DeVers VAKANTIEHULPEN Schoolfoto uit de oude doos VOORDEELWS snelle triietamr reisburo Koop nü voordelig een of zilveren armband, va: hureliC'iA F£STIVAL MUZIEK BUNGALOW# Sat Braderie Middelburg een groots succes JUBILEUM SLIB-BOEKJE MET ED LEEFLANG EN REIN DOOL Doeken van Jacoba van Heemskerck in Zeeuws Museum. ad ver teren wie niet adverteert wordt vergeten 29.- 49.- 59.- 69.- 79.- v 49.- 149.3, DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 20 juni 1984 DaHBUNCAWWPA^ f ïf lati cWoa JHBIa 1 I i m Gevraagd: Aanmelden: a.s. zaterdag 9-1 1 uur Bij Pix, Walstraat 64 Vlissingen en Geitenkaas i A. STURM de kortste weg naar de consument in DE'yuSSINGER ONDANKS MINDER BEZOEKERS 4 okt. SPECIALE SPANJE VOOR ZEELAND Dagtochten juli BOOT-AUTO VLIEG TOURINGCARREIZEN mi Zware zilveren SLAVEN BANDEN BIJ (Cl mag (Jw oude goud of zilver er od^inruilen). Solide gouden SLAVENBANDEN Gouden OORKNOPJES Zware zilveren CLOSED FOR EVERS Klein gouden CREOOLTJES .RINGEN GOUD: (ALTIJD 55.- PER GRAM) De echte GRANAAT COLLIERS Zware zilveren COLLIERS ST. JACOBSSTRAAT 28, TELEFOON 01184-13635 VLISSINGEN. hoek D.e.^«n gasw; "^erus. vrien- CHINEES-INDISCH RESTAURANT DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 Bungalo^Park50D2e5^Overloon2Og Vlissingen/Middelburg Vlissingen/Middelburg Elke dag verte Schapenkaas Vleeshouwerij Veersesingel 90 MIDDELBURG Tel. 01180 - 12343 AAP, NOOT, MIES "Ook ik vond tussen allerlei oude foto's enkele exemplaren. Omdat ik meerdere keren heb gehoord dat er zulke leuke reacties op komen, zelfs uit Canada, stuur ik deze foto van de Gravenstraatschool uit 1918". Dit schrijft mevrouw J. Blacquière-Tissot van Patot uit Vlissingen. Bij de brief voegde zij twee oude schoolfoto's waaronder ook deze. Mevrouw Blacquière noemt ons vervolgens de volgende namen, die zij zich nog herinnert. Bovenste rij v.l.n.r.: Arie Joosse. Herman Legters, Piet Vader, An ton Mulder nog een Arie Joosse, Adrie Vos. Tweede rij: heer Blijdorp, Karei Brander, Cor Alewijnse, Johan Gideonse, Adrie Cornelisse, Maarten Pouwelse, Kees van den Broeke, mej. Flipse en mej. van Dijk. Derde Rij: Jannetje Blijdorp, Sientje Sanderse, Johanna Adriaanse, Lena Hendrikse, Nelly de Plaa, Coba Tissot van Patot, Marie den Hollander, Jo Verstra ten. Vierde rij: Keetje Cornelisse, Keetje de Klerk, Maatje Wattel, Suis Wisse, Jaantje Verloren, Jaantje Maas, Jannetje Davidse, Anna Legerstee, en Jo Willems. Vijfde rij: Piet de Boks, Simon de Visser. Jaap de Rijke, Bram Spruit, Willem Kingmans en Piet- de Ruyter. De meeste van deze namen wer den mevrouw Blacquierre ver strekt door mevrouw J. Cornelis se, Vreedenburg 41 Middelburg. Ook deze foto kunt u weer bestel len bij de redactie van dit blad door samen met dit knipsel ƒ7.50 aan ons te zenden. U kunt betalen met geld (maar dan verplicht de PTT u de brief aan te tekenen) of met een cheque (svp op naam van Ruben Oreel. de fotograaD- Het adres: Postbus 5017,4330 KA in Middel- burg. INFORMATIERUBRIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERSCHIJNT EXCLUSIEF IN DEZE KRANT Hoewel de braderie in Middelburg nogal wat hinder heeft ondervon den van de festiviteiten in Vlissin gen (daar werd de opgeknapte boulevard officieel geopend), beti telde de commissie dit jaarlijkse folklorefestival als een succes. Talrijke bezoekers vermaakten zich kostelijk bij de vele attracties die de commissie het publiek weer voorschotelde De Aalsterse Gilles - een primeur voor Nederland ge noot daarbij opvallend veel aan dacht. De eerste dag gooide een hevige regenbui wat roet in het eten. Maar de daaropvolgende dagen (vrijdag en zaterdag) kon de bra derie plaatsvinden onder een stralende zomerzon. Het succes van de Aalsterse Gilles was voor de braderiecommissie aanleiding om ook volgende jaren terug te komen met een groot evenement. H fff m Het 25ste Slib-deeltje van het Zeeuws Kunstenaarscentrum is uit, nadat het onlangs werd gepre senteerd bij de opening van de ex positie van Rein Dool in het kun stenaarscentrum. De jubileumedi tie heet De Veren. Het bevat ge dichten van Ed Leeflang en teke ningen van Rein Dool. Het boek werkje is weer aantrekkelijk ver pakt in een smaakvol ontworpen kaft. Leeflang is een van de belang rijkste Nederlandse dichters. Merkwaardig is dat hij pas op la tere leeftijd debuteerde, namelijk in 1979 met De Hazen en andere gedichten. Hij was toen al de vijf tig levensjaren gepasseerd. In 1981 volgde zijn tweede bundel: Bewoond als ik ben en in 1981 de derde Op Pennewips plek. Voor zijn eerste bundel ontving Lee flang de Jan Campertprijs De dichter is twaalf jaar leraar geweest aan het Professor Zee mancollege in Zierikzee. Nu is hij verbonden aan het Pabo te Am sterdam. Wat hem onderscheidt, is dat hij eenvoudige spreektaal hanteert. Bijvoorbeeld: het eerste refrein van 'Botlopen': We zetten zwinnen in de zandplaat af! met warnetten en joegen stap voets bot/ en schol op, vingen em mers vol..../ En in Taken' De dode wordt verborgen, ingestopt zijn geur,/ de bomen blijven bij hem aan het werk,/vergaan is het gebeuren in de geest,/toevertrouwd aan de natuur. De Slibreeks-bundel bevat veer tien gedichten. Twee werden reeds eerder gepubliceerd, waar onder Adriaan Coorte. wat gaat over de bekende stillevenschilder uit de zeventiende eeuw. De bundel wordt opgeluisterd met zeven tekeningen van Rein Dool Om de tekeningen te kunnen ma ken, reisde hij eerst een tijdje door Zeeland. Leeflang en Dool zijn al dertig jaar met elkaar bevriend. Het was beider vurige wens, om samen een boek te maken. De Veren is het eerste deel in een nieuwe reeks van zes. De prijs be draagt 4,— en is in diverse boekwinkels verkrijgbaar. Een abonnement op Slib kost 22.50 inclusief verzendkosten. Aanmel den bij het ZKC aan de Molstraat 13 in Middelburg. Een van de eerste beoefenaars van de abstracte kunst in deze streken is Jacoba van Heemskerck. Op het landgoed Loverendaele schilderde zij naar hartelust. Dat werd haar mogelijk gemaakt door de eigena res van dit landgoed: Marie Tak van Poortvliet, een enorme lief hebster van de moderne kunst in het begin van deze eeuw. Zij liet op Lovendaele een atelier bouwen voor haar vriendin Jacoba van Heemskerck. Doeken van deze kunstenares hangen nu in het Zeeuws Museum. Het is een keuze uit een verzameling van het Haags Gemeentemuseum. Marie Tak van Poortvliet was in het eerste kwart van deze eeuw een van de weinige bewonderaars van moderne kunst. In Domburg zeiden de mensen dan ook van haar: 'Bij Marie Tak loopt een streep door'. Nog bijna niemand had toen enige notie van wat ab stracte kunst inhield, die in 1912 pas goed doorbrak. De beide dames waren trouwens bewonderaarsters van Rudolf Steiner en de door hem opgestelde wereldbeschouwing, waarbij het innerlijke beleven van de dingen centraal staat, vrij van zintuige- lijke indrukken. Hoe deze levensvisie bij Jacoba van Heemskerck gestalte kreeg, is tot en met 14 september te zien in het Zeeuws Museum aan het Ab dijplein in Middelburg. Dagelijks is het museum geopend. 111 \±LLl 11J I I I M M JT. 10 dg. Malgrat 370.volp. 10 dg. Callela 395.volp. 10 dg. Lloret v.a 285.verblijf in appartementen. d.d. 6 Staphorst 65.— incl. koffie-gebak, lunch en diner. d.d. 12 Cap Griz Nez Frankrijk 55.— incl. veergeld en diner. d.d. 13 Flevohof45.incl. koffie-gebak, entree d.d. 17 Phantasialand 65.— incl. koffie - gebak, entree en diner, d.d. 18 Amsterdam 25.— incl. koffie - gebak, d.d. 20 Giethoorn 65.— incl. koffie - gebak, lunch, rondvaart en diner. U kunt bij ons reserveren voor vrijwel alle gerenom meerde touroperators. Wij adviseren u graag vrijblij vend bij uw vakantiekeuze. Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 - 20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180-33770 Dagprijs voor goud van 25,- tot 40,- per gram inruil 14 kits. i Dagprijs voor zilver van 1tot 2,50 por gram Inruil. (ALTUD 4.- PER GRAM). 7 mm. 42.50 8 mm. 49.50 9 mm. 55.- 4-5-6 mm. van 19.50-29.50 (ALTIJD 55.- PER GRAM). 7 mm. 750.- 6 mm. 550.- 5 mm. 455.- 4 mm. 345.- /VTi (ALTIJD 4.- PER GRAM) 17.50-19.50-24.50-29.50 169.- 245.- 365.- Prachtkwaliteit, in diverse diktes. 40 cm. 39.50 - 59.- - 79.50 80 cm. 79.- - 99.-'- 179.- In alle lengtes en diktes v.a. 5.95 etc.' (ALTIJD 4, PER GRAM) GCXID: 59.50 69.50 - 89.50 etc. (ALTIJD 55.- PER GRAM) nemnmnurhml A'huilei! Service StinTjf /rijzen Gouden tri color DAMES-RING Gouden cuitivé PAREL-RING Gouden BAND-RING In granaat of bloedkoraal. DONDERDAG 21 JUNI t/m ZATERDAG 7 JULI 1984 DE VLEESHAL, MARKT, MIDDELBURG ALLE FESTIVAL K0NSERTEN GRATIS TOEGANG. 21/6 17.00 uur Opening door R. Hanemaaijer Voorzitter van de Stichting Nieuwe Muziek Zeeland. 21/6 17.30 uur Martine Viard Een bijzondere zangeres uit Parijs opent het muziekfestival met een zang performance. Virtuose stemtechnieken in theatrale komposities. 21/6 20.30 uur Xenakis ensemble Solisten en slagwerkgroep spelen werken van de Amerikaan John Cage. Voor het eerst in Nederland zijn Viool etudes, Three Dances voor 2 pianos geprepareerd en verstrekt en Sixteen Dances voor 5 solisten en slagwerkgroep. 22/6 20.30 uur Aki Takahashi, piano Oost West kontrasten in de pianoserie Het derde pedaal Aki Takahashi behoort tot een van de beste pianosolisten van Japan. 22/6 22.30 uur Tristan Honzinger kwartet Een internationale groep voor het eerst in Nederland. Geïmproviseerde muziek en zang. 23/6 12.30 uur Frank van Koten, hobo Speelt werken aan hem opgedragen van Mache en Lifchitz. 23/6 15.00 uur Klaas Hoek, orgel Winnaar van het Gaudeamus concours 1983 speelt op het orgel van de Maria Magdalenakerk te Goes een extreem eigentijds programma: Cage en Feldman (premières voor Nederland) alsmede het als onspeelbaar bekend staande werk van Xenakis. 23/6 20.30 uur Xenakis ensemble Een gevarieerd festival programma van het Xenakis ensemble met koor, solisten en slagwerkgroep onder leiding van Huub Kerstens. Eerste uitvoe ringen van werken van de jonge generatie uit Canada en Mexico. Beecroft en Estrada, voorts werken van Xenakis, Manneke en Wiener. 25/6 20.30 uur Nam Yun Paik Acht videofilms van de Koreaanse video-kunstenaar. 29/6 20.30 uur Twaalf pianisten en twaalf vleugels Een spectaculair konsert in de Oostkerk met werken voor 4, 6 en 12 pianisten. Italiaanse, Nederlandse en Japanse pianisten spelen o.a. een 50 minuten durende wereldpremière van Lombardi. 30/6 20.30 uur Giuseppe Chiari Bekend Italiaanse video-kunstenaar, pianist en komponist uit de fluxus periode. 30/6 22.30 uur Das Duo dubbel De Oostenrijkse jazzgitaristen Andy Manndorf en Helmut Jasbar en daarna Andy Manndorf met de Amerikaanse drummer Michael Vatcher. 2/7 20.30 uur Max Lifchitz, piano Pianomuziek van Amerikaanse en Latijns-Ameri kaanse komporiisten voor het eerst in Europa in de serie Het derde pedaal. Vestzaktheater Vlissingen. 3/7 16.00 uur Workshop olv. Willem van Manen Vijf daagse workshop geïmproviseerde muziek door een 30tal personen die zich hiervoor hebben opgegeven. 3/7 20.30 uur Rova Saxophone Quartet Vier beroemde jazz saxofonisten uit San Francisco. 6/7 20.30 uur Vera Vingerhoeds Septet Gekomponeerde en geïmproviseerde muziek. 7/7 15.00 uur Workshop olv. Willem van Manen Eindpresentatie van de 5 daagse workshop. 7/7 20.30 uur Elisabeth Chojnacka, clavecimbel Twee nieuwe solokon^jsities voor clavecimbel van Xenakis en Bussotti. 7/7 21.15 uur Vera Vingerhoeds Septet 7/7 22.30 uur Slotkonsert Vera Vingerhoeds presenteert de eerste uitvoering van haar kompositie voor clavecimbel en jazz- kwaï tot genaamd Sizofitz. Een kompositieopdracht van Nieuwe Muziek. Elisabeth Chojnacka, clave cimbel, Vera Vingerhoeds. saxofoon; Maurice Horsthuis, altviool; Joan Boeke, trompet; Michael Vatcher, slagwerk. INLICHTINGEN: Postbus 15, 4330 AA Middelburg Telefoon (11080) 23650 nieuwe

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 9