Dè keuken geyser M Vaillant IIPAVAIIME slagerij snel Specialisten in Sparen 'n Komplete Nikon FG-set, verpakt in een praktische kunststof koffer: r "O FOIO NU: 998,- VERSCHOORE allerlei Overal gekeken en "geslaagd bij M&S 39.- 39.- 39.- MODE RRRRRomax uitlaten M&S* maakt mode betaalbaar Romax erkend specialist: STUNTAANBIEDING! MAG 135/7 T. AUTOWASSERETTE PEPER VERSE WORST 10.75 10.90 6.20 ALEXANDER DE VLISSINGER Woensdag 16 mei 1984 Uw installateur en Vaillant: gegarandeerde kwaliteit van 457.— nu voor de superlage MEENEEMPRIJS VAN: CV-, GASVERWARMINGS- en LOODGIETERSBEDRIJF C. DIELEMAN AVIA Benzinestation de Muynck "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN voor vers naar uw eigen slager De gehele week: vrijdag zaterdag MALSE BRAADLAPPEN MOOIE RIBKARBONADE BOTERMALSE "ECHTE" BIEFSTUK natuurlijk...van uw slager vau wijk 20% KORTING yWJj^gE)/ GRATIS MONTAGE Automobielbedrijf KINDEREN...hebben het zo druk dat ze aan sparen niet denken. Daarom, als u ze een handje helpt geven wij een premie tot 1 0,%. J. HENDRIKSE HAPPY SERVICE ENTHOUSIASTE HOSTESS Professionals fotograferen met NIKON! Dat kunt u ook...! Nikon FG-Body Chrome Nikon 1,8 50E Standaardlens Nikon SB-18-Flitser Nikon Super Neck-Strap Nikon Cleaningset 4 Philips Alkaline- batterijen 3 Kodacolor VI films, 100,200 en 400 ASA Hét Nikon FG/FG20 boek, door L. H. van Bercum Normaal 1350,- >o St.Jacobsstraat 15 Badhuisstraat 60 Vlissingen Hikon\ QMikon De reumapatiënt en zijn woning EVENEMENTENKALENDER voor Vlissingen Klein van formaat, groot in prestatie en... komfortabel zuinig. Kraan open en u heeft direkt warm water. De Vaillant MAG 135, speciaal voor het tappen van kleinere hoeveelheden warm water en dè keukengeyser bij uitstek. Kompakt gebouwd en met een krasvaste ommanteling. Geïnsialleerd door, uw erkende vakman, want hij kan u kwaliteit en service bieden. Zolang de voorraad strekt. 310.- DOMBURGS SCHUITVLOT 21 MIDDELBURG -TEL. 01180-12330 Het adres voor at Uw: ELEKTRO TECHN. INSTALLATIEWERK ONTWERP- AANLEG en ONDERHOUD INSTALLA TIEBUREAU: OOST-SOUBURG TEL. 61 709 Automatisch of Doe-het-zelf P Krugerstr. 237. Vlissingen Tel: 19010 tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 lekker, pittig, mager 500 gram 500 gram kilo 200 gram Hogeweg 138 01184 13971 VLISSINGEN St.Jacobsstraat 3 01184 12570 G L A S S E GILDEWEG 39 - VLISSINGEN extra sterke kwaliteit prijsafspraak vóóraf voordeliger door specialisatie snelle vakkundige desgewenst di (ook voor gratis kontrole) Alexander Gogelweg 1 8 Vlissingen - tel. 01 1 84-65262 O PLAGT: £2.700 Woensdags wekelijks huis-aan-huis4in Vlissingen Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koudekerke, Big gekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 44.400 verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag 1 7.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zuidwester Week- bladen Combinatie, ï- Huis-aan-huis in Zeeland en West- (Brabant. Totale oplage 222.477 ex. Koestraat 15,' Westkapelle Nederlandse Baby-felicitatiedienst B V. zöekt voor het rayon VLISSINGEN een tijdelijke voor het afleggen van bezoeken en het daarbij over handigen van het BABY-FELICITATIEPAKKET aan jonge moeders. Onze eisen zijn: moeder van school gaande kinderen, boven 25 jaar, in bezit van eigen auto, kleine opslagruimte en telefoon. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties, voorzien van een recente pasfoto, richten aan: KARIN KRAAYKAMP, HAPPY SERVICE B V. POSTBUS 1 24, 3640 AC MIJDRECHT 2 jaar garantie Scherpe prijzen uitgebreide voorlichting U bent gezien met 'n In het mei-nummer van het maandblad "In Beweging", een uitgave van de Neder landse Bund van Reumapa tiëntenverenigingen. wordt uitvoerig informatie gege ven over het thema "De reumpatiënt en zijn Wo- ning". Veel aandacht is er onder andere voor de zogenaamde "Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandi capten Deze regeling geeft aanwij zingen voor de aanvrage en de subsidiëring van wonin gaanpassingen. Tevens be vat het themanummer van "In Beweging" een uitge breide lijst met adressen van belangrijke instellingen die de gehandicapte aan vrager terzijde staan als het gaat om woningaanpassing. Een overzicht van brochu res, folders en films over dit thema ontbreekt evenmin. Het belangrijkste deel van de speciale uitgave "De reumapatiënt en zijn wo ning" wordt echter ingeno men door gesprekken met reumapatiënten zelf. In in terviews met de redaktie van het maandblad geven zij vanuit hun situatie soms indrukwekkende reakties op de wetgeving en de pro cedure met betrekking tot woningaanpassingen. Zo blijkt dat lang niet altijd de patiënt het middelpunt is van de regelingen en voor schriften. Dat op papier re gelingen vaak mooier zijn dan in werkelijkheid, blijkt ook in dit geval. Hoewel "In Beweging" een maandblad is voor reuma patiënten, bevat deze spe ciale uitgave boeiende en nuttige informatie voor alle lichamelijk gehandicapten die een aanvrage voor wo ningaanpassing willen in dienen of gewoon meer willen weten over deze ma terie. Het themanummer is te bestellen bij de Neder landse Bond van Reuma patiëntenverenigingen, postbus 45, 7490 AA Del den door storting van 2,50 op giro 28.33.246 t.n.v. ge noemde Bond. Abonnees ontvangen het speciale nummer uiteraard op de gebruikelijke wijze. Via het Bondsbureau in Delden (05407-1762) is informatie beschikbaar over de plaat selijke patiëntenverenigin gen en een abonnement op het maandblad. donderdag 17 t/m woensdag 23 mei 1984 Do. De Piek, Hellebardierstraat 11-13, 17 mei FILM "TALES OF ORDINARY 21.00 u. MADNESS" van Ferreri. Entree 5 Org. V O C De Piek. Vr. Voetbalvelden Irislaan, INTERNATIO- 18 mei NAAL LOODSENVOETBALTOURNOOI hele dag i.h.k.v. 25-jarig bestaan Loodsen sportvereniging L.V.V. Org.: Jubileum commissie 1 984 Vr. Vestzaktheater, Bellamypark 3-5, TO TS me; NEELGROEP "KISS" SPEELT "SPHE- 20.30 u. RES". Kaarten 10,— zijn vanaf 17 mei verkrijgbaar bij de Culturele Raad Vlissingen, Badhuisstraat 104, van 14.00-17.00 uur. Org.: Uit in Vlissin gen. Vr. De Piek, Hellebardierstraat 11-13, 18 mei VOORSTELLING VAN HET WERKLO- 21.00 u. ZENTHEATER. Kaarten ƒ7.50 zijn verkrijgbaar vanaf 11 mei bij de Cultu rele Raad. Badhuisstraat 104, van 14.00-17.00 uur. Org.: Uit in Vlissin gen i.s.m De Piek Za. 19 mei 09.00- 14.30 u. Het Woltershuis. Hogeweg 103-105, ROMMELMARKT MET FANCY-FAIR. Org.: Het Woltershuis. Za. Buurthuis De Schuur. Middelburgse- 19 mei straat 113, Oost-Souburg, KLEDING- 10.00- BEURS. Org.: Buurtver. Van Duyven- 15.00 u. voorde. Za. Miroterrein, START 25e RONDE VAN 19 mei MIDDEN-ZEELAND voor profs en ama- ±10.30 u. teurs. Finish in Goes tussen 16.00 en 18 00 uur Za. Club- en buurthuis De Paraplu, A. Go- 19 mei gelweg 59, KINDERDISCO 6-12 13.30- JAAR. Entree ƒ1.— Org.: De Paraplu. 15.30 u. Ma. 21 Clubhuis Zeeland Sport, Baskensburg- t/mdo. plein, AVONDVIERDAAGSE VLISSIN- 25 mei GEN Afstanden 5, 10 en 15 km. 18.30 u. Starttijd: maandag, dinsdag en woens dag 18.30 uur, donderdag 1 5 km om 1 7.30 uur, 10 km om 18.00 uur en 5 km om 18 30 uur. Inlichtingen: 01 184-64753. Org.: w.s.v. De Vro lijke Tippelaars en de K.N.B.L.O. Ma. De Piek, Hellebardierstraat 11-13 21 mei FILM "LA BELLE CAPTIVE" van Alain 21.00 u. Robbe-Grillet. Entree ƒ5.— Org.: Zeeuws Filmcircuit. Een ieder kan activiteiten en evenementen, welke voor pu bliciteit via onze rubriek in aanmerking komen, uiterlijk donderdag voorafgaand aan de verschijningsdag, opgeven bij. Jeugd- en Recreatieraad Vlissingen, Badhuisstraat 104, 4381 LV Vlissingen, telefoon 01184-16874 Uitgewerkte streep T-shirt jurk van katoen in diverse kleuren. Mt 36/46 Katoenen Uitgewerkte T-shirt jurk met T-shirt jurk van aktuele net- katoen in diverse garnering. kleuren. Mt36/46 Mt 36/IB M&S

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 3