ZATERDAG 19 MEI I i SNUFFELMARTKT i l Ganclfclïeihtï lAem fëvoheA*. vjodc 5 2 etdaiMnt DE BLAUWE HAAN □□□□QQDQCIEI WALCHERSE Entrecöte DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 16 mei 1984 ff WIJZIGINGEN bij- voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). DIERENARTSEN; EIDT DANSAVOND "THE FENDERS" ZWEMPARADIJS ZEELAND 01107-1555 7G1S Jrüfi WEER SNUFFELEN TUSSEN HET ENORME AANBOD VAN GEBRUIKTE SPULLETJES. Saladebuffet Dessertbuffet Karaf rode of witte wijn gratis Donderdag tot en met woensdag) HET ZEEUWS ORKEST ver tolkt onder leiding van Louis Sto- tijn werken van onder anderen Ravel, Ibert en Debussy. Soliste is Abbie de Quant op de fluit. Con cert- en Gehoorzaal Middelburg, vrijdag 20 uur. Kaarten a 15,— 01180-26251. toestel 410. De Amsterdamse MEI-CANTO- RIJ brengt een programma ge wijd aan de kerkmuziek uit de ze ventiende eeuw. De dirigent is Henk van Benthem en de solop artijen nemen Marjolein van Roon (blokfluit) en Marco Fon- tijn voor hun rekening. Koorkerk Middelburg, zaterdag 20.30 uur. Het toeristenseizoen in St. Wolf gang ten tijde van de Oostenrijkse keizer Frans Joseph laat in de tere liefdesgevoelens van de hotelgas ten van 'lm Weissen Rössel ver warring stichten. Zo is ober Leopold onsterfelijk verliefd op de waardin Josepha Vogelhuber. Deze laat haar voorkeur echter uitgaan naar de sympathieke ad- vokaat dr. Siedler. Hij daarente gen interesseert zich meer voor de dochter van de Berlijnse fabrikant Giesecke. Alles komt goed als de keizer een bezoek aan het hotel brengt en er hoogstpersoonlijk voor zorgt dat een ieder de partner vindt die bij hem of haar past. 'Im Weissen RössI' wordt gespeeld door DE HOOFDSTAD OPE RETTE in Prins van Oranje Goes. Vrijdag 20 uur. Kaarten a 26.50 aan de zaal. HET WF.RKLOZENTHEATER treedt op in de Piek Vlissingen, vrijdag 21 uur. Kaarten ƒ7.50 01184-14928. Het kinderkoor RONDINELLA uit Knokke-Heist onder leiding van Jacques Maertens en het JONGENSKOOR VAN DE ZEEUWE KOORSCHOOL ge ven twee concerten waarvan de opbrengst bestemd is voor UNI CEF. Op het programma staan werken van Bach. Haydn, Handel en anderen. Componist Evert Heijblok, tevens dirigent van het jongenskoor van de Zeeuwse Koorschool, schreef het UNI- CEF-lied 'A Gift of Song', dat aan het einde van de concerten door beide koren samen ten gehore zal worden gebracht. Na afloop vindt een collecte voor UNICEF plaats. R.K. Magdalenakerk Goes, zater dag 14 uur. Burgerzaal Stadhuis Middelburg, zaterdag 16 uur. De toegang tot beide concerten is gratis. HANS VAN NIEUWKOOP ver zorgt een orgelconcert in de Grote Kerk Goes, zaterdag 20 uur. Kaarten a 6.— aan de kerk. Tijdens het SOLOFESTIVAL zal een zestigtal amateur-solisten uit het hele land strijden om de 'Gouden Gans'. De voorselekties vinden 's middags plaats, de eind- selektie en de uitreiking van de jury- en publieksprijs in de avond. De presentatie van het avondpro gramma ligt in handen van Hans van Willigenburg. Prins van Oranje Goes, zaterdag. Middag programma 11 tot 16 uur, avond programma vanaf 20 uur. Avond- kaarten a 5,— evenals de gratis Scene uit 'Hexa' van Stichting Dansproduki Jan Handerson en Gemaine Cam- pier in 'lm Weissen RössI' middagkaarten: 01100-15154. CLOWNS-POPPENTHEATER WILLEM PARCIVAL brengt 'Jan is niet goed bij zijn hoofd'. Parcival Middelburg, woensdag 14.30 uur. Kaarten 5,50: 01180-38198. De organist GUSTAV LEON- HARDT geeft een orgelrecital met werken van Buxtehude. Bach en Eberlin. Oostkerk Middelburg, Scene uit 'Spheres' van Kiss dinsdag 20.30 -ur. Kaarten aan de kerk. Het MIDDELBURGS MAN NENKOOR onder leiding van Han Beekman en het WEST- KAPPELS DAMESKOOR onder leiding van Riet Westerweele ver zorgen samen een voorjaarscon cert. Medewerking verlenen Ca roline van Oijen (Sopraan) Wim van Otterdijk (bas-bariton), Leine Minderhout (sopraan). Rien Bal kende (orgel) en Leen Zietse (piano). Nieuwe Kerk Middelburg, zaterdag 20 uur. Kaarten a 5,— aan de kerk. De dichteressen JUDITH HER- ZBERG, HANNIE MICHAELIS en ELLY DE W AARD lezen uit en praten over eigen werk tijdens een poëziemiddag in het Vest zaktheater Vlissingen, zondag 16 uur. Kaarten a 6,- aan de zaal. Werken van onder anderen Bach, Strauss. Dvorak en Berlioz staan op het programma van het 21 strijkers en 8 blazers tellende ka merorkest CREA CONSORT. Grote Kerk Veere zaterdag 20 uur. Kaarten a 5,- aan de kerk. 'Spheres' is een danstheatervoor stelling van de toneelgroep KISS. Het stuk is een bewerking van Dante's 'Paradiso'. Vestzakthea ter Vlissingen, vrijdag 20.30 uur. Kaarten a f 10- 01184-14928. De STICHTING DANSPRO- DUKTIE brengt op live-muziek 'Wantij' van Beppie Blankert en 'Haxa' van Bianca Dillen. Dan- sproduktie houdt zich bezig met vernieuwende dans. Schouwburg Middelburg, woensdag 20.30 uur. Kaarten a 14,50: 01180-26251. toestel 410. KINDERBOEKEN door Jan Snteekens ARTSEN Middelburg: za. tot 24 uur: F.L. Berghauser Pont, Bellinkplein 1, tel. 37393. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: S.A. van der Haak, Rouaansekadi 47, tel. 12637. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. "Vlissingen Za. tot 24 uur: A.J. Mijnlieff. N. Beetslaan 15, tel. 12525. Zo. tot 24 uur: J.R.L.N. van Pelt, Julianalaan 7 tel. 12225. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zonder af spraak: W.N. Ostermann, De Kempenaerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen patiën ten beschikbaar. Souburg, Nieuwland, Arnemuiden. Middelburg-Zuid: za.: H. Kap- teyn. Snijders, Lekstraat 6, Oost- Souburg" 01184-61630. Zo.: N. Kapteyn. Lekstraat 6, O-Souburg, !01184-61630, Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapel- le. Serooskerke, Vrouwenpolder. Veere en Zanddijk: za.. zo., en ma: J.W. Oosterhoff, Markt 10 Veere tel. 01181-271. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vr. 18 uur tot zo. 24 uur: A.v.d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. West- en Midden-Walcheren: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, 4373 AS Biggekerke. TANDARTSEN; Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11 tot 1*2 uur: H. Steunenberg, Zuiderbaan 18, W-Souburg 01184-60104. APOTHEEK: Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: Hummelen, Markt 69, tel. 12134. Vlissingen: Souburg, J.M.H. v.d. Sande Badhuisstr. 30-34, tel 12066. VERLOSKUNDIGE; Van donderdag 18 uur tot dinsdag 8 uur: M.v.d. Werken, H. Du- nantstraat 19. O-Souburg 71768. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle Oude Domburgseweg 33a. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Van Tom Ungerer is al sinds jaren vrijwel geen werk in het Neder- Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren), vanaf vrijdag 18 uur: Th. J. Driehuis-van Haselen tel. 01184-66548. Consult na telefoni sche afspraak. Middelburg: (grote huisdieren), 01180-33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg, 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. WIJK VERPLEEG, KI NDIGEN; Kruisvereniging W alcheren-Oost. Middelburg-stad: L A. v.d. Meer- Kral, Middelburgsestraat 66, Oost-Souburg tel. 01184-64893, b.g.g. 01180-12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: za. en zo. E. van Essen, Meander laan 478, Middelburg, tel. 01180- 35839 b.g.g. 14366. Koudekerke. Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel- le: L. Goossen, Middelburgsestr. 104. Koudekerke, 01185-1449. Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle. Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: R.F. Roose-Hey- dens, 01184-65763. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzk-ht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: K.J. Overakker, 01184- 67128. lands meer te koop. Onlangs ver scheen bij uitgeverij Casterman eindelijk weer een boek met illus tratie van deze onbetwiste groot meester uit de geschiedenis van het prentenboek: CLEOPATRA GAAT SLEEEN, Het dwaze verhaal werd geschre ven door Andre Hodeir en hij ver telt hoe de schildpad Cleopatra steeds maar niet in de soeppan van de krokodillen Cromwell en Beowulf terecht wil komen. Cleopatra is op weg geweest naar de wintersport, maar de bergen heeft ze niet gehaald. Wel heeft ze onderweg leren sleeën en ze wil haar beide buurmannen graag demonstreren hoe dat gaat. Die beseffen dat ze een enige gele genheid krijgen schildpadsoep van haar te maken. Gelukkig voor Cleopatra is daar ook nog de aap Albicoco. Hij zorgt ervoor dat de krokodillen ondanks hun verwoe de pogingen telkens het nakijken hebben. Cleopatra die geen tel beseft heeft in welke gevaren ze verkeerde, kan dankzij hem heel huids aan haar winterslaap be ginnen. De illustraties in dit boek zijn minder vol en gedetailleerd dan in sommige andere van Ungerers boeken, maar het is kostelijk om te zien met hoe weinig middelen hij de vier beesten trefzeker en overtuigend karakteriseert. Met niet meer dan een strik, een para plu, een kralentoer en wat frut- seltjes maakt hij van Cleopatra een aandoenlijke tuthola. De kro kodillen die hij uit zijn hoed tovert herkent elk kind meteen als De Gentlemanslechterik en Het Brein. En Albicococo is een aap die werkelijk in staat lijkt de kro kodillen bij de neus te nemen en toch goede maatjes met ze weet te blijven. Hopelijk is Cleopatra gaan sleeën het begin van een even bijzondere reeks als 'De Drie Rovers', 'Het Beest van Monsieur Racine'. 'Ze- ralda's Reus' en al die andere onvergetelijke boeken van deze duizendpoot. (Zelf lezen vanaf een jaar of acht. Voorlezen al veel eerder). Cleopatra gaat sleeën door Andre Hodeir en Tomi Ungerer. Uitge verij Casterman. Dronten. Prijs 12,90. (van donderdag tlm woensdag In de film LA BELLE CAPTIVE verhuist Walter met zijn vrouw Sara naar een nieuwe woning. Tijdens de eerste nacht in het ap partement heeft hij een vreemde droom: hij wordt in een discot heek verliefd op een meisje, dat onder mysterieuze omstandighe den verdwijnt. Op zoek naar haar ontdekt Walter, dat het meisje al zeven jaar dood is. Deze nacht merrie gaat een overheersende rol spelen in deze film van Robbe- Grillet. 't Beest Goes, vrijdag 20.30 uur. Kaarten a 5,— aan de zaal. Meccano Middelburg, zon dag 20.30 uur. Kaarten 6,— (01180-33414). De Piek Vlissin gen, maandag 21 uur. Kaarten a 5,— aan de zaal. JULES ET JIM is een film van Truffaut met Jeanne Moreau in de hoofdrol. Een jonge vrouw kan niet beslissen tussen haar twee minaars. Meccano Middelburg, donderdag 20.30 uur. Kaarten a f6,- 01180-33414 Jeanne Moreau in een scene uit 'Jules et Jim DE MANNETJESMAKER van Hylkema beschrijft opkomst en ondergang de public-relationsad- viseur Ben Mertens (Gerard Thoolen) Meccano Middelburg, vrijdag 20.30 uur. Kaarten a 6,— 01180^33414. i VERTIGO van Hitchcock in Meccano Middelburg vrijdag 23 uur. Kaarten a 6,— 01180-33414. TARZAN OP SCHATEILAND is de matinee-voorstelling in Mec cano Middelburg, zaterdag 15 uur. Kaarten a 6 - 01180-33414. Een beeld van Broadway, carriè re. drank en vrouwen geeft de au tobiografische film ALL THAT JAZZ van Bob Fosse. Meccano Middelburg, zaterdag 20.30 uur. Kaarten a 6.— 01180-33414. CISKE DF, RAT in Grand Thea ter, Goes, donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19 en 21.30 uur. Al- hambra II Vlissingen, donderdag en vrijdag 20 uur, zaterdag 19 en zondag 14 en 19 uur. ZWEEDSE SF.X PARTY'S is porno. Grand Theater Goes, vrij dag 23 uur. TO BE OR NOT TO BE in Al- hambra II Vlissingen, zaterdag en zondag 21.30 uur, vrijdag 23 uur, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur. AN OFFICER AND AN GENT LEMAN in Alhambra I Vlissin gen, donderdag, vrijdag, maan dag, dinsdag en woensdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 uur. APHRODILE is porno. Alhambra I Vlissingen, zaterdag en zondag 21.30 uur. KAMERMEISJES VAN HET BETERE WERK is porno. Al hambra I Vlissingen. vrijdag 23 BILLY TURF HAANTJE DE VOORSTE is een kinderfilm in Alhambra I Vlissingen, zondag 14 uur. Gerard Thoolen in 'De Mannetjes maker' Scene uil 'All That Jazz' Kim Novak en James Stewart in 'Vertigo' Lange Noordstraat 56 Middel burg GERA DAUVILLIER schil derijen. aquarellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Galerie 'De Wijnstok' Middel burg RAGNHILD OUSSOREN schilderijen op zijde. Donderdag en vrijdag 14 tot 17 uur, zaterdag 11 tot 12.30 uur en 14 tot 17 uur. I Gortstraat 48 Middelburg WIL- I LEM VADER schilderijen, aqua rellen, en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL 1 touwplastieken. Donderdag tot en "met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTEN. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Zeeuws Museum Middelburg JAC. JONGERS. Grafisch werk tussen kunst en reclame. Werkda gen 10 tot 17 uur,, 's zaterdags 13.30 tot 17 uur. Stedelijk Museum Vlissingen L.G. HACCOU (aquarellen), J.F. SCHUTZ (schilderijen) en J.G. GREVE jr. (tekeningen). 19e eeuwse maritieme gezichten rond Vlissingen. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur, 's zaterdags 13 tot 17 uur. Groeneentrum Nieuwland, Nieuw en St. Joosland, PAULA BRANDS (poppentheater Dolp- hijn) replica's van antieke pop pen. Dagelijks behalve zondag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur. Woensdagmiddag en zater dagmiddag gesloten. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg EEN TEKEN AAN DE WAND, affiches van voorkeur en weerzin. Dinsdag en donder dag van 10 tot 17 uur, woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 en van 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 13 uur. Nieuwstraat 25, Vlissingen 100 JAAR LOODSWEZEN, ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen en gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. De Vleeshal Middelburg CON NIE BECKLEY performance installatie: 'The dream and the li ne man'. Dinsdag tot en met za terdag 13 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. (performance 18 mei 20 uur). Grote Kerk Veere talrijke exposi ties VEERE - ZEELAND 1984 zoals het was, met kaarten. VER ZET EN VERVOLGING 1933- 19NU over de gruwelijke oorlogs jaren, aangevuld met tekeningen en opstellen van leerlingen, NA TIONALE FEESTROKKEN en BOERENWAGEN. Dagelijks van 10 tot 17 uur, 's zondags van 14 tot 17 uur. De Schakel Middelburg NA TUUR, OOK IN DE STAD van de werkgroep Natuureducatie Middelburg. Zaterdag 10 tot 16.30 uur. hoek Ook zaterdag 19 mei weer zo n gezellige op de Roompot Deze avond speelt voor U Aanvang 21 00 uur - Toegang vrij. Verwacht 26 mei "HEAT" De Roompot is er voor U: zwemparadijs, speeltuin, pannekoekhuis, snackbar, restau rant, minigolf, pretfietsen, fietsen, enz. enz. geopend van 10.00-22.00 uur U kunt nu nog SCHOOLREIZEN plannen op de Roompot Speciale tarieven voor KINDERPAR TIJTJES vanaf 10 personen. Extra voordelig GRILLEN in de horeca-af- deling: elke zondag vanaf 1 6 00 uur. Iedere 1e en 3e vrijdagochtend van de maand recreatief zwemmen voor moeders met PEUTERS Iedere 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand speciaal recreatief zwemmen voor 50-PLUSSERS. olDi. CHINEES-INDISCH RESTAURANT ..c YHan cWoa DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 Sfeervol familierestaurant Voor een gezellig etentje Voor vis- en vleesgerechten Alle dagen geopend en betaalbaar! Markt 53, Middelburg, tel. 01 1 80-1 3739 VOOR DE LAATSTE KEER VAN DIT SEIZOEN KUNT U OP (1 500 M2 GROOTS OPGEZETTE ROMMELMARKT) OPEN VAN 9-17 UUR VEILINGHALLEN BRAAKMANSTRAAT MIDDELBURG STANDHOUDERS KUNNEN ZICH NU MELDEN VOOR DE OP 14 EN 28 JULI 1 1 AUGUSTUS TE HOUDEN "TOERISTISCHE" SNUFFELMARKTEN TE WESTKAPELLE. wij serveren bij U aan tafel met verse champignons en kruidenboter bedien uzelf onbeperkt diverse desserts naar keuze kindermenu tot 12 jaar 9.75 reserveren mogelijk Pottenbakkerssingel 12. Middelburg

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 14