.„12?® 4?» nas 1.99 075 f.89 5— 990 KAMPIOEN GOEDKOOP HUISHOUDEN Cl Met z'n allen een dagje gezellig er op uit En tussen alle pret door even uitblazen in het groen. De Huisvrouw tovert een uitge breide picknick achter uit de auto. Dat is pas genieten! Je zou haast vergeten hoe knap ze dat weer geregeld heeft. Samen met Torro. Want die heeft óók alles voor een luisterrijke picknick. Voor prijzen die als laagste van ons land gelden. Zo eten ze tenminste de oren niet van je hoofd..! 4 Keiït DE VLISSINGER Woensdag 16 mei 1984 u. HET meeste vlees VOOR HET UO^. MINSTE GELD BUIKSPEKLAPJES KUIKENBOUTEN TARTAAR vleeswaren vers van het mes KATENSPEK EIERSALADE 2J5 BOEREN LEVERWORST 1?5 VARKENSFRICADEAU 175. "O li 0 •O 1 RUNDER- BIEF- OF SUCADE LAPPEN ons dagvoordeel uw voordeeldag Elke dinsdag varkensvleesdag VARKENSLAPPEN Elke woensdag gehaktdag GEHAKT HALF-OM-HALF h3U Elke donderdag biefstukdag RUNDERBIEFSTUK 111 CDA over Europa Avondvierdaagse Kledingbeurs f V- 1 COOSJE BUSKENSTRAAT 135 VLISSINGEN Spelentienkamp ouderen. UW Loodsenvoetbal Spreekuur ouderen Raad Westkapelle Volwassenensoos Nieuw gebouw Bushaltes Schoolraad Rommelmarkt Beschermd stadsgezicht Papegaaienburg Disco Bingo Paauwenburg «swr TIM zaterdag 19 mei grote VARKENS FILET-ROLLADE magere gemarineerde kilo heerlijke kilo wb Wij letten 't hele jaar door op de centjesf lekkere heerlijke bakje 200 gram heerlijke 150 gram gebraden 100 gram Geldig van do t/m za. kilo van 19.98 voor magere kilo heerlijke p c h kilo w verse 4 500 gram IU« Wij letten t hele jaar door op de centjes! Het CDA-vrouwenberaad afde ling Vlissingen houdt op woens dag 23 mei een bijeenkomst met het oog op de Europese verkie zing. Mevrouw A. Slob vertelt vanaf half tien 's morgens iets over het CDA-Europaproject. Van het CDA-lid Hanja Maij-Weggem (lid van het Europese Parlement) wordt een video-opname getoond. Deze voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats in het jeugdgebouw van de Petruskerk aan de dr. Ot- testraat in Vlissingen. Rammekenshoek Belangstellenden voor de excursie Rammekenshoek. dienen zich woensdag 23 mei om 19 uur te verzamelen bij het Fort Ramme- kens in Ritthem. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV in Vlis singen. De organisatie is in han den van de Natuurhistorische Vereniging. Het clubhuis van Zeeland Sport aan het Baskensburgplein in Vlis singen is het vertrekpunt van de Vlissingse Avondvierdaagse, die van maandag 21 tot en met don derdag 25 mei wordt gehouden. De afstanden zijn naar keuze 5, 10 of 15 kilometer per avond. De starttijden lopen uiteen. Voor de organisatie tekenen de wandel sportvereniging De Vrolijke Tip pelaars en de KNBLO. Inlichtin gen via 01184-64753. De buurtvereniging van Duyven- voorde stelt buurthuis De Schuur aan de Middelburgsestraat 113 in Oost-Souburg zaterdag 19 mei open voor een kledingbeurs, die duurt van 10 tot 15 uur. fl SNEEUWSTER 400 gram MELOEN „Galia", per stuk RIBKARBONADE 500 gram SCHOUDERHAM 4 OQ 100 gramf mém ACHTERHAM 4 i?Q 100 gramM m\J%J GEBRADEN GEHAKT O QO „broodje", 500 gram kivO BOTERHAMWORST 100 gramUv VOLLE MELK 4 4 O dagvers, pak 1 literO KARNEMELK 4 f\E dagvers, pak 1 literMm %/w VOLLE YOGHURT 4 AQ dagvers, pak 1 literf «"rJr WAJANG PLANTENMARGARINE QQ pakje 250 gramOv CHAMPIGNON OF PROVENCAALSE SCHNITZEL diepvries, 200 gram - POMMES CHIPS 4 AQ zak 450 gramf«"%r BITTERBALLEN/ KROKETTEN O QC „Mora", zak 1 kilofa«C/V VANILLE IJSBEKERTJES „Mio", doos 12 stuks A AO d 100mlH.%10 GEMARINEERDE KARBONADE A ££E 500 gramfiV/w VERSE BRAADWORST 7 Q/J 1000 gramt VERS BRAADKUIKEN 1000 gram KRENTENBOLLEN 4 OIZ zak 4 stuksf «Ov WIT- OFBRUINBROOD verpakt, gesneden, 4 OQ 800 gramliOÜ STOKBROOD knapperend vers, 4 A O 400 gramfiTfc Ml NI BROODJES „Tip top tieners", 4 OtZ zak 10 stuksf mém \J PAPRIKA Q QO groen, 500 gramOivO BLOEMKOOL 4 QQ hagelwit, per stukI«C/O THEEZAKJES QfT pak 20x4 gram%7\J GALA KOFFIE snelfiltermaling, J QO dubbelpak 2x250 gr. i «%70 K HALVE PERZIKEN 4 OQ 1/1 blikI.UC7 APPELMOES 7Q 1/1 blik DOPERWTEN EF 4 AQ 1/1 blik#«*r%r SUMMER SEASON gedroogde groenten, 4 QQ per zakje 50-70 gram I ZJ ROYCO CUP-ASOUP diverse smaken, 4 4 Q 4x175 gramMm fv KNAKWORST QfT pot 180 gramC7U UNOXSMAC 4 7Q blik 200 gram HAM IN BLIK A JE 450 gramTT« t w MOSSELEN 4 OQ pot 200 gramI mém ZJ MAYONAISE OQ grote tube, 170 mlO Cr SALERNO SLASAUS 4 QQ fles 3/4 literI.OC7 SALERNO TOMATENKETCHUP JQ 430 mli Cr MELBA TOAST OQ 110 gramO Cr TUC JA duopack 2x75 gramf BRONWATER EQ fles 1 literwCr FRISDRANK cola/sinas/drink, CQ blik 33 cl%J Cr VRIESLOLUES EQ 10 stukswCr LIMONADE SIROOP O fïQ 2 smaken, 1 literfa«l/v SUN-O-SUN APPELSAP SINAASAPPELSAP O QQ 5 packfc>CrCr MANOIR WIJNEN rood/wit/rosé, Q fles 0,7 literw«"w GOLDMEISTER mousserende 4 QQ vruchtenwijn, 0,7 liter f«Cr Cr CELTONA WITTE SERVETTEN 4 AQ lOOstuksf«*rCr LUCIFERS OQ 10 pakjesO Cr De Meevallers DUBBELE HIBACHI BARBEOUE per stuk SUNCO FRISDRANK sinas/drink/cola, 1,5 liter HOUTSKOOL 7,5 liter PILS wegwerpfles, 6x33 cl CALVÉ SAUZEN diverse smaken, fles 0,25 liter W Prijswijzigingen t.g.v. overheidsmaatregelen en/ot van fabrikantenzijde voorbehouden Versprijzen zijn geldig t/m zaterdag 19 mei 1984. Ouderen worden uitgenodigd deel te nemen aan de spelentien kamp. die dinsdag 22 mei wordt gehouden in De Zandput in Se- rooskerke. Kegelen, sjoelen, doel- werpen, poorthockey, bussen gooien en gardiroll-kegelen zijn de onderdelen van de tienkamp. De organisatie is in handen van de Stichting Welzijn voor Ouderen Walcheren, waar men zich vooraf kan aanmelden. Inlichtingen en opgave: 01187-1514. Bezoeken aan zieken en ouderen, kledingbeurzen, de kranten- en weekbladenservice, vriendschap pelijk huisbezoek en een rijdend winkeltje zijn enkele van de vele activiteiten van de afdeling Vlis singen van de Unie van Vrijwilli gers (UW). De afdeling licht al deze activiteiten toe in het jaar verslag over '83, dat een dezer da gen is verschenen. In verband met het 25-jarig be staan van de Loodsensportvereni ging LVV in Vlissingen wordt vrijdag 18 mei op de velden aan de Irislaan in Vlissingen de hele dag een internationaal loodsen- voetbaltoernooi gehouden, dat is georganiseerd door de jubileum- comissie van de LVV. De Stichting Welzijn Ouderen Walcheren is een proef begonnen, door elke dinsdag van 9 tot 10 uur spreekuur te houden in het kan toor van de SWOW aan de Mo lenwal 68a in Westkapelle. Onder voorwaarde dat het de ge meente geen cent kost, is het col lege van b en w van Westkapelle bereid deel te nemen aan de Dis- trictsgezondheidsdienst Zeeland. De raad wordt gevraagd daarmee in te stemmen. De raadsvergade ring begint donderdag 24 mei om 20 uur in het Westkapellse ge meentehuis. Woensdag 20 juni vanaf 19 uur wordt de begroting voor dit jaar behandeld. Iedere donderdag van 9.30 tot 11.30 uur kunnen volwassenen el kaar ontmoeten tijdens de vol wassenensoos van club- en buurt huis Het Buut aan de Beatrixstraat 2 in Vlissingen (01184-16223). Naast de koffie zijn er mogelijk heden voor gesprek of voor spel letjes.' Wethouder I. Ovaa van Valkenis- se opent vrijdag 1 juni het nieuwe gemeentelijke verenigingsbebouw De Couburg aan de Duinstraat in Koudekerke. De offipiele ope ningshandeling verricht de heer Ovaa om 15.30 uur, daarna kun nen toespraken worden gehou den. Het Wijkkomitee Papegaaienburg heeft een brief geschreven aan de ZWN. De bewoners van deze buurt willen nu eindelijk wel eens weten of ter hoogte van Pape gaaienburg bushaltes worden aangelegd en zo ja wanneer. De gemeenschappelijke school raad in Vlissingen komt woensdag 23 mei om 20.30 uur bijeen in het stadhuis van de Scheldestad. De leden van deze raad praten over het jaarverslag, over medezeg genschapsraden en de instelling van een gemeenschappelijke me dezeggenschapsraad. Amnesty International kan reke nen op de opbrengst van de rom melmarkt die zaterdag 19 mei wordt gehouden in Het Wolters- huis in Vlissingen. Naast 'rommel' is er ruimte voor alierlei spellen, zoals blik gooien. Kinderen krij gen een eigen hoekje om speel goed te verkopen. Spulletjes kun nen worden aangeboden via 01184-14690 en kunnen desge wenst worden afgehaald bij de aanbieders. De rommelmarkt van Het Woltershuis duurt van 9 tot 14.30 uur. De werkgroep Beschermd Stads gezicht in Vlissingen vergadert donderdag 17 mei vanaf 19.30 uur in de Frans Naereboutschool aan de Grote Makrt in Vlissingen. Op de agenda staan onder meer: He rinrichting Vissershaven, Herin richting Nieuwendijk-Zeilmarkt, Van Dishoeckhuis, inventarisatie leegstand en ontwikkeling stads vernieuwing '84-'85. De ontmoetingsplaats, de voet gangersoversteekplaats aan de Nieuwe Zuidbeekseweg. openba re verlichting en voetgangerso versteekplaatsen aan de Flamin- goweg zijn de belangrijkste agen dapunten voor de vergadering van het Wijkkomitee Papegaaienburg, dat vanavond (woensdag 16 mei) om 20.00 uur bijeenkomt in de Franciscusschool. De kinderdisco in buurthuis De Paraplu in Vlissingen begint za terdag 19 mei om 10.30'uur. 's Avonds vanaf 19.30 wordt een disco voor jongeren vanaf 12 jaar gehouden. 'Vele leuke prijzen' zijn te winnen bij de bingo-avond, die woensdag 23 mei op het programma staat van buurthuis Het Woltershuis, Hogeweg/hoek Boncdijkestraat in Vlissingen. Het spektakel be gint om 20.00 uur. De ontwikkelingen rond de over last van het tectyleerbedrijf en de stand van zaken rond de warmte meters worden besproken tijdens de vergadering Wijkcomité Paau wenburg. De leden van dit comité vergaderen donderdag 17 mei vanaf 20 uur in club- en buurthuis De Paraplu in Vlissingen. r

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 16