520 „SFSS3"»- VERSCHOORE 13?° n.v. Sportfondsenbad "Vlissingen" ZATERDAG 23 JUNI GESLOTEN. TREIN EN GA EB FUN 'N DAG I7AND0( GLASBREUKSCHADE? runderbief- 0f sucade- lapjes 6?° 2?o 93° V 4 ZOVEEL MENSEN,ZOVEELWENSEN; WIJ BIEDEN U EEN SIEMENS K0ELKAST0P MAAT. Ineens zie je van die uitschieters. Van die lage prijzen die je nauwelijks gelooft. Zoals nu. Bad kleding met 25 korting. Bij Torro natuurlijk! CENTRUM SCHELDESTRAAT ad ver teren KAMPIOEN GOEDKOOP HUISHOUDEN Woensdag 20 juni 1984 DE VLISSINGER ÜlS DBS BBS £3 23 Iedere 14 dagen volop kans. Kies uit 66 geselecteerde NS-dagtochten. spaarde ns trip-stickers. nu bual uw aankopen bn U- □F TOT ZIENS IN DE SCHELDESTRAA Tl MAGERE BUIKSPEKLAPJES MtOU StOT" (E ven tueel geplaatst) de kortste weg naar de consument in VOOR GRILL QF BARBECUE VLEESWARI VERS VAN HET MES MAGERE VARKENS LAPPEN GEHAKT H.O.H. VERSE RUNDER BIEFSTUK Foto Schuilwerve Video-Tip LOn Golden Pond"! FOTO-VIDEO ISCHUILWERVEI ELEKTRO jANMENjOBSE |j£ SIEMENS. DOORDACHT EN DUURZAAM. TIJDELIJK KANS OP GRATIS KOELKAST! EVENEMENTENKALENDER voor Vlissingen damesbikini in een vlot streep- dessin, van cotton/ lycra, met schuif- cups of strapless, van 40.- voor dames badpak strapless, in uni lycra, met afknoopbare nek- band of met cups, in o.a. zwart en blauw, van 29 - voor 2^' damesbikini in uni lycra, in strapless vaste cups of verschuifbare cups, kleuren o.a. zwart en groen, van 25- voor losse dames badslips in 3 verschillende modellen, van 10.- y C/) voor E m\J\J badpakken in verschillende modellen, in streep of uni met contrast, van 40.- OQ voor zwembroek in uni of met contrast strepen in de zijnaden, materiaal is lycra, van 17 - voor C00SJE BUSKENSTRAAT 135 VLISSINGEN Hebt u al een deelnamefolder? Haal het anders meteen. Bij uw eerstvolgende bezoek aan een van onze winkelbedrijven. Meedoen is eenvoudig. En winnen is een kwestie van goed bekijken en de trip-stickers op een slimme manier inplakken. Gezellige trips vol afwisseling, die altijd doorgaan, naar een keur van attracties, zoals kastelen, exposities, recreatieparken, dierenparken en musea. Scheldestraat Winkeliers Vereniging f- i Deze actie duurt tot 4 augustus 1984. Wl KILO OPLAGE 22.700 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissingen Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koudekerke, Big gekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 44.400 verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV Druk: BV Rotadruk, Postbus J36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00u. advertenties maandag 1 7.00 u De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage 1 1 9.950. "BOVAG rnGELWEG ,8 6 nel. veilig houdaanalte 5™ "0° tul°p:ice,dienst en tot uw f ere en J° Frans van Zwam- Wmi u dal de nkmaa. meestal oog goedkoper werkt dan uw buurmanT In leder getal rit bij de takman wel op UJd bet Juiste filmpje erin! En laten we eerlijk rijn toot uw bruidsreportage wilt u toch de beste raklotograaT, Scherpe prijzen uitgebreide voorlichting Wij snijden uw glas direkt. (ook zaterdag) vrij wel alle soorten en maten Verf - Glas - Behang - Handenarbeid Grafisch Centrum Walslraat 8 - 10 Vlissingen. telefoon 12830 DE^LISSINGEB VERSE oqn VARKENSLEVER KILO O a LEKKER QqQ SHOARMA VLEES K,LO 3?U HEERLIJKE PAUNGWORST PEPER CERVELAAT 100 GRAM EIER SALADE PER BAKJE 200 GRAM Geldig van do. t/m za GEMARINEERDE KUIKENBOUTEN KILO GEMARINEERDE KRABJES KILO GEMARINEERDE VARKENSLAPJES KILO Elke dinsdag Elke woensdag Elke donderdag varkensvleesdag gehaktdag. biefstukdag VLISSINGEN: In de Aklimarkt Spuistraat 28. Openingstijden: ma. 13-18 uur, di. t/m vrij. 9-18 uur, za. 8.30-16 uur, vrijdag koopavond tot 21 uur. Baskensburgplein 2, Vlissingen telf. 01 1 84-1 7442 In verband met de te houden aktiviteiten ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Dr. A. Staverman-brigade is het diepe buitenbad op De overige buitenbaden en eventueel na 1 4.00 uur het binnenbad, blijven voor de zwemmende bezoeker geopend. N.a.v. deze gebeurtenis heeft de Raad van Beheer besloten de toegangsprijs deze dag voor jong en oud op 2.00 per persoon te stellen. |f«:' - C S r~ n TE HUUR BIJ: Scheldestraat 42 VLISSINGEN 01184-17244 Koel/vmcombinatie KG 3060. Koel/vnescombinotie KG 3360(mt of be/ge) Koellvneicombinofe KG 3560. DubbeWtui koelkast K53I40. Dne-zone Dubbekleurs koelkast K5 2640(wt of beige). XV 3540 't Wfe. Zelfs een haantje knjgt e' kippevel in! Koning Winter benijdt z'n vriesvermogenElke dag een Y in de maand1 Beneden is 't koud. moor boven vnest hel stevig! Vnest wer sterren van de hemel Verschrikkelijke Sneeuwman' Scheldestraat 17 - Vlissingen Tel. 01184 - 12965 VRIJDAGAVOND KOOPAVOND Als u tussen 10 mei en 5 juli a.s. een Siemens koelkast koopt, heeft u èlle kans dat Siemens het aankoopbedrag aan u terugbetaalt, of wellicht komt u in aanmerking voor één van de troostprijzen. Er ligt een wedstrijdformulier bij ons voor u klaar. Doe méé! donderdag 21 t/m woensdag 27 juni '84 vr. Sportfondsenbad Vlissingen, i.h.k.v. 22 juni 60-jarig bestaan van de Dr. A. Staver- 18.30- manbrigade: DEMONSTRATIE ZWEM- 20.00 u. MEND REDDEN Org.: Dr. A Staver man-brigade vr. De Paraplu, A. Gogelweg 59, ROCK 22juni ROLL-AVOND MET OPTREDEN THE 20.00 u. DRAINPIPES. Entree 3 - Org De Paraplu vr. De Piek, Hellebardierstraat 11-13, 22juni PIEKPODIUM Toegang gratis. Org.: 21.00 u. De Piek za. Boulevard bij Britannia. WALCHEREN- 23juni RIT VOOR OLDTIMERS Om 10 00 09.00 u. uur start de rit. Aankomst op het Bellamypark om 16.00 uur, waarna prijsuitreiking. Org.: Stichting Vlissings Aktiviteiten Fonds za. Openluchtbad Vlissingen, i.h.k.v. het 23 juni 60-jarig bestaan van de Dr. A. Staver- 10.00- man-brigade: 8 UUR DURENDE MA- 18.00 u. RATHON. Org.: Dr. A. Staverman-bri gade za. 23 juni 13.30- 16.30 uur Binnenstad, STRAATTHEATER PARCI- VAL. Org.: Ver. Winkelcentrum Vlissin gen. za. Parkeerplaats Baskensburgplein, 23juni VIERDE 20 KM-LOOP VOOR WED- 15.00 u. STRIJD- EN PRESTATIELOPERS. In schrijfgeld ƒ7.50. Nadere inl.Frans Meyer, telefoon 01181-767. Org Zeeland Sport za. Scheldehal, Van Dishoekstraat. NEVO 23juni REGIOBAL. Het bal zal muzikaal wor- 19.30- den gedragen door het volksdansor- 24.00 u. kest KALEB uit Amsterdam, en worden afgewisseld met korten optredens van de demonstratiegroepen JESKA uit Deurne, RADOST uit Delft. ACHALAY uit Leiden, LA POPOLDANCANTOJ uit Rotterdam. Inlichtingen: 01184- 60634. Org. NEVO i.s.m. dansgroep Vlissingen za. De Paraplu. A. Gogelweg 59, DISCO- 23juni AVOND M.M.V. SWINGLINE. Entree 20.00 u. 1Org De Paraplu. zo. Boulevard, DANSFESTIVAL. Op 2 po- 24 juni dia, gesitueerd op het open stuk tus- 13.00- sen Strandhotel en Zeevaartschool en 17.00 u. bij de opgang van de C. Buskenstraat, zullen vele volksdansgroepen uit Ne derland en België gratis optredens ver zorgen. Bij slecht weer vinden de acti viteiten plaats in de grote zaal van Ma ritiem Hotel Britannia. Org.; Culturele Raad Vlissingen i.s.m. Volksdansgroep Vlissingen. ma. Clubgebouw van de W Vlissingen, Iris- 25juni laan, PRIJSKLAVERJASSEN Gratis 20.00 u. deelname. Org.: Voetbalclub Vlissin gen. wo. FRANS NAEREBOUTHERDENKING 27juni I.H.K.V 100 JAAR VER. NEDER LANDSE LOODSEN SOCIËTEIT. 10 30 uur officiële kranslegging bij stand beeld Frans Naerebout. 1 1.00 uur: officiële opening "EXPOSI TIE LOODSWEZEN 1 984" Deze expo sitie toont de ontwikkeling van de hulp middelen die de scheepvaart nodig heeft bij het vinden van de vaargeulen en een aantal voor deze gelegenheid ge bouwde modellen van schepen die bij het loodswezen in gebruik zijn of wa ren. De expostie is reeds v a. 10 april geopend en loopt t/m 20 oktober, van ma. t/m vr. van 10.00 - 1 7.00 uur en op zaterdagmiddag. Plaats: magazijn - Loodswezen, Nieuwstraat. 16.00 uur: receptie 100-jarig bestaan Sociëteit. 19.30 uur: Frans Naereboutherden- king in de St. Jacobskerk, met optre den Loodsenkoor en Westkapels da meskoor, optreden Therèse Steinmetz. optreden Zeeuws Orkest en lezing over Frans Naerebout. Organisatie: Jubileumcommissie 1 984 wo. Carillon St. Jacobskerk. BEIAARDCON- 27 juni CERT door Henk van Putten i.h.k.v. de 16.30- officiële herdenking van het 100-jarig 17.30 u. bestaan van het Loodswezen. Org w.g. Beiaardconcerten/Uit in Vlissin gen. Een ieder kan activiteiten en evenementen, welke voor pu bliciteit via onze rubriek in aanmerking komen, uiterlijk donderdag voorafgaand aan de verschijningsdag, opgeven bij: Jeugd- en Recreatieraad Vlissingen, Badhuisstraat 104, 4381 LV Vlissingen. telefoon 01 184-16874

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 3