-frntfTïTAnFRDAG 159.- £/3 Landgraaf BRADERIE-BON TRIMSCHOENEN 20% KORTING Adverteren is bekend blijven C. en A. Goes opent op 20 september a.s. De Bedrïjfsschool van 'De Schelde' voor toekomstig vakmanschap SM eèkoper Grootste vestiging van concern in Zeeland \\Ut TT De Schelde Bedrijfsschool r Opleiding voor een erkend vakdiploma Wie komen in aanmerking voor een opleiding aan de Bedrijfsschool? Aan welke voorwaarden moet je verder voldoen? Waar zorgt de KMS-Bedrijfsschool voor? Vakrichtingen Regionale funktie van de Bedrijfsschool Speciale voorlichtingsdagen van de arbeidsbureaus Nadere informatie DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 13 juni 1984 Dassen effen14.95 Riemen echt leder Bretels wit-gms- Sokken effen kleuren... Spijkerbroek «i. 9..' V, KoTbert div. Waurjn Pantalon pow/twin riem alleen in O Q 95 Truitje V-rug met Kuitbroek met Sïtton-down-streepsWrt I ONZE WINKELS IN HULST. SLUIS. JOOSTBURG ZIJN OP ZONDAG OPENj Voortvarend Hoog tempo bv Kon. MIJ. „de Schelde" MIDDELBURG: Balans2519 juni te 10.00 uur OOSTBURG: Langestraat 1 20 juni te 10.00 uur GOES: Westwal 3321 juni te 10.00 uur VLISSINGEN: Scheldekwartier22 juni te 10.00 uur voor een goede vakopleiding! I 9.95^ 19.95 19.95 ShirtS polo ««en kleuren T-shlrt effen kleuren O voor 12.95 5 paar voor I Mt 46 58 Blazer 149.- jPantalon 69.95 Mt46-58v.a4 CQ beige Mt 46-56'/. kruisband je MtS-L vanaf Lf "gespjes en Q netwerk o.a.£l op zakken Mt 36 - 44 ^61 eoit*G polyester/katoen Mt 36-44 JaCk stevige polyester/katoen div. kleuren Q 95 en modellen ff a Mt 46 -58 VLISSINGEN - Lange Zelke 13-15 OOST SOUBURG - Paspoortstr. 15-17 HULST - Bierkaaistraat 11 AXEL - Weststraat 5 TERNEUZEN - Noordstraat 68 OOSTBURG - Zuidzandstraat 29 SLUIS - Meerminnestraat 4 Wegens beëindiging van ladderhandel Lohmann, verkopen wij ALU-SCHUIFLADDERS Nu 10 mtr. van 445,— voor 289,— en 8 mtr. van 375,— voor 237,— Tevens andere lengtes leverbaar, met DIN-Norm, en 3 jaar garantie. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Interal Ladders BV. Tel 01195/271 of 01106/3112 Binnen in de winkel: Bij inlevering van deze bon krijgt u op alle Alleen tijdens de braderie Ook geldig in Vlissingen Pix Middelburg, Lange Viele 29 Pix Vlissingen, Walstraat 64 C. en A. zet erg veel vaart achter de bouw van zijn vestiging in Goes. Onlangs werd het hoogste punt van dé nieuwbouw in het winkelcentrum "De Kolveniershof' be reikt en burgemeester W. Blanken van Goes hees daarbij de vlag. Dat gebeurde tussen de buien door op het dak van het nieuwe complex. Intussen staat de openingsdatum van C. en A. te Goes al vast. Op donderdag 20 september a.s. gaat de zaak open en het betekent tevens ingebruikname van de grootste C. en A.-vestiging in Zeeland. Want de winkel krijgt een oppervlakte van 850 vierkante meter. Burgemeester Blanken toonde zich bij het bereiken van het hoogste punt van de C. en A.- nieuwbouw erg blij met de voortvarendheid waarmee het winkelconcern te werk gaat. Wanneer C. en A. Goes op 20 september opent, zal het de 72e vestiging in ons land zijn. Het concern heeft erg veel succes met de in de 70-er jaren ont wikkelde formule om ook buiten de grotere steden naar de klant toe te gaan. De vestiging in Goes valt in dat beleid en tege- lijkertijd bouwt C. en A. mo menteel elders in het land aan nieuwe complexen in Spijke- nisse, Bussum, Rotterdam- Oosterhof Hoog Catharijne in Utrecht en Hoogeveen. C. en A. in Goes zal het com plete assortiment voeren. Dat wil zeggen: dames-, heren- en kindermode. Bovendien zal men wekelijks meelopen in de via landelijke advertenties te presenteren aanbiedingen. Men heeft in den lande mo menteel de beschikking over een 15-tal vestigingen van ge middeld 800 vierkant meter winkeloppervlakte en deze for mule blijkt het uitstekend te doen, aldus deelde ons de heer Bots van C. en A. mee. Van C. en A.-zijde werd tijdens het hijsen van de vlag in Goes het voltallig aanwezige college van B. en W. gecomplimenteerd voor de voortvarende wijze waarop men zich inzet om van de stad een volwaardig en aan trekkelijk koopcentrum te ma ken. C. en A. vindt het een goe de zaak dat zoveel mogelijk ge streefd wordt naar verdere uit bouw en verfijning van de de tailhandel in het hart van de stad. Overigens heeft men ook nog wel enkele wensen. Van C. en A.-zijde wordt er op aange drongen om de aansluiting tus sen de specifieke winkelstraten en Kolveniershof nog verder uit te bouwen, waarbij men met name graag zou zien dat de winkelfuntie van de Wijngaar- straat verder wordt uitgebreid. Burgemeester Blanken van zijn kant verklaarde zich tijdens de bijeenkomst blij met het feit dat door de aanwezigheid van C. en A. in de binnenstad en de Kol veniershof de kwaliteit van het winkelcentrum mede gewaar borgd is. "Uw vestiging is een passend sluitstuk voor dit cen trum", aldus verklaarde hij. Overigens blijkt de komst van C. en A. naar Goes ook bij de Goese Middenstands Centrale in goede aarde te vallen en een woordvoerder van C. en A. bracht dan ook dank uit voor de prettige contacten die er tot op heden tussen GMC en het win kelconcern waren. Intussen wordt er de komende maanden in hoog tempo en aan de hand van een strak schema verder gewerkt aan de afbouw van het complex. Er is erg veel aandacht besteed aan energie besparende voorzieningen bin nen het complex. Men zal een speciaal type TL-verlichting in de zaak aanbrengen en via schakelingen zal er ook met verwarming zo zuinig mogelijk worden omgesprongen. In totaal zullen er bij C. en A. te goes 35 mensen in vaste dienst en op part-time basis komten te werken. Het hele benedenge deelte zal als verkoopruimte worden gebruikt. Op de eerste verdieping heeft men voorra den, magazijn en kantoor ruimte ondergebracht. Als je een vak in de metaal wilt leren, kun je bij de Bedrijfsschool van 'De Schelde' heel wat kanten op. De Bedrijfsschool biedt je de keus uit een behoorlijk aantal vakrichtingen die alle na 2 jaar - met enige serieuze inspanning van de deelnemer - met een landelijk erkend diploma kunnen worden afgerond. De vakopleiding vindt plaats onder 'supervisie' van het Leerlingstelsel SOM (Stichting Opleidingen Metaal) en VEV (Vereniging tot bevordering van Elektro-technisch Vakonderwijs in Nederland) welke toeziet op een goede praktische en theoretische begeleiding van de leerling èn die tevens zorg draagt voor een juiste examinering aan het eind van de vakopleiding. In principe kunnen alle jongens èn meisjes die dit jaar - of al eerder - hun LBO B/C-niveau of Mavo-IV diploma hebben behaald in een van de metaalvakken worden opgeleid. Vanzelfsprekend moet je geschikt zijn voor een dergelijke vakopleiding. Daarom wordt iedereen verzocht aan de medische keuring deel te nemen en aan een eenvoudig geschiktheidsonderzoek. Verder moet je bereid zijn stevig aan te pakken in de praktijk maar óók in de theorie, omdat ook dit een belangrijk onderdeel van de opleiding is. De Bedrijfsschool biedt je: een leerovereenkomst, een studievergoeding van 2000,- per jaar, bedrijfskleding, schoolgeld voor de streekschool en boekengeld (voor het tweede jaar elektromon- tage geldt een afwijkende regeling). Verder verzorgt 'De Schelde', waar mogelijk, het vervoer met haar personeelsbussen. De vakrichtingen waaruit je kunt kiezen zijn: Argon-Arc lassen Onderhoudsbankwerken Bank- en plaatwerken lichtmetaal Plaat- en konstruktiewerken Elektrisch lassen Pijpenbewerken lassen Konstruktiebankwerken Machinebankwerken Machinaal verspanen Scheepsmetaalbewerken Elektromontage Niet alleen toekomstige Schelde-werkers zijn welkom in een opleiding aan de Bedrijfsschool. ledereen die aan de voorwaarden voldoet komt bij ons in aanmerking om een vak voor de toekomst te leren. De direktie van de KMS en de vakverenigingen hebben hierover afspraken gemaakt en zullen zich inspannen te trachten om samen met de arbeidsbureaus degenen die de opleiding hebben afgemaakt aan een baan te helpen. Voor belangstellenden worden speciale voorlichtingsdagen georganiseerd. Deze voorlichting vindt plaats op de arbeidsbureaus: De afdeling Personeelszaken van 'De Schelde' (01184-82264) en de diverse arbeidsbureaus in Zeeland vertellen je graag wat méér over deze opleidingsmogelijkheden. Natuurlijk kun je ook schriftelijk informatie vragen bij het adres: B.V. Kon. Mij 'De Schelde', Afdeling Personeelszaken, Glacisstraat 165, 4381 SE Vlissingen. Je kunt ook informatie krijgen via de vakbonden in Zeeland: Industriebond FNV, tel. 01100-14440; Industrie- en Voedingsbond CNV, tel. 01100-20310; Unie BLHP, tel. 01180-37918. BON: Naam: Adres Postcode plaats Telefoon Stuurt u mij documententatie over de Bedrijfsschool van 'De Schelde'. Ik heb belangstelling voor de volgende vakrichting In een enveloppe zonder postzegel zenden aan: KMS, Antwoordnummer 20, 4380 WB Vlissingen

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 14