INLIJSTEN DUUR? WELNEE, ASTMA, JE ZULT 'T MAAR HEBBEN.... allerlei De meevaller 8.90 3.90 4.95 KAMPIOEN GOEDKOOP HUISHOUDEN. nostalgie viert hoogtij 'Verzet en vervolging 1933- 19NU' -fekeuiC -£rUfutu!i De Huisvrouw heeft haar handen vol. Kinderen, scholen, het eten, het strijkgoed, de boodschappen.Torro zorgt in dit drukke leventje voor enige blije verwondering. Met een winkel die van alle gemakken voorzien is. Veel keus, goede kwaliteit en werkelijk alles te koop. En met prijzen die abso luut bij de laagste van ons land horen. Dat kan een Huisvrouw best gebruiken, tegenwoordig! Jongerenprogramma in de morgen van 5 mei Woensdag 2 mei 1984 DE VLISSINGER in deze massief houten fauteuil die in vele interieurs past. de armleuningen zijn dichtgemaakt met pitriet. gestoffeerd met een fluweelzachte, originele intaliaanse velours. voorradig: lage fauteuil 860,— hoge oorfauteuil 1.065,- 2-zitsbank 11.250,— 3-zitsbank 1.798,— groot in klassiek Nationale Astmaweek 7-13 mei C00SJE BUSKENSTRAAT 135 VLISSINGEN Keuze uit meer dan 100 soorten schilderijlijsten. (evt. zagen wij uw lijst tegen een kleine vergoeding op maat Lijstenmakerij - glas ook ontspiegeld - karton - passepartout karton - aluminium wissellijsten ■1% Aeladmvmde. cfoeAez ze£wt - WALSTRAAT 25 - GROENEWOUD 60-62. tel. 01184-12491 VLISSINGEN pot pot in axel heeft ruim 200 verschillende 2-zitsbankjes, modern, klassiek, rustiek en in rotan. zondags gesloten, tel. 01155-2010 Voor de meeste mensen is ademen de gewoonste zaak. Gelukkig wel. Dat geldt niet voor hen die last hebben van astma, allergie, bronchitis of longemfyseem. Hun leven lang komen velen van hen vaak adem te kort. Bij kin deren en jonge volwassenen komt de benauwdheid in aanvallen. Na zo'n aanval ben je uitgeteld, kapot. Ou dere patiënten hebben vaak een voortdurende adem nood. Zij komen lucht te kort voor dingen, die gezon de mensen gedachteloos doen. Bij harde wind en guur weer is de winkel om de hoek ineens ver weg, te ver. Ze komen lucht te kort. Astma is een dure ziekte... Uit onderzoek is gebleken dat astma en andere aan doeningen van de luchtwe gen de meest voorkomende ziekte in1 ons land is. In Ne derland zijn er zo'n 300.000 mensen, evenveel als de be volking van de stad Utrecht die ernstige klachten heb ben. Het aantal mensen met lichtere klachten wordt ge schat op tenminste 700.000. Op het eerste gezicht is daar niet zo veel van te merken. Het valt niet op, omdat het een verborgen ziekte is. Uiterlijk ziet men er niets van, want wie het benauwd heeft trekt zich terug. Nie mand loopt graag met ziek te te koop. Maar de gevol gen liegen er niet om, het is de derde oorzaak van inva liditeit en één van de meest voorkomende redenen voor opname in een ziekenhuis. Ook veel school-en ar beidsverzuim zijn het ge volg van astma en aanver wante aandoeningen. Het kost onze maatschappij honderden miljoenen. Maar veel erger is, dat deze ziekte voor honderdduizen den letterlijk een "be nauwd" probleem blijft. Behandeling is maatwerk Mensen met overgevoelige luchtwegen krijgen het be nauwd als ze in aanraking komen met bijvoorbeeld huisstof, dieren, tabakrook en mist of als ze onder spanningen staan. Iedere patiënt heeft als het ware zijn eigen speciale gevoe ligheid. Dat maakt behan deling zo moeilijk. Het is geen confectiewerk, maar maatwerk. Mede dank zij het Astma Fonds zijn de mogelijkheden voor een goede behandeling van de ze ziekte de laatste jaren sterk toegenomen. 25 Jaar op weg! Het Astma Fonds is 25 jaar op weg om deze aandoe ningen de wereld uit te hel pen. Ieder jaar wordt wat terrein gewonnen. Toch zal er nog veel onderzoek nodig zijn om het probleem defi nitief op te lossen. Het Ast ma Fonds wil ervoor zorgen dat mensen deze aandoe ningen niet meer krijgen en...dat degenen die het nu hebben in de toekomst ge nezen. Dat is nu nog niet mogelijk Daarom stimuleert het Ast ma Fonds doelgericht on derzoek naar Astma, aller gie, bronchitis en longem fyseem en..'.naar betere be handelingsmogelijkheden. Daarvoor subsidieert het 60 wetenschappelijke pro jecten. Door dit systema tisch onderzoek wordt steeds meer inzicht verkre gen. Vijfentwintigjaar terug konden patiënten nog nau welijks worden geholpen. Momenteel is men in staat de scherpste kantjes van deze ziekte weg te nemen. Zonder uw hulp gaat het niet Meer dan 50.000 collectan ten gaan voor het Astma Fonds op stap om u een bijdrage te vragen. Want wetenschappelijk onder zoek, voorlichting en hulp verlening moeten door gaan. Uw steun is onmis baar. Geef royaal aan het 25-jarige Astma Fonds, want de astma-bestrijding kent geen adempauze. rfdoettuut m co 295 MAGERE VARKENSLAPJES Versprijzen zijn geldig t/m 5 mei ■84 GEGRO KOFFIE snelfiltermaling, pak 250 gram THEEZAKJES QC pak 20x4 gram YOGHOYOGHO diverse smaken, 4 OQ pak lliterIivv BASTOGNE KOEKEN 4 JTQ 280 gram HEINZ SANDWICHSPREAD O QQ pot 300 gramfaiVv MENUET HAVERMOUT QQ zak 500 gramOv APPELMOES 7Q 1/1 blik.f WITTE BONEN IN TOMATENSAUS 70 1/2 blik ARLON MAALTIJDSOEP diverse smaken 4 CQ 1/1 blikI.JJ ARLON DRINKBOUILLON 4 QQ pot 140 gramf*wvr NASI-/BAMI GORENG 4 QQ blik 500 gramf MOSSELEN 4 9Q pot 200 gramf m£m CALVÉMAYONAISE O 4Q pot 330 gramÉLn f Jr GOLDEN WONDER VLEESSAUZEN diverse smaken, 4 QQ fles 0,3 literliUv diverse smaken pot... INLEG LUIERS O QC pak 30 stuksbiOJ SMITH CHIPS QQ paprika/naturel 120 gram KEYSERPILS krat 24x30 cl.. COCA COLA/SEVEN UP QQ blik 33 cl.OO VRIESLOLLIES 10 stuks MANOIR WIJNEN rood/wit/rosé, fles 0,7 liter GOLDMEISTER mousserende vruchten-4 QQ wijn 0,7 literf %r TOILETPAPIER GRUS 4 rollen ZIEZO GEZINSWASMIDDEL koffer 2000 gram WASVERZACHTER flacon 1'/? liter HUISVUILZAKKEN komo keur 20 stuks. LUCIFERS 10 pakjes FRISDRANK cola, sinas, drink blik 33 cl SLA malse krop, per stuk VARKENS BRAADSTUK kilo VARKENSPOULET (voor bami of nasi) 500 gram KUIKEN DRUMSTICKS kilo KOMKOMMERS per stuk SINAASAPPELEN net 2 kilo CITROENEN net 5 stuks POMMES CHIPS „aardappelschijfjes zak 450 gram VANILLE/ AARDBEIEN IJS „Cam pi na", bak liter SATÉ 3 stokjes in pindasatésaus zakje CORONA IJSHOORNTJES „Cam pi na", A QQ doos 8 stuks SCHOUDERHAM 4 QQ 100 gram!«4^ BOTERHAMWORST QQ 100 gramÖCr RINGLEVERWORST 4 QQ „Stegeman" 500 gram /a%fO LEEUWEZEGEL margarine, pakje 250 gram1 BLUE BAND margarine, pakje 250 gram ROOMBOTER pakje 250 gram HALFVOLLE MELK dagvers, pak liter. WIT- OF BRUINBROOD gesneden verpakt 4 OQ 800 gramf.OO MINIPUNTJES „Tip-top-tieners", 10 stuks SMEERKAAS CRÈME D'OUX kuipje 100 gram VOLLE YOGHURT 4 AQ dagvers pak liter/«Tv HALFZWARE SHAG 50 gram 230 Prijswijzigingen t.g.v. overheids maatregelen en/ of van fabrikan tenzijde voorbe houden. Geldig t/m zaterdag 5 mei ■84. 4199 KOP EN SCHOTEL wit porselein, set a 3 stuks VAN 5.95 VOOR In de Schouwburg aan het Molen water te Middelburg zal in de och tenduren van zaterdag 5 mei als onderdeel van de nationale viering van de bevrijding een jongeren bijeenkomst worden gehouden. Aan deze bijeenkomst zullen deel nemen jongeren die prijzen hebben gewonnen in de wedstrijd over het thema "Bevrijding en verdraag zaamheid". Daarnaast komen er jongeren op uitnodiging van de Provinciale Zeeuwse Jeugdraad. In totaal zullen 75 jongens en meisjes aan deze manifestatie meedoen. Ook hier is het thema "Bevrijding en verdraagzaam heid". In de bijeenkomst zal de film "Berthus en Achmed" worden vertoond. Deze geeft een beeld van de problematiek rond het on derwerp discriminatie. In vijf groepen van 15 jongeren wordt vervolgens over het thema ver draagzaamheid gediscussieerd. De discussiegroepen zullen onder leiding staan van leraren van de Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg. Ter eventuele informatie zullen enkele mensen uit het vroegere Nederlandsch Oost-lndië en van het voormalig verzet aanwezig zijn. Om een link te kunnen leg gen met de bezettingstijd zal de tentoonstelling "Tekens aan de wand" van de Anne Frank Stich ting in de Schouwburg zijn opge steld. Elke groep gaat die een half uur bekijken. Onderdeel van de bijeenkomst is ,e uitreiking van de prijzen aan de winnaars en winnaressen van de wedstrijd onder scholieren en jongeren over het thema "Bevrij ding en verdraagzaamheid" door mr. Th.J.A.M. van Lier, voorzitter van het Comité Nationale Viering Bevrijding. Nadat de deelnemers aan de discussie de lunch hebben gebruikt in de Schouwburg gaan zij naar de Nieuwe Kerk voor het bijwonen van de centrale bijeen komst. De nationale tentoonstelling "Verzet en vervolging 1933- 19NU", samengesteld onder ver antwoordelijkheid van de Natio nale Federatieve Raad van het voormalig verzet Nederland en het Sachsenhausencomité, zal in 1984 op verseljillende plaatsen in de provincie Zeeland te bezichtigen zijn. Aan deze nationale tentoon stelling zijn enkele provinciale en regionale aspecten toegevoegd. Deze hebben betrekking op de ge volgen van oorlogshandelingen, het dagelijks leven tijdens de tweede wereldoorlog en het verzet in Zeeland. Daar komen bij de be kroonde inzendingen van een wed strijd onder de Zeeuwse jeugd en jongeren (verhalen, gedichten, te keningen enz.) over het thema "bevrijding en verdraagzaamheid". Voor Walcheren zijn de plaatsen en tijden als volgt: Middelburg - Wandelkerk (tussen Nieuwe Kerk en Koorkerk) en Kloostergangen Abdij (ingang Abdijzijde); tot en met zaterdag 12 mei. dagelijks van 10.00-13.00 uur en van 14.00-17.00 uur (donderdag 3 en 10 mei ook van 19.00-21.00 uur): zondagen 29 april en 6 mei van 13.00-17.00 uur: zaterdag 5 mei van 18.00-21.00 uur. Veere - Grote Kerk: donderdag 17 mei tot en met zondag 16 septem ber, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, 's zondags van 13.00-17.00 uur (begeleiding schoolklassen groepen tot en met 15 juni).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 17