DE MINI VIERT ZIJN VIJFEN TWINTIGJARIG BESTAAN v.a. 14.995.- AUTO BANDENAANBIEDING! 1 - DAIHATSU GARAGE DE JAGER SAAB ZESDUIZEND BIJ ONGEVAL GEWONDE AUTO-INZITTENDEN NA EEN JAAR NOG MINDER VALIDE Seat Ronda nu met Porsche-motor Shell helpt 0 I RONDA PORSCHE Autobedrijf Wondergem en Melse 66.00 69.00 77.50 82.50 DAIHATSU ROCKY 4x4 Autobedrijf Joosse Autobedrijf Joosse Woensdag 18 juli 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER Porsche-systemen Groot feest op 26 augustus Vernieuwer Trend De snelle Mini Varianten Accessoires Jubileum Mini Bij ons in de showroom, kom kijken en maak een proefrit Saab - Seat-dealer voor Walcheren Industrieweg 31, Vlissingen Tel. 01184-15220 CARAVANWACHT f BOVAQ GARAGE ALEXANDER J SRSJI AUTOSCHADE CASTEL I voor alle autoschade AUTOSCHADE CASTEL pkSwwI fSm AUTOSCHADE CASTEL Motorcraft 8 «s* Autobedrijf Joosse TISSINK BANDEN BV Te koop i.pr.st. met Bovaggarantie 30 stuks occasions: Suzuki Alto Spirit 9.999.- incl. BTW TE KOOP OF TER INRUIL GEVRAAGD; Alle typen Peugeot 504 '78 t/m '81 Polski Fiat 1 25 P vanaf '79/'81 F.S.O. Polonez 1 500 '79/'81 Lada 1200/1300 '79/'81. Honda en Suzuki-specialist Autobedrijf W.J. Sonke b.v. Industriestraat 8-1 0 Goes (zuid) 01 100-1 541 5-14987 Gratis monteren en balanceren Merkbanden - staalgordel radiaal 1 35 SR 1 3 TL voor o.a. Renault, Fiat 1 45SR 1 3 TL voor o.a. Fiat. Peugeot en Renault 1 55SR 1 3 TL voor o.a. Datsun, Golf. Kadett en Honda 165SR 13TLvooro.a. MIDDELBURG 't ZAND KOUDEKERKE SAAB 99 CL 2-drs1982 SAAB 99 CL 4-drs1 982 SAAB 99 TURBO II model 1 980 SAAB 900 GLI 3-drs1982 SAAB 900 GLS LPG Sedan1 981 SAAB 900 GLS 5-drs1 979 SAAB 900 GLS 5-drs dec. 1978 VOLVO 340 DL 5-drs1 983 FIAT RITM01983 FIAT ARGENTA 2 0 Itr inj1 982 BMW 316dec. 1982 RENAULT 4 GTL1983 RENAULT 5 automaat1 980 V.W. GOLF.........1975 DAF 661975 NIEUW! NIEUW! NIEUW! NU IN ONZE SHOWROOM! RINGBAAN WEST 24 - GOES Tel. 01100-31110 b.g.g. 01104-319 Vert.: R. Ketelaar 01100-20873 Gebruikte wagens, prijzen volgens ANWB Bovag koerslijst Ford Fiesta L 1980 8.750. Ford Fieata 1100 Bravo 1983 13.750. Mini Metro 1000 E 1982 9.500. Citroën Visa special 1979 4.750. Ford Granada 2000 1980 8.000. BMW 320 198117.500. VW Polo S 19796.500. Volvo 343 2 liter 1981 13.500. Ford Taunus 1.6 GL 19797.500. Ford Fiesta 1.1 1 1981 10.500. Citroën GS 1978 3.000. ford Fiesta Bravo 1982 12.000. Ford Taunus 1600 L 19785.500. Ford Granada 2000 L 198217.500. Ford Capri 2300 S veel extras 1982 19.500. Opel Ascona Diesel met nieuwe motor 1980 12.500. Mazda 626 SDX met LPG 198112.500. Renault 4 GTL 1982 9.500. Ford Escort 1300 GL comb. 1981 15.500. Opel Kadett 16 S Coupe 1979 8.000. Peugeot 504 Diesel 1978 8.000. Datsun Sunny Coupe 19807.500. Innocenti 1000 1981 7.500. Ford Granada 2000 L 198114.500. Kom eens langs we hebben nog meer interessante aanbiedingen. AUTO-AKTUEEL Ongeveer een derde (6.000) van alle auto-inzittenden die jaarlijks bij een verkeersongeval gewond raken is na een jaar nog minder valide. Meer dan duizend van hen hebben zodanig ernstige klachten dat normaal werken of ontspannen moeilijk of onmogelijk is. Deze schatting maakt de Stichting Wetenschappe lijk Onderzoek Verkeers veiligheid SWOV op grond van een onderzoek naar verkeersongevallen van inzittenden van ruim 8.000 verongelukte perso nenauto's. De gegevens hieruit heeft de SWOV betrokken op de ruim 18.000 gewonde auto-in zittenden die over 1982 werden geregistreerd. Uit het SWOV-onderzoek blijkt verder dat 12% van de gewonde auto-inzitten den die in het ziekenhuis werden opgenomen na een jaar het werk nog niet kon hervatten. Nog eens 9% kon slechts gedeeltelijk weer werken. Van de in het ziekenhuis opgenomen gewonden heeft 65% meer dan zes weken verzuimd; 35% was binnen die tijd aan de slag. Ziekenhuisverpleging duurde voor 13% van de autogewonden meer dan zes weken. Bij 6% was ver dere verpleging in revali- datie-inrichting of ver pleeghuis nodig. Ruim een derde werd na ontslag uit het ziekenhuis nog polikli nisch behandeld. De kosten van dit alles drukken vooral op de ge zondheidszorg, de sociale fondsen en de verzeke raars. De SWOV heeft nog geen soortgelijke gegevens van andere verkeersdeelne mers, maar veronderstelt dat de totalen aan blijven de gevolgen van verkeer songevallen ruim twee maal zo groot zijn. Daar naast zijn er redenen om aan te nemen dat er ook veel psychische klachten zijn. Schattingen over de omvang daarvan zijn ech ter nog niet te geven. De SWOV zal het Ministerie van Volksgezondheid vra gen hiernaar onderzoek te mogen doen. Aan de nieuwe Seat Ronda. 4 cm langer dan zijn voor ganger vanwege het wigvor- miger maken van de neus. is uiterlijk vrijwel niets veran derd. maar motorisch vol komen nieuw. De motor is het resultaat van de samen werking tussen Seat en Porsche dat tevens de oude Seat 5-bak heeft gemoder niseerd en aangepast aan het karakter van deze Por- sche-motoren. Binnen drie jaar is er een optimale motor ontwikkeld die als 1.2 liter de basis van een motorenfamilie gaat vormen. De 1.5 liter is vrij wel exact gelijk aan de 1.2 liter. En zoals een Porsche- ingenieur zei: als de carbu- ratie weggehaald wordt, zal men zelfs géén verschil kunnen zien! Er komt van uit het basistype volgend jaar nog een 1.7 liter en een driecilinder dieselversie. Zoals het basisontwerp ook geschikt is voor injectie en turbo-toepassing. De 1.2(46 kW-63 pk) gebruikt norma le benzine, de 1.5 (62 kW-85 pk) super. De top is resp. 145 km. per uur en 165, waarbij voor beide motoren een verbruik van één op twintig bij een constante 90 km per uur geldt. Het zijn motoren waarbij unieke systemen zijn toege past die men alleen maar in duurdere krachtbronnen aantreft, zoals bijvoorbeeld de oliekoeling van de zui gers is naar het voorbeeld van de Porsche 911-motor. En daarom meteen maar gezegd: de Ronda's zijn duurder geworden; het grootste prijsverschil ligt net boven de duizend gulden. Het prijslijstje begint nu met de 1.2 LE voor 14.995.— en loopt op tot 18.795,— voor de GLX. De uitvoeringen zijn alle maal meteen wat completer en luxueuzer geworden. De 1.5 GLX kost ƒ19.795 -, en de SX-uitvoering ƒ21.995,-. Het marktaandeel van Seat op de Nederlandse markt is in april '84 al boven de 1 procent gekomen; de verko pen bewegen zich op een peil dat in de planning pas voor '86 was voorzien. In het eer ste jaar van Seat-verkopen (mei '83-mei '84) zijn 3288 Seats geregistreerd. Men denkt in Nederland, nu er de eerste vier maanden '84 ruim 2100 Seats zijn ver kocht op een omzet van 6500 Seats (i.p.v. 5000) te kunnen rekenen. (Foto 's John Siwabessy) Op zondag 26 augustus viert de Mini zijn zilveren jubi leum. Dat gebeurt in Enge land met een geweldig feest op de uitgestrekte terreinen van Donington Park bij de stad Derby, ten noordoosten van Birmingham gelegen. Het zal dan precies 25 jaar geleden zijn dat de .Mini voor het eerst te zien was. Zonder uitgebreid markt onderzoek werd het baan brekende ontwerp van Sir Alec Issigonis - tot die dag onder de codenaam ADO 15 bekend - gepresenteerd als Austin Seven en als Morris Mini Minor met een 850 cm3 motor. De publieke ontvangst was aanvankelijk maar matig. De particuliere automobi list geloofde niet in zo'n onconventioneel voertuig: de sportieve rijder was sceptisch en de kenners reageerden alleen maar geamuseerd. De directie van de British Motor Cor poration (BMC) had ervoor gezorgd dat op 26 augustus 1959 de auto's in de show rooms stonden. In Enge land was de prijs 496 Pond sterling. Grote advertenties verschenen op die dag in de Britse kranten met de tekst: "U hebt nog nooit eerder een kleine auto gezien zoals deze. Voorwielaandrijving, volledig onafhankelijke ve ring. Ruim 17 kilometer op één liter. Sneller dan 110 km/uur. En dat is nog maar het begin...Tien voet lang, maar van binnen ruimer dan menige auto van 800 Pond. En toch kost de Aus tin Seven minder dan 500 Pond. belasting inbegre pen". Tegen de inderdaad lage prijs van 4% Pond bood de auto die later "Mini" zou gaan heten een serie volle dig nieuwe ontwikkelingen. De ontvangst bij de autopers was dan ook uitstekend. Er waren nog nooit 10 inch wielen gemonteerd op een auto die sneller liep dan 110 km/uur. De banden waren speciaal ontwikkeld door Dunlop. Een veersysteem met rubber kegels was nog nimmer tevoren toegepast op produktiewagens. Wei nig was bekend over vers nellingsbakken die in het motoroliecarter liepen en de dwarse plaatsing van motor/versnellingsbak stel de nieuwe eisen aan het ontwerp van besturing en vering. Maar er was ook nog nooit tevoren zóveel bruikbare binnenruimte geweest in een auto met zulke beschei den buitenafmetingen, ge volg van Issigonis' geniale uitgangspunt: voorwielaan drijving. dwarsgeplaatste motor en de wielen op de vier hoeken. Terwijl Sir Alec Issigonis de bedoeling had de auto aan de grote massa van het pu bliek te verkopen, was de "man in de straat" eerst uilgesproken wantrouwend tegenover zoveel innovatie en de verkoop verliep daar door aanvankelijk teleur stellend langzaam. Daaraan kwam pas een einde toen de Mini in de gunst kwam van Londense trendgevoelige publieks groepen. Zijn reputatie ver beterde snel. de kleine auto begon een grote aantrek kingskracht uit te oefenen op allerlei kopers, van laag tot hoog. Hij raakte "in". VIP's en figuren uit de showwereld wedijverden in het rijden met de kleine chique auto die al hun Londense parkeerproble men in één klap oploste - in de dagen voordat de wereldstad grote parkeer garages bezat. Zó groot was de aantrek kingskracht van de Mini, dat op zekere dag koningin Elizabeth II werd gezien' rijdend in een Mini rond het kasteel Windsor, met Issi gonis naast zich. De concurrentie zag het Mini-ontwerp even aan. maar kon zich niet veroor loven hem links te laten lig gen, omdat zijn stabiliteit en bochtvastheid het aanvan kelijke vermogensnadeel in de schaduw stelden, in ver gelijking tot de conventio nele sportwagens. De Mini kreeg dan ook over de ge hele wereld navolgers en daardoor werd de geniali teit van Sir Alec Issigonis bewezen. Tuning-werk- plaatsen bloeiden op toen mannen als John C'ooper zich er mee bezig gingen houden het laatste stukje vermogen uit de Mini-mo tor te persen. Lockheed verkleinde de remschijf voor deze zeer snelle Mini's om in de pas te blijven met het steeds toenemende mo torvermogen en bande nontwerpers hadden slape loze nachten om banden te ontwikkelen die de onge looflijke snelheid aankon den waarmee de kleine Mi ni-wielen ronddraaiden. Degenen die meenden dat de Mini niet geschikt zou zijn voor races of rallies kregen ongelijk. In de sa loon car races werd de Mini populair. Rond 1960 waren de Mini's al zeer geliefd in de autosport. Pat Moss gaf in 1962 de wagen de eerste grote internationale over winning toen ze de Neder landse Tulpenrally won. Tegen het eind van de jaren zestig had de Mini de Mon te Carlo rally driemaal ge wonnen. maar ook zeges geboekt in de RAC rally, de Duizend Meren rally, de Alpine rally en talloze an dere grote evenementen. Tussen 1965 en 1967 boekte de Mini in 22 vooraan staande Europese rallies overwinningen. Groot was het aantal va rianten dat op basis van de Mini met 850, 1000 en 1275 cm3 motor in de loop van de jaren verscheen. Zó groot, dat een volledige opsom ming nauwelijks te geven is. "Officiële" varianten waren bijvoorbeeld de uiterst snelle Mini Cooper, de open Mini Moke, de in Ita lië gebouwde innocenti Mi ni met derde deur. de Mini Van (bestelwagen), Pick-up (half open bestelwagen) en de Estate (combi). Curieuzer waren allerlei andere - al dan niet serieuze - versies: de Swimmy Mini (een amfibie-uitvoering), de Aqua Mini (kon niet zinken), de Multi-seat Mini (20 voet lang, als publiek strekker gebouwd, maar er meldden zich zeven kopers voor), de Glasshouse Mini (Mini met vierkanten gla zen carrosserie). Mini's als open strandwagens, uiterst luxueuze versies zoals de Wood and Bickett Mini. de Ogle Mini coupé, de Cray- ford Mini convertible, de op een Lotus lijkende Mini Status en de Mini met glas- fiber neus van een Rolls Royce. De basisuitvoering van de Mini was erg eenvoudig en daardoor zorgde de Mini voor de grootste opleving in de wereld van de auto-ac cessoires tot dusver. Tal rijke bedrijven op dat gebied leverden een groot assorti ment, van non-slip pedaal rubbers en verstelbare lede ren stoelen tot walnoten dashboards en stickers met het opschrift "You've just been Mini'd". Ook op het ogenblik bezit de Mini nog steeds een on definieerbaar charisma en wordt nog steeds met dui zenden geproduceerd. Op de datum van het 25-jarig jubileum, op 26 augustus, zal het aantal gebouwde Mini's naar schatting 4.960.000 bedragen. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Mi ni heeft de Austin Rover Groep een jubileumversie uitgebracht, de Mini 25. Dit is de meest exclusieve Mini die ooit werd gebouwd. Het exterieur is in de kleur zilver. De wagen heeft het "25" embleem, er zijn schijfremmen voor en de 12 inch wielen zijn voorzien van 145/70 SR 12 banden. Het interieur laat fluwelen stoel- en deurbekleding zien. Het instrumentenpa neel is driedelig, met een toerenteller. Het stuurwiel is met zacht leder bekleed. Verder: getint glas, twee zijspiegels, achteruitrij- en mistlampen, achterruiten die geopend kunnen wor den. Er worden slechts 5000 ex emplaren van de Mini 25 gebouwd. Daarvan zijn er 3500 bestemd voor verkoop in Engeland en 1500 voor export. Voor Nederland ko men 150 jubileumexempla ren ter beschikking, maar de prijs daarvoor is nog niet bekend. Onderhoud aan auto's en caravans Reparatie van rubber geveerde assen Auto- en caravanschades Expertises en bemiddeling Stalling Avond- en zaterdag service J Alexander Gogelweg 18, Vlissingen Tel. 01184-65262 SVoor rep. onderhoud aan alle merken auto's plaat en overzet plaatwerk FOCWA I Oude Veerseweg 22 - Middelburg Voor roestherstel en geheel spuiten Kenmerk voor vakwerk I irmsT Specialist in vracht-, bedrijfswagens en caravan- schade Tel. 01180-27261 Voor al uw Ford onderdelen Gildeweg 20 - Vlissinger MIDDELBURG Kinderdijk 64-66 Tel. 01180-27502 VLISSINGEN Gildeweg 7 (bij Miro) Tel. 01184-15141 I Keuringen Dr. A F. Philipsstraat 18, 4462 EW Goes, tel. 01100-15103 Suzuki Alto 3-drs1981 -1982-1983 Honda Accord Sedan12.750. Honda Accord EX aut. 4-drs. stuurbekr13.750. Honda Civic 1335 3-drs., 5 versn9.750.— Honda Civic 1238 3-drs. Luxe6.250.— Honda Civic 3-drs. automaat 2 x v.a7.500.— Renault 18 GTL Stationcar 5 bak14.750.— Renault 5 TL blauw8.500.— Renault 18 GTL sedan met LPG11.750. Renault 18 GTL Automaat 40 000 km 12.750. Peugeot 504 GE. groen 4.500.- Peugeot 504 GL diesel 6.750.- Peugeot 504 Diesel stationcar 4 500 - Peugeot 504 Diesel familiale 12.750.- Fiat 131 1600 TC Sedan '79-'80 v.a. 3.500 - Mitsubishi Galant Turbo Diesel 14.750. Ford Taunus 1.6 L Stationcar 2 x v.a. 2.500.— Talbot Sunbeam 1.6 S 3-drs. 3.500.- Toyota Corolla 1.3 special 8.750.— Mercedes 306 D bestelwagen 3.950 Ford Transit dubbelcabine diesel 5.500 - Volkswagen Pick-Up 3.500.— Spijkstaal Elektrotruck met open laadbak en gelijkrichter. INRUIL - GARANTIE FINANCIERING uit voorraad leverbaar Kadett 1,2 Soecial 2 drs. (t79)51.500 km. 1979 Kadett 1.3 S Special 5-drsCaravan 1980 Kadett Caravan 1.3 S 5-drs. (t '80) Special 1979 Kadett 1.3 S Caravan 5 drs. Luxus1980 Ascona 1.9 N 2-drsschuifdak 1978 Ascona 1.6 S Luxus 4-drs66.000 km 1978 Ascona 16S 2-drsrood 1981 Ascona I6S Luxus 4-drsblauw met 1982 Rekord 2.3 Diesql4-drs. 1979 Rekord 20S 5-drsCaravan 1981 Rekord 2 0 S 4-drsLPG 1981 Citroën 2CV6 Specialwit 1983 Fiat 127 900 GL Super 3-drs33 800 km 1981 Honda Civic Luxe3-drs. 1982. Peugeot 104 GL 5-drs51.000 km 1980 Peugeot 505 STI...schuifdak 1980 Renault 5 TL 3-drs50 000 km 1982 Renault 5 Aerobic 3-drsdecember 1983 Renault 18 TL Break1980 Talbot Horizon LS53.000 km 1980 Volkswagen Derby LX45.000 km. 1979 BMW 3201977 Autobedrijf Kalverstraatl Middelburg tel. 01180-25851 Ford. Ascona. BMW en Toyota A tA/agenaaf Stateniaao 244 01180-25663 J Ockkv Koodfckerkscweg 14 Tel 01 180 14711 J C. fv.ivaa! M«dde'btirgse$fraat 53 I®» OU85-U03 official lord-dealer Gildeweg 20, Telefoon 01184-19420* 4383 NK Vlissingen Oude Rijksweg 60, Telefoon 01182-1443 4339 BD Nieuw- en St. Joosland

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 14