Opel dealer toont gehele arsenaal Stof, fijner dan een vrouwenhaar GRATIS VEILIGHEIDSTEST BIJ STER BANDENSERVICE ONS AANBOD VAN DEZE WEEK: VAN DAM ME automerken ABC yjnrooF DE BESTE REISVERZEKERING BEGINT OP DE BRUG. 339,- Auto Poppe Walcheren B.V. Peugeolr Talbolr Di jkwel HYUNDAI PONY Van onze autoredacti NISSAN SUNNY GEWIJZIGD Neem geen risiko. Kies alleen 't beste zonnedak: Sunroof Plus! DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 16 mei 1984 80 JAAR LO/USSE METEYSINK UIT 1912 WA T EEN L UCHTFIL TER VER WERKEN MOET eCS» EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE HERCULESWEG 12 Industrieterrein ARNESTEIN. MIDDELBURG TEL. 01180-12918 AUTOBEDRIJF Wissenkerke Tel. 01107-1477 Peugeot 305 GR 1978 5.900.- 604 LPG 1980 14.900.- 104 GL 1982 11.500 305 SR LPG 1981 12.900 505 GL -F LPG 1983 28.000 Talbot Solara vanaf 11.500.— 1510GLS 1980 9.500.- 1 1 00 Tourist 1980 7.900.— Horizon spec. 1.5 1980 9.950.- Citroën G spec. 1980 8.750.- 2CV6 1981 6.900.— Datsun 120 AFII 1979 4.900.- Ford Taunus 4.250.- Fiat Ritmo 65 L 1980 9.500.- Renault 4 GTL 1981 8.900.- 30 TX 1979 12.900.— 18 TL 1979 8.900.- Toyota Liteace pers. bus 1982 13.900.- Verder in voorraad diverse goedkope auto's b.v. Talbot 1100, 1307, 1308, Peugeot 504, Citroën GS, Mercedes 230, Innocenti, Fiat 128. Fizugeolr Talbot Di|kwzl Vlissingen bv Pres. Rooseveltlaan 745 4383 NG Vlissingen tel. no. 01 1 84-1 2008 AUTOBEDRIJF KLIP AUTOBEDRIJF RIJK BV DIJKWEL BV 5 CITROËN AUTOBEDRIJF KLIP BLAAS AUTOBEDRIJF BRITANNIA B.V. K Autobedrijf Joosse AUTOBEDRIJF BERBO FA. DE DREU CO GARAGE RENTON zastava TRAMPER VLISSINGEN cV. Ij Louisse Auto b.v. DIJKWEL BV DIJKWEL BV Autoschade van de Ree b.v. RENAULT AUTOBEDRIJF DE TOEKOMST RENAULT WONDERGEM MELSE JK-45-ST AUTOBEDRIJF PAAUWENBURG B.V. AUTOBEDRIJF CEVAAL TOYOTA Middelburg 01180-12865 Auto-Poppe Walcheren B.V. —AutoPius wmnmtz&n sz~m Autobedrijf Van Fraassen b.v. MOOI EN NIET STUK TE KRIJGEN PONY 1200 L ECONOMIC VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP NU v.a. 12.495.- incl. B T W. Ter gelegenheid van het 80- jarige bestaan van I.ouisse Auto bv in Middelburg is een nostalgische Eysink uit het Autotron in Drunen ge haald en tijdelijk geparkeerd in de showroom van hef Middelburgse Opel-bedrijf. Dit paradepaardje uit 1912 staat temidden van alle nieuwste modellen uit de Opel stal. De tentoongestelde Eysink is niet vreemd voor het jari ge bedrijf. Ten tijde dat de ze wagen zich nog over de wegen begaf, was hij in on derhoud bij de voorvader van de huidige directeur. Het bedrijf was destijds trouwens in Kapelle geves tigd. Toén de Eysink 'op' was, heeft Louisse hem van de schroothoop gered. Be halve in de periode dat Louisse verjaardag viert, staat deze Eysink in het Autotron in Drunen, me teen links van de ingang. Louisse begon in 1904 in Kapelle. Auto's waren toen nog bijzaak. De belang rijkste produkten die in de ze Zuidbevelandse plaats werden verkocht waren naaimachines en fietsen. "Of de het spreekwoord 'hij loopt als een naaimachine' uit die tijd in Kapelle stamt, is niet met zekerheid te zeg gen. maar ligt wel voor de hand", grapt de huidige di recteur Theo Louisse. Hij constateert wel dat een van de eerste modellen die zijn voorvader verkocht, de nu tentoongestelde Eysink, liep als een naaimachine. De uitgestalde moderne wagens zijn voor iedereen tijdens de openingsuren te bezichtigen. Talrijke spe cialisten zullen deze maand tekst en uitleg geven in het bedrijf aan de Kalverstraat 1. Daarnaast toont de firma Dert uit Vlissingen Sinclair Home-computers in de showroom. De 'Louisse' Eysink zoals deze in de showroom staat. De mens heeft een neus en de auto een luchtfilter. Bei de hebben hetzelfde doel: ze dienen de aangezogen lucht van stof te ontdoen en de neus moet deze bovendien verwarmen en bevochtigen. Terwijl een middenklasse motor bij middelmatige snelheid circa 1.500 liter lucht per minuut inhaleert, hebben wij mensen bij een normale wandeling slechts ongeveer 15 liter per minuut nodig, maar leveren daarbij dan ook maar nauwelijks 0,1 pk. Wat een luchtfilter te ver werken krijgt is afhankelijk van de streek, waarin men met zijn auto rondrijdt. Op onze geasfalteerde wegen bevat I m3 lucht ongeveer 0,3 mg stof. een auto uit de middenklasse met benzine motor zuigt hier per 100 ki lometer rond dertig milli gram stof op. Op stoffige landwegen kan deze hoe veelheid echter meer dan het honderdvoudige bedra gen; dit zou dan op 100 ki lometer ai meer dan drie gram stof zijn, een vinger hoed vol. Dat is nogal wat. Bij dieselmotoren liggen deze hoeveelheden trou wens gemiddeld nog twintig procent hoger, want de die selmotor werkt voor het merendeel met een over schot aan lucht. Stof is vergif voor een mo tor. Want stof, hoe fijnkor relig ook, heeft toch scherpe kantjes. Ieder klein korrelt je boven een bepaalde grootte heeft een slijpende werking op de cilinderwan- den en de lagers van kruk assen. Veel stof werkt zelfs als schuurpapier, ook als de smeerolie het stof in zich heeft opgenomen. Daarom is een luchtfilter een drin gende noodzaak. Vandaag de dag zijn dit in de meeste gevallen droge filters. Het filtrerende in- zetstuk - de patroon of het filterelement - bestaat uit een geïmpregneerd en ster vormig, rond of rozetvor- mig gevouwen speciaal pa pier. Een goed filterelement vangt 99,8 tot 99,9 procent van het met de lucht door stromende stof op en slechts één tot twee promille be reikt dus de motor. En dat kleine beetje is dan ook slechts het allerfijnste en dus ongevaarlijkste van het stofmengsel, namelijk kor reltjes met een doorsnede van minder dan 1/000 mil limeter. Ter vegelijking: een vrouwenhaar heeft een dikte van circa 50/1000 millimeter. Vanzelfsprekend raken de pori m van het filterpapier bij toename van de hoe veelheid stof verstopt. Daarom moeten de filtere lementen van tijd tot tijd worden vervangen, bij de normale modellen na elke 30.000 km. Bij grote stofo- verlast. bijvoorbeeld bij vaak rijden op onverharde wegen, dient men de filte relementen tussentijds af en toe zachtjes maar wel gron dig uit te kloppen en door te blazen, waarbij men -opge let! - van binnen naar bui ten moet blazen. Sterk door stof vervuilde filterelemen ten leiden tot een verhoog de doorstroomweerstand en zo tot een overmatige "ver vetting" van het lucht/b randstofmengsel, met als gevolg slecht stationair draaien en een onnodig hoog brandstofverbruik. Daarom dient men bij elk filteronderhoud ook het fil terhuis schoon te vegen en wel zo dat niets in de aan- zuigopening kan vallen. Hel is verkeerd de filterpatro nen met olie of benzine uit te wassen; ze zijn namelijk van papier! Overigens is de fabricage van dergelijke droge filters een echte wetenschap. De vorm van het element, de totale oppervlakte, de pa pierdikte de poriëngrootte, de wijze van vouwen - dit alles moet op optimale wij ze aan ieder verschillend motortype worden aange past. De filterfabrikanten werken bij hun tests met zogenaamd teststof in twee gradaties: met de teststof SAE-grof en SAE-fijn. De korreltjesdiameters in deze standaardmengsels liggen, steeds nauwkeurig gedo seerd, tussen 0,1 en 150 micron (0,001 mm). Zoals de menselijke neus naast het filteren nog de verwarming en bevochti ging van de lucht te verzor gen heeft, hebben ook de luchtfilters nog twee andere taken. Ze dienen de aan- zuiggeluiden te dempen, dié immers in het totale la- waaispectrum een belang rijke rol spelen en bij som mige motortypen zijn ook de elementen voor de kou- de/warmeluchtregeling in het filterhuis geïntegreerd. Het luchtfilter heeft een be langrijk aandeel in de mengselbereiding en daar mee in de opbouw van het koppel en het vermogen. Een verstopt luchtfilter functioneert ongeveer zoals een foutief afgestelde car burateur of een verkeerd afgesteld ontstekingstijd stip. Ook om deze reden is een regelmatig filteronder houd zeer aan te bevelen. Met ingang van 1 mei is de Nissan Sunny enigszins gwijzigd. De belangrijkste uiterlijke veranderingen zijn vernieuwde voor- en achterbumpers, grille en achterlichten. Bovendien zijn alle modellen behalve de 13 2-deurs standaard, nu voorzien van mistach- terlichten. De belangrijkste techni sche wijziging is dat alle modellen met benzinemo tor voorzien zijn van een electronische ontsteking, terwijl bij de 1,5 uitvoering de compressieverhouding verhoogd is en de eindre- ductie verlaagd is, hetgeen het benzineverbruik gun stig beïnvloedt. De accele ratie van de 1.5 uitvoering is verbeterd: van 0-100 km in 12.7 sec. in plaats van 13.3 sec. bij het vorige mo del. Ook in het interieur zijn enige kleine wijzigin gen aangebracht. De vernieuwde Nissan Sunny is ongeveer drie procent in prijs verhoogd; de prijzen variëren tussen 12.000 en 21.000 gulden. (Foto: de Nissan Sunny 2- deurs). Automobilisten moeten niet gokken en de auto straks voor de vakantie volladen zonder dat des kundigen een gedegen controlebeurt hebben uitgevoerd. Dit adviseert het Vaco-spe- cialistenbedrijf Ster Ban- denservice aan de Grena- diersweg in Middelburg. Om de automobilisten te gemoet te komen houdt dit bedrijf gedurende drie da gen gratis veiligheidstesten in het bedrijf op het indus trieterrein Arnestein. Op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 mei controleren de vaklieden van Ster Ban denservice onder meer de totale verlichting, ruitewis- serbladen, bandenprofiel- diepte, wieliagerspeling, sporing. schokdempers en accu. Volgens het Middelburgse bedrijf kunnen automobili- se zich veel narigheid be sparen door hun auto te la ten controleren. "De auto blijft voor zowel de binnen- als de buitenlandse vakan tie een populair vervoer middel. Het aantal vakan tiegangers dat de reis met eigen auto maakt, neemt nog steeds toe. Parallel aan deze toename is echter het aantal mensen dat onder weg strandt en vooral in het buitenland veel geld kwijt is aan een onvoorziene repa ratie. De oorzaak voor die stranding is vaak dat er geen onderhoudsbeurt meer heeft plaatsgevonden voordat de vakantie be gon", meldt Ster Banden service. autoccaiiofi Fiat 1 27 Speciaal 3-deurs2.500 Fiat 1 27 900 Super 3-deurs9.500 Fiat Panda 45 vanaf9.750 Fiat Panda 45 met open dak1 1.900 Fiat Ritmo 65 L 3-deurs vanaf7.750 Fiat Ritmo 65 CL 3-deurs1 2.500 Fiat Ritmo 85 Super vanaf14.900 Fiat 131 1 600 CL 2-deurs8.500 - Renault 5 GTL 5-deurs10.900.— Honda Quintet14.900.— Volkswagen Golf Diesel LD6.000 Volvo 343 DL Automaat5.750 Motorfiets Honda VT 750 cc8.750.— Peugeot 3041.900 FIAT. UNIEK IN PRUS EN PRESTATIE. 011001 BLAAS autoccasion Opel Ascona 1 600 S 4 drs 1981 Opel Ascona 1600 4 drs LPG 1982 Opel Ascona 2 Itr diesel 1979 Opel Manta 20 S Combi Coupé 1979 Opel Rekord 20 S 4 drs LPG 1978 Opel Kadett 3 drs 1981 Opel Kadett 1 200 S Stationcar 5 drs. 1982 Ford Fiesta 1100 L 1981 Ford Escort 1 300 5 drs Bravo zwart 1983 Ford Taunus 1 600 L 2- en 4 drs (2x) 19761978 Ford Taunus 1600 L Stat Car 1979 Alfa Romeo Alfetta 1.6 1977 Golf D (4x) 19791980 VW Golf SC 1981 Volvo 66 aut 1979 BMW 3231 Alpina 1978 NIEUW Mercedes 190 600 km. april 1984 Toyota Starlet de Luxe1 980 Datsun Cherry 1200 GL LPG1 979 Peugeot 305 SR 1979 BMW 3161981 BMW 320-6 LPG1980 BMW 320 I aut. 1 1.000 km nieuw model1 983 Daf 46 aut1977 <2^%/ cm Industrieweg 1 7 Vlissingen 01 184-13434 Industrieweg 27-29 Vlissingen Tel. 01 184-14400. b g g. 01 100-28545 dealer voor Walcheren Veerseweg 10 r 04 Middelburg 01 180-29955 Industrieweg 1 7 □AiHATSU Vlissingen 01184-13434 EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE Herculesweg 12. Middelburg 01 180-12918 Industrieterrein Arnestein I Off dealer van Pers - en Bedrijfsauto's Industrieweg 1 9 Vlissingen 01 184-1 7736 V Gildeweg 20 telefoon 01 1 84 1 9420 Vlissingen Oude Rijksweg 60 Telefoon 01 1821443 Nieuw- en St Joosland Off dealer van Walcheren Gildeweg 1 5-21 Vlissingen - Tel. 01 1 84-1 3995 Zusterstraat 34 Middelburg Tel 01 180-12972 Tevens dealer Subaru MYIjnOt» Noordmonsterweg4 Middelburg Tel 01 180-36815 Mercuriusweg 29. Vlissingen 01 184-19051 AUTOMOBIELBEDRIJF JANSSENS BV k Pres. Rooseveltlaan 7 72 Vlissingen Tel 01184-17100 inklusief inbouw en BTW Geen ander open dak biedt u zoveel komfort, luxe en kwaliteit dan de Sunroof Plus. Het is het glazen zonnedak dat kan openkantelen én openschuiven. In één simpele beweging komfortabele ventilatie zoveel u wilt. Zonder tocht, minimaal windgeruis. Snel in uw auto gemonteerd. Met 1 jaar volledige garantie. Kalverstraat 1 Middelburg - Q1 180-25851 O.K inruilwagens - leasing Pres. Rooseveltlaan 745 Vlissingen 01 1 84-1 981 0 Gildeweg 1 6 Vlissingen 01 184-17130 Kleverskerkseweg 3-5, Middelburg. Tel. 01180-13564 Seisplein 5 Middelburg 01180-33003 Autobedrijf I Neem geen risico en kom langs voor de Vakantie Service. Voor maar f 60,- controleren wij accu, ontsteking, carburateur, koelsysteem, uitlaat, koppeling, remmen en schokdempers, verlichting, ruitewissers, trekhaak/contact doos. Eventuele afstellingen zijn bij de prijs inbegrepen. Een prijs die geldt tot 1 juli! Onze extra service: advies over mee te nemen onderdelen en eventueel ccn dealcrlijst van uw vakantieland. Industrieweg 31 Vlissingen Tel 01 184-1 5220 Gerbrandystraat 4 Vlissingen - 01 1 84 65496 SUZUKI Dealer voor Walcheren S Klein Vlaanderen 97 Industrieweg 23 Vlissingen 01 1 84-1 291 6 VlisMnaen (/.ildeucü 22 Tel. 01 184-19610 trekhaak. Voor Golf, Jetta en Polo. Inclusief clignoteur, kabelset en hulp koppeling en montage v.a. f339,-. VOLVO Pr. Rooseveltlaan 768 Vlissingen M WA JIïTgST*1 sfriiZlia! Zonnedak, incl. montage. In twee standen te openen, makkelijk uitneembaar. Inclusief montage v.a. f 439,-. Gildeweg 22, Vlissingen. Tel.: 01184-19610. Af importeur Autobedrijf M. de Dreu Co. bv, HYumpi Zusterstraat 34. Middelburg, tel. 01180-12972

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8