VERSCHOORE Hoogtepunt Zeeuwse voetbalgeschiedenis Toppers tijdens Zeeland '84: Bochum, Beveren en Groningen KORTING Z 01180-34520 HET WEEKBLAD WALCHEREN □eVLissinger 25 t/m 60% ZIJNEN ASJEMENOU! 1^ Britannia ZIEKENFONDS MIDDEN-ZEELAND MIDDELBURG WALCHERSE VEEHOUDERS ZETTEN DEUREN OPEN VOOR GEÏNTERESSEERDEN Ibritannia Nog niet in Britannia geweest deze zomer? Zeker niet vergeten! L Razendsnelle Foto service. Vandaag gebracht en morgen al klaar. In de zomer periode ook in het weekend! Dat kan bij... dames mode DUITSERS ZEEUWS ELFTAL Kaarten voorverkoop per 16 juli 1984 nieuw telefoonnummer: noteert U dit even? Wedgwood De Porceleyne Fles Tichelaar-Makkum Swarovski kristal Hummel figuren Kurz tin Royal Albert Zwiesel glas PROGRAMMA I oplage 22.700. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 44.400. uitgave: provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, oostbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. De Walcherse melkveehouders zetten op zaterdag 21 juli hun deuren wagenwijd open voor het publiek. Het is de bedoeling om mensen van buiten de landbouw enig inzicht te verschaffen in de wijze waarop de nielkproduktic tot stand komt. Onder de acht deelnemende be drijven is er één met een grupstal, er zijn vijf met een ligboxstal en één bedrijf met een neventak: namelijk de varkenshouderij. De volgende bedrijven heten het publiek welkom aanstaande za terdag: G. Blankers en zn., Zwager- manweg 8 in Grijpskerke. J. Kodde, Oostweg 11 Bigge- kerke. P. Janse, Doelweg 6 Arnemui- den. A. de Visser, Kloosterweg 4 Aagtekerke. W. Wouters en zn., Noorddijk 6 Vrouwenpolder J. Maljaars, Plompertweg 2 Aagtekerke. L. Simonse, Noorddorpweg 5 Scrooskcrke J.J. Breel. Bieweg 8 Veere. Blankers, Kodde, Janse, Visser en Wouters hebben ligboxen. Mal jaars heeft een grupstal, Simonse jong vee en bij Breel kan men naast koeien ook varkens bekij ken in hun groei naar slachtkwa liteit. DEZE WEEK IN De toekomst van Pechiney in het Sloegebied ziet er niet rooskleurig uit. Er wordt zelfs beweerd dat een Ja panse firma de zaak wil overnemen. De directie ontkent dat. OP DE BINNEN- PAGINA. Ongeveer een derde van auto-inzittenden die bij een on geluk waren betrokken, zijn na een jaar nog minder vali de. Een onthutsend getal. Meer daarover op onze AU TOPAGINA. Straatfestival 1984 Drie reusachtige tenten en een handvol kleinere uit tentdoek op getrokken bouwwerken bieden vanaf zaterdag 21 juli plaats aan het vierde Vlissingse Straatfesti val. Vele tientallen artiesten uit binnen- en buitenland houden zich tijdens dit evenement bezig met Scherpe prijzen. Uitgebreide voorlichting. tel. 01184-14081 /01 100-16159 Maritiem Hotel Boulevard Evertsen 244 Vlissingen (tel. 01184-13255) FOTO FILM VIDEO Vlissingen Middelburg Goes theater, muziek, beeldende kunst, clownerie, circusacts, komische nummers en spectaculaire stunts. Vlissingen wil tijdens het Straat festival namelijk opnieuw een vrij stad zijn voor straatartiesten, ko medianten en clowns. Zij kunnen zich tot en met 5 augustus uitleven in het tentenpark van het Straat festival, dat zich afspeelt op het terrein tussen het Strandhotel en de Zeevaartschool aan de Vlis singse Boulevard. Tot de top-artiesten die dit jaar aan het Straatfestival meewerken behoren onder anderen Manu Dibango and the African Sounds uit Kameroen, de Zeeuwse for matie Sint-Juttemis, Jango Ed wards (VS), het Werktheater, Bram Vermeulen, Sheer Madness (VS), Three Weel Circus (VS), Franco and his TOPK-Jazz (Zaïre) en de Japanse formatie Sandii en the Sunsetz. Zij worden vergezeld door vele andere groe pen en artiesten, van wie er enke len bekendheid genieten dankzij het Festival of Fools. Het Vlissingse Straatfestival is georganiseerd door de werkgroep Straatfestival van de Culturele Raad Vlissingen. Door kwalitatief goede voorstellingen te bieden en allerlei ontwikkelingen en uitin gen binnen de zowel amateuristi sche als de professionele kunst beoefening breed te belichten, wil deze werkgroep een zo groot mo gelijk publiek bereiken. Om die reden speelt het gebeuren zich af op de Boulevard, die immers dé grote trekpleister van Vlissingen vormt. Om de festiviteiten ook bij slecht weer doorgang te kunnen laten vinden wordt een groot ten tenkamp opgebouwd. Van deze tenten springt de grote spiegel tent. met een capaciteit van 650 personen, het meest in het oog. T en T uit Arnhem nemen een tent mee, die ruimte biedt aan maar liefst 2000 mensen. De tent van het Werktheater biedt verder Eén van de grootsten op het gebied van jazz en Afrikaanse muziek, Mano Dibango uit Kameroen, treedt zondag 22 juli op tijdens het vierde Straat festival in Vlissingen. plaats aan 600 toeschouwers. Ver der wordt een openluchtpodium opgebouwd en zal een sfeervol terras worden aangelegd. Hierop worden ruim 200 zitplaatsen ge creëerd. Het programma van het Straat festival is groter en gevarieerder dan in voorgaande jaren. Het fes tival duurt namelijk niet 4 dagen, zoals gebruikelijk was, maar be slaat dit jaar niet minder dan 16 dagen. Aanleiding hiertoe is de of ficiële opening van de vernieuwde Boulevards. In verband met deze mijlpaal viert Vlissingen overigens de hele zomer feest. Dit gebeurt onder het motto 'Vlissingen Mari tiem'. Deze kreet heeft de onderti tel 'Vlissingen, bruisend als de branding' meegekregen. Hoewel de nadruk tijdens het Straatfestival op allerlei vormen van kunst en theater ligt, hebben enkele programma-onderdelen een duidelijk ander karakter. Hieronder vallen onder meer de landing van een parachutisten team, demonstraties met een stuntvliegtuig, demonstraties van een reddingsbrigade, ringrijden. de nationale vlicgermanifestatie en een taptoe. Verder zijn er en kele tentoonstellingen en installa ties. De presentatie van het Straatfes tival is in handen van de 'perfor ming poet' Herman Brand. De meeste programma-onderdelen van het Straatfestival zijn gratis toegankelijk. De kaarten voor de activiteiten waarbij entree wordt geheven, zijn vanaf een week voorafgaand aan de activiteit ver krijgbaar bij de Culturele Raad, Badhuisstraat 104 in Vlissingen en vanaf een uur voor de voorstelling op het festivalterrein. Het Straatfestival gaat zaterdag 21 juli van start met optredens van Waldo en Geert, II Popoio, Oe- bradans, Jimmy Timmers, Fo reign Bodies en Pomodanshuis. Al deze artiesten houden zich bezig met acrobatiek, mime. goochelen, dansen, zingen, clownerie, vuur- spuwen, straattoneel en derge lijke. Deze groepen zijn zaterdag middag en -avond te zien op en rond het festivalterrein, 's Avonds treedt de Zeeuwse groep Sint-Jut- temis op op het buitenpodium. Deze vijf groepen zijn ook zondag 22 juli van de partij, 's Middags landt een parachutistenteam op het festivalterrein en geeft Bert Huizinga, Nederlands kampioen kunstvliegen, demonstraties met een stuntvliegtuig. Vanaf half tien 's avonds treedt Manu Dibango op met The Afri can Sounds. Dibango is één van de grootsten op het gebied van de jazz en de Afrikaanse muziek. Een concert van hem in New York trok veertigduizend bezoekers. De overige onderdelen van het Straatfestival zijn te vinden in het volledige programmaoverzicht, dat elders op deze pagina staat afgedrukt. Voor het eerst schaart het Zeeuw se voetbal zich volgende week in de rij van de grote internationale toernooien. Vorig jaar ging van Kees Blomaard uit Goes het ini tiatief uit om drie zeer bekende clubs naar de provincie te halen. Het was de aanzet voor het toer nooi dat dinsdag 24 juli in Vlissin gen van start gaat en woensdag 25 juli de finales beleeft. Twee dagen lang strijden de Belgische kam pioen Beveren Waas, het Duitse Vfl Bochum, de FC Groningen en het Zeeuwse amateurelftal om de beste plaatsen in de eindrang schikking. Voor Zeeland is dit een primeur op voetbalgebied. Jaren lang was de Belgische nationale ploeg hier al op bezoek en vorig jaar kwam ook het Nederlands elftal zich in deze omgeving voor bereiden op een interland. Maar het toernooi Zeeland 84 is onge twijfeld een hoogtepunt in de Zeeuwse voetbalgeschiedenis. Het succes van de Amsterdam- toernooien en vervolgens ook van de voetbalhappening bij Feye- noord heeft op Kees Blomaard altijd een grote indruk gemaakt. "Zoiets zou in Zeeland ook moe ten kunnen", beweerde de Goe- Zie onze etalage. st.jacobsstraat 31 vlissingen senaar in het verleden maar al te vaak. Samen met Wim Jagt - de admi nistrateur van het bondsbureau - werkte hij de eerste ideeën uit. Er werd een organisatie-comité Zee land 84 in het leven geroepen en binnen de kortste keren werden de eerste contacten gelegd. "Be veren was natuurlijk een eerste keus", vertelde Kees Blomaard, die kennelijk toen al voorzag dat deze club een spectaculair seizoen tegemoet ging. De FC Groningen lag min of meer ook voor de hand, omdat Blomaard goed bevriend is met trainer Han Berger. Daarna werden contacten gelegd met Nottingham Forest. Kees Blomaard ontmoette de manager Brian Clough in een trainings kamp en legde in principe deze Britse topclub vast. Maar in de maanden daarna was Brian Clough plotseling zijn afspraken vergeten en bleek het niet meer mogelijk om Forest vast te leggen. Het was achteraf eigenlijk geen ramp voor het toernooi", vond Kees Blomaard. "Het werd later namelijk bekend dat Hans van Breukelen weg zou gaan bij Not tingham. En bovendien hadden we één belangrijk feit over het hoofd gezien: de Duitse toeristen die in de zomermaanden in Zeeland ver toeven. Het was een geluk bij een ongeluk dat Nottingham afviel. We konden vanaf dat moment op zoek gaan naar een sterke Duitse club". De keus is uiteindelijk gevallen op Vfl Bochum: een middenmoter sinds veertien jaar in de Bunde- sliga. Een club die altijd wel goed is voor verrassende uitslagen en die voor het komende seizoen Klaus Fischer heeft aangekocht voor de voorhoede. Met deze voormalige international moet, Bochum in staat zijn om ook vol gend jaar een belangrijke rol te spelen. De komst van Beveren Waas gaf door de kontakten die Kees Blo maard met die club heeft geen enkel probleem. Het was voor Zeeland 84 vanzelfsprekend een opluchting dat Beveren dit jaar ook nog eens de Belgische titel haalde. Met spelers als Heinz Schönberger, Erwin Albert, Marc Baecke, Marek Kusto en Pol Theunis zijn de Belgen ongetwij feld favoriet voor de eindzege in het toernooi. Maar Beveren Waas ontmoet op de eerste toernooidag de FC Gro ningen, dat als een echte cupfïgh- ter bekend staat. Trainer Han Berger zag zijn elftal in het afge lopen seizoen iets minder preste ren dan verwacht, maar Gronin gen beschikt nog altijd over een voortreffelijke selectie. Het Zeeuwse amateurteam fun geert in dit gezelschap als spar ringspartner. Jo de Waal is er in de afgelopen jaren vaak in geslaagd om tegen gereputeerde tegenstan ders zeer redelijke uitslagen neer te zetten. Het Zeeuws elftal gaat het toernooi in zonder aspiraties, maar wel degelijk met de opzet om voor attractieve wedstrijden te zorgen. Voor Zeeland '84 is onlangs op het bondsbureau de loting verricht. Dinsdagavond om 18.00 spelen eerst FC Groningen en Beveren Waas tegen elkaar. Vervolgens komt Vfl Bochum om 20.00 uur aan de aftrap tegen het Zeeuws elftal. De winnaars van deze ontmoetin gen spelen woensdag 25 juli om 20.00 uur de finale. De verliezers spelen om de derde en vierde plaats om 18.00 uur. Scheidsrechters op dit toernooi zijn Ignace van Swieten en Gerard de Schepper. Het toernooi wordt gespeeld op de velden van de VC Vlissingen. Gerard Schipper, eéén van de troeven in het Zeeuws elftal. Ongetwijfeld zal hij weer vlammen en met graagte opvallen lussen de topspelers. Hij hoopt op vurige aanmoedigingen door het Zeeuwse publiek. (Foto Ruben Oreel). Vanwege de enorme belang stelling voor het voetbaltoer nooi Zeeland '84 adviseert de organisatie alle toeschouwers de entreebewijzen in de voor verkoop te kopen. Deze zijn te verkrijgen bij: KNVB-buro, Molenwater 59, Middelburg; Sigarenmagazijn J. Malgo, Hobeinstraat 29, Vlissingen: De Magneet, Spuiplein 25, Breskens en PZC kantoor, Groote Markt 2, Goes. De 'performing poet' Herman Brand presenteert het Straatfestival dat vanaf zaterdag 21 juli in Vlissingen wordt gehouden. Een scène uit 'Broertjesdat het Werktheater woens dag 25 juli opvoert tijdens het Straatfestival in Vlis singen. „De betere geschenken" ZATERDAG 21 JULI 1984. 's middags en 's avonds Waldo en Geert (B). Boule vard; 11 Popoio (NL), Boule vard; Oebradans (NL). Bou levard; Jimmy Timmers (NL). Boulevard; Foreign Bodies (NL), Boulevard: 16.30 uur: Pomodanshuis (NL), festivalterrein: 20.30 uur: St. Juttemis (NL), buitenpodium. ZONDAG 22 JULI 's middags en 's avonds: Waldo en Geert (B), Boule vard: Jimmy Timmers (NL), Boulevard; Oebradans (NL), Boulevard; Foreign Bodies (NL), Boulevard; Demon straties Bader Parasailing- team. 's Middags: Landing parachutistenteam op het fes tivalterrein en demonstraties met het Pitts stuntvliegtuig dat gevlogen wordt door Bert Huizinga, Nederlands kam pioen kunstvliegen. Tijdens deze demonstraties zal 7-UP Nederland met een grote ca ravan aanwezig zijn op de Boulevard. Voor bezoekers is een groot aantal interessante prijzen te winnen. 21.30 uur: Manu Dibango and the Afri can Sounds (Cameroun). MAANDAG 23 juli 1984. 19.30 uur: Theatergroep KIP met de nieuwe straattheater productie "Rook en Scher ven" (NL), festivalterrein. 21.30 uur: Jango Edwards (USA) met het speciaal voor het festival of fools gemaakte programma "Classics". DINSDAG 24 JULI 1984. 20.00 uur: Three Wheel Cir cus (USA) met het program ma "Three Wheel Circus Show", tent festivalterrein. 22.00 uur: Sheer Madness (GB) met de voorstelling "Napoleon", Spiegeltent. WOENSDAG 25 JULI 1984. 14.30 uur: Werktheater (NL) met de kindervoorstelling "Broertjes", tent festivalter rein; 19.00 uur: Three Wheel Circus (USA) met het pro gramma "Three Wheel Circus Show", tent festivalterrein; 21.30 uur: Bram Vermeulen en Edward B. Wahr(NL) met de voorstelling "Het Leven", tent festivalterrein; 22.30 uur: Sheer Madness (USA) met de voorstelling "Shakespeares grootste hits", Spiegeltent; 's middags: Spectaculaire de monstraties van de reddings brigade van de Nederlandse Koninklijke Zuid Hollandse Reddings Maatschappij. Org. Vlissings Activiteiten Fonds. DF. HELE DAG: AIR DE JEU DONDERDAG 26 JULI 1984. 19.30 uur: Three Wheel Cir cus met het programma "Three Wheel Circus Show", tent festivalterrein; 21.30 uur: Werktheater (NL) met de voorstelling "Tussen Hemel en Aarde", tent festivalter rein. V RIJDAG 27 JULI 1984. 16.00 uur: Three Wheel Cir cus (USA) met de voorstelling "Three Wheel Circus Show", tent festivalterrein; 20.00 uur: Werktheater (NL) met de voorstelling "Leichner No. 5", Spiegeltent festivalterrein; 21.30 uur: Werktheater (NL) met de voorstelling "Tussen Hemel en Aarde", tent festi valterrein. DE HELE DAG: AIR DE JEU ZATERDAG 28 JULI 19K4. 14.30 uur: Werktheater (NL) met de kindervoorstelling "Broertjes", tent festivalter rein; vanaf 16.00 uur: De Muur (B), festivalterrein; Leonardo (Argentinië), op de Boulevard en het festivalter rein: 19.00 uur: Theatre the Mask (Yoegoslavië) met de strandvoorstelling "Mme Leopoldines Memoires"; 21.30 uur: Werktheater (NL) met de voorstelling 'Tussen Hemel en Aarde", tent festi- valterrein: 23.00 uur: Leonar do (Argentinië) met de voor stelling "Light and Shoes", Spiegeltent; Hele dag: Rin grijden op de Steenen Beer georganiseerd door het Vlis sings Activiteiten Fonds in sa menwerking met de Zeeuwse Ringrijdersvereniging. ZONDAG 29 JULI 1984. 14.00 uur: Theater the Mask (Yoegoslavië) met de kinder voorstelling "The Blue Flower Fartytale", tent festivalter rein; 15.30 uur: Pomodans huis (NL). Boulevard: 16.00 uur: Straattheatergroep Mf- mestein (NL). Boulevard; 20.30 uur: Theatre the Mask (Yoegoslavië) met de voor stelling "Ouverture for Re quiem". tent festivalterrein; 22.00 uur: St. Juttemis (NL), open podium festivalterrcin. MAANDAG 30 JULI 1984 's middags Diverse optredens Energie- karavaan; 's middags en 's avonds: Dogtroep (NL), festi valterrein en Boulevard; 21.00 uur: Tropical Tour met de medewerking van de groepen Gomma en Electric Ananas, tent festivalterrein. DINSDAG 31 JULI 1984. Vanaf 14.00 uur: Energie-ka ravaan, festivalterrein en Boulevard; Dogtroep (NL), festival terrein en Boulevard: 19.30 uur: Straattheatergroep Gebroeders Flint (NL), festi valterrein; 21.00 uur: The Se rial (NL), tent festivalterrein; SANDI AND THE SUN SETZ (Japan). 22.30 uur: Flup en Ju (NL) met de voor stelling "Iwan de Verschrik kelijke", Spiegeltent. WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1984. 's middags en 's avonds: Dog troep (NL), Boulevard en fes tivalterrein; Energie-kara vaan, Boulevard en festival terrein: Circus de Lulu (USA) met straatanimatie "Vliegen de Tijgers", Boulevard en fes tivalterrein; 20.30 uur: Jah Ark and Adioa (Senegal), tent festivalterrein; 22.30 uur: Cir cus de Lulu (USA) met de voorstelling "Nucleaire Vlooien", Spiegeltent. DONDERDAG 2 AUGUS TUS 1984. Van 20.00 tot 22.00 uur: Tap toe organisatie: Contact Oud Mariniers Zeeland, Boule vard; 22.00 uur: Mr. Chippy and the Neighbourhoods (USA), tent festivalterrein; 23.00 uur: Herman Brand (NL) met de nieuwe voorstel ling "Blokhoofd", Spiegel tent. VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1984. 's middags en 's avonds: Dog troep (NL), Boulevard en fes tiviteiten; 16.00 uur: Stewart and Ross (USA), podium fes tivalterrein; 19.00 uur: Circus Piccolini (BRD), open po dium festivalterrein; Vanaf 19.00 uur: Midzomernacht- standwerkersconcours, Boule vard. Organisatie: Vereniging Ambulante Handel in samen werking met de werkgroep Straatfestival; Tijdens het mid/.omernachtstandwerkers- concours zal een groot aantal artiesten optreden, onder an dere: Big bands, David Flet cher (GB) etc; 22.30 uur: Pi geon Drop (USA) met hun nieuwe productie "This Way Stupid", tent festivalterrein. ZATERDAG 4 AUGUSTUS 1984 10.30 uur lot 18.00 uur: Groot wielerspectacel. Boulevard. Organisatie: Comité Omloop van de Boulevard; Vanaf 16.00 uur: De Hut (B), festivalter rein; 19.30 uur: Dogtroep (NL), afsluiting Spectacel, festivalterrein: 21.00 uur: Franco and his T.O.P.K. Jazz (Zaïre), tent festivalterrein. ZONDAG 5 AUGUSTUS 1984. Van 11.00 tot 17.00 uur: Na tionale Vliegermanifestatie in samenwerking met Vlieger Op Uit Den Haag, Boulevard: 15.00 uur: St. Juttemis (NL), buitenpodium festivalterrein.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 1