EEN FIJNE ATTENTIE! DflGE Nieuwe shirts voor 25-jarig SSVW r D© Faam D^ISSINGER worden gelezen. Op heel walcherent V O O R JJ) Sj stERA°£N 1 I WANNEER VAN EIGENTIJDS WONEN HOUDT, MOET U BIJ POT IN AXEL ZIJN LANGE VIELE - GEERE De Dolphijn toont reeks poppen in Concertzaal ADVERTEREN BIJ DE FAAM - DE VLISSINGER ZIT U GOED HET FINSE WINKELTJE STATIONRESTAURATIE GOES f. 19,95 DENIS WICK MONDSTUK KEN MUZIEKCENTRUM MIDDELBURG 8 kijk, dit is nu echt weer pot 5 handige keerbare zit- en rugkussens, één zijde effen stof, andere kant gestreept, bijpassende fauteuil leverbaar. DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 9 mei 1984 Krijgen zaterdag 1 2 mei in het winkelcentrum Sponsor voor zaterdagploeg van Zeelandia Tel.: 01100-27482 13 mei - Moederdagmenu in zeeuws Vlaanderen 1000 MOEDERS Middelburg heeft nu ook een Gouddoppertje. De juwelier-dia mantair opende na een ingrijpende verbouwing dinsdag 1 mei officeel de nieuwe zaak op de Nieuwe Burg. De juwelier die in Zeeland onder andere bekendheid geniet dankzij zijn specialisteit in klederdrach ten-sieraden heeft de nieuwe ves tiging in grote lijnen opgezet als de winkel aan de Lange Kerk straat in Goes. Wel vond er een aantal uitbreidingen van het as sortiment plaats. De oude Zeeuwse en andere kle derdrachtsieraden zijn binnen het familiebedrijf van 't Gouddop pertje nog steeds van groot be lang. Restauratie van antieke sie raden gebeurt nog door gouds meden van het eigen bedrijf. Om dat het oude sieraad niet dikwijls meer bij de klederdracht zelf ge dragen wordt en daardoor ook uit het gezichtsveld van moderne ju weliers raakt, ontpopt het bedrijf van de familie Van der Have. waar senior de kennis van antiek heeft overgedragen aan de zoons en andere familieleden binnen de zaak. steeds meer als specialist, tot over de provinciegrenzen bekend. Naast deze sieraden biedt de ju welier in Middelburg net als de winkels in Goes. VÏissingen en Terneuzen moderne stukken. De familie streeft er daarbij naar zo veel mogelijk originele sieraden op te nemen, waardoor afgezien van de gebruikelijke keuze er ook altijd bijzondere vertegenwoor digd zijn. Het assortiment is verder opge bouwd uit allerlei artikelen die men bij een juwelier kan ver wachten. Vanzelfsprekend veel bloedkoraal en granaat, maar ook verlovingsringen (de hele Desiree collectie), groeibriljant, horloges en ook klokken en barometers. Nu 't Gouddoppertje in Middel burg geopend is kan het publiek tegelijkertijd de collectie van de Tinnen Kroese op een andere plaats in de stad terug zien. De Tinnen Kroese collectie is name lijk in de winkel aan de Burgpro menade opgenome Geen sieraden, hoewel deze er wel in tin zijn. maar allerlei gebruiks- en siervoorwerpen. Een pakket van uitgebreide samenstelling. Ook reparaties aan horloges wor den binnen het bedrijf zelf uitge voerd. De horlogemaker van 't Gouddoppertje krijgt zeer veel uiteenlopende modellen onder ogen. eens temeer daar de tech niek op dit gebied de laatste jaren niet stil heeft gestaan. Horloges vormen overigens ook in Middelburg een belangrijk ge deelte van het assortiment. Juwe lier 't Gouddoppertje vertegen woordigt verscheidene merken. Liefhebbers van poppen kunnen half juni hun hart ophalen in de Concert- en Gehoorzaal te Mid delburg. Galerie de Dolphijn in Middelburg houdt op zaterdag 16 en zondag 17 juni een beurs met een uitgebreide collectie antieke en handgemaakte karakterpoppen en een aantal replica's Ook acce- soires zoals kant, stofjes, stan daards, boeken, schoenen en prui ken zijn er die dagen te zien. De bekende poppenmaakster Niesje Wolters maakte de karak terpoppen. Tijdens deze beide ju nidagen demonstreert zij tevens haar techniek. De galeriehoudster Paula Brandts van De Dolphijn laat zien hoe een replica wordt gemaakt. Cursisten van De Dolp hijn exposeren hun werk. De poppenbeurs is beide dagen geo pend van 10 tot 17 uur. Overigens verzorgt deze Middel burgse poppengalerie regelmatig tweedaagse cursussen. Daaraan doen ook toeristen mee. Tijdens die twee dagen wordt minimaal één pop gemaakt. Rijwielhandel Piet Voskamp aan de Breeweg in Middel burg heeft zich opgeworpen als sponsor van het eerste za terdagelftal van de voetbal club Zeelandia. De ploeg be staat nog maar sins 1982 en speelt in de vierde klas van de zaterdagafdeling Zeeland. De uitbater van de Stationsres tauratie in VÏissingen. Ad Ha mers, schonk tijdens het zaalvoet baltoernooi van SSVW (Spoor wegen) de club nieuwe shirts. Het toernooi werd gehouden vanwege het 25-jarige bestaan van SSVW. Deze ploeg voetbalt in de derde klas van het rayon VÏissingen. Ritthem I kampioen en dat moest worden gevierd. Nog groter was de vreugde toen de kampioen van de vierde klas afdeling Zeeland twee sponsors vond. Het zijn Ford Joosse uit VÏissingen (het bedrijf gaf splinternieuwe trainingspak ken) en La Bonne Fleur, die voor drie jaar de nog jonge vereniging van een extraatje voorziet. Op de foto van links naar rechts geknield: P. Rijnhart. P. Barent- sen. K. Hoogerheyde, A. Husters, J. Zijl en R. Barentsen. Staande van links naar rechts: N. Dellebeke res. keeper, B. van Yperen keeper met een gebroken vinger, N. Verhagen, P. Barent sen, G. Dellebeke, res., W. McLoughlin, F. Deurlo res., R. Theune, R. Zijl verzorger, H. Hut trainer en K. Zijl. StaUoniroatauratio Soa* A>~~yJ (gelegen aan buszijde station) V oorjaars-groentesoep Tournedos "Venezuela'' of gestoofde paling in heerlijke saus div. aardappelen en verse groenten IJs met verse aardbeien slagroom Kinderplate: Knakworst, stoofpeertjes, frites, mayonaise f. 4,95 Keuken geopend van 1 2.00 uur tot 20.30 uur Op moederdag bij bovenstaand menu, eens passende attentie voor alle dames. Voor: trompet, cornet, bugel, trombone, euphonium. Nu in vooraad bij: Lange Delft 86 tel. 01180-35252 UOMI SHOP «yinED^"" f Klik. Voordelig zitten bij pot! (pot sinds 1907) S italiaans gelijnde zitgroep voor een ongelooflijke prijs. I gestoffeerd met een leuke effen stof naar keuze. 3- en 2-zitsbank 1.895 3- en 2-zitsbank gestoffeerd in echt 5 runderleder in fraaie eigentijdse kleuren nu o.oob, - f exclusiviteit, waar he, om wonen gaa, po, e,poseer, SSTSSES St na, castelijn, castle-furn., chateaux d ax pullman saporiti. thonet. truggel- nwn^'intoriübkeTVn.Melefoon^wllirtwdl'oi 55-20,0. ..I.toon b.,g,e: 003,-115520,0. vrijde». geopend ven 9 21 uur. zondags gesloten.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 27