Bloembinderij van der Paal in laatste pand Beenhouwersingel Bezemer viert eerste verjaardag -Gratis Zwedenreis voor Middelburgse 'n Complete bril voor 'n complete prijs. uit Q? het akeilart Facetlijn. 'n Complete bril voor 'n complete prijs. 79,50 Vermageren en toch gewoon BONESCHIL Een unieke zaak met een wereldwijde klantenkring Keite 2»f' blijven eten HOMGOT MITA De plant die u laat vermageren Woensdag 16 mei 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER rthclf brillenv Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in het oog. Schaakkampioenschap rthclf brillek MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in het oog. JOSELINE-HAND-MADE IN MIDDELBURG Scouting regenboog Actuele politiek Uitzonderlijke muziek Stille kring Ontspannend werken Normandië Derde wereld-markt Oecumenische dienst Omroep Zeeland 1 Omroep Zeeland 2 Omroep Zeeland 3 Omroep Zeeland 4 Fietsavondvierdaagse Zaalvoetbaltoernooi Vogelbeurs Toertochten Promotie Oostkapelle Ringrijderij De Burght Kunst- en basisonderwijs Blokkade Woensdrecht Rondje Veerse Meer Arbeids/ leerovereenkoms t rYnck brillen Rinck houdt de prijzen ekstra scherp in net oog. 0 Bloembinderij Frans van der Paal is sinds vorige week donderdag geopend aan de Beenhouwerssin gel in Middelburg' in het laatste nog leegstaande pand van de win kelgalerij. De nieuwe bloembinderij is ruim gesorteerd in snijbloemen, die dagelijks vers worden aange voerd. Er is ook een grote keus in bloeiende en groenblijvende planten. Voor de bloemwerken is Frans van der Paal de vakman, die zijn kennis heeft opgedaan aan de vakschool in Tilburg. Daarnaast wordt er aardewerk, keramiek en een unieke collectie glaswerk (handgeblazen) verkocht. Alles is ruim en overzichtelijk in groepen uitgestald hetgeen een rustgevend effect sorteert. Door de grote variëteit aan losse snijbloemen is het mogelijk om zelf een boeket samen te stellen. Kwaliteit en service staan bij Frans van der Paal, die de zaak samen met zijn vrouw Mieke drijft, hoog in het vaandel. Het interieur is zwart/wit gehou den en geheel naar eigen ideeën uitgevoerd. De zwart/witte kleu ren zijn ook in de zakenkaartjes en het pakpapier terug te vinden. Woensdagavond, de dag voor de opening voor het publiek, zorgden vrienden en relaties voor een bij zonder drukbezochte receptie in de nieuwe bloemenzaak. Bezemer sport- en schoenmode aan de Noordstraat 30 in Arne- muiden bestaat één jaar. En in die tijd is er heel wat veranderd. Een jaar geleden begon de familie Be zemer een sportzaak in Arnemui- den. Er bleek behoefte aan te zijn en daar werd grif op ingespeeld. Voor de 68-jarige mevrouw C.M. Reijerse uit Middelburg is dertien een geluksgetal. Vorige week kreeg zij de verheugende mededeling, dat zij het geld terug krijgt van de vierdaagse Zwedenreis, die de Zeeuwse ANVR- reisbureaus in samenwerking met dit blad organiseerden. Mevrouw Rei jerse was in de boekhouding opgenomen onder nummer dertien. Ad Han- neman, één van de redacteuren van de Zuid Wester Weekbladencombi natie verrichtte de trekking. Onder meer dit blad is aangesloten bij de weekbladencombinatie. (Foto Ruben Oreel). Compleet met meekleu- rende glazen.* Naast een riant prijsvoordeel krijgt u ook nog GRATIS: ogentest quickservice, een brillen— leven lang schriftelijke .9eTeeui JCjg 50 MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. 007 De drie dames, moeder en doch ters, hebben het zaken doen ei genlijk niet zo nodig, Maar toch: de bezieling voor schattige, lieve en exclusieve kleren drijft hen er toe het handeltje te drijven. Sinds zeven jaar hebben zij een zaak on der de naam Joseline aan de Sint Janstraat in Middelburg. Jos Jas- perse- de Ligny (moeder, dikke vijftiger) Ineke Fransbergen-Jas- perse (35) en Els Weug-Jasperse (32) hebben-zoals dat populair heet - doorgeleerd in textiele werkvormen. Lesgeven in dit vak op scholen was minder leuk. Nu kunnen ze maken wat ze willen. En het slaat nog aan ook. "We hebben zelfs klanten in Amerika en Cana da", pronkt Els Weug. Voordat Joseline (afgeleid van de voornamen van de dames) wefd geopend, probeerde mevrouw Jasperse eerst een aantal jaren in een garage in Serooskerke uit, of het produkt wel aansloeg. "Hel was een succes", constateert ze. "We waren slechts open tussen pasen en herfstvakantie. Maar ons artikel sloeg aan, zodat het geen echte gok was om in Middelburg een winkel te openen". Centraal bij het werk van de moeder en dochters is dat het vooral origineel moet zijn. "We werken niet volgens een boekje. We streven er naar om een mo dern produkt te leveren met kwa liteit. Daarbij geldt vooral dat het van natuurlijke grondstoffen ge maakt moet zijn, zoals zijde, wol en katoen. En het liefst weven we de-stoffen nog zelf ook. Maar dat is uiteraard niet in alle gevallen mogelijk. Stoffen van een man netjesrups. die zijn wat ruwer dan van een vrouwtje, wordt kant en klaar aangeleverd. We maken er jurken, blouses of wat dan ook van, alles naar eigen inzicht." Uiteraard wordt ook in opdracht gewerkt. En zo komen er bij Jose line soms mensen met een 'afwij kend formaat'. "Jaren hebben we een zeer kleine man hier gekleed. Dat was ontzettend leuk. Helaas is hij overleden. En als enorm dikke mensen in hun door ons gemaakt pakje de deur uit gaan en zien er dan minder stevig uit. dan heb ik er enorme voldoening van'" zegt mevrouw Jasperse. "Bij dit werk komt trouwens extra vakwerk om de hoek kijken". Nu is er een grote sortering sport artikelen voor praktisüh alle sporten ondergebracht. Ook op surfgebied staat Bezemer zijn mannetje. Voor deze tak van sport is alles verkrijgbaar. Maar er ont brak tevens een schoenenwinkel in het vissersdorp, en ook hierin heeft Bezemer voorzien. De zaak is inmiddels uitgebreid met schoenmode. voor jong en oud. Zoon Alfred neemt voorna melijk het sportgebeuren voor zijn rekening, terwijl zijn moeder in eerste instantie het schoengebeu- ren behartigt. Vader Willem heeft boven de zaak een groothandel in functionele meubelen en ook die 'loopt' goed in Arnemuiden. Toch is de familie Bezemer nog niet helemaal tevreden met dit uitge breide verkoopprogramma. Er wordt gedacht om er op korte ter mijn nog een luxe leer-afdeling met tassen, portemonnees en etuis bij te betrekken. De plannen hiervoor zijn al ver gevorderd. Er was nog ruimte over in de twee historische pandjes waarin Beze mer Sport- en schoenmode is on dergebracht en die wordt dan be nut. De zaak sponsort sinds enige tijd de plaatselijke tennisvereniging 'De Schenge' waarvan drie teams in sweaters en trainingspakken zijn gestoken. De Schaakvereniging Middelburg is van plan een Open Schaak kampioenschap te houden, dat zich in zeven ronden en volgens het Zwitserse systeem zal afspe len. Iedereen kan deelnemen. De speeldata zijn: 1,8, 15, 22, 28 juni en 6 en 12 juli. Inlichtingen en opgave voor 25 mei via: 01182-2366. Naast een riant prijsvoor deel krijgt u ook nog GRATIS: «ogentest «quick- service, een brillenleven lang «schriftelijke garantie «een etui r\ JA f\ 65+ korting. m 010 De meeste zelf gemaakte artikelen van de dames hebben iets zeer vrouwelijks, bijna engelachtig liefs. Vooral de witte wollen kle ding is zeer elegant en geeft aan de draagster een extra charmante vleug vrouwelijkheid. Els Weug: "We staan over het algemeen he lemaal achter ons produkt. Overi gens hoeft niemand het mooi te vinden. Daartegenover hoeft ech ter ook niemand het af te kraken. Als we een tenue in opdracht ma ken, gebeurt dat altijd in samen spraak met de klant. Ons werk laat zich niet dwingen. Het zou best omschreven kunnen worden als kunst. We putten uit onze in spiratie en doen er iets creatiefs mee". De klantenkring is zeer interna tionaal. Toeristen met allerlei na tionaliteiten vinden jaarlijks de weg terug naar Joseline om er iets te kopen, dat op de hele wereld niet voorradig is. "Misschien zijn we zelfs wat aan de goedkope kant", concluderen ze voorzichtig. "Het duurste kledingsstuk is rond de vijfhonderd gulden. Maar dat is dan ook het enige in zijn soort. En dat is heel bijzonder. Zelfs pe perdure japonnen van Dior wor den in een oplage van duizend gemaakt. We maken wel eens het grapje dat de Amerikanen die hier kopen, hun reisgeld er uit halen". De onderlinge verhouding tussen de dames is in de zeven jaar tijd in de Middelburgse winkel nooit vertroebeld. Ze argumenteren: "We weten waar we mee bezig zijn en hoe moeilijk het soms is om tot resultaat te komen. Dat respecteren we van elkaar. Zo doende kunnen we ook naar el kaar luisteren en samen proble men overwinnen". Ze werken - zo voegen ze er aan toe - ieder voor zich. "Dat heeft tot gevolg dat ieder ook zo haar eigen klanten kring opbouwde". De moeder heeft over het algemeen klanten met een voorkeur voor de wat klassiekere modellen en de doch ters maken de jeugdige kleding. Elders kopen doen ze zelden. "We zijn zeer kritisch", meent Ineke Fransbergen. "Meestal maken we kleren voor onszelf. Ook voor el kaar maken we wel eens wat. Het kopen van kleding is voor onze begrippen duur, juist omdat we heï exclusieve gewoon zijn. Je komt namelijk altijd wel iemand tegen die hetzelfde draagt". Daarom ook zijn zo enorm veel mensen bang dat Joseline ooit stopt, "Waar moet ik dan heen", vragen de mensen wel eens aan de dames. Mevrouw Jasperse: "Ik kan me dat ook wel voorstellen. Wat de dames of heren hier kopen is uniek. Zo uniek, dat sommigen het na vele jaren de moeite waard vinden om te laten repareren bij ons. En in dat licht gezien, zijn we helemaal niet duur". De drie dames van Joseline vlnr: Ineke Fransbergen-Jasperse, Jos Jasperse-de Ligny en Els Weug-Jasperse (foto Ruben Oreel). Om te laten zien hoe springlevend en kleurrijk het Scoutingspel is, worden zaterdag 19 mei op tal rijke plaatsen metershoge regen bogen vervaardigd en omhoogge werkt. In Zeeland zijn de jongeren op drie plaatsen present om toe schouwers van dit prachtige spel te laten genieten: op het terrein van Scoutcentrum Zeeland aan het Veerse Meer in Arnemuiden. op het dagrecreatieterrein De Goudplaat nabij Kamperland en in Westdorpe nabij de plaatselijke brandweerkazerne. De Walcherse groepen beginnen met hun spel om 14 uur. Over geheel Zeeland gaan die dag tegen de 1500 ka bouters en welpen aan de slag. De CDA tweede kamerleden Bci- nema en Eversdijk spreken over actuele politieke zaken tijdens de voorjaars-ledenvergadering van het CDA afdeling Vlissingen. Ook zullen beide parlementariërs Zeeuwse zaken aan de orde stel len. De bijeenkomst wordt ge- houdeb in gebouw Irene aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg en begint op donderdag 17 mei om acht uur 's avonds. Voor de pauze komen huishoudelijke zaken aan de orde. De Vlissingse Oratoriumvereni ging geeft op zaterdag 26 mei een groot voorjaarsconcert in de rk- kerk aan de Singel in Vlissingen. Het concert vindt plaats in het kader van de feestelijkheden rond de opening van de nieuwe boule vards. Er worden werken gepre senteerd, die zelden op een con certprogramma voorkomen. Tal rijke solisten werken mee. De stille kring, een zwijgende vorm van protest tegen de bewa pening in oost en west, vindt za terdag 19 mei weer tussen 11.30 en 12.00 uur plaats op de hoek van de Lange Delft en de Koorkerkstraat in Middelburg. 'Ontspannend werken' is de titel van een workshop van het Surati Rajneesh Meditatie Centrum, Brakstraat 9-11 in Middelburg. De workshop, van 25 tot 27 mei, is bedoeld voor 'mensen die tot die pere ontspanning in hun dage lijkse leven willen geraken'. In lichtingen en opgave: 01180- 38198. Het Franse departement Nor mandië wordt belicht tijdens een avond van de Association de la Culture Francaise en Zélande, die zaterdag 19 mei om 20.30 uur be gint in fitnesscentrum Schutters hof aan de Vlasmarkt in Middel burg. Er kunnen streekgerechten uit dit gebied worden geproefd. Ook staat een diapresentatie op het programma. Info: 01184- 18713, 01180-15837 en 01182-1563. Muziekspektakel Razzmatazz aan de Middelburg sestraat in Oost-Souburg sluit het seizoen af met het vijfde open po dium voor muziek. Dertig tot veertig muzikanten brengen van 15 uur tot middernacht levende akoestische muziek ten gehore. Voorts wordt de nieuwste elpee van de folkband Wannes Raps gepresenteerd. Voor de verdere aankleding zorgen een portrette kenaar en een terras met koffie, trappist en pannekoeken. De opbrengst van de derde wereld-markt, die de werkgroep Walcheren van Tear Fund zater dag 26 mei houdt op de Vismarkt in Middelburg, is bestemd voor een technische school in Nepal. Zo kunnen 250 Nepalese jongeren aan een betere toekomst worden geholpen. De activiteiten tijdens de markt zijn: Tear Fund-infor- matiestand, verkoop van hand- werkprodukten uit landen in de derde wereld, rommelmarkt ver koop van gebruikte kleding, houtsnijden, pottenbakken, infor- matiekraam Christelijke LTS Klarenbeek, muziekhoek. kinde rattracties en kraam met koffie, frisdrank en wafels. Inlichtingen: 01180-28762 en 01180-25664. 'Hoofd en hart' is het thema van de oecumenische dienst, die zon dag 20 mei om 19 uur begint in de Oranjepleinkerk in Oost-Sou burg. Ds. G. Kalksma is voorgan ger en het RK gemengd koor, on der leiding van L.J. Menheere, en de organist S. van de Meer verle nen muzikale medewerking. 'Als omroep Zeeland komt, gaat dat per gezin 84 cent per maand kosten. Daartegenover staat een bijdrage van 2 miljoen van het rijk, 25 nieuwe banen en een populaire radiozender'. Zo begint de 6e nieuwsbrief van de initia tiefgroep Omroep Zeeland. In de brief wordt uitvoerig uiteengezet, hoe goed de talrijke regionale omroepen elders in het land wer ken, dat de regionale pers niet -reclame!- de dupe mag worden van de regio-omroep en dat de ei gen bijdrage van de bevolking toch wel heel erg klein is vergele ken bij wat men ervoor terug krijgt. De initiatiefgroep Omroep Zee land is verbijsterd over de uit spraak van het merendeel van gs, dat de behoefte aan een regionale omroep te weinig is aangetoond. Dit staat in de 7de nieuwsbrief van de initiatiefgroep Omroep Zeeland. De groep wijst er nog maals op, dat in andere gebieden in het land, waar de belangstelling voor regionale omroep vooraf niet is gepeild, de regio-omroep bijna net zo populair is als Hilversum 3. De Provinciale Raad van Kerken heeft zich opnieuw uitgesproken vóór de komst van Omroep Zee- lamd. 'Regionale omroep kan goede diensten bewijzen aan een veelzijdiger informatie van de Zeeuwse bevolking'. De Provin ciale Raad van Kerken vindt het voordeel van een Zeeuwse regio- omroep veel groter dan de kosten (84 cent per maand) die er tegen over staan. Gedeputeerde staten van Zeeland maken zichzelf ongeloofwaardig door jarenlang te pleiten voor een regionale omroep in Zeeland, maar nu plotseling de boot af te houden. Dit is de mening van de Zeeuwse Sportraad, die sterk voorstander is van de komst van Omroep Zeeland. De sportraad wijst op de enorme behoefte waarin de regionale omroep kan voldoen waar het gaat om sport berichtgeving. Ook noemt de raad de 25 nieuwe arbeidsplaatsen die de regio-omroep zou opleveren. De sportraad doet onder het mot to 'nu of nooit' een dringend be roep op politiek Zeeland om in de statenvergadering van 15 juni het licht voor Omroep Zeeland op groen te zetten. De Echte Nederlandse Fietsers Bond (ENFB) en Terre des Hom mes houden vanavond (woensdag en morgen (donderdag 17 mei) de laatste twee avonden van de fiet savondvierdaagse, waarvan de opbrengst bestemd is voor een project in Bolivia, Startplaats is de Markt in Middelburg, waar de deelnemers tussen 18 en 19 uur kunnen vertrekken. Per avond wordt 25 kilometer afgelegd. De zaalvoetbalvereniging SC To rna uit Oost-Souburg heeft voor de vierde keer het toernooi om de El Toro Cup georganiseerd, dat zich zaterdag 19 mei vanaf 11 uur afspeelt in de sporthal Baskens- burg in Vlissingen. Bij de sterke deelnemers, afkomstig uit het hele land, is ook de kampioen van de hoofdklasse Walcheren; De Hpoizolder. De finales beginnen om 15 uur: de prijzen worden om 17 uur uitgereikt. 'De Vogelliefhebbers' uit Vlissin gen houdt zaterdag 19 mei de maandelijke vogelruil- en vogel- koopbeurs. Zowel handelaren als partikulieren kunnen vogels ko pen, verkopen en ruilen. Ook is er een informatiekraan!. De beurs wordt tussen 9.30 en 12 uur ge houden op het adres Gerbrandy- straat 46 in Vlissingen. Inlichtin gen: 01184-60075. Dertig, zeventig, honderddertig of tweehonderd kilometer lang zijn de vier vrije toertochten van de toerafdeling van de Ren- en Toerclub Theo Middelkamp. In schrijven voor de tochten, die op zondag 20 mei worden verreden, is mogelijk in de sporthal Van Duyvenvoorde in Oost-Souburg, waar ook wordt gestart. Starttij den: 200 km: 8-9 uur; 130 km: 8-10 uur; 70 km: 9-11 uur en 30 km: 9-14 uur. Ook kan tussen 10 en 16 uur een sterrit worden ver reden. Inlichtingen: 01180-16618. In verband met de promotie van het eerste elftal naar de derde klasse van het landelijk zaterdag voetbal van de KNVB, recipiëren spelers, trainer en bestuur vrijdag 18 mei vanaf 19 uur in ontmoe tingscentrum De Halve Maan in Oostkapelle. De Folkloristische Commissie in Middelburg heeft de data van de twee traditionele grote ringrijde- rijen in Middelburg bepaald op donderdag 12 juli en donderdag 16 augustus. De eerste dag is be stemd voor de ringrijderij met versierde sjezen en de tweede voor de grote ringrijderij te paard om de koninklijke bekers. De Burght. een evangelisch ont moetingscentrum in Burgh- Haamstede heeft in Middelburg een contactpersoon benoemd. Het is W. de Rijk, B. Smytegeltstraat 1, 4335 CP Middelburg, 01180- 25861. Het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige Vorming in Mid delburg heeft vele mogelijkheden om kunstzinnige vorming te be geleiden op kleuter- en basisscho len. Om deze mogelijkheden te tonen houdt het steunpunt van daag (woensdag 16 mei) een the madag in De Zwaan in Oost-Sou burg. Aanvang 13.30 uur. Infor matie 01180-34880. Verschillende vredesactiegroepen houden op 1, 2 en 3 juni een ac- liedriedaagse bij de vliegbasis Woensdrecht als protest tegen de mogelijke plaatsing van kruisra ketten daar. Een totale menselijke blokkade van Woensdrecht is één van de onderdelen. Voor de deel nemers daaraan wordt maandag 21 mei vanaf 20.00 uur een infor matie- en organisatieavond ge houden in het Aksiehuis aan de Simpelhuisstraat 45 in Middel burg. Informatie: 01180-38208. Ongeveer honderd catamarans nemen zaterdag 19 mei deel aan het 'Rondje Veerse Meer'. De zeilers moeten zich vooraf laten inschrijven. Dit kan gebeuren bij de Watersportvereniging Kam perland. Start en finish liggen bij camping De Schotsman in Kam perland. De briefing is om II uur. In augustus kunnen 15 jongeren op een arbeids/leerovereenkomst bij Hoechst Vlissingen in dienst komen. Deze activiteit vloeit voort uit de afspraken die in het kader van de onderhandelingen over de nieuwe CAO in 1983 met de va korganisaties zijn gemaakt. Daar voor wordt een deel van de inge leverde prijscompensaties ge bruikt. Bij deze prijs zijn glazen* inbegrepen. Naast een riant prijsvoordeel krijgt u ook nog GRATIS: ogentest quickservice, een brillen leven lang schriftelijke garantie een etui. MIDDELBURG: Lange Delft 8a en 8b, tel.: 01180-13792. 004

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7