COUPONAVOND gratis klosje garen delta stoffenhuis gratis j gemaakt fa. M. Baljeu en Zn. 10% KORTING 10% KORTING MELSE Paspoortstraat 1 8 1 15.80 6.80 15.95 9.98 |^SB0UT 15.80 1.98 1.50 3.75 A. R. DE JAGER KLEDINGSUPERS 10.- jakobsen Nelemans ruimt radicaal op! Alles moet weg, want Nelemans gaat verbouwen. Dat betekent voor u super lage prijsjes. Hier ziet u enkele voorbeelden. 10% korting j op damesschoenen j stuurt appeltaart® iscm 10% KORTING i i i I I I I DONDERDAGAVOND KOOPAVOND Mjakobsen modes SATÉVLEES KUIKENBOUT KUIKEN FILET DRUMSTICKS VARKENSLEVER KALFSLAPJES RUNDER HART BOEREN HAM PATÉ'S NASI OF BAMI SNIJW0RST BACON GRILL SPEK DE VLISSINGER Woensdag 20 juni 1984 S0UBURG KNIP UIT KNIP UIT Bij aankoop van stof donderdagavond 21 juni Kanaalstraat 33 Souburg Tel. 62058 KNIP UIT 5 PAAR BADSTOFSOKKEN koopavond 21 juni I I DONDERDAGAVOND AANBIEDING \NOON IDEEËN SHOP Bij aankoop van gordijnen en vitrages 1 br7L"™™5 KONTAKTLENZEN I I I KNIP UIT GRATIS Bij inlevering van deze waardebon Kanaalstraat 1 - 0.-Souburg Alleen donderdagavond I I I I I I I SCHOENEN NIET OP AANBIEDINGEN I I I I I I 1 I .1 VAN GILS KATOENEN PANTALONS I - Kanaalstraat 55 Oost Souburg I I Donderdag 21 juni op alle plastic ballen j OöCCOÜCCOCwGGCTOGCGÜÜÜÜGCüCCSÜÜÜÜCÜÜÖÖQÖCÖÖr^ MAGERE - 'M%r V J VARKENSFRICANDEAU 1 O fC per kg. Gemarineerd per kg. per kg per kg 500 gram P kg 1 00 gram 1 00 gram Met verse groenten 500 gram 1 00 gram 1 00 gram 1 00 gram Buteuxstraat 25, Souburg Tel. 01 180-61424 PLUIM VOOR GOED BELEID Goes, Lange Voorstraat 6 Vlissingen, Lange Zelke 52 WONINGINRICHTING voor Kanaalstraat 40 h tel. 01184-61287 Oost-Souburg Alleen geldig op de Kanaalstraat 12 Oost Souburg 01184-61260 ontspiegelen van glas of kleuren van kunststof. (Bij aankoop van nieuwe bril) GELDIG VAN DONDERDAG T/M ZATERDAG FRANK THIELEN OPTIEK kanaalstr óO 4388 BP oost-souburg KNIP UIT KNIP UIT donderdag 21 juni JT BAKKERIJ L uxe brood- en banketbakkerij O CA Specialiteit in roomboterkoekies Am m per stuk Kanaalstraat 27, Oost-Souburg. OP OP DONDERDAG EN ZA TERDAG A.S. Op al onze van de bekendste merken. O.a. Van Bommel, Salamander, Helioform, Renata en vele andere Vrijdag 22 juni wegens huwelijk gesloten. Kanaalstraat 47 Souburg Pudicura volyrts afsprmmk n hui. I i KNIP UIT Alléén donderdagavond 1 7 mei met bandplooi, div. kleuren NU 98,- T (incl. vermaakkosten) KNIP UIT KNIP UIT alleen op donderdag avond bloemsierkunst de kakatoe kanaalstraat 374388 BJ oost-souburg tel. 01184-67716 fKNIP UIT I TTTTTTVT TYTVT▼▼TTT▼ITTTVTV?VYTVTVVI^ 4* 11 r. Voor de Boterham iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVAAAAAA BEGONIA OP DE EERSTE PLAA TS Met een onizet van 29 mil joen gulden op de bloemen veilingen in 1983 staat de Begonia op de eerste plaats in het potplantenassorti ment. Zowel in ons land als in het buitenland is de Be gonia als kamerplant mate loos populair. Oorspronkelijk komt de Begonia uit de tropische en subtropische streken in Azic. Afrika en Amerika. Er zijn meer dan 1.000 ver schillende in het wild le vende variëteiten bekend. Vanzelfsprekend zijn deze niet allemaal geschikt voor de teelt als kamerplant. Toch is het in ons land voor in de huiskamer en op kan toor in kassen geteelde as sortiment bijzonder breed. Meer dan 75 verschillende variëteiten en kleuren vin den hun weg naar Begonia liefhebbers over de hele wereld. De meeste Bego nia-variëteiten zijn het hele jaar door verkrijgbaar. Ze zijn te onderscheiden in en- kelbloemige typen en dub- belbloemige variëteiten. De dubbelbloemigen zien we meer in de zomermaanden en de enkelbloemigen be reiken 'hun aanvoertop op de bloemenveilingen in d wintermaanden. Evenals iedere kamerplant vraagt ook de Begonia een goede verzorging. Een beetje aandacht betaalt zichzelf dubbel en dwars terug. Zo vraagt een Bego nia een vrij lichte stand plaats zonder in de felle zon te staan. Zet een Begonia nooit op de tocht. Tocht geeft een verhoogde kans op aantasting door meel dauw. Regelmatig waterge ven met potplantenvoedsel is noodzakelijk. Verwijder uitgebloeide bloemen. Een temperatuur van 18 C is optimaal, maar ook een iets hogere (kamertemperatuur verdraagt hij uitstekend. Met water besproeien heeft bij de Begonia geen zin. Het kan zelfs schadelijk zijn voor de bloemen. Wat wel weer zinvol is, is het af en toe enige tijd onderdompe len van de potkluit om zich goed vol te kunnen zuigen met water. De economie trekt aan. zo kunnen we in vele kranten lezen. Dat wil echter niet zeggen dat er niet een groot aantal bedrijven is die het hard te halen hebben en alle teugels moeten aantrekken om het hoofd boven water te houden. Want 'gezond' is onze economische situatie nog zeker niet te noemen. Toch zijn er ondernemin gen die ook in slechtere tij den goed hebben gedraaid en de Nederlandse bedrij vigheid als bron van werk gelegenheid hebben gesti muleerd. Zij hebben een belangrijke steen bijgedra gen aan de fundamenten van onze huidige economi sche toestand. De Koning Willem 1 Stichting, die spe ciaal werd opgericht om zulke bedrijven een aan- moedigings- en waarde- ringsprijs te geven, heeft dit jaar Gist-Brocades uitgeko zen tot winnaar. Dit bedrijf heeft de onder scheiding voornamelijk te danken aan haar onder- zoeks- en ontwikkelingsbe leid dat naast een goed so ciaal beleid gezorgd heeft voor een succesvol functio neren. Gist-Brocades mag dus best een pluim op de hoed krij gen. VERBOUWINGS- OPRUIMING NELEMANS

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 6