Hans Wesselman, de uitbater van de nieuwe jachthaven TEGENSTANDERS WERDEN MEDESTANDERS DE EN ERGI EC ARAVAAN TREKT DOOR ZEELAND Een 'droomhuis' op het Abdijplein De 1 famil liel Del Konine woont in een schi Ideri FOTO VERSCHOORE HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN WIN F100.-! INTERESSANTE GEGEVENS OVER FORT RAMMEKENS GETOOND IN STEDELIJK MUSEUM VLISSINGEN J C<5 OME WILLEM EN TEUNTJE IN DOMBURGS OPENLUCHTTHEATER Niet sceptisch Gentse collecte Wedgwood De Porceleyne Fles Tichelaar-Makkum Swarovski kristal Hummel figuren Kurz tin Royal Albert Zwiesel glas GOLDEN EARING IN DISCOTHEEK CHEESY oplage 22.700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, oostbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. Ome Willem (Edwin Rutten) en Teuntje (Jennifer Willems) presenteren volgende week vrijdag (3 au gustus) vanaf 19 uur hun nieuwe programma. In het openluchttheater te Oomburg spelen zij dat Teuntje de tv-ster is, die met Ome Willem op stap gaat. Na afloop van de voorstelling kunnen er foto's worden gemaakt van het door de jeugd zo gevierde theaterduo. Ome Willem gaat dus op stap met Teuntje. Aan het begin van de voorstelling plukt hij haar uit de lv-kast. Teuntje draagt een gezellige jurk, waar mee zij over het podium zwiert. Samen met Ome Willem danst zij, maakt grappen, lacht en zingt. De kaarten voor deze voorstelling zijn verkrijg baar bij de VVV's in Domburg en Oostkapelle 5,— en aan de ka«isa, op de avond van de voorstelling 7,— Alle gegevens over het straatfestival in Vlissingen zijn verzameld in 'de ru briek P0DIUM-INF0. De snelle babbelaars on der hel gilde der markt kooplieden, de stand werkers, zijn volgende week actief in Vlissin gen. OP DE BINNENPAGI- NA. Waarom heeft een motor olie nodig? Op onze au topagina, in de rubriek VAN BOUGIE TOT BUM PER wordt antwoordt gegeven. Ook dit jaar weer trekt een 'ener- giecaravaan' door Zeeland. Het doel is om de toeschouwers op een speelse wijze te informeren over een vriendelijk energiebeleid, waarvoor - aldus een medewerker - de strijd nog niet is gestreden. Naast een tentoonstelling wordt er veel aandacht besteed aan muziek, theater, acrobatiek en spel. Deze energiecaravaan begint het Zeeuwse toernee op vrijdag 27 juli in Nieuwvliet-Bad. In die Zeeuws-Vlaamse plaats blijft het energiecircus vervolgens nog tot en met 29 juli. Op 31 juli en 1 augustus treedt het gezelschap opin Vlissingen in het kader van het Straatfestival. Elke dag zijn er optredens van 13 tot 17 uur en van 20 tot 23 uur. Zowels 's middags als 's avonds zijn er enkele voor stellingen. "De onlangs uitgelekte plannen voor de bouw van vier nieuwe kerncentrales maken het nodig dat de strijd voor milieuvriende lijke energie doorgaat", meent de groep. Tijdens de voorstellingen zullen de lachspieren talrijke ke ren worden aangesproken, on danks het serieuze onderwerp. Zure regen, de mogelijkheid van energiebesparingen. duurzame energie en het verband tussen kernwapens en kernenergie wordt luchtig doch duidelijk weergege ven. Het gezelschap bestaat uit profes sionele spelers. Het BV (ex-Pro loog) vult de afdeling theater in, de Nederlandstalige popgroep van Onderen is verantwoordelijk voor de muziek en de acrobatiek wordt verzorgd door Glanzend Vet. Tijdens de middaguren is het programma afgestemd op de kin deren. Ook is er een enorm 'springkussen. De ouderen kunnen zich vermaken met het zeskam pachtige spel 'spel zonder ato men'. Vuurspuwers en straatmu zikanten completeren het circu sachtige gebeuren. Het geheel speelt zich af rond en in twee tenten. In de ene tent is een tentoonstelling ingericht en in de andere komt het theatergebeuren aan de orde. Het gezelschap be staat uit meer dan honderd men sen, die er een bruisende show van proberen te maken. Voordat Hans Wesselman (38) zich de toekomstige uitbater van de te bouwen jachthaven in de Vlissingse Vissershaven kon noemen, hebben er heel wat zweetdruppels over zijn voorhoofd gepareld in de studeerkamer van zijn woning in Koudekerke. Al sinds 1978 broeide in zijn hoofd het idee om op de een of andere manier in Vlissingen een jachthaven met internationaal allure te exploiteren. Het idee kwam opborrelen tijdens de reünie van de Zeevaartschool, die toen het 75-jarige bestaansfeest vierde. "De loodsen Rinus van Es en Albert Veldkamp attendeerden mij er op. En het bleef maar in mijn brein spoken". Wesselman vertoefde toen nog voor het grootste deel van de tijd in het buitenland. Als project leider bij Thomassen bouwde hij elders in de wereld de bestelde machines op de klaargemaakte funderingen. In 1980 k' ;eg hij een baan aangeboden bij de PSD. "Een hele verademing", beseft hij nu. omdat hij zijn vrouw en zijn kind vaker zag. Vanaf dat mo ment ontwikkelde de ambitieuze Wesselman ook zijn ideeën over de om te bouwen Vissershaven concreter. Wesselman: "Het is natuurlijk een leuk idee, maar je moet het ontwikkelen om ooit eens uit te voeren. En mijn filosofie luidt: als je iets doet. moet je het goed doen". Hij bezocht diverse jacht havens. waaronder Hellevoetsluis, Medemblik. Hoorn. Veere en Met uw leukste vakantiefoto. Doe mee met de landelijke foto wedstrijd bij... f—FOTO FILM VIOEO Vlissingen Middelburg - Goes Willemstad. Ook Ostende en Blankenburgh ontsnapten niet aan zijn onderzoekende oog. Ver der paste een studie van de Can terbury University precies in zijn straatje. "Ik probeerde vooral de gevolgen voor en de uitstraling naar de middenstand in beeld te krijgen. Verder moest er ook een financieel plaatje komen. Het moet uiteraard economisch ren dabel zijn. Het gemeentebestuur van Vlissingen huldigt immers de opvatting dat de jachthaven voor de overheid niets mag kosten". In die periode van onderzoek heeft hij veel steun gehad van zijn vrouw Sjaan. die hem op bezoek in de diverse jachthavens bege leidde, en van zijn vriend Rene Verbrugge. Beiden vormen trou wens nog steeds zijn rechterhand en aan hen vraagt hij nog steeds advies als er een beslissing moet worden genomen. Om een goede boterham te ver dienen moest de jachthaven effi ciënt worden ingericht, zonder de gezelligheid aan te tasten. Met enige vindingrijkheid besefte de ex-scheepswerktuigkundige, dat een middensteiger (dwars door de haven) soulaas bood. Met dat ontwerp kan hij straks tegen de negentig zeewaardige jachten herbergen. De gemeente kwam met haar plan van een bureau slechts op zeventig ligplaatsen. In het plan is ook een vaste plaats opgenomen voor het ramschip De Schorpioen en er is een helling ontworpen waarop een eventueel te bouwen VOC-schip - zoals een Zeeuwse stichting dat als toe komstmuziek hoort - in de steigers kan worden gezet. Aanvankelijk was het voor Wes selman en de zijnen een enorme gok om toch al te beginnen met het uitpluizen van hoe de vork in de steel zou moeten zitten. Rond de collegetafel in Vlissingen woedde immers nog een gevecht over de vraag of de exploitatie nu in handen van een particulier moest worden gegeven of dat de watersportvereniging zich zou moeten ontfermen over de pacht Hans Wesselman (Foto Ruben Oreel) van de Vissershaven als jachtha ven. Vooral de PvdA-bestuurders (inclusief dé burgemeester) staken niet onder stoelen of banken bij voorkeur een handtekening te zetten onder een contract met de watersportvereniging. De beide C'DA-wethouders bleven het 'vrije ondernemerschap' trouw. De Vlissingse gemeenteraad steunde dit voorjaar de visie van de CDA-bestuurders. "Kennelijk is wethouder Bruinooge een goed democraat", complimenteert Wesselman. "Hoewel1 hij als PvdA-er niet voor een vrije on dernemer was, verleent hij nu alle mogelijke medewerking en levert constructieve bijdragen tijdens de gesprekken. Een tegenstander werd dus medestander". Ook de middenstand in Vlissin gen heeft zich inmiddels positief uitgesproken over het 'plan Wes- n 1) De familie Boertien heeft tijde lijke buren. Pal naast de achterin gang van de ambtswoning op het Abdijplein in Middelburg is 'het gezin De Koning' neergestreken. Uit zijn venster heeft de commis saris van de koningin in Zeeland uitzicht op een 'droomhuis', een levensgroot schilderij van Pink. Zij, haar vriend Donald en doch tertje Sara (vier jaar) vertoeven overdag in de voortuin en leiden er een typisch Nederlands gezins leven. De gehele dag door volgen - als het niet regent - de rituelen el kaar op. Ontbijt, koffie, lunch, thee. vader achter de barbeque, moeder onder de parasol en doch terlief speelt haar spel. Het tafe reel lijkt geplukt uit de tuin van een rijtjeshuis in een nieuwbouw wijk. Nederland op z'n smalst, of Nederland op zijn rijkst; het is maar hoe je er tegen aankijkt. De veertigjarige kunstenaar Pink ("Geen kunstenares, het woord metselares bestaat ook niet") heeft hel gezin al enkele jaren hoog in het artistieke vaandel staan. Het statieportret neemt ze daarbij als basis: man-vrouw kind. Het levensgrote geschilder de huis is een onderdeel van dat 'gezinsproject'. Zij noemt het Tart du bonheur'. Al sinds ze deze titel bedacht, zoekt ze naar een pas sende Nederlandse vertaling (let terlijk: de kunst van het geluk). Pink tracht met de uitvoering (het geschilderde huis en het gezin op kunstgras voortuintje spelend) het kleine dagelijks geluk weer te ge ven. Het glaasje limonade voor het kind of het streven een lekker krokant stuk vlees op de barbecue bereiden, zijn voorbeelden. Ze ontkent pertinent het gezin netje op een sceptische manier te willen benaderen. Ook heeft ze geen enkele kritiek op hel insti tuut dat de hoeksteen van de sa menleving wordt genoemd. "Ik heb geen oordeel en stel geen en kele voorwaarde. Ik speel samen met Donald en Sara het gezin. Het is overigens geen toneelspel, dat zou dodelijk vermoeiend zijn. We zijn er gewoon. We leven als het ware in het schilderij: het huis. Als mijn ouders op visite komen, ont vang ik ze in de voortuin. Zij gaan dan gewoon bij ons zitten en heb ben eveneens het idee op bezoek te zijn bij ons". Het plaatje wat zij probeert weer te geven is gebaseerd op het idee 'Schoner Wonen'. Jarenlang ver zamelde zij knipsels uit de Ave nue, Viva en andere bladen waar het wonen in een uitgekiend inte rieur wordt aanbevolen of om schreven. Net als de commerciële plaatjes uit de tijdschriften dat niet zijn. is het leven van het gezin 'De Koning', zoals zij het noemt, géén totaalbeeld van het leven. Slechts overdag leeft zij 'open baar'. 's Avonds en 's nachts ver toeven Donald, Sara en Pink in de woonbus achter de stellage, die het woonhuis overeind houdt. De stellingen zijn overigens gratis ter beschikking gesteld door het bouwbedrijf Delta uit Middel burg. Sara, Donald en Pink de kunste naar op het statieportret Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. tel 01 184-14081 /01 100-16159 Het schilderij met zijn bewoners op het A bdijplein Het schilderij 'het droomhuis' is een deel uit de serie L'art du bon heur'. Pink noemt het werk 'at home'. Eerder toonde zij dit werk onder meer in Haarlem en Bergen (NH). Het project ging dit voor jaar in première in het Frans Hals Museum in Haarlem. Behalve 'het droomhuis' is ook een videopre sentatie onderdeel van L'art du bonheur. Vorig jaar toonde ze de ze videobeelden. ypgenomen door de ramen van twaalf huizen, op even zovele monitors in De Vleeshal te Middelburg. 'Het Droomhuis' in Middelburg is gekoppeld aan de expositie De Gentse Collectie, een overzicht van de hedendaagse kunst, die tot half september is te zien in De Vleeshal en het Abdijcomplex (Kloostergangen en Museum). Omdat de reacties van het publiek tijdens de vertoning elders zo leuk waren, verwacht Pink zeker ook in Middelburg succes te hebben. Temeer daar ze Middelburg als een stad ziet, waar op het gebied van de moderne kunst baanbre kend werk wordt verricht. "Zaken die in de hedendaagse kunst op dit moment tot leven komen, zijn in deze stad al geweest", prijst ze de mensen die dat allemaal voor el kaar krijgen. En over haar project, 'zegt ze aan het slot van het ge sprek: "Het is niet uitsluitend de elite die komt kijken. Mensen die nooit een museum binnengaan, worden hier geconfronteerd met kunst. En uit de reacties elders, maak ik op dat ze het nog leuk vinden ook". De echte naam van de kunstenaar Pink is Helen Scheerder. Samen met Donald en Sara woont ze in Amsterdam. Voor de toekomst is er veel vraag naar 'het droomhuis'. Volgend jaar,zo staat al vast, toert het drietal door een aantal landen in Europa. selman'. De uitstraling naar de binnenstad is er zonder meer. Dat peurde de man uit Koudekerke niet alleen uit de studie van de universiteit van Canterbury, maar ook een ETI-rapport spreekt in die geest van gunstige ontwikke lingen. "Vlissingen is dan ook ge baat bij een internationale jacht haven. Het is ideaal gelegen voor schepen op zee. die even contact willen maken met de wal", pleit Wesselman. Het gehele plan gaat Wesselman ("Ik ben inderdaad niet helemaal onbemiddeld") ongeveer een half miljoen gulden kosten. Het feit dat er zich al meer dan twintig gegadigden meldden voor een vaste ligplaats, steunt hem in de gedachte een goede keus te heb ben gemaakt. Dagelijks sijpelen er nog aanvragen binnen. De prijzen - op jaarbasis - variëren tussen de 1250,- tot ƒ7000,-, afhankelijk van de lengte van het schip. Maar Wesselman staat er op dat zijn 'klanten' op een gedegen service kunnen rekenen. Bij de jachtha ven - en hij vindt dat een vanzelf sprekende zaak hoort een ruime was- en drooggelegenheid, een gedegen sanitaire uitrusting en een nautische ruimte, waar de zeevaarder ondermeer informatie kan krijgen over de te verwachten weersgesteldheid. "Maar", zo knipoogt de heer Wesselman. "de haven heeft verder nog talrijke uitbreidingsmogelijkheden". Als alles volgens plan verloopt, kan de-, jachthaven op 1 januari 1986 worden geopend. Wesselman ver- „De betere geschenken" SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180 13221 Waarom noemen we ons zo graag Bang&Olufsen Dealer? Omdat niet- iedereen dat kan zijn. VIDEO HIFI - TELEVISIE Nieuwendijk 35-39 Vlissingen (bi| Vissershaven) heugt zich er nu al op. Het werken bij de PSD - zo beklemtoont hij - geeft niet de voldoening zoals hij zich aanvankelijk voorstelde. "Liever gisteren dan vandaag....". De resultaten van de opgravingen die de afdeling Zeeland van de AWN (Archeologische Werkge meenschap Nederland) in de jaren '82 en '83 uitvoerde op Fort Ram- mekens, zijn tot en met 27 oktober te zien in het Stedelijk Museum te Vlissingen. De tentoonstelling kwam tot stand dankzij de mede werking van onder meer Staats bosbeheer. Het in 1547 gebouwde fort ligt op de zuid-oost-hoek van Walcheren, op de plaats waar een aftakking was van De Honte of de Wcster- schelde. ook wel 't Vlacke ge naamd. Het gaf toegang tot de haven van Middelburg. Een deel van de Westerschelde en het Sloegebied kon vanuit de vesting worden bewaakt, het had een strategische ligging. Tevens dien de de zeearm voor Rammekens als rede voor de schepen die naar Middelburg voeren. Dankzij de opgravingen kan een flink stuk van het verleden worden getoond in het Stedelijk Museum aan het Bellamypark. Ook wordt de hostrie toegelicht. Rammekens werd gebouwd op last van Maria van Hongarije. Deze Landvoogdes van de Ne derlanden. was aangesteld door keizer Karei V. die in 1500 een deel van Europa erfde. Bij een bezoek aan Walcheren consta teerde Maria dat de toegang tot de haven van Middelburg maar slecht was beveiligd. Zij veror dende om er spoedig een vesting te bouwen. Dat werd Fort Ram mekens, gebouwd naar een Ita liaans voorbeeld. We schreven toen 1547. Overigens wordt ve rondersteld, dal er op dezelfde, plaats al een vesting heeft gestaan. In 1573 viel het fort in handen van Oranje en is nadien vele malen van bewoners veranderd. In het begin van de negentiende eeuw- lieten de Fransen (Napoleon) het aanpassen en zelfs in de Tweede Wereldoorlog deed het nog dienst. Vervolgens kreeg het fort een vreedzame functie in de vorm van een champignonkwekerij en heeft het ook reeds dienst gedaan als hospitaal. Al deze wetenswaardigheden toont men in het Stedelijk Museum. Dagelijks is het museum geopend. Op werkdagen van 10 tot 17 uur en in het weekeinde tussen 13 en 17 De Golden Earing is op donderdag 21 juli de grote attractie tijdens het popconcert bij De Kaasboer in Biggekerke. O.n acht uur 's avonds begint dat concert, waaraan ook wordt meegewerkt door Power Play. Veronica maakt radio en tv opnamen van het concert. Wie lid van Veronica mag er de disco (Cheesy) van De Kaasboer gratis in. Anderen betalen een tientje entree.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1