'Rederland maritiem' .SUPERHOGE KORTINGEN OP ALLE MERKEN THUU MYSTERE MANTA i IUG9 OP AUE SPORT ARTIKELEN MINIMAAL 10% KORTING zeeland combinatie 80 80 ED QQ van 97 ad ver teren ^muwvakmanin zeeland VUSSINGEN G0ES MIDDELBURG OOST-SOUBURG Woensdag 11 juli 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER NEDERLAND VANGT AMERIKAANSE MAKRELEN "f/3ü 999;********^ wasautomaten irnFT VACTFN-nTFPVRTF7FRS u. SECS;:~ K-";™» >m„..11... u»,-- KT 'S;: - fSTSS.- KSSE"«: S SSKSSC». -nJSfeiftf 169,- nu FILMROLLE TJES TOT 50% KORTING B0 BC> BD~ honderden guldens goedkoper surfen -7 -ALPHA-TIGAI BIC-WINDRACEW tennisrackets nu 20# korting IMPERIALEN EN:le Keus *Xa„u s*.- - TOEBEHOREN EN NOG VELE ANDERE SURFAANBIEDINGENÜ! de kortste weg naar de consument in de)/li$singeb 13 Badhuisstr. 15 Wijngaardstr39 Markt 15 Kanaalstr.44 Tel. 01184-13746 Tel. 01100 30432 Tel. 01180-28896 Tel. 01184-67621 Ver van hun thuishavens IJ- muiden en Scheveningen vissen Nederlandse vries- trawlers op makreel in de wateren voor de oostkust van de Verenigde Staten. Ze hebben daarvoor vergunning van de regering in Washing ton, mits ze naast de eigen vangst van ten hoogste 10.000 ton nog eens 10.000 ton in volle zee overnemen van Amerikaanse vissers. ,Twee rederijen - Cornelis Vrolijk's Visserij Maat schappij in IJmuiden en W. van der Zwan en Zonen in Scheveningen - hebben vo- rig jaar het initiatief geno men voor onderhandelin gen met de Amerikaanse autQriteiten over de vangst van makreel in de 200 mijls-zöne voor de ooste lijke staten. Het verzoek waarbij zich weldra vijf andere visserij bedrijven hadden aangeslo ten, leidde in betrekkelijk korte tijd tot een overeen komst waarin de voorwaar den voor de vergunning, voorlopig voor één jaar, zijn geregeld. De Nederlandse 'makreel- vloot' telt bijna dertig traw lers en behoort tot de mo dernste van de wereld. In de Westeuropese wateren is een winstgevende exploita tie echter bijna onmogelijk in verband met de maxi maal toegestane vangsten (quota), die voor dit jaar op 35.000 ton zijn vastgesteld. Na de haringvangst heeft de EEG namelijk ook de ma kreelvangst aan banden ge legd. Het zoeken naar nieu we vangstgebieden is daar om noodzakelijk, om de trawlers in de vaart te hou den. Kort voor het einde van het 'makreelseizoen 1983784' hebben twee schepen de eerste ervarin gen opgedaan in de Atlan tische Oceaan ter hoogte van Washington en Nor folk. De resultaten van het experiment zijn nog niet tot in details bekend, maar wél is al zeker dat beide trawlers er voorlopig blijven! Het ligt verder voor de hand dat ze binnenkort gezelschap krijgen van andere Neder landse trawlers waarvoor in het traditionele, door de EEG aangewezen vangst- gebied ten westen van Schotland en Ierland, wei nig emplooi meer is. De rederijen die bij dit pro ject samenwerken, gaan er van uit dat nieuwe marktge bieden voldoende afzetmo gelijkheden bieden voor veelbelovende makreelvang sten in een 180-mijl brede zóne voor de Amerikaanse oostkust. Het vangstgebied omvat niet de volledige 200 mijl, omdat een strook van 20 mijl gereserveerd blijft voor Amerikaanse vissers. De Nederlanders hebben ook geen toestemming ge kregen, om de vangsten - aan boord ingevroren en in dozen verpakt - in Ameri kaanse havens te lossen en tijdelijk op te slaan. Ze moeten daarvoor naar No va Scotia in Canada. Het Ministerie van Land bouw en Visserij in Den Haag heeft veel waardering voor de pioniersgeest van de Nederlandse vissers die eerder door omstandighe den werden gedwongen, om hun haringvloot te verboif- wen tot makreelvloot Daarom kunnen de visse rijbedrijven rekenen op alle steun van het departement bij hun pogingen voor uit breiding van de vangstver gunningen. Visserij-afspra ken tussen de EEG en de VS, die binnenkort aan ver nieuwing toe zijn, vormen overigens het kader waar binnen de toestemming formeel is overeengeko men. De perspectieven voor ma- kleur van 1099 voor Philips 56 cm van 20 J 9- Luxor 56 cm van 2145,- J.V.C. 51 cm monitvan 3079,- Blaupunkt 56 cm mafstvan 2349,- Aristona 66 cm mafstvan 2429,- Luxor 56 cm mtelevan 2645,- Aristona 51 cm mafstvan 1675,- Aristona 56 cm St.T. van 2895,- Aristona 56 cm m.tele.van 2545,- Blaupunkt 66 cm mafstvan 2445,- Aristona StTvan 2995,- Panasonic 56 cm m.tele.van 2495,- Aristona 56 cm maf stvan 1975,- Panasonic 51 cm van 1610,- Panasonic 37 cm van 1478,- Aristona 42 cm van 1395,- Aristona 42 cm m.afst.van 1495,- ARISTONA video van 2199 n SANSUI cass. deck 699 nu FISHER portable set reed. tuner en Kamera 6195 -* J.V.C. Akai - Philips Fisher V.H.S. V.H.S. VS 4 m.afst. Stereo PHILIPS racK Kcnp.eet 349 A y 7E li boxen 995 nu iItW* luidsprekerboxen tot 60$ korting iiiiimi SANSUI kompleet rack 2449,- nu 1649,- - 2645,- nu 1799,-* philips rack 3099;:nÜ2?99::*J-V-C- 2399,- nu I599,- «J.V.C. Akai Fisher J.V.C. J.V.C. Inkel Akai Kamera GZ-3 z .g.a.n3299,- nu 1799,-» Akai Kamera VC-80 Kamera Tuner Tuner T10 Tuner TD100 Versterk2x20 W Versterk2x30 W 2125,- nu 1099,- Philips Receiver 2645,- nu 899,-* Philips Rack 1299,-* BlauPunktKamera 2445,- nu 899,-* Sansui Casseiver 999,'-* Platenspeler I4OO,- nu 1399,- nu TXÓ dig. 799,- nu 429,- nu 469,- nu 419,- nu 569,- nu 719,- nu Sansui Compactset CP5 VV-* £py oqq'Ï Inkel Rack m.afst.' ,nn' Technics Rack Space 25 Sansui !*>'-* Akai 159,-* 199,-* Sony 299,-* Akai 399,-* Akai 2499,- nu 1199,-*Akai 1199,- nu 649,-* 319,- nu 169,-*J-V-C* 529,- nu 299,-w Inkel Pl.sp. APQ 41 Platenspeler Cassdeck Cass.deck 1279,- nu 799,- 1569,- nu 999,- 2799,- nu 1499,- 1899,- nu 1199,- 729,- nu 399,- 419,- nu 199,- 339,- nu 2é9,- 439,- nu 349,- Cass.deck aut.rev.829,- nu 499,- Cass.deck 419,- nu 249,- Cass.deck aut.rev.779,- nu 449,- Cass.deck 375,- nu 249,- xr Practica Petri Yashica Kodak 79,-* Jj. 35x70 869,- nu 425,- m.2 obj.nu 359,- Kleinb. nu 99,- PX5 KI. m.flitser mobj20x50 Disc 4000 Disc 6000 nu 129,- 769,- nu 389,- nu 119,— nu 139,- Mieln 236q' nu 15Qq' Ruton 2401 "79,- nu 699,-Philips Strijker 109,- nu 69,- 2JOV,- nu Philips Koffiez. 79,- nu 55,- DROGER 5 Kg - - - Phi 1 ins Koffie Zanussi 949,- nu 499,- FORNUIZEN Ignis *Radio Recorder 99,-* Marijnen Vr.kist 799,- nu 599,-* m Vr.kist 260 929,- nu 679,-* hl1 ips Cltruspers 50,- nu 39,- thermoskanl49,- nu Etna Junker+R 979,- nu 869,- nu lgnis 99,- Philips Rekenmachines tot 40$ KORTING 6 v J senm^,, S PORTIE F-ADIDAS-NIKE-CRU YFF- CRUYFF glans train, pakken jr. van 164 voor *lt| sr.van 199 voor Puma Tennisschoen 119,- nu 99,4a 4a Adidas Tennisschoen 69,- nu 59, Tiger Loopschoen 199,-. nu 139, nagenoeg de komplete kollektie op voorraad SPETTER AANBIEDING WIMBLEDON tennisschoen 1X8 r ;s tot A Adidas Loopschoen 49,75 M Nike Loopschoen Oceania 99,- nu 69,- Nike Loopschoen Lady Diablo89,- nu 59'- H Adidas Shirts Replica's 50# Korting •v Le C.Sp Replica's 30# Korting ^7, 34'95 nu 24'95 Nike Sportbroek 54,— nu 39,95 Mystere Pulsar van 1I99,- nu 999,- Cool Kleding alles 40# KORTING Restanten Trapeze HAI Van 59,— Nu kreelvangsten door Neder landse schepen in Ameri kaanse kustwateren worden hoog geschat. Er wordt ge sproken over een verdub beling van de thans toege stane hoeveelheid (10.000 ton) en een optimistische prognose heeft het over een even grote vangst als de Nederlandse visserij thans door de EEG in West-Eu ropa is toegewezen (35.000 ton). Voor de Amerikaanse vis sers heeft de komst van de trawlers uit Nederland óók voordelen. Zij profiteren van de kennis en ervaring die ze zelf missen. Daarbij komt dat de verkoop op zee van hun makreelvangsten aan Nederlandse schepen - het zg. 'klondyken' - een di rect financieel profijt ople vert. De Bevelander Oplage 32.200 Postbus 5, 4460 AA Goes Tel. 01 100-141 10 De Faam De Vlissinger Oplage 44.400 Postbus 501 7, 4330 KA Middelburg Tel 01 180-27651 Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad Oplage 43.350 Postbus 36, 4570 AA Axel Tel 01155-2020 Telecopier 01 1 55-2951 Telex 55230

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 6