vtWc e WINKELIERSVERENIGING WINKELCENTRUM VLISSINGEN DAGTOCHTEN: 5 STATIONSRESTAURATIE GOES MOSSELEN eten zoveel u lust WEEKMENU: ïlEhL fa Zaterdag 21 juli Optreden TRIO 2000 VOORDEE LUPS snelle uliet reisbum DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 18 juli 1984 watersnood 1953 in het Zeeuws Museum Middelburg, terug naar het eiland oostf.rschei.de. kerend WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). artsen LE MARGINAL apotheek: VERLOSKUNDIGE: Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg (Gelegen aan buszijde station) Tel.: 01100-27482 gebakken-gekookt-gestoofd div sausjes-friet en sla 13.50 p.p. Zeevruchten cocktail-toast-boter (mosselen- garnalen-kokanen) fcjagerschnitzel Varkensschnitzel-jagersaus div. aard. en groente^ Chipolata-ijs-advocaat slagroom 19.95 Bij dit menu eet op zondag tussen 12.00-16.00 uur 1 kind tot 10 jaar per ouder gratis mee. 5I3Y 5 „c lïlan c Woa S JrGfi in de binnenstad van Vlissingen van 1 3.30-1 6.30 uur op het Promenade gedeelte van de Lange Zelke voor Renaissance 4 okt. SPECIALE SPANJEREIS VOOR ZEELAND BOOT-AUTO VUEG- TOURtNGCARREtZEN (donderdag tol en met woensdag) De Kamper organist KLAAS J. MULDER vertolkt werken van onder anderen Bach, Mendels sohn, Lemmens en Callaerts. Nieuwe Kerk Middelburg, dinsdag 20 uur. Toegang gratis. De beiaardier CHRIS BOS be speelt het carillon van de St. Ja- cobskerk Vlissingen. zaterdag 15 tot 16 uur. Werken van onder anderen Win- semius. Handel en Franken staan op het programma van de beiaar dier Freek Bakker, Abdijtoren 'Lange Jan' Middelburg, donder dag 19.30 tot 20.30 uur. De oud-leerling van de Zeeuwse Koorschool, PETER PRIEM, student aan het Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht, bespeelt het orgel tijdens een marktconcert in de St. Jacobskerk Vlissingen, vrijdag 12 uur. JOS VAN IMMERSEEL speelt werken van Böhm, Purcell, C. Bach. Van den Kerckhoven en Kuhnau op hef orgel van de Lut herse Kerk Middelburg, vrijdag 20 uur. Toegangsprijs niet bekend. Het Brusselse JAN MEEL TRIO is een modern jazz-ensemble. De leden Jan Meel (vibrafoon en percussie), Bert Lans (gitaar) en Luc van den Borre (bas) vertolken eigen versies van klassieke en moderne melodiën. Grote Kerk Veere, zaterdag 20 uur, kaarten 5,- aan de kerk. 'DE BADGASTEN' met 'Hééé, jij ook hier?'in het Badpaviljoen Domburg, vrijdag en zaterdag 21,. uur. ANNETTE VAN MONDF.EL geeft een korte orgelbespeling in de Koorkerk Middelburg, donder dag 12.25 uur. JACQUES MAASSEN uit Breda bespeelt het carillon van de Grote Kerk Veere. donderdag 15 tot 16 uur. KF.F.S VAN EERSEL neemt plaats achter het carillon van de Grote Kerk Veere, zaterdag 19 tot 20 uur. (Donderdag tot en met woensdag) Voor de tweede week INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOEM met in de hoofdrollen Harrison Ford en Kate Capshaw in Alhambra I Vlissingen, donder dag tot en met woensdag 19 en 21.30 uur, donderdag, vrijdag, zondag tot en met woensdag 14 uur. HEISSER ALS LAVA is porno Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23.30 uur. DF. SCHELE KONING EN DE KRAAI over een wrede tiran die een mooi arm herderinnetje wil huwen. Alhambra II Vlissingen, donderdag en vrijdag 14 uur. Bekende namen als HERMAN BROOD, VITESSE, SNOWY W HITE, AFRICAN STAR en TC MATIC luisteren het Cross-Rock '84 openluchtfestival op. De bands en zangers zorgen voor een programma met swingende reg gae. new wave en soft-rock. Cros sterrein Kattedijksedijk Goes, za terdag vanaf 13 uur. Kaarten a ƒ20,- in de voorverkoop bij alle VVV-kantoren in Zeeland en bij de voorverkoopadressen (zie de affiches). Kaarten a J25.op de dag zelf op het terrein. DE VROLIJKE TIROLER SF.X- KLINIEK in Alhambra II Vlissin gen, donderdag tot en met woens dag 21.30 uur, vrijdag 23.30 uur. Een geleerde professor is zeer geïnteresseerd in kaboutertjes uit Pinkeltjesland. Daarom is hij blij als hij de ontvoerde Pinkelbaron kan bestuderen. PINKELTJE gaat in zijn heen-en-weer ballon op weg om de baron te redden... Alhambra II Vlissingen, zondag tot en met woensdag 14 uur. Commissaris Jordan (Jean-Paul Belmond») wordt in LE MARGI NAL naar Marseille gestuurd om daar de leiding van de narcotica brigade op zich te nemen. Zijn tegenstander Mecacci. baas van een beruchte bende drugshande laren en beschermd door figuren uit hoge politieke kringen, maakt Jordan het leven zo moeilijk mo gelijk... Alhambra II Vlissingen, donderdag tot en met woensdag 19 uur. DRIE TIROLERS IN ST. TRO- PEZ in Grand Theater Goes, vrij dag 23 uur. TERMS OF ENDEARMENT is het verhaal van vier mensen die ieder op hun eigen manier hun gevoelens tot uiting brengen, als één van hen ongeneeslijk ziek blijkt. Grand Theater Goes, don derdag, vrijdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. maan dag. dinsdag en woensdag 20 uur. maandag en vrijdag 11.15, 14 en 15 uur: over de Tweede Wereldoorlog en de rampzalige gevolgen voor Zeeland. Zeeuws Museum Mid delburg, dinsdag 11.15. 14 en 15 uur. TIJ over de afsluiting van de Oosterscheldc. Zeeuws Museum Middelburg, woensdag 11.15, 14, 15 uur. Karen Black in 'Back to the Five and dime Jimmy Dean. TC Matic, een Cross-Rock '84 DELTA EASE I Over de afslui ting van het Veerse Gat. Zeeuws Museum Middelburg, donderdag 11.15, 14 en 15 uur. Privé-detective Gittes (Jack Ni cholson) raakt in CHINATOWN (van Polanski) verwikkeld in een "gecompliceerde zaak. Een vrouw- vraagt om inlichtingen over een man, wiens lichaam enkele dagen later in een watertank wordt ge vonden. Gittes krijgt tegelijkertijd het advies 'de zaak te laten rusten'. Zijn beroepsmatige nieuwsgierig heid dwingt hem echter verder te neuzen; en al spoedig blijkt dat de beerput - eenmaal opgetild - vol zit met corruptie en verraad. Elke stap die Gittes zet is er één vol verrassingen. En zelfs de door de wol geverfde detective weet niet meer hoe hij het heeft; geschokt zal hij de zaken moeten aanvaar den zoals ze op hem afkomen. Filmhuis Meccano, Middelburg donderdag 21.30 uur. Kaarten f 6.geen reservering. Een film die begint als een luchtig Jan Meel Trio in de Grote kerk Veere 1 K J* 5 ">V - Middelburg: za. tot 24 uur: J.L.F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 33946. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: J.de La Hayze, Seisdam 22. tel. 28574. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: D.C. Bom. Badhuisstraat 81, tel. 12233. Zo. tot 24 uur; E Kant. Sabalaan 3. tel. 71017. Visites aanvragen vóór 10 uur.'Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zonder afspraak; W.N. Oster- mann. De Kempenaerstraat 2, tel. -79791. Het hele weekend voor ei gen patiënten beschikbaar. Souburg, Nieuw land. Arnemuiden, Middelburg-Zuid: za. J.F.M. Bergen, Kanaalstraat 89. O- Souburg. tel. 01184-61500. Zo. J. Jansen, Oude Rijksweg 6. Nieuw- land, tel. 01182-1340. Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-tot 18.00 uur. Grijpskerke. Gapinge, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za., zo.: O. Dijkstra, Oostkapelseweg 12, Grijpskerke. tel. 01189-2523, Domburg, Aagtekerke, W'estka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vr. 18.00 uur tot zo. 24 uur: A.v.d. Male. Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. West- en Midden-W alcheren: B. Bouwense, Valkenisseweg 14. Biggekerke. tel. 01185-2190. TANDARTSEN: Spreekuur voor spoedgevallen: za. en zo. van 11 tot 12 uur: M.H. Rackwitsz. Volderijlaagte 1, Mid- 1. 01180-35688. DIERENARTSEN: Dierenpraktijk Oostkapelle, Oude Domburgse weg 33a. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18 uur: L. Schofaerts te Vlissingen, tel. 01184-14699 en b.g.g. 01185-2069. Consult na telefonische afspraak. Middelburg: (grote huisdieren), 33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg: 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. WIJK VERPLEEG KUNDIGEN: geheel, maar zich langzaam ont wikkelt tot een emotionele zaak voor de reünisten is COME BACK TO THE FIVE AND DIME JIMMY DEAN van Robert Alt- man met in de hoofdrol Cher Ka ren Black. Filmhuis Meccano Middelburg, vrijdag 21.30 uur. Kaarten 6,-, geen'reservering. ONE FLEW OVER THE CUC KOO'S NEST van regisseur Mi- los Forman, met Jack Nicholson in een absolute glansrol moet iedereen gezien hebben, die nog niet weet hoe een beslissing in het leven om eigen bestwil volkomen fout kan uitpakken, omdat insti tuten in de maatschappij daar zo hun eigen mening over op na houden. Filmhuis Meccano Mid delburg, zaterdag 21.30 uur. Kaarten 6,- geen reservering. Jean Paul Belmondo in 'The Mar ginal'. "KANTJE BOORD» JEAN-PAUL BELMONDO HENRY SUVA eenfüTvon JactuesDeray r<—o. QP delburg, tel. Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: Hummelen. Markt 69. tel. 12134. Vlissingen: Souburg. C. van Pere straat I. tel. 61593. H. Klompe, Doornenburg 91, tel. 71140. Kruisvereniging Walcherey-Oost, Middelburg-stad: M. den Boer. A. Lauwereijszstraat 83, Middel burg, tel. 01180-26286, b.g.g. 12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: J. Kapias-Roose, Keiweg 22, Koudekerke, tel. 01185-2772 b.g.g. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel Ie: N. de l?ack, Boomgaard 22 Koudekerke. tel. 01185-1318. Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle. Grijpskerke, Veere, Gapin ge. Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: N. de Back Boomgaard 22, Koudekerke, tel 01185-1318. Vlissingen-stad: B. de Moré, tel 01184-14019. West-Souburg, Papegaaienburg Bossenhurg, Westerzicht, Paau wenburg, Oost-Souburg en Ritt hem: T.J.A. Meerman, tel 01184-66734. KINDERBOEKEN (door Jon Smeek ens) Kinderboeken waarin dieren menselijke eigenschappen bezit ten worden door veel volwassenen met argusogen bekeken. Terecht, want dieren moeten dieren blij ven. Maar zolang kinderen lezen, zal men dergelijke verhalen schrijven. Omdat ze zo populair zijn én omdat een auteur er-voor al voor jongere kinderen-zoveel in kwijt kan over wat mensen be weegt en bezig houdt. Het laatste zal ook voor Susan Varley reden geweest zijn van DERK DAS BLIJFT ALTIJD BIJ ONS dat boek te maken zoals het nu in de winkel ligt. Met dieren-dat wel, maar over mensen. Het is een prachtig prentenboek met een waardevol en mooi verteld ver haal. Derk Das is oud. Zo oud, dat hij weet dat er gauw een eind aan zijn leven komt. Maar hij is niet bang om dood te gaan. Opdat zijn vriendjes geen verdriet zullen hebben, vertelt hij ze dat hij een lange tunnel doorgaat. Op de morgen dat hij zijn huis niet uit komt, beseffen ze dat ze hem nooit meer zullen zien. En omdat ze weten dat praten helpt als je verdriet hebt, halen ze samen he rinneringen op aan Derk. Aan het eind is hun verdriet weg en kun nen ze zelfs lachen om hun vro lijke herinneringen. Wie 'Dat is heel wat voor een Kat' van Judith Viorst kent en de teke ningen van Ernest Shepard bij Winnie-de-Poeh, weet dat Susan Varley die boeken (waarschijn lijk) ook kent. Van afkijken is echter geen sprake. Daar heeft ze zelf teveel kwaliteiten voor. Zo vertelt ze op een ontroerende ma nier wat Derk Das denkt als hij op de avond van zijn dood, zijn jon gere vriendjes tikkertje ziet spe len. En hoe mooi is het fragment daarna. Haar poëtische illustraties in aquarel en inkt zijn met een intens plezier gemaakt. Derk Das blijft altijd bij ons in een bijzonder prentenboek dat kleu ters en wat oudere kinderen in staat stelt doodgaan op een even wichtige manier mee te beleven. Het is eerder weemoedig dan dramatisch en daardoor is de tra giek gemakkelijker te aanvaar den. Interessant tenslotte is dat de tunnel waar Derk Das in loopt, ook bekend is uit verhalen van mensen die op het randje van de dood geweest zijn. Derk Das blijft altijd bij ons door Susan Varley. Uitgeverij Lemnis- caat, Rotterdam, prijs 19,50. Gemeentehuis Meliskerke L. VLIEGER, Pastels en penteke ningen. Werkdagen 9 tot 17 uur. Stedelijk Museum Vlissingen VONDSTEN T VLIEGEND HART, voorwerpen uit het in 1735 vergane VOC-schip. Maan dag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur, zaterdag en zondag 13 tot 17 uur. Hal stadhuis Vlissingen STRAND, WIND EN WATER foto's van winnaar en dertig an deren die deelnamen aan de Vlis- singse fotowedstrijd in het kader van de opening van de boule vards. Werkdagen 8.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur. Abdijplein II, Middelburg. WAALKO J. DINGEMANS JR., Water over Walcheren. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 16 uur. Dam 43 Middelburg PIET DIE- LEMAN, BOB PINGEN, BEN SLEEUWENHOEK en WIL LIAM VERSTRAETEN. Don derdag tot en met zondag 14 tot 17 uur (vanaf zaterdag 21 juli). De Vleeshal Middelburg DE COLLECTIE VAN HET MU SEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST TE GENT. Dinsdag tot en met zaterdag 11 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. (vanaf za terdag 21 juli). Bethesda St. Jozef-ziekenhuis Vlissingen ALBERT VERBURG, foto's. Dagelijks (vanaf 20 juli). Lange Noordstraat 56, Middel burg, GERA DAUVILLIER schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. Strandhotel Vlissingen, LEEN- DF.RT VAN DF.R POOL, 'Expo sitie Maritiem Vlissingen'. Dage lijks. Stedelijk Museum Vlissingen HET VERLEDEN VAN DF. BOULEVARDS. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur, zaterdag en zondag 13 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg. Fotografisch werk van JAN DOST en HANS OT TO. Dinsdag en donderdag van 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 en 19 tot 21 uur. Zaterdag 10 tot 13 uur. Tot en met 26 juli. Gortstraat 48 Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN AMFIBIEËN EN INSEKTEN; Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Tot 1 oktober: di., wo., vr. en za. van 10.00 tot 12.30 uur. Biologisch Museum Domburg DE NATUUR IN ZEELAND en DIEREN IN DE NATUUR. Da gelijks van 10 tot 17 uur. Openbare Bibliotheek Vlissingen ZELJCO SAVIC foto's: 'strand, wind en water'. Maandag 13.30 tot 20 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag 10 tot 20 uur en op zater dag van 10 tot 12.30 uur. Tot en met 25 juli. Molen Zoutelande EDDY WIE- RENGA, schilderijen, aquarellen en tekeningen. Dagelijks van 12 tot 20 uur. Nieuwstraat 25, Vlissingen 100 JAAR LOODSWEZEN ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen en gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. Grote Kerk Veere talrijke exposi ties VEERE ZEELAND 1984 zoals het was, met kaarten VER ZET EN VERVOLGING 1933- 19NU over de gruwelijke oorlogs jaren, aangevuld met tekeningen en opstellen van leerlingen, NA TIONALE FEESTROKKEN en BOERENWAGEN. Dagelijks van 10 tot 17 uur. 's Zondags van 14 tot 17 uur. Galerie Marquis Vlissingen, WERKEN IN VOORRAAD van bekende kunstenaars die eerder exposeerden. Zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur of na telefoni sche afspraak. Zeeuws Museum Middelburg JA- COBA VAN HEEMSKERCK moderne kunst uit het begin van deze eeuw. Dagelijks van 10 tot 17 uur. Galerie "De Wijnstock" Middel burg, RINO VISSER EN FRANS VAN DEN DRIEST illustraties uit het Zeeuws Platenboek. Don derdag en vrijdag van 2-5 uur, zaterdag van 11 - 12.30 en 2 - 5 uur. Molen Zoutelande, EDDY WIE- RENGA met schilderijen, aqua rellen en tekeningen over Zee en Land van Zeeland. Dagelijks van 12 tot 20 uur. Tot en met 28 juli. De Schotse Huizen Veere: schil derijen en aquarellen van YANSY VAN WOERDEN. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur. Galerie De Klos, Middelburg. Fotografisch werk van PHILIP BODENSTAFF, met als onder werp "Ik hou van jou". hoek CHINEES-INDISCH RESTAURANT DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 10 dg. Malgrat 370.volp. 10 dg. Callela 395.— volp. 10 dg. Lloret v a. 285.verblijf in appartementen. 24 juli 25 juli 27 juli 31 juli 1 aug. 4 aug 8 aug 9 aug Wuppertal 30.- incl. koffie-gebak Volendam-Zaanse Schans 60.- incl koffie-gebak-koffietafel en diner Harderwijk 62.50 incl. koffie-gebak-dolfinarium- rondvaart en diner Valkenburg 49.50 incl. koffie-gebak-diner Remouchamps en watervallen Coo 65.- incl koffie-gebak- koffietafel en diner ???-reis 60.- incl. koffie-lunch-entree en diner Amsterdam 25.- incl koffie-gebak Zeebodemroute Flevopolders 57.50 incl koffie-gebak lunch en diner U kunt bij ons reserveren voor vrijwel alle gerenom meerde touroperators. Wij adviseren u graag vrijblij vend bij uw vakantiekeuje. Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 -20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8