weeA WINKELIERSVERENIGING WINKELCENTRUM VLISSINGEN i e SNUFFELMARKT ZATERDAG 14 JULI A.S TOERISTISCHE Zaterdag 14 juli Woensdag 11 juli 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). DIERENARTSEN; Wat te melden? BFL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg in de binnenstad van Vlissingen van 13-30-16.30 uur Optreden van Vente Binkies, akrobaten, jongleren, mime en straatakts. "DE SMULH0EK" in Souburg Vlissingsestraat 63 Voor echt Italiaans ijs 28 smaken waarvan er altijd 14 in onze vitrine staan. Als enige Zeeuw behoren wij tot de TOP TIEN van de ambachtelijke ijsbereiders van 1 984 TG15 alDL ïflan c) Voo De grootste en gezelligste openlucht Rommelmarkt van Nederland. Enkele honderden kramen antiek, curiosa, rommel, snuisterijen, kleding, fietsen, gereedschap, speelgoed, postzegels, munten, schilderijen strips, boeken, enz. enz. Diverse eet- en drinkkramen zorgen voor uw natje en droogje. Volop vermaak voor jong (o.a. Moonwalk) en oud. PLAATS: EVENEMENTENTERREIN (KOESTRAAT) WESTKAPELLE OPEN: VAN 1 4.00 TOT 21.00 UUR. TOEGANG: VOLWASSENEN: 2.50, KINDEREN TOT 12 JAAR 1.— (donderdag lol en met woensdag) De beiaardier ADDIE DE JONG uil Delft brengt een programma bestaande uit Nederlandse en Ita liaanse volksliedjes, geestelijke liederen en werken van onder an deren Boccherini. Cimarosa en Paisiello. Beiaard van de Abdijtoren 'De Lange Jan Middelburg', donder dag 19.30 tot 20.30 uur. Stef Avezaath, Peer van de Berg en Jan Eloor nemen als de acro- batengroep DE VENTE BIN- KIF.S het macho-imago van de Mexicaanse 'Chicanoos'., op de j Korrel. Deze 'Amerikaanse' Mexicanen zijn - gestoken in prachtige tot in de puntjes afge werkte kostuums - niet te over treffen 'cool' en dat in alle situa ties Binnenstad Vlissingen. zaterdag 13.30 tot 16.30. Boulevard Vlissin gen, zondag. Aanvangstijd onbe kend. De Amerikaanse CONTINEN TAL SINGERS treden op. in de Westerkerk Goes, dinsdag 20 uur. Kaarten 4 10,- VVV Goes of 01100-30329. CHARLES J. DF. WOLFF, diri gent van het Bachkoor Holland en hel Noordelijk Philharmonisch Orkest, brengt op het orgel wer ken van Mendelssohn. Schu mann. Liszt. Franck en Bach ten gehore. Nieuwe Kerk Middelburg, dinsdag 20 uur. Toegangsprijzen niet bekend. HIGHWAY, CAROLINE, TO WER. DEBBY, DE DIJK. THE SHORTS en JAN ROT luisteren het NCR V-liveprogramma 'Los Salsa Caliente Vast' op. Presentator Jan Rietman en zijn 'assistent' Ome Joop ne men ook de LOS VAST BAND mee. In de rubriek Nederpop Live treden de formaties The Shorts en Jan Rot extra uitgebreid op. De Halve Maan Oostkapelle, zater dag 12 uur. Toegang gratis, zaal geopend vanaf 11.30 uur. (Donderdag tot en met woensdag) HOLLYWOOD SEX is porno. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23.30 uur. Scene uil 'Tearms of Endearment' ARTSEN Middelburg: za. tot 24 uur: J. de La Hayze, Seisdam 22. tel. 28574. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: A.W. Boerwinkel, Noordweg 214, tel. 12460. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Zo. tot 24 uur: A.H. van Dijk. Koudekerkseweg 52, tel. 13459. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zon der afspraak: W.N. Ostermann. De Kempenaerstraat 2. tel. 79791. Het hele weekend voor eigen pa- tienten beschikbaar. Souburg, Nieuw land. Arnemuiden, Middelburg-Zuid: za.. Th. Bloos. Kanaalstraat 70, O-Souburg, tel. 01184-61212. Zo. P. Kodde. Oude Vlissingseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30- tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapel le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za., zo.: J.W. Oosterhoff. Markt 10, Veere, tel. 01181-271. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vr. 18.00 uur tot zo. 24 uur: P. Noor- lander. Middelburssestraat 94. Koudekerke. tel. 01 T85-123L West- en Midden-Walcheren: A. Stutterheim. Beukelmanstr. 8, Meliskerke. tel. 01186-1760. TANDARTSEN; Spreekuur voor spoedgevallen: za. en zo. van 11 tot 12 uur: J.E. v.d. Schoot. Tramstraat 9. Kou dekerke. tel. 01185-2660. APOTHEEK: Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: Ringeling. Lange Delft 133. tel. 12538. Vlissingen: J.M.H. v.d. Sande. Badhuisstraat 30-34, tel. 12066. VERLONK! NDIOE: P.J. van Ginkel, Pres. Roosevelt- laan 232. tel. 12775. Willem van Twillert WILLEM VAN TWILLERT ver tolkt werken van onder andere Sweelinck. Mozart, Knecht en Vierling tijdens een van de vrij dagavondorgelconcerten in de Lutherse Kerk, Middelburg, vrij dag 20 uur. Kaarten 4 5,— aan de kerk. Koning Karei V plus Drie is Acht plus Acht is Zestien regeert als ti ran over het rijk Takicardië in DE SCHELE KONING EN DE KRAAL Hij is verliefd op een mooi herderinnetje, maar dat ziet meer heil in een huwelijk met een aardige schoorsteenveger. Dit zint de koning helemaal niet....Alham bra II Vlissingen, donderdag, vrij dag. zondag tot en met woensdag 14 uur. 3 TIROLERS IN ST. TROPEZ in Alhambra II Vlissingen. donder dag tot en met woensdag 21.30 uur. vrijdag 23.30 uur. In INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM gaat de ar cheoloog Indiana Jones (Harrison E'ord) samen met zijn assistent Short Round (Ke Huy Quan) en de zangeres Willie Scott (Kate Capshaw) op zoek naar een steen met geheime krachten. Met deze steen hoopt hij de bewoners van een kinderloos dorp te helpen, niet wetende dat hij en zijn twee Dierenpraktijk Oostkapelle: Ou de Domburgseweg 33a, 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18 uur: A. Ruys te Middelburg, tel. 01180-13118. Consult na telefoni sche afspraak. Middelburg: (grote huisdieren), 33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg: 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. WIJK VERPLEEG KI NDIGEN: Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: L.A. v.d. Meer- Kral, Middelburgsestraat 66. Oost-Souburg, tel. 01184-64893. b.g.g. 01180-12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: J. de Vries. J.P. Boreelstraat 8. Middelburg, tel. 01180-34924. b.g.g. 14366. Koudekerke. Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel- le: R. de Visser, Zuidstraat 14. Zoutelande, tel. 01186-1325. Domburg, Aagtekerke. Oostka pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke, en St. Laurens: R. de Visser, Zuidstraat 14, Zoutelande, tel. 01186-1325. Vlissingen-stad: M. de Wit-Min- derhoud. tel. 01185-2833. West-Souburg, Papegaaienburg. Bossenburg. Westerzicht, Paau- wenburg. Oost-Souburg en Ritt- hem: A.J. v.d. Velde, tel. 01185- 2780. Het Goese echtpaar Kees en Henny VAN EERSEL geeft een orgelconcert met werken van Bach. Beethoven, Schubert. Hesse en Wesley. Gereformeerde Kerk Vrouwenpolder, maandag 20 uur. Toegangsprijzen niet bekend. Jan Rietman en Ome Joop Een negental lieden uit Puerto Rico, Nederland, Curasao, Ve nezuela, en Uruguay vormt de groep SAL A CALIENTE- een formatie die zich heeft gespeciali seerd in mambo. bolero, reggae, calypso en vele andere Zuidame- rikaanse stijlen. Podium Strand- hotel Vlissingen, woensdag (van daag) 20.30 uur. Toegang gratis. C ontinental Singers Het trio CHROME uit Australië tracht in een voorstelling met mi me, zang, dans en muziek de toe schouwers te verwarren. Boule vard Vlissingen. donderdagmid dag. Aanvangstijd niet bekend. Toegang gratis. HELEEN V.D. WEEL bespeelt het carillon van de Grote Kerk Veere, donderdag 15 tot 16 uur. JAAP V.D. ENDE doet dit even eens in de Grote Kerk Veere, za terdag 19 tot 20 uur. Kate Capshaw als zangeres Willie in 'Indiana Jones and The Temple of Doom', Nederlandse première medereizenden in de maalstroom van het kwaad zijn terechtgeko men. Nederlandse première in Alhambra I Vlissingen, donderdag tot en met woensdag 19 en 21.30 uur, donderdag, vrijdag, zondag tot en met woensdag 14 uur. THE STING van George Roy Hill met de beroemde melodie The Entertainer' in Filmhuis Meccano Middelburg, zaterdag 21.30 uur. Kaarten 4 ƒ6,— 01180-33414. In PLACE DE LA BASTILLE van Rudolf van den Berg zoekt de overlevende uit een concentratie kamp Paul de Wit (Derek de Lint) naar zijn tweelingbroer. In Parijs maakt hij een foto van een jong meisje. Op de achtergrond ziet hij een man die sprekend op hem lijkt. Zijn broer..? Filmhuis Mec cano Middelburg, maandag, dins dag en woensdag 21.30 uur. Kaarten 4 6,-: 01180-33414. Tekening van de film, The Sting TEARMS OF ENDEARMENT is het verhaal van vier mensen die ieder op hun eigen manier hun gevoelens tot uiting brengen. Au rora wordt vroeg weduwe en blijft achter met haar dochter Emma. Zij wil slechts het beste voor haar dochter en is het niet eens met haar huwelijk met de kleurloze leraar Flap. Dan is er nog de iet wat chaotisch levende ex-astro- naut Garrett de buurman van Aurora. Als Aurora een uitstapje met hem maakt wordt hij vreselijk dronken en maakt voortdurend dubbelzin nige opmerkingen. Aurora kan dit niet waarderen. Deze vier mensen reageren allen op hun eigen ma nier als één van hen, Emma. kan ker blijkt te hebben...In de hoofd rollen zijn te zien Shirley Ma- cLaine, Jack Nicholson, Debra Winger en Jeff Daniels. Grand Theater Goes, donderdag, vrij dag, maandag, dinsdag en woens dag 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. Scene uit 'De Schele Koning en de Kraai' kinderboeken iii|| door Jan Smeekens) Tien procent van alle lagere schoolkinderen heeft problemen met lezen. En veel van die kinde ren met leerproblemen en be paalde lichamelijke en geestelijke handicaps zouden graag lezen, maar hebben op een gegeven ogenblik de moed verloren ooit nog een boek open te slaan. Uitgeverij Ploegsma geeft sinds enkele jaren de opmerkelijke Streepjesboeken uit. De serie telt met de onlangs verschenen drie deeltjes inmiddels 12 titels. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar schreef Koos Meinderts JARIG IS ANDERS. In plaats van de ver fdoos die ze zo graag wilde, krijgt Anja op haar verjaardag een sjaal. Ze is immers zo gauw verkouden en ouders geven nu eenmaal het liefst nuttige cadeaus. Haar ver jaardag, waar ze zich zoveel van voorstelde, pakt ook nog heel an ders uit. 's Nachts neemt Anja wraak op haar moeder. Heieen Kernlamp-Biegel bewerk te het door Leonie Kooiker ge schreven DE KLEINE DIEF. In dit spannende boek voor lezers vanaf 10 jaar organiseert Bert de Boer een opstelwedstrijd voor kinderen in Rio de Janeiro. De winnaar verdient een reis naar Nederland waar kinderen uit alle delen van de wereld komen ver tellen over hun geboorteland. Bert de Boer weet niet dat de kleine gauwdief die ooit zijn portemon nee rolde, de droomreis wint. HOE BESTAAT HET van Bar bara Ireson is bedoeld voor lezers vanaf 12 jaar. Het boek telt twee verhalen over nogal mysterieuse en beangstigende gebeurtenissen. In het eerste verhaal redt een on bekende lifter het leven van de bromfietser met wie hij meerijdt. Het tweede verhaal gaat over een geheimzinnig bandje met muziek van een verongelukte popster. Streepjesboeken vallen behalve uiterlijk ook inhoudelijk op tussen de vele series 'makkelijk lezen'. Alle deeltjes worden geschreven door ervaren kinderboekenau teurs uit het eigen fonds van Ploegsma. Streepjesboeken. Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam. Prijs per deeltje 10.00. HEISSER ALS LAVA is porno. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. VRIJDAG DE DERTIENDE, gruweldaden aan een verlaten meer in driedimensionale uitvoe ring. Alhambra II Vlissingen, donderdag tot en met woensdag 19 uur. WATERSNOOD 1953 in het Zeeuws Museum Middelburg maandag en vrijdag 11.15, 14 en 15 uur. TERUG NAAR HET EILAND over de Tweede Wereldoorlog en de rampzalige gevolgen voor Zeeland. Zeeuws Museum Mid delburg, dinsdag 11.15. 14 en 15 uur. OOSTERSCHELDE, KEREND TIJ over de afsluiting van de Oosterschelde, Zeeuws Museum Middelburg, woensdag 11.15, 14 en 15 uur. DELTA FASE I over de afsluiting van het Veerse Gat, Zeeuws Mu seum Middelburg, donderdag 11.15, 14 en 15 uur. DIE EHE DER MARIA BRAUN is een film van de Duitse filmer Rainer Werner Fassbinder. Aan de hand van het meisje Maria (Hanna Schygulla) laat hij zien dat ieder mens bereid is verraad te plegen. Maria trouwt midden in de oorlog met Hermann Braun. Haar jonge echtgenoot vertrekt meteen naar het front en wordt aan het einde van de oorlog als vermist opgegeven. Maria houdt zich staande met zwarte handel, prostitutie en als animeermeisje. Als haar man terug komt uit ge vangenschap treft hij Maria aan met haar Amerikaanse vriend Bill. Bill overleeft het treffen niet en Hermann komt in de gevange nis. Ondertussen draagt Maria haar steentje bij aan het 'Wirt- schaftswunder' en wordt een ge haaide zakenvrouw. Filmhuis Maccano Middelburg, donderdag 21.30 uur. Kaarten 4 ƒ6,— 01180-33414. Ten bate van de actie 'Help Henk Op Weg' bestemd voor de ge strande zeezeiler Henk van de Weg, wordt de film 40 graden ZUIDERBREEDTE van Chris tian de Chalonge vertoond. Film huis Meccano Middelburg, vrij dag 20.30 en 23 uur. Kaarten 4 7.50:01180-33414. Lange Noordstraat 56, Middel burg. GERA DAUVILLIER schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. Strandhotel Vlissingen, LEEN- DERT VAN DER POOL, 'Expo sitie Maritiem Vlissingen'. Dage lijks. Stedelijk Museum Vlissingen HET VERLEDEN VAN DE BOULEVARDS. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur, zaterdag en zondag 13 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg. Fotografisch werk van JAN DOST en HANS OT TO. Dinsdag en donderdag van 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 en 19 tot 21 uur. Zaterdag 10 tot 13 uur. Gortstraat 48 Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTF.I. touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN AMFIBIEËN EN INSEKTEN; Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Tot 1 oktober: di., wo„ vr. en za. van 10.00 tot 12.30 uur. Biologisch Museum Domburg DE NATUUR IN ZEELAND en DIEREN IN DE NATUUR. Da gelijks van 10 tot 17 uur. Openbare Bibliotheek Vlissingen ZELJCO SAVIC foto's: 'strand, wind en water'. Maandag 13.30 tot 20 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag 10 tot 20 uur en op zater dag van 10 tot 12.30 uur. Molen Zoutelande EDDY WIE- RENGA, schilderijen, aquarellen en tekeningen. Dagelijks van 12 tot 20 uur. Nieuwstraat 25, Vlissingen 100 JAAR LOODSWEZEN ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen en gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. Grote Kerk Veere talrijke exposi ties VEERE ZEELAND 1984 zoals het was, met kaarten VER ZET EN VERVOLGING 1933- 19NU over de gruwelijke oorlogs jaren, aangevuld met tekeningen en opstellen van leerlingen, NA TIONALE FEESTROKKEN en BOERENWAGEN. Dagelijks van 10 tot 17 uur.'s Zondags van 14 tot 17 uur. Galerie Marquis Vlissingen, WERKEN IN VOORRAAD 'van bekende kunstenaars die eerder exposeerden. Zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur of na telefoni sche afspraak. Dam 43 Middelburg ROB VAN KONINGSBRUGGEN. Donder dag tot en met zondag 14 tot 17 uur of na telefonische afspraak Zeeuws Museum Middelburg JA- COBA VAN HEEMSKERCK moderne kunst uit het begin van deze eeuw. Dagelijks van 10 tot 17 uur. Galerie "De Wijnstock" Middel burg, RINO VISSER EN FRANS VAN DEN DRIEST illustraties uit het Zeeuws Platenboek. Don derdag en vrijdag van 2 - 5 uur, zaterdag van 11 - 12.30 en 2 - 5 uur. Molen Zoutelande, EDDY WIE- RENGA met schilderijen, aqua rellen en tekeningen over Zee en Land van Zeeland. Dagelijks van 12 tot 20 uur. hoek I.s.m. de Culturele Raad van Vlissingen. Tevens optreden zondag 15 juli op de Boulevard. srar CHINEES-INDISCH RESTAURANT DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 JTGJD

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 10