Het wereld wonder: De meren van Plitvice WINKELIERSVERENIGING WINKELCENTRUM VLISSINGEN SHOWGROEP VLISSINGEN Lekker smullen in Joegoslavië Joegoslavië: Aangename prijzen Majestueuze bergen van Slovenië Istrië, een dynamisch en zonnig schiereiland Lekker in je blootje Kust-vertier en bergtoppen Joegoslavië, j het land van i ouderwetse j gastvrijheid DE VLISSINGER Woensdag 13 juni 1984 Misschien heeft u wel eens gedacht over een trip met de eigen auto naar Joegoslavië* Een heel goed idee overigens. Maar toen u de atlas erbij haalde, bent u telkens weer teruggeschrokken, want dat merkwaardige land leek zo ver zo oneindig ver. Maar dat is dan wel helemaal fout gedacht, totaal fout We zullen u even uit de droom helpen. U bent misschien wel eens naar Spanje gereden. Of bent u gekoersd naar de Riviera's, hetzij de Franse of de Italiaanse. En als we één en ander eens gaan berekenen dan komen we tot een merkwaardige conclusie. De afstand van de Nederlandse grens naar Genua is bijvoorbeeld ruim 1200 kilometer. Naar Spanje, via de Franse autoroutes (hoge tolgelden) bijna 1400 kilometer. En naar Joegoslavië - wat denkt u - vanaf Arnhem tot de Joegoslavische grens tegen de 1100 kilometer. Dus... wat de afstand betreft kunt u de auto reisklaar maken. Een gemakkelijke reis Een moeilijke keus zaterdag 16 juni 1 4.30- tot 1 6.00 uur BINNENSTAD VAN VLISSINGEN Dat kan men inderdaad, maar dan moet u er niet tegenop zien, gebruik te maken van de inheemse gerechten. Natuurlijk kunt u in de grote toeristenhotels een schnitzel bestellen, met een portie frites en wat sla, maar veel beter en smakelijker is het eens binnen te lopen in een gostiona of een restoran, om er de inheemse schotels te proberen. De cevapcici bijvoor beeld, die dikwijls in de openlucht wordt bereid. Rol letjes fijngehakt vlees, opgediend met versnipperde uitjes. Of de raznici, dat zijn geroosterde stukjes var kensvlees of kalfsvlees, ook wPtr met uitjes. Heel lekker is ook de djuvec, gestoofd varkens- of lams vlees, met rijst en paprika en tomaten. Sport en recreatie De winkel Het kopje koffie Camping en natuur Historie en kuituur Eten in een restaurant Heeft u eenmaal besloten een zonnige vakantie door te brengen in dat zo gevarieerde land, dan zult u al gauw tot de ontdekking komen dat de prijzen zeer redelijk zijn. Voor naturisten (en dat aantal wordt steeds groter) is Joegoslavië een werkelijk paradijs. Uiteraard vooral aan de kust en niet te verge ten de vele eilanden, die voor de kust liggen. Die F.K.K.-terreinen, zoals ze in Joegoslavië genoemd worden, zijn meestal zeer goed geoutilleerd, met restaurants, bars en levensmiddelenwinkels. Welge teld zijn er vijfentwintig en dan noemen we alleen de voornaamste F.K.K.-stranden. Vooral aan de kusten van het groene en fraaie schiereiland Istrië, maar evenzeer ten zuiden van de histo rische stad Dubrovnik. Ook op de eilanden, zoals Krk (waar de beste wijn vandaan komt), Cres, Rab Hvar en Korcula. Soms bij cam pings, dan weer bij hotels of appar tementen. en cultuurmonumenten staan. Even als het klooster van Sopocani. En de UNESCO nam ook twee van de 15 beroemde nationale parken van Joegoslavië onder haar bescher ming: te weten die van de Plitvice Meren en het Durmitor Nationaal Park. Ongerepte stukken natuur, die door deze wereldwijde erken ning ook voor het nageslacht on gerept zullen blijven. Bijna onverwacht zijn de echte scho ne zandstranden, die juist ook in Joegoslavië te vinden zijn, en wel wat meer naar het zuiden Allereerst in het uiterste zuiden: de gehele kust van Montenegro bestaat uit verrukkelijke zandstranden, de iets noordelijker gelegen Makarska Ri viera en het eiland Hvar danken er al evenzeer hun faam aan. Trouwens zon, zand en zee, dat is er toch wel in overvloed. Wist u dat in juli er zon is gedurende gemid deld 12 uur per dag... een record voor het mediterrane-gebied. En in augustus schommelt de tempera tuur van de zee tussen 23° in het noorden tot 26° in het zuiden. Water - tussen twee haakjes - waar van wij de reinheid en de helderheid alleen nog maar van plaatjes ken nen. Er is eigenlijk zoveel te zien en te doen in dit schitterende vakan tieland U kunt de paarden gaan bezoeken in Lipice; u kunt heel diep naar het zuiden, naar het won dermooie Meer van Ohrid, waar u de beste forel vindt van heel Euro pa U ziet maar, in alle gevallen gaan we u enkele tips geven. Veel genoegen! Hel fraaie 'bijna'-eiland Sveli Stefan in hel zuiden. Een beetje doorrijden uiteraard, om de drie uur een beetje rusten of wat trimmen, op tijd een leuk (en niet duur) Gasthof zoeken of een door- trekcamping en dan over brede Autobahnen naar het zuiden. De Autobahn over Würzburg, Mün- chen en dan de brede Autobahn door Oostenrijk over Lienz naar de schitterende Loibltunnel, waar u reeds op Joegoslavisch grondge bied arriveert En daar staat u dan en de keus in dat grote Joegoslavië is zeer moei lijk. Velen trekken naar die lang gerekte kust 6100 kilometer lang. met vele baaien en baaitjes, met bijzonder helder water en in de zomer een watertemperatuur van zo'n 24 graden. Het kan ook zijn dat uw oog gevallen is op één der fraaie eilanden, waarvan er 66 be woond zijn en voorzien van heer lijke, dromerige haventjes. Maar er zijn echter ook andere, zeer veel andere mogelijkheden. Waarom niet eens naar de fraaie meren en de kans van met sneeuw bedekte bergen in Slovenië bij voorbeeld. Of waarom eens niet gaan zwerven door het oneindig ge varieerde binnenland, waar in de avond het vee naar huis wordt ge dreven. waar de schapen aan het spit worden gebraden en op dorps^ feesten wordt gezongen en gedanst? Wist u bijvoorbeeld dat de steden: Dubrovnik, Split, Kotor, en Ohrid op de UNESCO-lijst van natuur- Het Joegoslavische schiereiland Istrië ligt in de noordelijke bocht van de Adriatische Zee met het Italiaanse Triest en Venetië. Istrië heeft door zijn grillige vorm een nagenoeg oneindig lange kustlijn. Maar door het ontstaan, ook schitteren de bergen waarvan de hoogste op 1396 meter een geweldig uit zicht geeft over het plateau en de eilanden in de verte. Die Joego slavische eilanden beginnen rondom het schiereiland Istrië en zijn ontstaan uit het over miljoenen jaren verzakken van de ber gen aan de kust. Eilanden van nu, vroeger dus de toppen der bergen. Ook al weer zo 'n typische Joego slavische verrassing: één van de wereldwonderen en ook weer ge makkelijk bereikbaar en in een bijna adembenemend natuur schoon. Vanaf de kust gemakke lijk te bereiken via Senj, maar men kan ook rijden vanaf het noorden, via Ljubljana. De meren van Plitvice maken deel uit van een enorm groot Nationaal Park. een park van ongeveer 20.000 ha en temidden van dit park liggen de meren, die 200 ha innemen. De rest wordt ingenomen door enorme bossen. In die ontoegankelijke bos sen zwerven zelfs beren rond en wolven, maar ook veel reëen en herten. Onze aandacht echter gaat uit naar de romantische meren, die met kristalhelder water aan elkaar zijn geregen. Op vier plaatsen kan men tegen be taling toegang krijgen tot deze meren, blauwgroen van kleur met een keur aan wandelpaden, een grote serie watervallen en kleinere cascaden. Ideaal om te wandelen, maar ook om er een bootje te huren of zelfs om te vissen, want de forellen zijn er zeer groot. Die zestien meren en die watervallen, die zich spectacu lair naar beneden storten zijn een belevenis. In de buurt liggen enkele goede hotels en er is een heel groot kampeerterrein. Vergeet niet bij de ingang van vrouwtjes met witte handdoeken van die heerlijke scha penkaasjes te kopen of een paar broodjes met tomaat. Istrië eigenlijk dat stukje van het Middellandse Zee-gebied dat het dichtst bij Nederland ligt, Istrië is vooral een sportief vakantie para dijs. Wist u dat Porec wel 100 tennisba nen ter beschikking heeft. Ook is Porec de basis voor een fietsvakan- Recente vergelijkingen bevestigen dato.a. door de Consumentenbond en die uitslagen zijn dus volkomen betrouwbaar en zijn genoteerd door ongeveer drieduizend vakantievier- ders. En dan ziet u dat Joegoslavië er zeer goed afkomt. Men heeft de prijzen genoteerd van 11 winkelgoederen, die op het bood schappenlijstje voorkomen, dus boodschappen, die we nodig hebben tie die u kunt maken over het Istri- sche schiereiland. Er zijn welgeteld 70 verschillende sporten te beoefenen voor de toe rist, te land, ter zee en in de lucht. Inderdaad letterlijk want ook para- sailing achter een speedboot be hoort tot de faciliteiten, die hotels en andere accommodatievormen u om leuk te leven. Van de dertien landen die onderzocht werden staat Joegoslavië op de tweede plaats, wat goedkoopte betreft. Spanje is nét nog even goedkoper en de Scan dinavische landen zijn het duurst. De nederlandse toerist is een kof- fieleut en die prijzen van al die kopjes koffie kunnen aardig oplopen. En dan zien we dat de koffie in Joegoslavië van 14 landen het goed- bieden. Voor de beginners zijn er steeds gediplomeerde instructeurs aanwezig. Op het schiereiland zijn 36 auto campings met meer dan 40.000 staanplaatsen. En het heerlijke klimaat en de ongerepte natuur ge ven de kampeerder alles wat hij/zij wil. En zoals al gezegd de prijzen zijn er gunstig. Die natuur en dat klimaat schiepen ook voor de natu rist een waar paradijs. In het begin van de zestiger jaren al werd daar voor de basis gelegd op het eiland Koversada voor de kust bij de plaats Vrsar in Istrië. En dat heeft zich natuurlijk ongelooflijk uitge breid. Kortom Istrië is niet zo ver, niet zo duur en heeft een heerlijke natuur. Istrië (de naam is afgeleid van de stam der Histriërs, die oorspronke lijk het schiereiland bevolkten) heeft een stormachtige geschiedenis achter de rug. En vele beschavin gen en tijdsfasen uit de Europeese geschiedenis hebben er - in posi tieve zin - hun sporen achtergela ten. Er staat in Pula nog een colos- seum uit de eerste eeuw na Christus. Maar verder in het binnenland treft men op de meest onverwachte plaat sen resten van de Griekse, Romein se, Byzantijnse en Habsburgse be schavingen aan. Als u dus eens genoeg hebt van zon, zee en strand, dan nog geeft Istrië u een overvloed van toeristisch plezier. koopste is. Merkwaardigerwijs is de koffie in Zwitserland en Oosten rijk het duurst. Ook wat dat betreft staat Joegosla vië aan de kop wat goedkoopte be treft. Voor een gulden of zeven dient men u een dricgangen menu op, maar dan moet u uiteraard niet in een chique hotel gaan dineren. Ook wat een ijsje betreft staat Joe goslavië zeer gunstig genoteerd. Voor 90 cent heeft u er al een be hoorlijk ijsje en voor een fles wijn betaalt u vier gulden en dat is heel wat goedkoper dan in Engeland bijvoorbeeld (meer dan een tientje). Dus wat uw budget bclrcft... Joegoslavië hartelijk aanbevolen! Bent u niet te ver uit de kust, dan zijn de visschotels beslist aan te bevelen, vooral die in Istrië. Men zal u verschillende vissen laten zien en dan wordt de uitgekozen vis voor uw ogen pittig toebereid. Over heerlijk en vers. Als je, als Nederlander, op reis gaat kun je je meestal met J je talenkennis goed verstaan- baar maken. Maar ook als dat nu eens niet zo vlot gaat, dan merk je toch snel een plezierige toehoorder tegen- J over je, of een wat nurkse ge- sloten figuur. Iedereen - en smaken verschillen - heeft zo J zijn eigen voorkeuren in deze. Maar over één ding bestaat geen verschil van mening. In Joegosla vië geeft de be vo Ik ing je meteen het gevoel dat ze blij J zijn je te zien, je te mogen ont- moeten. Of dat nu in de stille bergdorpjes is, waar je met J handen en voeten moet praten, of dal het de ober is in één van J de moderne strandplaatsen de ober die overigens op klas- J sieke wijze hoffelijk is, wal heerlijk om dat weer te erva- ren. De Joegoslaaf treedt je J met een oprechte gastvrijheid tegemoet. En op vakantie is J dat ook heel wat waard. Kort- om de moeite waard. Toert u door het aantrekkelijke binnenland, dan zult u bij diverse eethuisjes braadspitten aantreffen, waaraan boven een houtskoolvuur een lam of een speenvarken rond wentelt. Laat u zich vooral de bruin geroosterde delen opdienen. En natuurlijk vergeet u de wijnen niet. Geen merkwijnen, die men u graag in de grotere hotels opdient, maar Er zijn mensen, die gehecht zijn aan hun wandelschoenen en knickerbocker. Ook zij kunnen genieten van het Joegoslavische landschap en dan vooral van Slovenië in het noorden. De toegangsroute is zeer eenvou dig en al gauw komt u oog in oog te staan met grote verrassingen. Vanaf de reeds genoemde Loibltunnel af slaan naar het beroemde Meer van Bied en dan ziet u reeds in de verte de toppen van de Julische Alpen, dikwijls nog met sneeuw bedekt. Een zeer aantrekkelijk meer, dat Meer van Bied. waar u helemaal omheen kunt wandelen, aanleggen in boerenherbergen, waar de ce- vapcici-oven klaar staat. Bied heeft een schitterende bloe- menboulevard en een klein eilandje in het midden van het meer, waar overhuifde boten u zeer roman tisch naartoe varen. Vanaf het oude kasteel hoog boven het water heeft men een fantastisch uitzicht op de omgeving. Langs de groenblauwe rivier Sava (zeer visrijk) rijdt u naar het tweede meer. het Meer van Bohinj, stilleren wilderdan het de doodgewone landwijnen. de witte wijn, die men bjele vino noemt en de rode wijn, die erno vino heet. Bier (pivo) is overal te koop. Koffie is er in overvloed, zowel de espres so als de turkse, die dik en zwart is - en naar kenners zeggen gezonder en harmonischer -. De pruimenjenever is zeer populair en heet slivovica en een glaasje vinjak is eigenlijk óns koetsiertje. Mineraalwater is gezond en niet duur (mineralna voda). Meer van Bied. Een geheimzinnig meer, dat bijna donkergroen van kleur is en waarop men heerlijk va ren kan. Er is een gondelbaan naar de Vogel en hoog, tussen een weel de aan wilde bloemen, kan men eindeloos wandelen en ziet u dui delijk in de verte, de beroemde Triglav, de fameuze berg met de drie koppen. Een dorado voor hen, die van bergwandelingen houden. Men kan er eenvoudig wandelen zonder enige ervaring, maar wel met goede schoenen en kleding een goede gezondheid. Men kan ook echt klimmen en dat doet men dan onder leiding van een goede berggids. Slapen doet men dan in berghutten en daarvan zijn er zeer bekende in deze majestuezc berg wereld van Slovenië. Inlichtingen en folders wor den u graag (èn gratis) ver strekt door het Joegoslavische Verkeersburo in Amsterdam. Vijzelstraat 4. Vlakbij de Munt En u kunt ook bellen (maar dat doen er meer, dus misschien moet u dan watge- dult oefenen) 020 - 220483. i

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 10