Yerseke kookt zaterdag mosselen op de Coolsingel 259,- 59,- 29,- 119.- 69. 99,- 49.- 69.- 59,- 79,- 79,- 149,- 99.- 99,- 69,- 79,- GASKACHELS GELOK HET HART VAN FOTO VERSCHUREN IS ASAHI PENTAX DRU FABER BENRAAD PELGRIM FotöVerschuren 598,- DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 25 juli 1984 Vooruitlopend op mosselfeest van 11 augustus a.s. Coolsingel 100% ZUIVER SCHEERWOLLEN BERBER"HANDCRAFT" OPRUIMINGSPRIJS NYLON TAPIJT "PRELUDE" OPRUIMINGSPRIJS NYLON RIBTAPIJT OPRUIMINGSPRIJS WOLLEN BERBER "MINERVA" OPRUIMINGSPRIJS ZWAAR ACRYL TAPIJT "SUBLIEM" In Berberstructuur OPRUIMINGSPRIJS NYLON TAPIJT ALLURE OPRUIMINGSPRIJS WOLLEN BERBER MELBOURNE OPRUIMINGSPRIJS NYLON TAPIJT OPRUIMINGSPRIJS VINYL OPRUIMINGSPRIJS RINOS M0NZA 100% NYLON TAPIJT OPRUIMINGSPRIJS BONAPARTE "MADELEINE" OPRUIMINGSPRIJS DESSO COURAGE OPRUIMINGSPRIJS ZWARE WOLLEN BERBER "ALFA" OPRUIMINGSPRIJS KATOEN TAPIJT "DREAM" OPRUIMINGSPRIJS DESSO FILDORE OPRUIMINGSPRIJS BONAPARTE TRI0MPH OPRUIMINGSPRIJS ZWAAR KATOENTAPIJT OPRUIMINGSPRIJS VERDER VEEL, HEEL VEEL COUPONS MET ONGEKENDE KORTINGEN NYLON TAPIJT "RANGER" OPRUIMINGSPRIJS Inruil mogelijk VOOR WARMTE MIDDELBURG 01180-12093 NOORDPOORT STRAAT 2 VLISSINGEN Hermesweg 25 MIDDELBURG Blauwedijk 74 Yerseke gaat komende zaterdag 28 juli flink aan de weg dimmeren met zijn mosselen. Dit vooruitlopend op de grote Mosselfeesten welke wor den gehouden op zaterdag 11 augustus a.s. Niet minder dan 'n 60-tal trucks uit Yerseke en omgeving. Voorzien van een macht aan zwaailich ten en geluid, gaan de weg op om de mosselfeesten elders aan te kondi gen. Het konvooi gaat onder meer naar het hartje van Rotterdam, waar onder aanvoering van burgemeester Boer van Reimerswaal flink aan de bel zal worden getrokken om de Zeeuwse mosselen onder de aandacht te brengen. Er wordt zaterdag een Zeeland promotiedag gehouden op de Coolsingel. Voor het eigenlijke jaarlijkse Mosselfeest op zaterdag 11 au gustus in Yerseke is intussen al een uitvoerig programma samen gesteld. Daarin treffen we onder meer een braderie aan en veel amusement. Maar centraal blijft uiteraard toch staan de presenta tie van de mossel. Dat alles onder het motto: "Zeeland Presenteert". Zowel gemeentebestuur, vissers als andere plaatselijke onderne mers van Yerseke hebben daartoe de handen ineen geslagen en het resultaat daarvan is het volgende programma: 10.00 uur: Optocht met praalwa gens, versierde fietsem enz. m.m.v. Mozart. O.K.K. en de Sealdis Girls. Route: Industrie weg. Damstraat, Molenlaan, Ma- rijkelaan, Langeville, Havendijk en Gr. v. Zoelenstraat. 12.00-17.00 uur: Mosselen eten - GRATIS - op het parkeerterrein bij de jachthaven. Muzikale om lijsting: Het Orkest. Mozart. Con cordia en Luctor et Emergo. 13.00-14.30 uur: "Circus Hoge rop", optreden bij de jachthaven. 14.30-16.00 uur: Vlootschouw, vaartocht op de Oosterschelde voor een ieder, aan boord van de versierde kotters. U vaart mee op eigen risico. 16.30 uur: Rondgang Concordia 17.30 uur: Optocht met praalwa gens, versierde fietsen enz. m.m.v. Scheldegalm, Luctor et Emergo en de Showgirls. Route als boven. 19.30 uur: Prijsuitreiking op het parkeerterrein jachthaven van: Optocht praalwagens, versierde fietsen enz. Best versierde straten Fraaist versierde kotters 20.00 uur. Taptoe op het parkeer terrein bij de jachthaven, verzorgd door de Delta Band en Mozart en Showgirls. Optreden showband "Arti" en volksdansgroep "Folkloriet" de gehele dag door het dorp. In de Koningin Julianahaven ligt de voormalige Ye36, een hoogaars, gebouwd in 1900 volledig gerestaureerd en in gericht voor de mosselvisserij, zoals dat in het begin van deze eeuw geschiedde. Tijdens de vlootshouw kunt u hiervan een demonstratie aanschouwen. Zaterdag 28 juli Mosselmani festatie Rotterdam, optocht van trucks van het Yersekse bedrijfsleven via Beneluxroute naar Rotterdam, Coolsingel. aldaar uitdelen van gekookte en zure mosselen, omlijst door een optreden van "Schippers- kapel Mozart" en volksdans groep "Sealdis". 0 Vrijdag 10 augustus Disco avond met optreden van Peter en zijn Rockets, de SFWAAL- BAND uit Yerseke en Enter prise in de tent op het par keerterrein van de Kon. Julia nahaven. Kaarten voor beide avonden verkrijgbaar bij café "De sportvisser" en het plaat selijke VVV-kantoor. Muzikale omlijsting: Delta Band-Vlissingen, Mozart- Yerseke, Luctor et Emergo-Zou- telande. Het Orkest (Beierse ka pel) Goes. Scheldegalm-Hans- weert, Scaldis-girls en Miniret- ten-Wemeldinge, Concordia- Krabbendijke, Showgirls-'s- Heerenhoek, O.K.K.-Wemeldin- ge- Maar eerst dus zaterdag aan staande de grote Mossel-promotie in het hartje van Rotterdam. Alle Op dubbele jute rug 400 cm. breed van 329.— 5 jaar garantie, gratis gelegd 09.00-19.00 uur: Braderie met di verse attracties en oude ambach ten in het centrum van het dorp. 11.00. 12.30. 14.30 en 16.00 uur: Optreden artiesten vanaf po diumwagen met publieks-kwis 17.30. 18.45 en 19.00 uur: Afslui tend artiesten optreden. In gebouw "De Haven" (cen trum) doorlopende vertoning film "Schelpdieren". op legklare foamrug 400 cm breed van 98 5 jaar garantie, gratis gelegd 400 cm breed Op dubbele jute rug 400 cm. breed van 1 59 5 jaar garantie, gratis gelegd Op legklare foamrug 400 cm. breed van 104.— op legklare foamrug, 400 cm breed van 1 29,— 5 jaar garantie, gratis gelegd op dubbele jute rug, 400 cm breed van 1 89,— 5 jaar garantie - gratis gelegd Op dubbele jute rug 400 cm. breed van 89. 5 jaar garantie, gratis gelegd In de kleuren wit en grijs van 98 5 jaar garantie, gratis gelegd Geschikt voor woonkamer, gang enz. Op legklare foamrug van 75.— 5 jaar garantie, gratis gelegd op legklare foamrug van 109.— 5 jaar garantie, gratis gelegd nylon tapijt, 400 cm breed, op legklare foamrug van 89,— 5 jaar garantie, gratis gelegd op dubbele jute rug, 400 cm breed van 1 79,— 5 jaar garantie, gratis gelegd op legklare foamrug, 400 cm breed van 1 09,— 5 jaar garantie, gratis gelegd 70% zuiver scheerwol, versterkt met 30% acryl, op legklare foamrug van 249,— 5 jaar garantie, gratis gelegd Wollen Berber versterkt met acryl Op legklare foamrug 400 cm. breed van 1 39.— 5 jaar garantie, gratis gelegd 400 cm breed van 1 98,— 5-jaar garantie, gratis gelegd op legklare foamrug, 400 cm breed van 119. 5 jaar garantie, gratis gelegd autoriteiten uit 't Zeeuwse, die met de mosselvisserij hebben te maken, zijn daar zaterdag present. De deputatie wordt tegen half twaalf officieel ontvangen door de gemeente Rotterdam. Tezelfder tijd treedt de Yerseker Schippers- kapel "Mozart" op, de Volks dansgroep is erbij en natuurlijk neemt men mosselen mee naar Rotterdam. Ongeveer 2.5 ton Zeeuwse mosselen zullen er wor den uitgedeeld aan de Coolsingel, waar zaterdag mosselen worden gekookt en waar ze ook in allerlei andere vormen aan het publiek zullen worden gepresenteerd. Via het beeldscherm aan de gevel van een dagblad zal een mosselfilm worden vertoond en rond het middaguur zullen de trucks de havenstad via de Beneluxtunnel binnenrijden. Ze worden aan de stadsgrens opgewacht door de po litie van Rotterdam. Deze zal het lange en imposante konvooi door de stad naar de Coolsingel leiden. Een stop kan daar. gezien de om vang van de karavaan niet worden gemaakt. Na een rondje door de binnestad gaat het via de Briene- noordbrug weer in zuidelijke richting, waar de truckers bij het wegrestaurant ter hoogte van Moerdijk - speciaal geopend deze dag - worden ontvangen en waar een pauze wordt gehouden. Rond vijf uur hoopt men weer terug te zijn in Yerseke. Daar zal het ge zelschap. dansers en muzikanten incluis, nog een optreden verzor gen. Alles bijeen een indrukwek kende presentatie van wat Zee land - en Yerseke vooral - op ge bied van de mosselvisserij te bie den hebben. Men hoopt er tevens mee te bereiken dat dit belang rijke handelsprodukt ook elders in eigen land nog wat meer aandacht gaat krijgen en bovendien dat er daardoor op zaterdag 11 augustus nog méér mensen dan gebruike lijk naar het Mosselfeest van Yer seke zullen komen. Met 2.0/50 mm objectief. (met 1.7/50 mm objectief 649, - In het hart van de 8 Foto- Verschuren filialen in Zuid-West Ne derland, Breda, vindt u ook Asahi Pentax Nederland. De importeur als buurman dus, en dat heeft voor u natuurlijk grote voor delen. Maak eens kennis met die voor delen tijdens de julimaand, Pentax- maand bij FotoVerschuren. Bergen op Zoom St. Josephstraat 4 tel. 01640-53344. Breda Ridderstraat 8 tel. 076-144045. Middelburg Lange Delft 47 tel. 01180-12603. Oosterheide Zuiderhout 72 tel. 01620-26606. Oosterhout Arendstraat 23 tel. 01620-54252. Roosendaal Oude Markt 43 tel. 01650-69088. Rijen Stationsstraat 36A tel. 01612- AA 3220. Steenbergen Kaaistraat 41 tel. 01670-63768.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 10