijdag en zondag tot en met woensdag 14 uur. HIJ EN ZIJ IN DE ALPENWEI in Alhambra II Vlissingen, don derdag tot en met woensdag 21.30 uur. vrijdag 23.30 uur. SATIJNZACHTE LUSTEN is porno. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23.30 uur. PINKELTJE komt in de grote- mensen-wereld de ontvoerde Pin- kelbaron redden. Alhambra II Vlissingen, donderdag en vrijdag 14 uur. DE VROLIJKE TIROLER SEX KLINIEK in Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. In BILLIE TURF CONTRA KWEL beleeft de kwajongen Bil- lie Turf doldrieste avonturen. Al hambra II Vlissingen, zondag tot en met woensdag 14 uur. RISKY BUSINESS is een sex- komedie rond de 17-jarige Joel die als zijn ouders met vakantie zijn, bezoek krijgt van een call- girl. Met haar hulp weet hij de POrsche van zijn vader weer op te kalefateren en zijn toekomst op de Princeton-universiteit veilig te stellen. Alhambra II Vlissingen, donderdag tot en met woensdag 19 uur. DE WRAAK VAN DE NINJA in Grand Theater Goes, donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur. zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. WIJK VERPLEEG KL'NDIGEN: Kruisvereniging W alcheren-Oost, Middelburg-stad: I Blümers. Meulpad 23 Koudekerke. 01185- 2864. b.g.g. 01180-12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: J.G. Overbeeke. Bereklauwerf 14 Arnemuiden, 01182-2901, b.g.g. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapelle L. Vogelaar, Markt 36 Veere, 01181-339. Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder. Serooskerke en St. Laurens: M.M.A. Aernouts, 01180-16266. West-Souburg, Papegaaienburg. Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: W. Verhage-Westerbeke 01184-61541. KINDERBOEKEN (door Jan Smeekens) In de jaren vijftig stuurde de Ca nadese regering de bioloog Farley Mowat naar het hoge noorden van Canada. Hij moest er onderzoek doen naar de slachtpartijen die wolven (volgens munitiefabrikan ten en leden van vis-en jachtclubs) aanrichtten onder kariboes. De regering hoopte dal de resultaten van zijn onderzoek haar een we tenschappelijk alibi zouden ver schaffen eens en voorgoed af te rekenen met de bloeddorstige en gehate roofdieren. Bijna een jaar lang verblijft Farley Mowat op de toendra waar hij het gedrag be- levard Vlissingen. zondag 14 uur. Het Nederlandse POMODANS- HUIS op het Straatfestival Bou levard Vlissingen, zondag 15.30 STRAATT HEATERGROEP MIMESTEIN uit Nederland tij dens het Straatfestival Boulevard Vlissingen, zondag 16 uur. THEATRE THE MASK met het programma 'Ouverture for Re quiem'. Tent Straatfestivalterrein Boulevard Vlissingen, zondag 20.30 uur. De Zeeuwse formatie St. Juttemis op het Open Podium van hel Straatfestival Boulevard Vlissin gen, zondag 22 uur. TROPICAL TOUR met de me dewerking van de groepen COM MA en ELECTRIC ANANAS. Tent Straatfestivalterrein Boule vard Vlissingen, maandag 21 uur. DOG TROEP op het Straatfesti valterrein Boulevard Vlissingen, maandag 's middags en 's avonds, dinsdag vanaf 14 uur, woensdag 's middags en 's avonds. De Nederlandse Straattheater groep GEBROEDERS FLINT. Straatfestivalterrein Boulevard Vlissingen, dinsdag 19.30 uur. De Zeeuwse band THE SERIAL treedt op in het voorprogramma van Sandii and the Sunsetz. Tent Straatfestivalterrein Boulevard Vlissingen, dinsdag 21 uur. FLUP EN JU uit Nederland met de voorstelling 'Iwan de Ver schrikkelijke' Spiegeltent Straat festivalterrein Boulevard Vlissin gen, dinsdag 22.30 uur. CIRCUS DE LU LU uit USA met de straatanimatie 'Vliegende Tij gers'. Terrein Straatfestival Bou levard Vlissingen, woensdag 's middags en 's avonds. Sandii and the Sunsetz JAH ARK EN ADIOA uit Senegal in de Tent van het Straatfestival Boulevard Vlissingen, woensdag 20.30 uur. 'Nucleaire Vlooien' is een voor stelling van CIRCUS DE LULU. Spiegeltent Straatfestival Boule vard Vlissingen, woensdag 22.30 De organist CHARLES DE WOLFF speelt werken van Jo- hann Sebastian Bach in de Gere formeerde Kerk Vrouwenpolder, maandag 20 uur. Kaarten a 5,— aan de kerk. De Domburgse BADGASTEN spelen 'Hééé,. jij ook hier?!?' in het Badpaviljoen Domburg, vrij dag en zaterdag 21 uur. JAN V.D. ZWART bespeelt het carillon van de Abdijtoren 'Lange Jan' Middelburg, donderdag 19.30 tot 20.30 uur. Werken van onder anderen Bach, Sweelinck. Brosig en Karow staan op het programma van de organist HERMAN VAN VLIET. Nieuwe Kerk Middelburg, dinsdag 20 uur. Toegangsprijs niet bekend. IMAN DE ZWARTE geeft een Brussels Wind Ensemble studeert van George, Angeline. hun jongen en Oom Albert, een wolvenfamilie die in niets blijkt te voldoen aan het schrikbeeld dat mensen hebben van wolven. In WEE DE WOLF doet hij ver slag van zijn observaties en zelden heb ik een serieus boek gelezen waar ik zo om heb gelachen. Om de ironische manier waarop Mo wat over de vermakelijke voor vallen schrijft die hij met de "moordzuchtige" dieren beleeft. (Ze blijken zich in leven te houden met veldmuizen!). En om de hou ding van de wolven: hij bestaat gewoon niet voor ze. Het is zelfs alsof ze hem minachten. Slechts één keer slaagt hij er in ze in ver warring te brengen. Zonder erg heeft hij zijn tent opgezet midden in hun territorium. Net zoals honden dat doen zet hij daarom zijn eigen gebiedje uit. Maar de reactie van de dieren maakt hem voor eens en altijd duidelijk hoe de ver houdingen liggen. Met de feiten die Mowat tijdens zijn observaties te weten komt ve randert niet alleen zijn houding tegenover wolven, maar ook zijn manier van vertellen. In het begin afstandelijk, later vol bewonde ring over deze vorstelijke en fas cinerende dieren. En dat ze in dierentuinen niet aflatend en neurotisch hun baantjes langs de afrastering trekken zegt meer over Homo Sapiens dan over Canis Lupus. De film die naar dit hartverwarmende boek (voor lezers vanaf een jaar of 15 en volwassenen) gemaakt is. draait momenteel in de Neder landse bioscopen. Wee de Wolf door Farley Mowat. Uitgeverij Leopold. Den Haag, prijs 19.90. orgelconcert met werken van on der anderen Reger. Gerber en Bach. Gereformeerde Kerk Kou dekerke, donderdag 20.15 uur. Toegang gratis. De bekende Nederlandse forma tie GOLDEN EARRING is te gast in Zeeland. Ook POWER PLAY treedt op tijdens dit concert dat door de omroepvereniging Vero nica zal worden opgenomen. Dis cotheek Cheesy De Kaasboer Big gekerke, donderdag 20 uur. zaal open vanaf 19 uur. Kaarten a 10,— aan de zaal. De Italiaanse organiste GRAZIA SALVATORI concerteert met werken van verschillende Ita liaanse componisten in de Lut herse Kerk Middelburg, vrijdag. Aanvangstijd niet bekend. Het BRUSSELS WIND EN SEMBLE is ontstaan in het Ko ninklijk Muziekconservatorium van Brussel. De tien muzikanten zijn allen studenten aan dit con servatorium en behaalden een Eerste Prijs in hun respectievelijke disciplines. Zij staan onder leiding van de student orkestdirectie Rob Cateels. Het ensemble bestaat uit twee fluiten, twee klarinetten, twee hobo's, twee fagotten en twee hoorns. Het programma omvat.werken' van onder anderen Mozart. Dvorak en Orff. Grote Kerk Veere, zaterdag 20 uur. Kaarten a 8,— aan de kerk. Woninginrichting Gabriëlse Mid delburg BOB MARINISSEN, ki netische fotografie. Maandag 13.30 tot 18 uur, dinsdag tot en met zaterdag 9 tot 12.30 uur en 13.30 tot 18 uur (zaterdag tot 17 uur). Antiquites B. Witte Middelburg JAN HENKEL, grafisch werk. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 18 uur. Zeevaartschool Vlissingen MA RITIEME EXPO, alles wat heeft te maken met wat er op zee ge beurt. Maandag tot en met vrijdag 14 tot 21 uur, zaterdag en zondag 13 tot 18 uur. Hal stadhuis Vlissingen STRAND, WIND EN WATER foto's van winnaar en dertig an deren die deelnamen aan de Vlis- singse fotowedstrijd in het kader van de opening van de boule vards. Werkdagen 8.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur. Abdijplein 11, Middelburg. WAALKO J. DINGEMANS JR., Water over Walcheren. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 16 uur. Dam 43 Middelburg PIET DIE- LEMAN, BOB PINGEN, BEN SLEEUWENHOEK en WIL LIAM VERSTRAETEN. Don derdag tot en met zondag 14 tot 17 uur (vanaf zaterdag 21 juli). De Vleeshal Middelburg DE COLLECTIE VAN HET MU SEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST TE GENT. Dinsdag tot en met zaterdag 11 tot 17 uur. zondag 14 lot 17 uur. (vanaf za terdag 21 juli). Bethesda St. Jozef-ziekenhuis Vlissingen ALBERT VERBURG, foto's. Dagelijks (vanaf 20 juli). Lange Noordstraat 56, Middel^ burg GERA DAUVII LIER schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. Strandhotel Vlissingen, LEEN- DERT VAN DER POOL, 'Expo sitie Maritiem Vlissingen'. Dage lijks. Stedelijk Museum Vlissingen HET VERLEDEN VAN DE BOULEVARDS. Maandag tot en met vrijdag 10 tol 17 uur, zaterdag en zondag 13 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg. RONALD VAN DOKKIJM, acryl schilderijen en grafiek. Dinsdag en donderdag van 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 en 19 en 21 uur. Zaterdag 10 tot 13 uur. (Vanaf 31 juli). Gërtstraat 48 Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTF.N: Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag 10 tot 12.30 uur. Biologisch Museum Domburg DE NATUUR IN ZEELAND^ en DIEREN IN DE NATUUR. Da gelijks van 10 tot 17 uur. Nieuwstraat 25, Vlissingen 100 JAAR LOODSWEZEN ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen en gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. Grote Kerk Veere talrijke exposi ties VEERE ZEELAND 1984 zoals het was, met kaarten VER ZET EN VERVOLGING 1933- 19NU over de gruwelijke oorlogs jaren. aangevuld met tekeningen en opstellen van leerlingen, NA TIONALE FEESTROKKEN en BOERENWAGEN. Dagelijks van 10 tot 17 uur. 's Zondags van 14 tot 17 uur. Galerie Marquis Vlissingen, WERKEN IN VOORRAAD van bekende kunstenaars die eerder exposeerden. Zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur of na telefoni sche afspraak. Zeeuws Museum Middelburg JA- COBA VAN HEEMSKF.RCK moderne kunst uit het begin van deze eeuw. Dagelijks van 10 tot 17 uur. Galerie "De Wijnstock" Middel burg. RINO VISSER EN FRANS VAN DEN DRIEST illustraties uit het Zeeuws Platenboek. Don derdag en vrijdag van 2-5 uur. zaterdag van 11 - 12.30 en 2 - 5 uur. De Schotse Huizen Veere: schil derijen en aquarellen van YANSY VAN WOERDEN. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur. Galerie De Klos, Middelburg. Fotografisch werk van PHILIP BODENSTAFF, met als onder werp "Ik hou van jou". Gemeentehuis Meliskerke L. VLIEGER, Pastels en penteke ningen. Werkdagen 9 tot 17 uur. Stedelijk Museum Vlissingen VONDSTEN T VLIEGEND HART, voorwerpen uit het in 1735 vergane VOC-schip. Maan dag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur, zaterdag en zondag 13 tot 17 uur. FORT RAMMEKENS, historie en opgravingen van en uit de Walcherse vesting. hoek Vlissingsestraat 63 Voor echt Italiaans ijs 28 smaken waarvan er altijd 14 in onze vitrine staan. Als enige Zeeuw behoren wij tot de TOP TIEN van de ambachtelijke ijsbereiders van 1 984 CHINEES-INDISCH RESTAURANT C' 51EHL DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 vanaf hoek Walstraat/ Nieuwstraat, van 1 3.30-1 6.30 uur. Verder delen twee Zeeuwse boerinnetjes gratis een Zeeuwse lekkernij uit. Dit gebeurt van 1 4.00-1 6.00 uur .n de binnenstad van Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 6