mm GEZINSVERZORGING IN ZEELAND Inspelen op grote verscheidenheid allerlei j X; bloemen en tuincentrum 8.50 7.50 7.- 6.- 4.50 5.50 1.75 6H 2geprijsd.... 5.- 3.- 10.- ƒ5.- DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 9 mei 1984 4 T-shirt aangeknipt mouwt/e en V-hals in diverse kleurcombinaties. S-M-L. Damestopje Damestopje JUaak i/an moede/dagn bloemendag!! ZONDAG 13 MEI A.S. Voor Moeder's kruiden- en bloementuin Alle voorgaande aanbiedingen van GRASZODEN GRONDSOORTEN - TURF - MEST blijven gelden en ook bovenstaande prijzen zijn constante afhaalprijzen. Langevielesingel 34, Middelburg Tel. 01180-25253 Geen fictie maar harde realiteit Hoe krijg je hulp? Wat mag u verwachten? Toekomst I T-shirt V-hals voor en achter, 4 zwart/wit, rood/wit, geel/wit, 4 kobalt/wit. S-M-L. Damestopje streepdessin, khaki/wit, zwart/wit, kobalt/wit, rood/wit, bleu/wit, S-M-L. T-shirt korte mouw en gerimpelde ronde hals, wit, zwart, geel, bleu. S-M-L. uni, wit, zwart, rood, geel, kobalt S-M-L rood/zwart, wit/rood, wit/zwart, wit/khaki. S-M-L. Sweatshirt uni met raglan mouw, diverse kleuren. S-M-L. 0 Sweatshirt uni met korte mouw, zwart, 4 bleu, geel, rood, khaki. S-M-L. er maar een 1200 gratis parkeerplaatsen. Groots assortiment KAMERPLANTEN, honderden soorten, w.o. zeer exotische SNIJBLOEMEN, tegen dagprijzen Artistiek BLOEMWERK, voor iedere beurs is er wat PLANTSCHALEN in alle prijsklassen POTTERIE, eenvoudig, doch ook exclusief en modern Weerbestendige TUINMEUBELEN DAMESTUINGEREEDSCHAP. w.o tuinhandschoenen r' PLANTENBONNEN. leuk verzorgd BOMEN. - HEESTERS. - CONIFEREN. - RO ZEN. - KLIMPLANTEN. - VRUCHTBOMEN GLOXINIA'S boordevol knop tegen 'n moederdagprijs Grootbloemige BEGONIA'S schitterende enkele en dubbele soorten grote pot tegen 'n moederdagprijs middelgrote pot 5.- nu CINERARIA'S, zware planten barstens vol met knop in zeer mooie kleuren tegen 'n speciale moederdagprijs VARENS - GRASSEN - VASTE en ROTSPLANTEN - KRUIDEN alles grote potkweek w.o. velen nu door elkaar 3 stuks GERANIUMS in diverse kleuren. zware planten 4 stuks PERKPLANTEN w.a. AFRIKANEN, kleinbloemige (6 per set), grootbloemige (4 per set), VLIJTIGE LIESJES (4 per set) BEGONIA'S (4 per set) KNOLBEGONIA'S (4 per set) PETUNIA.S (4 per set), ASTERS a (6 per set) en vele andereper set J Li- 3 set. 'n BLOEMENGROET aan moeder buiten WALCHEREN verzorgen wij voor U via FLEUROPcollega's ook buiten onze landsgrenzen eKKer Zaterdag zijn wij in MIDDELBURG, op de markt (hoek Vlasmarkt) zo ook vrijdag en zaterdag in VLISSINGEN bij de St. Jacobstoren met 'n grote moedderdagstand Op de meeste Zeeuwse markten Bus stopt voor de zaak •Een moeder wordt ziek en kan het huishouden niet meer aan. •Een zieke verlangt naar verzorging en aandacht. •Een bejaarde kan bijvoorbeeld door ziekte of handicap, niet voldoende voor het huishouden zorgen. Dagelijks worden mensen gekon- fronteerd met huishoudelijk werk wat ze zelf niet aankunnen en waarvoor ze dikwijls geen beroep op anderen in de omgev ing kunnen doen. De gezinsverzorging kan in deze situatie hulp en uitkomst bieden. Gezinsverzorging is 'een belangrijke voorziening die er voor iedereen is. Ook in Zeeland. Zee land is een netwerk van instellin gen rijk dat alle regio's bestrijkt. Zeeland telt 10 gesubsidieerde in stellingen voor gezinsverzorging. Op Walcheren vinden wij drie in stellingen. Twee in Middelburg en één in Vlissingen. Noord-Zeeland is met een instelling in Zierikzee en Tholen vertegenwoordigd. Zuid-Beveland met twee instellin gen in Goes en één in Yerseke. Op Zeeuws-Vlaanderen vindt men in stellingen in Hulst, Terneuzen en Oostburg. Een kleine 2000 helpsters en ver zorgsters werken via deze instel lingen bij gezinnen, alleenstaan den. cuderen en een-ouder-gezin- nen. Zinvol werk dat veel vrou wen de kans geeft om iets te ver dienen. De mensen werken part time (korter dan 40 uur), bijvoor beeld twee a drie ochtenden. Dit is mogelijk omdat de meeste kliën- ten voor enkele dagdelen hulp per week ontvangen. In totaal worden er wekelijks zo'n 5000 kliënten in Zeeland door de gezinsverzorging geholpen. In elk telefoonboek staan de adressen en telefoonnummers van de instellingen. Ook in sociale ru brieken in dag- en weekbladen kunt u de adressen en doorgaans de telefoonnummers vinden. Iemand die huishoudelijk-verzor- gende hulp vraagt krijgt bezoek van iemand uit de leiding van de gezinsverzorging die de situatie bij de aanvrager thuis komt door praten. Twee vragen zijn daarbij belang rijk. Welke hulp is in dit geval op zijn plaats: om hoeveel uur gaat het? Dat hangt af van een aantal faktoren. Is er bijvoorbeeld wel of geen wasmachine in huis? Welke huishoudelijke taken zouden huisgenoten of eventuele familie en buren voor hun rekening kun nen nemen? Welke type gezins verzorging zou in deze omgeving het beste op haar plaats zijn? Is het aantal uren vastgesteld dan kan aan de hand van het inkomen de hoogte van de eigen bijdrage worden bepaald. Het principe van het draagkrachtsysteem wordt daarbij gehanteerd: degene met het hoogste inkomen betaalt het meest. Dat het werk wordt gedaan wat u zelf niet meer kunt en waarvoor u ook geen beroep kunt of wilt doen op anderen in uw omgeving. Dit kan het huishoudelijk werk zijn maar eventueel ook: helpen bij het aankleden, boodschappen doen. warme maaltijden verzor gen, opvang van kinderen e.d. Het personeel van de gezinsver zorging is in staat in te spelen op een grote verscheidenheid van hulpvragen. Groepswerkbespreking, opleiding en training zorgen dat de deskun digheid op peil blijft. De instellingen voor gezinsver zorging kunnen u desgewenst in formatie verstrekken over oplei dingsmogelijkheden. Maar ge zinsverzorging is niet alleen theo rie. Het is veel omvattend werk met een sterk praktische inslag. Enhet blijft - gelukkig maar ook - mensenwerk. Vandaar dat de leidster er naar streeft de juiste gezinshelpster/verzorgster op de juiste plaats te laten werken. Be langrijk is te weten dat er niet met buitenstaanders over de hulpver lening gesproken wordt. Er is een geheimhoudingsplicht waardoor zorgvuldigheid in acht genomen moet worden in verband met de privacy. Bezuinigingen zijn in deze tijd van gericht de mensen zo lang moge lijk zelfstandig in hun eigen om geving te laten wonen. De gezins- verz orging speelt bij de realise ring hiervan een belangrijke rol. Verder zullen ingevolge de bezui nigingen in de gezondheidszorg het aantal ligdagen in het zieken huis korter worden. De gezinsver zorging speelt bij ontslag uit het ziekenhuis een uiterst voorname rol. Verder is het een-feit dat Neder land vergrijst. Er komen minder jongeren bij en de mensen worden gemiddeld steeds ouder. Over zinsverzorging in de komende ja ren blijven toenemen. Op Walcheren bewegen zich drie instellingen op het gebied van de gezinsverzorging, te weten Stichting or Maatschappelijke Dienstverlening Walcheren. Los- kade 29. 4331 HW Middelburg. 01180-26951. Werkgebied: de ge meente Middelburg. Stichting voor Gezinsverzorging in Vlissingen. Brouwenaarstraat 4. 4382 LK Vlissingen. 01184-17810. Werkgebied: de gemeente Vlis singen. economische teruggang aan de orde van de dag. Ook de gezins verzorging is hier niet vrij van gebleven. Maar gelukkig valt in de opstelling van het kabinet een verandering te bespeuren. Zo kent deze regering aan de thuiszorg grote prioriteit toe. Versterk je echter hel een. dan gaat dit ten koste van iets anders. Zo is het een gegeven dat de op namecapaciteit van de bejaarde noorden niet uitgebreid wordt. Het beleid van de regering is erop vijftig jaar zal de bejaardenbevol king ongeveer tweemaal zo groot zijn als in 1980. Tegen dié tijd zal één. op de vijf Nederlanders tot deze bevolkingsgroep behoren. Het aantal alleenstaanden onder de bejaardenbevolking zal even eens drastisch toenemen: in het magische jaartal 2000 zullen on- gehuwden. weduwen en weduw naars en gescheidenen bijna de helft uitmaken van alle bejaarden. Gegeven deze verwachte ontwik kelingen zal de behoefte aan ge- Stichting voor Maatschappelijk Welzijn op het Platteland van Walcheren, Molenwater 33. 4331 SC Middelburg. 01180-11255. Werkgebied: in hoofdzaak het platteland van Walcheren. i

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 6