STALKER Mj Menu ƒ25.- 2 personen VOORDEEL TIPS ■li ZEEUWS FILMCIRCUIT Stationsrestauratie Zeeuwse Muziekschool aar e Tcia 5 ;s ft S De Faam en DeVlissinger worden gelexen. Op heel Walcheren. Uitnodiging Kalfsbiefstuk AD VER TEREN aaverteren is ."bekend, blijven DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 9 mei 1984 WJeeA fëtxMjCA*. KINDERBOEKEN |É|®f|f WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017.4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). MOEDERDAG-MENU DANSEN r^Lxtó "PARDOES" ZWEMPARADIJS ZEELAND De Zeeuwse Muziekschool maakt bekend dat de inschrij ving voor het kursusjaar 84/85 voor leerlingen mogelijk is in de periode van 1 mei t/m 14 mei. AMVM: Algemene muzikale vorming Muziekschool: doelgroep leerlingen basisonderwijs: 2e en 3e leerjaar. De folders worden op elke basisschool uitge reikt. Instrumentaal/ vokaal: lestijd 30 min. per week, voor vrijwel alle instrumenten. Regionale Vooropleiding voor klassiek Ballet: voorbereidende opleidng voor balletdanser(es). Voor uitvoerige informatie verwijzen wij naar de pros- pektus welke u kunt aanvragen onder tel. 01 180-33095 (9.00-1 2.00 uur - 1 3.30 - 1 6.00 uur). U kunt nader advies en inlichtingen verkrijgen bij: Zeeuwse Muziekschool/Regio Walcheren (minus Vlissingen) Kuiperspoort 21, 4331 GS Middelburg. ÏUH. „L)llan c I Vgo- JrGJa Saladebuffet Dessertbuffet Karaf rode of witte wijn gratis snelle vlietamr reishuro BOOT-AUTO VLIEG- TOURINGCARREIZEN ADVERNEMEN ADVERTELLEN ADVERDRAAID ADVERZIEN ADVERGETEN ADVERB0UWEN ADVERK0PEN ADVERTENTIE (van donderdag l/m woensdag *De gids Stalker STALKER is de nieuwste film van de Russische regisseur Andrei Tarkovski. De geheimzinnige gids Stalker die een wetenschapper en een schrijver de zogenaamde 'Verboden Zone' binnenleidt, is teleurgesteld als de twee mannen niet de 'Kamer' willen betreden waar hun vurigste wens zou wor den vervuld, 't Beest Goes, vrijdag 20.30 uur. Kaarten a 5,— aan de zaal. Meccano Middelburg, zon dag 20.30 uur. Kaarten a 6,— 01180-33414. De Piek Vlissingen, maandag 21 uur. Kaarten a 5,— aan de zaal. Als de vrouw van een Zweeds za kenman haar echtgenoot op za kenreis waant, komt zij in contact met gastarbeiders uit "ur MON TENEGRO. Deze film van Ma- kavejev is opgedragen aan alle immigranten en gastarbeiders. In de hoofdrollen zijn te zien Susan Anspach en Erland Joscphson. Half mei verschijnt een bijzonder boek over het fenomeen De Trouwdag,. Uit vele duizenden foto's zijn er ruim tweehonderd gekozen die veertig jaar trouwen in Nederland vastleggen: van 1945 tot 1984. een tijdperk waarin 3,6 miljoen Nederlandse paren echtparen werden. Samen geven de foto's een vaak ontroerend, soms onthullend beeld van de grote veranderingen in onze maatschappij zoals die op bruidsfoto's tot uitdrukking ko men. Statieportretten met meter slange sleep en sóms wel tien bruidsjonkers en -meisjes in de jaren veertig: stijve jurken, jac quets en hoge hoeden in de jaren vijftig; de overgang naar meer "vrijheid-blijheid" in de jaren zestig en de explosie van mini, flowerpower bruiden, in het paars geklede bruidegommen en per tandem trouwende bruidsparen in de dolle jaren zeventig. Maar DE MOOISTE DAG zoals dit boek van uitgeverij Bosch Keuning uit Baarn heet, is veel meer dan een fotoboek. Het bevat een selectie van opmerkelijke verhalen, gedichten en citaten over De Trouwdag uit de litera tuur. In elke provincie zijn amb tenaren van de burgerlijke stand gevraagd naar hun definitie van en mening over het huwelijk. Op basis van vraaggesprekken met ervaren bruidsfotografen zijn korte, anekdotische verhalen ge schreven over merkwaardige ge beurtenissen op die grote dag: van de bruid die "nee" zei tot de bruid in de brand, van het gestolen bruidspaar tot de bruidegom zon der onderbroek. Uit bruiloftsboekjes werd een Meccano Middelburg, donderdag 20.30 uur. Kaarten 6,— 01180-33414. KAGEMUSHA betekent scha duwfiguur. Als de leider van de Kai-stam sneuvelt moet zijn Ka- gemusha zijn plaats invullen... Deze film is geregisseerd door Kurosawa. Meccano Middelburg, vrijdag 20.30 uur. Kaarten a ƒ6.- 01180-33414. De film FIVE EASY PIECES van Rafelson ligt in het verlengde van 'easy riders'. Hij beschrijft het leven van de vrijheidslievende zwerver. De hoofdrollen spelen Jack Nicholson en Karen Black. Meccano Middelburg, zaterdag 20.30 uur. Kaarten 6,— 01180-33414. CISKE DE RAT met Danny de Munck in de rol van Ciske. .41- hambra II Vlissingen, donderdag vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14. 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes, don derdag. vrijdag, maandag, dins dag en woensdag 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur. zondag 14, 19 en 21.30 uur. CARLA is porno. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. In REAR WIDOW ziet de door een gebroken been aan zijn huis gekluisterde fotojournalist Jeff (James Stewart) vanuit zijn raam hoe bij de buren tegenover een moord wordt gepleegd. De politie gelooft hem niet en hij probeert op eigen houtje achter de waar heid te komen. Deze Hitchcock is te zien in Alhambra II Vlissingen, vrijdag 23 uur. IK GA VREEMD, SCHAT is porno. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. PETER F.N DF. VLIEGENDE AUTOBUS gaat over de gehan dicaptejongen Peter, die verdacht wordt van de diefstal van het Ze ro-kristal. Dit kristal maakt din gen gewichtsloos. Tijdens een schoolreisje gaal de autobus vlie gen en veroorzaakt grote verwar ring. Het avontuur eindigt met een jacht op de echte dief. maar als die gevangen is, blijkt alles toch weer heel anders te zijn dan iedereen had verwacht. Alhambra I Vlissingen, zondag 14 uur. THUNDER in Alhambra I Vlis singen, donderdag en vrijdag 20 uur. zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. D. oiganist LEN RAW- LE verzorgt een concert op het iheaterorgcl in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg, vrij dag 20 uur. Kaarten a 7,50 aan de zaal. De KINDERTHEATERGROEP uit Deventer speelt taferelen uit leven van het "Moluks kind in Nederland". Dit gebeurt tijdens een middag in het teken van het 'Molukse kind'. Voorts zullen dia's worden vertoond onder de titel 'Diane op Allang'. Het acht jarige meisje Diane Manuhuwa uit Nederland brengt een bezoek aan haar grootouders in het Am- bonese dorp Allang. Het bijbeho rende geluidsbandje heeft zij zelf ingesproken. 'Documentatie-Cen- trum Molukkers' in de Zwaan Oost-Souburg, zaterdag 15.30 uur. Kaarten a 1.50 aan de zaal. De groep EVOLUTION 2000 werd vier jaar geleden in New- York opgericht. Deze musici wo nen nu in Nederland. Julio Acosta koos deze naam voor zijn band omdat alle ontwikkelingen in de New Yorkse salsa bij zijn formatie aan hun trekken komen. Het in ternationale gezelschap - de 11 leden komen uit de Dominicaanse Republiek. Puerto Rico, Vene zuela, Curacao en Nederland - kleine selectie gemaakt van het soort lofliederen. gedichtjes, spreuken en hekeldichten dat en thousiaste ceremoniemeesters en hun trawanten op Hollandse bruilofspartijen ten gehore bren gen. Bovendien vindt de lezer in het boek een boeiende serie inter views met mensen die "leven van trouwen": de edelsmid, de gees telijke, de banketbakker, de hote lier, de zaaleigenaar, de muzikant, de kapper, de bloemist en niet in de laatste plaats de fotograaf. Eén van de vele Nederlandse bruidsfotografen. J.J. Hoefsmit uit Haarlem, beschikt over het negatievenarchief op basis waar van _"De Mooiste Dag"...kon door Jan Smeekens In JULIUS BLOM van de in het Zweeds en Fins schrijvende Bo Carpelan staat: 'Lezen dat is de ramen open doen en de grote wij de wereld inkijken'. Hoe waar is deze zin en hoe terecht heeft dit boek in 1982 de prijs voor het be ste Zweedse jeugdboek gekregen! Julius Blom is negen. Een typetje: hij draagt een dikke bril, heeft wit haar en een bolrond hoofd. Op school noemen ze hem Uil of Boekenwurm. Julius' vader leeft niet meer. Hij is gestorven toen Julius pas zeven was. maar hij heeft wel veel van hem geleerd. Vragen stellen bijvoorbeeld en - als het kan de antwoorden erbij zoeken. Bo Carpelan beschrijft één jaar uit het leven van Julius. Een jaar met kleine gebeurtenis- .sen die je nauwelijks opmerkt, maar waarin veel verandert: zijn moeder raakt bevriend met Ralf: Lodewijk. bij wie Julius's zomers logeert, sterft; en Sebastiaan. een ARTSEN Middelburg: za. tot 24 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, 11721. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: G.J.M. Meijer, De Krammer 14, 14664. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: F.G. Snijder. Burg, van Woelderenlaan 12. 13933. Zo. tot 24 uur: F. Kant. Sabalaan 3, 71017. Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Be zoek spreekuur zonder afspraak: W.N. Ostermann, De Kempe- naerstraat 2. 79791. Het hele weekend voor eigen patiënten be schikbaar. Souburg, Nieuwland. Amemuiden. Middelburg-Zuid: za.: A.G. Bouwmeester, Stationsplein I, Arnemuiden. 01182-1308. Zo.: J.F.M. Bergen. Kanaalstraat 89, Oost-Souburg, 01184-61500. Visi tes aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Grijpskerke, Gapinge. Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za., zo. en ma.: O. Dijkstra. Oostkapelseweg 12, Grijpskerke. 01189-2523. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke. Biggekerke en Koudekerke: vr. 18 uur tot zo. 24 uur: P.K. Noorlan- der. Middelburgsestraat 94, Kou dekerke. 01185-1231. West- en Midden-Walcheren: A. Stutterheim, Beukelmanstraat 8, Meliskerke. 01186-1760. TANDARTSEN: Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11 tot 12 uur: J.M. Jansen, J. van Hoofkwartier 90. Middelburg. 01180-15595. APOTHEEK: Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: L.v.d. Boogert, Vrijland straat 79, 27471. Vlissingen: Souburg, C. van Pere straat 1, 61593. VERLOSKt NDIGE: Van donderdag 18 uur tot dinsdag 8 uur: A. Klompe. Doornenburg 91.71140 DIERENARTSEN: Dierenartsenpraktijk Oostkapel- le. Oude Domburgseweg 33 a. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. worden gemaakt. Op een oproep in de pers reageerden meer dan 1200 mensen uit heel Nederland die ooit bij Hoefsmit hun bruids reportage lieten maken. Na opga ve van de precieze trouwdatum konden hun foto's uit de laden worden gelicht waardoor uniek materiaal nu op een zeer aantrek kelijke manier gebundeld voor een groot publiek beschikbaar is gekomen. Idee en samenstelling van "De Mooiste Dag." zijn van Ferry Tromp, publicist in Bloe- mendaal, die voor de realisatie kon rekenen op een lange lijst van medewerkers. Zijn boek is vanaf half mei in alle boekhandels ver- krijgbaar en circus artiest geboren 'uit water en vuur', komt in de flat wonen. Julius Blom is misschien wel het mooiste boek van de laatste tijd. Al zal het niet alle kinderen aan spreken. Actie en dolkomische si tuaties biedt het namlijk niet. De korte, afgeronde hoofdstukken zijn veeleer "langzame" verhaalt jes die voortvloeien uit de be-' schrijving van Julius' gedachten en ervaringen. Op kinderen die van wat bespiegelende boeken houden, zal het een onuitwisbare indruk maken. Door de sierlijke, maar ongekunstelde taal, door de levensechtheid en bovenal door de manier waarop de schrijver hen als gelijkwaardigen tegemoet treedt. Dit ideeënrijke en sympathieke boek hoeft overigens niemand onthouden te worden, want het is zeer geschikt om voorgelezen te worden. En ja, wat een prachtige film moet er uit dit boek kunnen komen. Op het affiche? VOOR ALLE LEEFTIJDEN. Julius Blom door Bo Carpelan. Uitgeverij Lemniscaat, Rotter dam.Prijs 19.50. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren), vanaf vrijdag 18 vur: A. Ruys, Middelburg, 01180- 13118 Consult na telefonische af spraak. Middelburg: (grote huisdieren). 01180-33803 Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg. 01184-60860. Hel hele weekeinde bereikbaar. WIJK VERPLEEG KI NDIGEN: Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: za. en zo. A.M. Louwerse, Azalealaan 29, Oost- kapelle, 01188-1233, b.g.g. 1914. Middelburg-Zuid en Amemuiden: za. en zo. J.G. Overbeeke. Berek- lauwerf 14, Arnemuiden, 01182-2901. b.g.g. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande, en Westkapel- le: L. de Wolf, Weststraat 17, Koudekerke, 01185-2494. Domburg, Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder. Serooskerke en St, Laurens: L. Vogelaar, Markt 36, Veere. 01181-339 Vlissingen-stad: B. de Moré, 01184-14019. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: EJ. Cok. 01180-13418 BREATHLESS beschrijft de licT desgeschiedenis tussen een be sluiteloze Amerikaanse anarchist en een Franse studente. In de hoofdrollen Richard Gere en Va lerie Kaprisky. Alhambra I Vlis singen, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur. staat erom bekend dat het alle stijlen van de salsa vlekkeloos be heerst. 't Beest Goes, zaterdag 22 uur. Kaarten a 7,50 aan de zaal. Tijdens de INTERPROVINCIA LE MUZIKALE ONTMOE TING tussen Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen met taptoe en stadsmarsen treden verschillende muziekkorpsen uit beide provin cies op. Abdijplein Middelburg, zaterdag 11 tot 16.30 uur. Toegang gratis. HET ZEEUWS ORKEST onder leiding van Louis Stotijn brengt onder andere 'Le Tombeau de Couperin' van Ravel, het 'Fluit- concert' van Ibert en de '2de Symphonie' van Saint-Saëns. So lopartijen vertolkt Abbie de Quant op de fluit. Concert- en Gehoor zaal Middelburg, zondag 14.30 uur. Kaarten 15,— 01180-26251, toestel 410. Con certzaal Zierikzee, maandag 20 uur. Kaarten a 11,— 01110-2192. Grote Kerk Goes, dinsdag 20 uur. Kaarten a 11 01100-15154. CLOWNS-POPPENTHEATER WILLEM PARCIVAL zet het stuk 'Jan is niet goed bij zijn hoofd' op de planken. Parcival Middelburg, 14.30 uur. Kaarten a 5.50: 01180-38198. Het WALCHERS MANNEN KOOR. DE JONGE ZANGERS uit Vlissingen en het mannenkoor TEHILLIM uit Dordrecht ver zorgen een zangavond. De orga nist Iman de Zwarte zal tevens een aantal orgelwerken ten gehore brengen. Nieuwe Kerk Middel burg, zaterdag 19.30 uur. Toegang gratis. Lange Noordstraat 56 Middel burg GERA DAUVILLIER schil derijen, aquarellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Galerie 'De Wijnstok' Middel burg RAGNHILD OUSSOREN schilderijen op zijde. Donderdag I en vrijdag 14 tot 17 uur, zaterdag] 11 tot 12.30 uur en 14 tot 17 uur. (vanaf 12 mei). Gortstraat 48 Middelburg W I LEM VADER schilderijen. acjL, rellen, en kunstfoto'v Maandag' tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg I VNNF.KF RUIMSCHOTEL louwplastieken. Donderdag tot en "met zaterdag 14 tot 17 uur. Antiquités B. de Witte, Middel burg PETRA VAN KALKAR te- j keningen. Dinsdag tot en met za terdag 10 tot 18 uur. (tot 30 april). Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN. AMFIBIF.EN EN IINSEKTEN. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Zeeuws Museum Middelburg JAC. JONGERS. Grafisch werk tussen kunst en reclame. Werkda gen 10 tot 17 uur,, 's zaterdags 113.30 tot 17 uur. Stedelijk Museum Vlissingen L.G. HACCOU (aquarellen), J.F. 1 SCHUTZ (schilderijen) en J.G. GREVE jr. (tekeningen). 19e eeuwse maritieme gezichten rond Vlissingen. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur, 's zaterdags 13 tot 17 uur. Kloostergangen Abdijcomplex Middelburg VERZET EN VER VOLGING 1933-19NU en ZEE LAND 1940-1945. Over oorlog en verzet. Werkdagan 10 tot 13 en 14 tot 17 uur (tot 12 mei). Groencentrum Nieuwland, Nieuw en St. Joosland, PAULA BRANDS (poppentheater Dolp- hijn) replica's van antieke pop pen. Dagelijks behalve zondag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur. Woensdagmiddag en zater dagmiddag gesloten. De Schotse Huizen Veere, VER KNOCHT EN NIET TE SCHEI DEN, tentoonstelling over de ver bondenheid van het markizaat Veere en Oranje. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. Tot en met 15 mei. Vleeshal Middelburg DAVID VAN DE KOP sculpturen en HANS BIEZEN foto's en tenten. Dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. (tot 13 mei). Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg EEN TEKEN AAN DE WAND. affiches van voorkeur en weerzin. Dinsdag en donder dag van 10 tot 17 uur, woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 en van 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 13 uur. Nieuwstraat 25, Vlissingen 100 JAAR LOODSWEZEN, ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen en gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. hoek donderdag 10 mei de Klomp Ovezande vrijdag 11 mei 't Beest Goes zondag 13 mei Meccano Middelburg maandag 14 mei de Piek Vlissingen Kanaalweg 24 Middelburg tel. 01180-12058 Soep naar keuze of vleespasteitje Tournedos met champignons of gebakken forel met garnituur. Gebakken aardappelen of frites. Div. groenten. IJs met aardbeien en slagroom of cassata-ijs met slagroom Koffie Ook goed voor U! Zaterdag 1 2 mei speelt voor u Aanvang 1 9.00 uur - toegang vrij Verwacht 1 9 mei: "The Fenders" Voorkom teleurstelling: Boek tijdig Uw perso- neelsavond of familiefeest met diner, snack, bowling, golfslagbad, enz. enz. geopend van 10.00-22.00 uur U kunt nu nog SCHOOLREIZEN plannen op de Roompot. Speciale tarieven voor KINDERPAR TIJTJES vanaf 10 personen. Extra voordelig GRILLEN in de horeca-af- deling; elke zondag vanaf 16.00 uur. Iedere 1e en 3e vrijdagochtend van de maand recreatief zwemmen voor moeders met PEUTERS. Iedere 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand speciaal recreatief zwemmen voor 50-PLUSSERS. 01107-1555 Internationale Gemeenschap van Volle Evangelie, Zakenlieden en Beroepsmensen afd. Zeeland. voor haar interkerkelijke bijeenkomst. Wij heten u welkom op Maandag 14 mei a.s. in de Schouwburg te Middelburg om 1 9.00 uur. Op deze avond zal spreken: Den Haerynck field representator van de Full Gospel Business Men in België (scheikundig ingenieur) Deze avond vangt aan met een gezamenlijke maaltijd om 1 9.00 uur 20.— per persoon. Indien u niet van de maaltijd gebruik wenst te maken bent u welkom om 20.00 uur, de toegang is dan GRATIS. De Vereniging van Volle Evangelie. Zakenlieden en Beroepsmensen vertegenwoordigt GEEN bepaalde Kerk of geloofsgemeenschap. Opgave voor deelname aan de maaltijd z.sp m. aan de penningmeester van de vereniging. Tel. 01100-13608 (elke avond van 19.00 uur tot 22.00 uur), J. v.d. Meijden 01180-26798 of J Beenhakkers 01100-13608 Jezus leeft. Kom 14 mei en neem anderen mee!!! CHINEES-INDISCH RESTAURANT DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 wij serveren bij U aan tafel met roomsaus en champignons bedien uzelf onbeperkt diverse desserts naar keuze kindermenu tot 12 jaar I 9,75 reserveren mogelijk Pottenbakkerssingel 12. Middelburg Friesland-reis 4 juni 5 dg. 430.— p.p. Incl. volp., excursies en kamer douche, wc, heen via Urk, terug via Alkmaar. Tirol 8 dg. op 26 mei of 9 juni incl. excursies, kamer douche, wc, halfp. in Nassereith voor 499 - Met eigen vervoer naar Spanje? Bij ons huurt u een appartement v.a. 1 70.— p.week. 31 mei Dagtochten Hemelvaartsdag ???-reis ƒ65.incl. koffie Lunch en diner. 31 mei Zuid-Limburg ƒ74.50 incl. koffie- vlaai, boottocht, bezoek en lunch in grot, di ner. 2 juni Winkelen Düsseldorf 29.50 Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 -20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 22