DE CITROEN 'AXEL' UIT ROEMENIË Tegen de winter in Nederland Vrijblijvend kennismaken met de Sierra en een quiz met Ron Brandsteder Wat is dat: klepbediening? "DELTA" AUTO abc Degelijk en met voortreffelijke rijkwaliteiten Shell helpt0 GOES VLISSINGEN Auto Poppe Walcheren BV 66.00 69.00 77.50 82.50 DF FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 20 juni 1984 SIERRA TEST TOURNEE '84 Hoe functioneren de kleppen? Multi-culti week Honda- en Suzuki-automobielen Autobedrijf W. J. Sonke ^AUTOMOBIELBEDRIJF biedt te koop met BOVAG garantie VW Derby LS..1978 Volvo 343 GL1979 Renault 14 TL1981 VW Golf Sprinter1980 VW Pickup zeer mooi 1977 Ford Thunderbird Coupé met zeer vele extra's i.z.g.st. 1977 Datsun Sunny, rood1980 Toyota Celica ST Coupé1980 Honda Civic Luxe 3-drs1980 Ford 1600 L Combinov. 1980 Renault 4 F6 Bestel m. ruiten1981 Suzuki Alto 9.000 km1983 Citroen CX GTi1977 Triumph Dolomite1976 Subaru Mini Jumbo slechts 7.000 km gereden SDX 5-drs1982 Opel Manta CC 2.0 S de Lux1981 Opel Kadett City 3-drs1976 AUTOMATEN Ford 1600 L 4 deurs1980 Opel Ascona 19S 4 deurs1977 SBOVAGGARAGEALÊXAN^ S AUTOSCHADE CASTEL I voor alle autoschade s AUTOSCHADE CASTEL F=W AUTOSCHADE CASTEL TISSINK BANDEN BV Gratis monteren en balanceren Merkbanden - staalgordel - radiaal MIDDELBURG KOUDEKERKE GOES B.V. DIV. MITSUBISHI'S ANDERE MERKEN VLISSINGEN C.V. DIV. MITSUBISHI'S ANDERE MERKEN BOVAG-GARANTIEBEWIJfS FINANCIERINGEN-LEASING Opel Rekord 19 N 6.500,- Peugeot 505 autom. 18.750,- Audi 80 Diesel 21.950,- Mercedes 300 Diesel 19.500,- Ford Taunus Bravo 13.950,- Renault 20 TS 15.750,- Audi 100 Avant Diesel 17.250,- Passat Variant Combi 21.950,- Audi 80 GLS 13.950,- Mercedes 240 Diesel 22.ïi00,- Audi 100GL5S 9.750,- Passat CL Diesel Occasions met de beste garantie van Nederland. De keiharde zekerheden Uw VAG dealer voor Volkswagen en Audi: 2C1.950,- «■L AUTO-AKTUEEL Per 1 juli zal Citroen in Frankrijk de 'Axel' op de markt brengen. Deze zal te zijner tijd ook in Nederland worden gecommercialiseerd en evenzo in België. Oostenrijk en Italië. De Axel is een 3-deurs twee-volumen beriine met voorwielaandrijving. De auto biedt plaats aan 5 per sonen plus bagage. De lengte is 3.72 m. Dit nieuwe model zal in Nederland worden geleverd in twee uitvoeringen, met twee mo tortypen - beide afgeleid van die van de GSA - en twee afwerkingsniveaus. De Axel 11 is uitgerust met een 1129 cm3 motor van 57.5 pk, en een 4- versnellingsbak. en de AX EL 12 TRS met een 1299 cm3 motor van 61.5 pk. en een 5-versneilingsbak. De auto is niet alleen dege lijk. maar ook functioneel. Hij biedt tal van praktische gebruiksmogelijkheden, onder andere dank zij de 3e deur, de neerklapbare achter bank. de afwezigheid van een opstaande rand voor de bagageruimte en de vlakke vloer Het opvallend goede weg gedrag. het eenvoudige on derhoud. de zeer ruime en gemakkelijk toegankelijke bagageruimte, maken de nieuwe Citroen tot een bij zonder handige en tegelijk ook comfortabele gebruiks- auto. De vering is onafhankelijk op de vier wielen, met tor siestaven voor en achter. Schijfremmen zijn er ron dom. De maximum snel heid bedraagt 150 km/h voor de AXEL II en 157 km/h voorde AXEL 12: het benzineverbruik is 6.3 I bij 90 km/h en 8.6 I bij 120 km/h (AXEL II) en res pectievelijk 5,7 1 en 7.7 I (AXEL 12). Het ontwerp komt van de ontwikkelingsafdeling van Citroen, de fabrikage vindt plaats in Craiova. Roeme nië. in een modern fa briekscomplex. Alle werkzaamheden voor de autofabrikagc zijn daar samengebracht, met uit zondering van smederij en gieterij. Citroen, die het fa briekscomplex heeft ynt- worpen en opgezet, heeft tevens voor de installatie daarvan gezorgd. De ma chines zijn in de meeste ge vallen identiek aan die van de moderne fabrieken te Rennes-la-Janais en Aul- nay. De in december 1976 on dertekende bouwovereen- komst heeft een aanzien lijke inbreng van orders tot gevolg gehad, voor zowel Citroen als voor fabrieken van gereedschapsmachines en installaties. Citroen ver koopt aan Roemenië de ge zamenlijke onderdelen voor de fabrikage van alle auto's. Als' tegenprestatie zal Ci- troën een gedeelte van de automobiclproduktie ko pen en commercialiseren. De introductie in Nederland zal naar alle waarschijnlijk heid plaats vinden in de loop van het laatste kwartaal van 1984. De prijs is nog niet bekend. Ford Nederland is met een opzienbarend programma gestart, waarbij op tien za terdagen consumenten vrij blijvend kunnen testrijden met de Ford Sierra. Na de eerste Sierra Test Tournee in Groningen, vindt de tweede plaats op zaterdag 23 juni in Bergen op Zoom van 09.00-18.00 uur op Plein XIII. Er staan zo'n 36 Ford Sierra's ge reed. waarmee naar eigen inzicht een testrit kan wor den gemaakt. Daarna wordt de consument verzocht op een testformulier zijn/haar bevindingen mede te delen. Doel van dit evenement is de consument op een ande re wijze met de Sierra te benaderen en hem/haar in staat te stellen vrijblijvend kennis te maken met de auto die staat voor 'Het veranderende beeld van Ford'. Om het geheel enige luister bij te zetten, zal Ron Brandsteder als gastheer vanuit een geheel in Ford stijl opgebouwde tent (800 m2) een aantal malen per dag een produkt-presenta- tie verzorgen en een daar aan verbonden quiz, waar bij kandidaten aardige prijsjes kunnen verdienen. Uiteraard is ook aan de kinderen gedacht. Er zijn diverse spelletjes en activi teiten, waarmee kinderen tijdens de testrit van de ou ders desgewenst kunnen worden vermaakt. Na Bergen op Zoom zal de Sierra Test Tournee nog el ders plaatsvinden, doch niet in Zeeland. "De klepspeling moet worden afgesteld", zegt de werkplaatschef tegen de klant, die zich heeft beklaagd over ongewone motorgeluiden. De kleppen zijn in alle vier- taktmotoren paddestoelvor- mige voorwerpen met een dunne steel en een brede platte schotel, die het bin nenstromen van het verse lucht/ gasmengsel (bij die selmotoren alleen lucht) in de cilinders en het weer uit stromen van de verbran dingsgassen regelen. Het zijn de poorten naar de ver brandingsruimte. Heel belangrijk voor het onberispelijke functioneren van de motor is dat alle kleppen op het gunstigste moment opengaan, de juis te tijd open blijven en op het goede ogenblijk weer Wanneer zich bijvoorbeeld een uitlaatklep slechts één- duizendste seconde te vroeg opent, stroomt een deel van de zich boven de zuiger be vindende gasdruk onbenut via de uitlaat weg; als deze daarentegen éénduizendste seconde te vroeg sluit, blijft een te groot deel van de verbrandingsgassen in de cilinder. Beide verschijnse len hebben natuurlijk een nadelige uitwerking op het vermogen en op het rende ment. In een verbrandingsmotor gaat het inderdaad om dui zendsten van seconden. We m9eten bedenken: draait een motor met 5.000 toeren per minuut, dan duurt elk der vier takten (aanzuigen van het verse gas en bij in- spuitmotoren de lucht, comprimeren, expansie bij de arbeidsslag. uitstoten van het verbrande gas) 6/I000e seconde. Het gaat dus bij het openen en slui ten van de kleppen om enorm korte tijden. Wat de vraag oproept: wat bedient de kleppen met een dergelijke precisie en wat dwingt ze tot een dermate snel openen en weer sluiten? Dat doet de nokkenas. die zo heet omdat deze op zichzelf ronde as een aantal uitstulpingen, nokken ge maand. heeft: voor elke klep één. Elk van deze nok ken beweegt bij het rond draaien van de nokkenas éénmaal per ronddraaiing de bij de klep behorende klepstoter. Na het bereiken van de top van de nok wordt de klep. die de nu weer da lende nokkenbaan volgt, door de kracht van een veer te laten aandrijven, want hierdoor ontstaat deze syn chrone beweging noodge dwongen. Nu komt het erop aan waar de nokkenas zich bevindt. Hij kan onder de cilinders en zodoende dicht bij de krukas zijn aangebracht, wat men een onderliggende nokkenas noemt en hij kan boven de cilinders liggen en in de sluitstand terugge drukt. Dit bedienen van de kleppen door de nokkenas en daarmee het openen en sluiten van de cilinderruim ten noemt men de "sturing" van de motor. Vanzelfsprekend moet de beweging van de nokkenas synchroon met de zuigerbe weging verlopen. Het is daarom logisch deze as rechtstreeks door de krukas dat heet dan een bovenlig gende nokkenas. "Boven" en "onder" hebben daarbij in principe betrekking op de positie ten opzichte van de cilinders, dus niet op de in- bouwpositie in het voertuig. Men kan immers ook mo toren in de motorruimte in liggende stand inbouwen. Een voordeel van de onder liggende nokkenas is. dat de verbinding met de krukas De Stichting Sociaal Kultureel Werk Middelburg heeft dringend vrijwilligers nodig die willen hel pen bij de zomervakantie-activi teiten voor de jeugd. Die activi teiten zullen niet zoals andere ja ren bestaan uit een bouwspeel plaats omdat de financiële mid delen daarvoor ontbreken. In plaats daarvan staan de vijf dagen in het teken van de verschillende culturen die in Middelburg verte genwoordigd zijn. De week begint maandag 9 en eindigt vrijdag 13 juli met een slotfeest. De activi teiten vinden plaats op het terrein achter het Trefpunt aan de Nas- saulaan, het Meiveld (bij de kin derboerderij) voor de kinderen van Middelburg-zuid. en in Nieuw en St. Joosland op het ter rein van de kleuterschool. Dage lijks kunnen de kinderen er te recht ze moeten een bekertje met hun naam erop en boterhammen voor tussen de middag meene men. Mensen vanaf 18 jaar die het leuk vinden om te helpen deze zomer vakantie-activiteit in goede banen te leiden kunnen zich melden bij het SKW-kantoor. Rentmeester laan 245.01180-29904. heel eenvoudig en rechts treeks door middel van een stel tandwielen kan ge schieden. Overigens moet dan wel de nokken bewe ging met behulp van stan gen en hefboompjes op de kleppen worden overge bracht. die zich echter van daag de dag meestal aan de bovenkant bevinden en met hun schotels omlaag han gen. Voorbeelden van de constructie met onderlig gende nokkenas vormen de VW-boxermotoren. Derge lijke motoren worden nu bij het streven naar lagere toe rentallen weer interessan ter. zoals men ziet aan de watergekoelde VW-boxer- moteren. Het voordeel van de bovenliggende nokkenas is het vervallen van het gehele overbrengingssysteem met zijn op en neergaande on derdelen. want de nokken bedienen de klepstelen hierbij rechtstreeks. Weliswaar moet nu wel de beweging van de krukas naar boven worden overge bracht. Bij moderne moto ren. zoals de vloeistofge- koelde vier- en vijfcilinders van Volkswagen en Audi, wordt hiervoor een kunst slof tandriem gebruikt, die over twee tandwielen loopt - één onderaan de krukas en één bovenaan de nokkenas. Om diverse redenen is dit een elegante constructie: het systeem is robuust, werkt betrekkelijk stil en heeft geen smering nodig. De nokkenas zelf behoort tot de meest precieze con structies die er in de auto- mobielbouw zijn. Elke nok afzonderlijk moet namelijk zo zijn gevormd, dat hij bij het draaien van de as nauwkeurig op het juiste tijdstip "zijn" klep begint te openen, dat die opening snel geschiedt maar toch niet té snel (omdat anders hel bewegingsmechanisme te zwaar wordt belast), dat de lichthoogte en daarmee de openingswijdte tot op een duizendste millimeter klopt, dat de overgang van openen naar sluiten door eenzelfde precieze vorm van de noktop weliswaar snel, maar niet te abrupt geschiedt (omdat anders de klep inslaat op de zitting) en dat de klep ook bij het slui ten door de nok wordt ge leid omdat deze anders gaat zweven. Inderdaad bepaalt de nok- vorm in hoge mate de draaikarakteristiek van de motor. Bijvoorbeeld nok ken met een wat kleinere lichthoogte zijn geschikt voor motoren, die reeds bij lage toerentallen een grote trekkracht, een groot kop pel dus, moeten ontwikke len. Een grotere lichthoogte verschuift het maximum koppel naar hogere toeren tallen. Motoren voor het normale gebruik van alle dag beschikken over nok ken die een wat "vlakkere" vorm hebben en de klep zodoende betrekkelijk be hoedzaam bedienen. Bij sportmoteren daarentegen prefereert men steile nok ken - men zegt ook wel: een race-nokken-as - die de motor echter wel gevoeliger maken, vooral voor te hoge toerentallen (het over de toeren draaien). De kleppen kunnen bij een te hoog toe rental de nokken niet meer volgen en beginnen te zwe ven. Daarom worden tegen woordig de nokvormen door computers berekend. Het is daarbij mogelijk zonder langdurige en kost bare tests een groot aantal verschillende varianten de revue te laten passeren en het gedrag van de kleppen bij alle toerentallen te be studeren, evenals het te verwachten motorvermo gen, het verbruik en de kwaliteit van de uitlaatgas sen. die immers allemaal van de openingstijden van de kleppen afhankelijk zijn. Een dergelijke op een dui zendste millimeter nauw keurig berekende nokvorm moet dan echter bij de se- rieproduktie van de nokke- nassen ook met dezelfde precisie worden gereali seerd. We zeiden het al: de nokke nas is het mooiste stuk pre cisiewerk dat er in de auto- mobielbouw bestaat. Voor onderhoud, reparatie, revisie, schade,reparatie van Levering uit voorraad van alle originele Honda- en Suzuki-onderdelen en accessoires ook ruilmotore.n, versnellingsbakken, automatische versnellingsbakken, startmotoren, dynamo's, plaatwerk, etc. Dr. A. F. Philipsstraat 10-12, Goes, tel. 01100-14987 Wij zijn onbetwist dé Honda- en Suzuki-specialist LAMBRECHTSTRAAT 19 MIDDELBURG TEL.: 01180-13029/25467 INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK Ons bedrijf is ook zaterdags tot 18.00 uur geopend. Alexander Gogelweg 18, Vlissingen S Tel. 01184-65262 Voor rep. onderhoud aan alle merken auto's I plaat en overzet plaatwerk Oude Veerseweg 22 - Middelburg Voor roestherstel en geheel spuiten Kenmerk voor vakwerk i Al ii i«7 Specialist in vracht-, bedrijfswagens en caravan- schade Tel. 01 180-27261 Voor al uw Ford onderdelen Autobedrijf Joosse iildewe^^^/hssingen MIDDELBURG VLISSINGEN Kinderdijk 64-66 Gildeweg 7 (bij Miro) I Kinderdijk 64-66 Gildeweg 7 (bij Miro) 1 ^EHHÜÏlTei. 01180-27502 Tel. 01184-15141 I 1 35 SR 1 3 TL voor o.a. Renault, Fiat 145SR 13 TL voor o.a. Fiat. Peugeot en Renault 1 55SR 1 3 TL voor o.a. Datsun, Golf. Kadett en Honda 1 65SR 1 3 TL voor o.a. Ford. Ascona. BMW en Toyota A Wagenaac Stateeiaeo 244 t€i 015 8026663 't ZAND J OekKr» Koudekt-tksc'weg 14 Tef 01 *80 1471 J .5 C 6:»vaa( Middciburgsostrast 53 j T»l C5T8S 403 Galant 1600 GL van'78 Galant Sigma 2 Itr'77 Galant 2300 TD'81 L 300 Bus met ramen'82 Galant 1600 GL toneer 1600 GSR (eleste Celeste Colt 1200 Gl 3 drs Colt 1200 Gl S drs Colt 1200 Gl S drs Golont 1600 lanter 1200 Mercedes 300 0 Citroen GS Austin Allegro Peugeot 304 loyoto Corona 200 aug Peugeot $04 Coupé automaat Volvo 343 Dotsun Storno 1600 3 drs Piot 127 Super 5 versn Opel Ascona 2 0 l 4 drs.... Citroen Oyono 6 VW golf GID 80 78 79 78 76 .73 81 82 83 80 79 82 Hondo Accord (2x) Ootsun Cherry Tpyoto Corolla lift Bock Renault S Tl Fiot 132 pi IPG Princess 2000 Hl Citroen Dyone 6 ford Tounus 2 0 Gl Vouxholl Chevette ford Tronsit diesel 81 81 80 78 .81 .81 80 .79 78 ..„81 80 ._.'8C 81 '80 8D 79 ....78 —'77 ...Tl Verrijn Stuartweg 6 Tel. 01 100-30768 Mercuriusweg 29 (t.o. Prijsslag) Tel. 01 184-19051 Vertegenwoordiger: Sj. de Feyter, tel. 01 100-14467 Bouwjaar 1978 Bouwjaar 1 981 Als nieuw! Bouwjaar 1 983 4 deurs. Bouwjaar 1 978 Zeer goede staat! Bouwjaar 1 982 LPG installatie Bouwjaar 1 981 Als nieuw! Bouwjaar 1 980 Veel extra's Bouwjaar 1 983 Zilvermetallic Bouwjaar 1 980 Groenmetallic Bouwjaar 1979 Autom. Veel extra's Bouwjaar 1979 Bouwjaar 1982 die wij u bieden: - 3 maanden volledige V.A.G. garantie - 9 maanden aanvullende No Risk garantie op de belangrijkste delen van de auto - 15 dagen omruilgarantie - keuringsrapport bij iedere occasion - duidelijk garantiebewijs - wij zijn V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi. Gildeweg 22, 4383 NK Vlissingen Postbus 176, 4330 AD Middelburg R F L* Telefoon 01184-19610 A. de Buck 01180-29442 C.D.G. Gebuys 01184-12236 OCCASifflIS ■■lil

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 16