zaterdag 26 mei jjUWW"^ SOURUR& met sportdemonstraties JAARMARKT AANBIEDINGEN ÜiZ HALVE PRIJS 10% KORTING t? r 5" Souburgse jaarmarkt in het teken van de sport 110% KORTING De nieuwe Nikon FG-20. Méér Nikon voor minder geld! SUURMOND O FOTO VERSCHOORE C -n m o JAKOBSEN MODES a m 9 oo - (0 ts 0 0e Faam en DeVlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren. OP ALLE VOORRADIGE VERLICHTING! ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING DICK SCHINKEL ASSURANTIËN Avion ondergoed Melka PANTALONS Alle KOSTUUM'S en KOLBERTS tijdens de jaarmarkt 0 25.00 39.00 Voor u op de jaarmarkt Paspoortstraat 23 Souburg tegen diverse leuke artikelen aantrekkelijke prijsjes. marine grijs en beige MEDEWERKING TALRIJKE VERENIGINGEN GEEN EIGEN RISICO PREMIE HUISARTS MEDICIJNEN 80% VERGOEDING Acceptatie tot 59 jaar. Professionals fotograferen met NIKON! Dat kunt u ook...! Paspoortstraat 1 8 Oost-Soubürg tel. 01 184-64455 De Souburgse jaarmarkt, die zaterdag van negen uur 's morgens tot vijf uur in de middag in de Kanaalstraat (tussen Paspoortstraat en Braamstraat) wordt gehouden, staat deze keer in het teken van de sport. Tussen de kraampjes die de plaatselijke middenstand 'bemannen' zullen ook een aantal sportverenigingen acte de presence geven, niet alleen met propagandamateriaal maar vooral met demonstraties. Ruim honderd kramen worden in de Kanaalstraat, die die dag voor alle verkeer wordt afgesloten, opgesteld. Als 'demonstratieterrein' is de ruimte bij het voormalig gemeentehuis en het braak liggende stuk grond aan de Vlissingsestraat aangewezen. tf/AronJf3^ SLAAPKAMER HANGLAMP KERAMIEK OESTER KERAMIEK HANDJE METALEN DAKKAPJE 10.00 LICHT UIT BLIK SPECIAALZAAK Kanaalstraat 21-23 OOST-SOUBURG Tel. 01184-61218 St.Jacobsstraat 15 Badhuisstraat 60 Vlissingen MELSE KANAALSTRAAT 55 OOST SOUBURG man of vrouw echtpaar echtp. - 1 knd. echtp. - 2 knd. echtp. - 3 knd. 72.40 142.89, ƒ176.70 ƒ210.52 ƒ244.32 Nevenstaande premie is voor een 3e klasse verzekering voor ziekenhuis en specialis tenhulp incl. fisiotherapie en pol. klinische hulp (onbe perkt). TARIEF 1984 man of vrouw echtp echtp. - 1 knd. echtp. - 2 knd echtp - 3 knd 27.72 49.28 69.85 89.95 ƒ110.05 Kind boven 1 6 lichte toeslag. De premies zijn gebaseerd op een leeftijd tot en met 44 jaar. Daarboven een kleine toeslag De middenstanders komen zelf ook met een aantal attracties. Bakker Stuurwold staat onder meer aan de straat oliebollen te bakken en het Trimhuis laat zien hoe honden worden getrimd. Het Guusuus. het kerkelijk jeugdwerk in Souburg, heeft in een tiental kramen evenzovele at tracties waarvan een schiettent en ballengooien de hoofdschotel vormen. De georganiseerde rijschoolhou ders werken aan de jaarmarkt mee met een volledig ingericht exa menlokaal waar de bezoekers gratis een theorie-examen kunnen afleggen met gebruik making van de Excom 2001 De motorclub 'De Uitlaat' geeft demonstraties op het braaklig gende terrein aan de Vlissingse- straat. een spektakel dat zeker veel belangstelling zal trekken. Ook de Greensox. de honkbalclub uit Middelburg, is van de partij. De honkballers komen met een grote kooi. 3 bij 21 meter, naar Souburg. Daar kunnen de bezoe kers een honlcbalknuppel hante ren en proberen de ballen te slaan die door een ballenwerper worden 'afgeschoten'. De modelvliegtuigclub 'Delta' komt met enkele vliegtuigbou wers naar de jaarmarkt en aan de hand van video-films kunnen vluchten van de modellen worden bekeken. Voorts worden er simultaar schaakwedstrijden gehouden, ei zijn judo en jiu jitsu demonstra ties. een fitnesscentrum toont bo dybuilding en aerobicdancing, et zijn wedstrijden op hometrainers, de korfbalverenigingen werken mee en ook de plaatselijke dam vereniging ontbreekt niet. De liefhebbers van sjoelen komen ook aan hun trekken. De plaatse lijke sjoelvereniging is ook van de partij. Niet met de 'normale' sjoelbakken maar met enkele al ternatieve exemplaren die overi gens ook de nodige behendigheid vereisen. De kringloopwinkel 'De Cirkel' zal laten zien hoe zij van gebruikte voorwerpen en mate rialen weer 'nieuwe' of andere produkten maakt. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om er weer een gezellige en attractieve jaarmarkt van te maken. Zaterdag 26 mei. Kanaal straat, Souburg. 9-17 uur. Evert Huson, de pr-man van de commissie activiteiten van de Ne ringdoende Middenstanders in Souburg (Nemidso), is bijzonder ingenomen met het grote aantal sportverenigingen dat medewer king verleent aan deze voorjaars- markt die nu nog alleen in de Ka naalstraat wordt gehouden. Het ligt echter in het voornemen van de Nemidso-commissie om de najaarsmarkt nog uitgebreider op te zetten. Deze zomer wordt een aanvang gemaakt om van de Pas- poortstraat Promenadegebied te maken. En als dat tijdig gereali seerd is, zal ook deze straat in het najaar bij het jaarmarktgebeuren worden betrokken, verzekerde Evert Huson. Het organisatiecomité: Ad Doornen, Frank Thielen, Evert Huson en Jan Kik (John Siwabessy) De wereldberoemde, geavanceerde micro-electronica van Nikon is optimaal toegepast in deze makkelijk hanteerbare 35 mm spiegelreflexcamera. Visuele- en akoestische signalen makenhetumoeilijk om fouten te maken! Automatisch, óf ingesteld op handbediening... üw opnamen zij n al tij d helder en van professionele kwaliteit. 11 Traploos instelbare sluitertij den van 1/1000 tot 1 sec., zelfontspanner tot 10 sec. en een automatisch gestuurd flits-systeem, dat zijn maar enkele van de vele mooie eigenschappen die de aantrekkelijk geprijsde FG-20 in zich heeft. Vraag uw Nikon-specialist om uitgebreide informatie, óók over de motor-drive, speedlight en lenzen uit het gigantische Nikon- accessoire-assortimeht. Ubent gezien met 'n {Nikon) Div. kleuren Links of rechts 29.00 Zelf meenemen Kontant Zolang voorradig Geldig t/m 26-5-'84 rood/wit/ blauw Div. kleuren 29.95 2 jaar garantie Scherpt prijxen uitgebreide voorlichting

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8