Open Dag in De Kuip van Feyenoord en Opel Waarom heeft een automotor olie nodig? I TRAMPER nu automerken ABC GOES VLISSINGEN UNIEKE AANBIEDING! Citroen BX16TRS NU 6.700,- VAN DAMME Seizoenkaart bij aankoop Opel tol bumper Van onze autoredacti Hyundai Stellar al vanaf 17.795,- M. de Dreu Co. 1 "vZ7" wie niet adverteert wordt vergeten DIJKWEL bv ^anau Woensdag 25 juli 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER Opel selektie Opel Rallyteam Slipdemonstraties Ontwerp de Feyenoord bus Gratis seizoenkaart Opel trapkarraces Show Puma sportkleding Afvoeren van de wrijvingswarmte Afvoeren van verbrandingswarmte Wegspoelen van verontreinigingen van bougie wetenswaardigheden uit autoland GOES B.V. DIV. MITSUBISHI'S VLISSINGEN DIV. MITSUBISHI'S ANDERE MERKEN BOVAG-GARANTIEBEWIJS FINANCIERINGEN-LEASING ANDERE MERKEN Door omstandigheden te koop 1 983, 23.000 km, kleur rood. Extra: HiFi-uitrusting schuifkanteldak hoofdsteunen achter onder de nieuwprijs! HYUNDAI. MOOI EN NIET STUK TE KRUGEN 3 JAAR GARANTIE OPTECHNIEK-ÓJAARCARROSSERIFGARANTIF Zuigerveren 'Tos" houden Corrosie bescherming EEN AUTO KOPEN BEGINT OP OEZE PAGINA TZ7 AUTOBEDRIJF Wissenkerke Tel. 01107-1477 Honda- en Suzuki-automobielen Autobedrijf W. J. Sonke NIEUWE RENAULT 9 AVENUE Kleur rood, met veel extra's SPECIALE AANBIEDING Renault 30 Turbo-diesel Kleur wijnrood met beige leer Bwj. 1982 - km. stand plm. 60.000 OCCASIONS BOVEN 5.000 - A DIJKWEL BV CITROËN AUTOBEDRIJF KLIP AUTOBEDRIJF RIJK BV AUTOBEDRIJF KLIP PAAUWENBURG B.V. M Oodqe Gerbrandystraat 4. Vlissingen 5 01184-65496 BLAAS AUTOBEDRIJF BRITANNIA B.V. Autobedrijf Joosse AUTOBEDRIJF BERB0 FA. DE DREU CO LADA GARAGE RENT0N TRAMPER VLISSINGEN C V. Louisse Auto b.v. "1 1 DIJKWEL BV 1 1 1 I DIJKWEL BV RENAULT I RENAULT AUTOBEDRIJF DE TOEKOMST 1 WONDERGEM MELSE PAAUWENBURG B.V S AUTOBEDRIJF CEVAAL Auto-Poppe Walcheren B.V. k VOLVO fc Autobedrijf Van Fraassen b.v. De voetbalclub Feyenoord houdt op vrijdag 27 juli in samenwerking met sponsor General Motors, een Open Dag in het stadion Feye noord De Kuip, waarbij tal van aantrekkelijke activitei ten op het programma staan. Evenals voorgaande jaren is de toegang voor het publiek geheel gratis. Op het programma -van 13.00 uur tot 17.00 uur - staal ondermeer: - presen tatie voltallige Feyenoord selektie. -presentatie voltal lige Opel selektie met een grote autoshow, -slipde monstraties door Opel Ral lyteam van 16.00-17.00 uur. -trapkarraces voor de jeugd, -auto-ontwerp wedstrijd met vele prijzen, -Puma sportkleding show, -gratis seizoenkaart hij nieuwe Opel. -training Feyenoord selektie 14.30-f6.00 uur. Voor velen zal hel niet de eerste keer zijn, dat een be zoek wordt gebracht aan het Feyenoord stadion. Belan grijkst is natuurlijk de (her nieuwde) kennismaking met de Feyenoord selektie, maar tevens presenteert de nieuwe sponsor zich voor het eerst officieel aan het publiek. En op de Feye noord Open Dag blijft het niet alleen bij shirtreklame. Op het Feyenoord terrein stelt Opel het gehele mo delprogramma ten toon in verschillende uitvoeringen. Niet alleen de gangbare ty pes worden getoond, maar ook enige speciale model- Kun links naar rechts Peter Houtman, Sjaak Troost en Bennie Wijnstekers bij een Opel Corsa. De keus van een kampioen! len, zoals de Kadett GT/E, Manta 200 en Monza GS/E. Dit jaar neemt het Opel Dealer Team Holland met twee Opel Mania's deel aan alle rallies voor het Inter nationaal Nederlands Ral lykampioenschap. Het team valt echter niet alleen op door de prestaties (momen teel op de Ie plaats in het kampioenschap) maar ook door de sponsor: de beken de zangeres Vanessa. Tij dens de Open Dag zal er voldoende gelegenheid zijn het team van nabij te bekij ken: rijders, rallywagens en serviceauto's met volledige uitrusting. Regelmatig zal viervoudig Nederlands rallykampioen Jan van der Marei plaats nemen in de Opel Manta om daarmee spectaculaire slipdemonstraties uit te voeren. Een aantal gelukki gen zal de kans krijgen deze demonstraties in de Manta mee te maken. De eerste ritjes zijn echter al bespro ken door... Feyenoord spe lers. Zoals reeds eerder gemeld, heeft Opel plannen om het Feyenoord jeugdvoetbal te stimuleren. Onderdeel hier van is het ter beschikking stellen van 2 Isuzu perso- nenbusjes aan het jeugd- team van Feyenoord. waar mee de "mannen" van jeugdtrainer Wim Janssen comfortabel naar de uit wedstrijden en toernooien kunnen reizen. Deze busjes moeten nog in de juiste kleuren worden gespoten, en de jeugd wordt uitgeno digd daarvoor een leuk ontwerp te leveren. Speciale ontwerpkaarten zijn daar voor beschikbaar bij onder meer de Opel dealers en het Feyenoord stadion. Uiter aard zijn er leuke prijzen beschikbaar voor waarde volle inzendingen en uiter aard de winnaar. Voor iedere koper van een Opel tijdens de Feyenoord Open Huis Dag ligt een sei zoenkaart klaar, voor een jaar lang gratis bezoek aan De Kuip. een soort Kuip- stoel dus. Dit aanbod is gel dig t/m 4 augustus. Op het parkeerterrein van het Feyenoord stadion is een kort racecircuit uitge zet, waar de jeugd gratis deel kan nemen aan de Opel trapkarraces. Uiter aard zijn ook bij deze akti- viteit leuke prijzen te win nen. Puma hoort bij topsport, en dus bij Feyenoord. Op de Open Dag op de Puma stand een kompleet over zicht van wat er te krijgen is op het gebied van sportkle ding en sportschoenen. De heer Theo van der Gun. Sales Promotion Manager Opel: "Achter de schermen is door ons hard gewerkt aan het ontwikkelen van aktivi- teiten rond de sponsoring van Feyenoord. De Open Dag is het eerste officiële naar buiten treden van de kombinatie Opel Feye noord. En deze samenwer king begint nu al zijn vruch ten af te werpen, want op 27 juli wordt een interessant programma geboden aan het -hopelijk- talrijke publiek". Automotoren hebben olie nodig voor de smering, zal iedereen meteen zeggen. De zuigers moeten licht en zonder gevaar voor vastlo pen in de cilinders op en neer kunnen glijden. Inderdaad is dit smeren, dus het op doeltreffende wijze verminderen van de wrijving, een belangrijke taak van de motorolie. Maar. zoals auto-ingenieurs beklemtonen, dit is slechts één opgave onder tal van andere. Wat de olie verder nog te doen heeft, wordt hier beschreven. Ondanks de smering door de olie, ontstaat uiteraard wrijving en daarmee ook wrijvingswarmte. Overal waar onderdelen tegen el kaar wrijven, glijden of rol len. ontstaat deze warmte. Die mag zich niet ophopen, maar moet voortdurend worden afgevoerd. Hier voor zorgt de motorolie, die de wrijvingswarmte op neemt en afvoert. Nog veel meer warmte dan door wrijving ontstaat door de ontbranding van het brandstof/luchtmengsel omdat in de verbrandings ruimte tijdens de verbran ding temperaturen tussen 2.000 en 2.500 graden C optreden. Dit is noodzake lijk. want juist die hoge temperatuur zorgt voor de gewenste hoge werkdruk in de cilinders. De warmte hoeveelheden mogen zich echter niet onbegrensd op hopen. omdat dan het ge vaar van oververhitting van de motor ontstaat! Het te veel aan verbrandings warmte moet dus voortdu rend worden afgevoerd. Ook hierbij helpt de olie: in het bijzonder bij de compo nenten die niet direct door koelvloeistof worden ge koeld, zoals de zuigers. Bij alle verbrandingspro cessen ontstaan onvermij- AUTO-AKTUEEL A A Galant 1600 GL 1979 Galant 1600 GL 1981 Galant 1600 GL 1978 Celeste 1980 Galant Sigma 2-ltr. 1977 Celeste 1979 Galant benzine Turbo 170 PK 1983 Colt 1200 GL 3-drs 1981 Galant 2300 TD 1982 Galant 1600 1979 Colt 1400 GLX 5-drs 1980 Lanter 1200 1978 Colt 1200 GL 5-drs 1981 Mercedes 280 Automaat1979 Citroen GS1978 Toyota Corona 200 aug. 1976 Peugeot 504 Coupé Automaat 1973 Volvo 3431981 Volvo 2461976 Datsun Stanza 1600 3-drs1982 Citroen Dyane 6 1979 VW Polo 1977 BMW 518 1975 Renault R4 TL1978 Verrijn Stuartweg 6 Tel. 01 100-30768 Datsun 120 A1978 Datsun Cherry1980 Toyota Corolla Liftback1980 Renault 5 TL 1981 Fiat 132 met LPG1980 Princess 2000 HL1980 Citroen Dyane 6 1979 Ford Taunus 2.0 GL19798 Ford Taunus 1600 1975 Vauxhall Chevette 1977 VW Golf MX 1979 VW Passat L Diesel 1979 Triumph TR7 1980 Peugeot 504 L1977 tuartweg 6 Mercuriusweg 29 00-30768 (t o Prijsslag) Tel. 01184-19051 Vertegenwoordiger: Sj de Feyter, tel. 01 100-14467 Automobielbedrijf DIJKWEL Middelburg b.v. Veerseweg, tel. 01 1 80-29955 Motorolie heeft meerdere belangri]ke raken. Het hoofddoel is uiteraard het smeren van de glijvlakken en de lagers 1Belangrijk is echier ook de zuigerveren (2) "los" te houden. Daarnaast moet de olie onvermijdelijke wrijvingswarmte afvoeren (3). evenals verbrandingswarmte (4). Tenslotte is het noodzakelijk de verontreiniging weg te spoelen (5). Dat daarnaast olie in het algemeen een zeer voortreffelijke corrosiebescherming biedt, is vanzelfsprekend. inklusief BTW, af importeur HYUrtDPII i Zusterstraat 34 D.V. Middelburg, 01 1 80-1 2972 delijk bepaalde vaste ver brandingsresten, in de vorm van koolafzettingen. Qua hoeveelheid zijn dit in een verbrandingsmotor welis waar slechts uiterst mini male verontreinigingen met de allerkleinste korrel grootte, maar toch kunnen zelfs de allerkleinste deelt jes schade veroorzaken, door vooral het inslijpen van het cilinderloopvlak en de zuigerwanden. Weg dus met die verkoolde deeltjes! En wie kan hiervoor zor gen? Natuurlijk, de olie. Deze neemt de vaste, bijna stoffijne deeltjes in zich op. kapselt ze in zodat ze hun slijpende werking verliezen en spoelt ze tenslotte naar beneden in het carter, waar ze de bekende oliedrab vormen, die bij de volgende olieverversing moet worden afgetapt of afgezogen. Rond elke. zuiger liggen meestal drie naar builen drukkende ringen, de zoge naamde zuigerveren. De beide bovenste moeten de zuiger tegen de cilinder- wand afdichten. Omdat ze langs de cilinderwand op en neer glijden, moet de olie natuurlijk eerst hun eigen wrijving en dus hun eigen slijtage verminderen. Daar naast bestaat echter ook het gevaar, dat de zuigerveren door de genoemde koolaf zetting als gevolg van de voortdurende verbran dingsprocessen hun zo be langrijke beweeglijkheid en daarbij hun contactvermo gen met de cilinderrondin gen verliezen en dat ze dus in hun houders, de zoge naamde zuigerveergroeven, vastlopen. En juist dat voorkomt de motorolie: de ze zorgt voor reiniging van de groeven en daarmee voor een permanent "los" blijven van de zuigerveren. De derde zuigerveer zorgt er voor dat overal een ge lijkmatig dunne oliefilm op de cilinderwanden aanwe zig is: Zoals bij de meeste meta len, bestaat ook bij zuigers en cilinders het gevaar van corrosie: de verandering van het oppervlak door chemische invloeden. In motoren moet een derge lijke corrosie vanzelfspre kend worden voorkomen. En ook hier helpt de olie weer een handje: deze be dekt de wanden van zuigers en cilinders met een be schermende oliefilm. die corrosiegevaar bestrijdt. We zien het: motorolie is niet alKen om te smeren, maar heeft nog tal van an dere. voor de motor uiterst belangrijke taken. Alles bij elkaar voldoende redenen om altijd voor het juiste oliepeil en voor tijdige olie- vereversing te zorgen. 2x Opel Ascóna 1 600 2 en 4-drs. LPG1 982 Opel Ascona 2-ltr diesel 1979 Opel Ascona 2 0 N sept '79 Opel Manta 2 0 S Combi Coupé 1979 Opel Manta 1977 Ford Fiesta 1 100 L 1981 Ford Taunus 1 600 L Stat Car 1979 Ford Sierra 1 600 L 1983 Golf D (4x) 1979-1980 Volvo 66 aut1979 BMW 323. Alpma1978 Renault 4 GTL 1982 Mercedes 1 90. 600 km april 1 984 Toyota Starlet de Luxe 1 980 Datsun Stanza 1600 de Luxe LPG 1 982 Peugeot 305 SR 1979 BMW 320-6 LPG 1980 Da. 46 aut1 97 7 Voor onderhoud, reparatie, revisie, schade,reparatie van Levering uit voorraad van alle originele Honda- en Suzuki-onderdelen en accessoires ook ruilmotoren, versnellingsbakken, automatische versnellingsbakken, startmotoren, dynamo's, plaatwerk, etc. Dr. A. F. Philipsstraat 10-12, Goes. tel. 01100-14987 Wij zijn onbetwist dé Honda- en Suzuki-specialist Renault 4 GTL'79-1981 v.a. Renault 5 GTL1980 Renault 12 TS1977 Renault 14 LS1980 Renault 18 TL1979 Renault 16 TL1976 Renault 18 GTS1979 Renault 4 GTL'79-1981 v.a. Renault 5 TL1982 Volvo 343 DL Automaat1980 6.950.- 8.900,- 2.900,- 7.500,- 7.500,- I.750.- 7.500,- 6.950, II.750, 11.500, Citroen GS en Break'78-'79-'80 v.a. 4.900,- Citroën GSX1978 4.500,- Citroën CX 2400 Pallas automaat1979 12.900,- Ford Taunus automaat1977 4.500,- Renault 18 GTL1983 18.750,- Renault 9 GTL1982 15.250. Renault 9 I'D1983 18.500. Simca 1307 1308 v.a1976 v.a. 1.500,- Talbot 1307 GLS schuifdak1978 4.500,- Peugeot 505 STI met schuifdak1981 16.750,- KOOPJES Citroen GS Break 1975 1.900.— VW Golf'975 1.250,- Zoekt U een leuke goedkope maar toch goede oc casion tot f 5.000,— kom dan snel eens langs!! Zeker zult U slagen!! 6 MND. GARANTIE GECLEAND EN GE POETST VOL BENZINE INRUIL. GEEN PRO BLEEM FINANCIERING DIREKT. Gildeweg 16 - V lissingen tc! 01184-17130 na 19.00 uur: 01184-64240 Vrijdagavond koopavond Vertegenwoordiger J.F. Wolfert. 01184-67596 Veerseweg 1 0 jol Industrieweg 1 7 Vlissingen 01 184-1 3434 Industrieweg 27-29 Vlissingen Tel. 01 184-14400. b g.g. 01 100 28545 BMW dealer voor Walcheren 04 Middelburg 01 180-29955 Industrieweg 1 7 Vlissingen 01 184-13434 S~ «-WH AUTOBEDRIJF Dealer voor Midden-Zeeland EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE Herculesweg 12, Middelburg 01 180-12918 Off dealer van Pers - en Bedrijfsauto s Industrieweg 1 9 Vlissingen 01 184-1 7736 official Gildeweg 20 telefoon 01 1 84 t 94 20 Vlissingen ford dealer Oude Ri|ksweg 60 Telefoon 01 t 82-1443 Nieuw en St Joosland Off dealer van Walcheren Gildeweg 1 5-2 1 Vlissingen - Tel 01 1 84-1 3995 Zusterstraat 34 Middelburg Tel 01 180 12972 Tevens dealer Subaru HVUTOOI Noordmonsterweg 4 Middelburg Tel 01 180-36815 i zastava Mercuriusweg 29. Vlissingen 01184-19051 OPIU. Kalverstraat 1 Middelburg - 01 180-25851 0 K mruilwagens - leasing Pres Rooseveltlaan 745 Vlissingen 01 1 84-1 981 0 PIVC ;mcn Gildeweg 1 6 Vlissingen 01 184-1 7130 Seisplein 5 Middelburg 01 180-33003 Autobedrijf Industrieweg 31 Vlissingen 6 Tel 01 184-1 5220 AUTOBEDRIJF Gerbrandystraat 4, Vlissingen 01184-65496 SUZUKI Dealer voor Walcheren Klein Vlaanderen 97 TOYOTA Middelburg 01 180-12865 Industrieweg 23 Vlissingen 01 184-12916 Vlivdnacn Gildeweg 22 lel dlIS4-I96I Pr Rooseveltlaan 768 Vlissingen J

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 14