automerken ABC VAN DE ZUIDKAAP NAAR DE NOORDKAAP Opel presenteert drie actiemodellen Productie overeenkomst Austin Rover en Honda Heeft het zin banden te wisselen? DE NIEUWE DIESEL VAN MITSUBISHI in COLT EN LANCER S S OS s s De Faam D^fiSSINGER worden gelezen. Op heel Walcheren. TRAMPER B.V. TRAMPER C.V. 18.895,- 22.495r 16.895,- 20.495,- van bougie tot bumper wetenswaardigheden uit autoland Van onze autoredacti CARAVAN VRAAGT OM ANDERE SCHOKDEMPERS wie niet adverteert wordt vergeten k ÏDodoe Gerbrandystraat 4. Vlissingen 01 184 65496 Dealer voor Midden Zeeland Woensdag 2 mei 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER ODYSSEY 84 DE SPROOKJES ZIJN DE WERELD NIET UIT HjB DE GESTAALDE PERFEKTIE QUALITY CIRCLE PRODUCED Uw Mitsubishi dealer: Goes: Vlissingen: Mercuriusweg 29, tel. 01184-19051 AUTOBEDRIJF RIJK BV SA DIJKWEL BV CITROËN HUH PAAUWENBURG B.V. k AUTOBEDRIJF KLIP BLAAS yUUÜU AUTOBEDRIJF BRITANNIA B.V. Autobedrijf Joosse AUTOBEDRIJF BERBO FA. DE DREU&CO GARAGE RENTON TRAMPER VLISSINGEN C.V. SS Louisse Autob.v. I DIJKWEL BV DIJKWEL BV RENAULT AUTOBEDRIJF DE TOEKOMST WONDERGEM MELSE f T TOYOTA Middelburg 01 1 80-1 2865 Gildewea 1 3 AUTOBEDRIJF CEVAAL Auto-Poppe Walcheren B.V. VOLVO Autobedrijf Van Fraassen b.v. AUTO-AKTUEEL The AFRICA-ARCTIC CHALLENGE lijke gevallen kan een wis seling inderdaad nuttig zijn. Daarbij mag echter niet kruiselings worden gewis seld. maar voor links moet naar achter links en voor rechts naar achter rechts, opdat de draairichtingen gehandhaafd blijven. Overigens geldt echter: wie werkelijk profiel en boven dien brandstof wil besparen, die kan beter voor de juiste bandenspanning zorgen. Waarbij 0,2 tot 0,3 bar boven de in het instructie boekje aanbevolen druk zeer zeker een gunstig effect heeft. Begin april zijn de Canade zen Garry Sowerby en Ken Langley van Kaap Agulhas bij Kaapstad, Zuid-Afrika vertrokken voor een 21.000 kilometer lange trip naar de Noordkaap in Noorwegen. De twee avonturiers willen hun trip. waarbij 18 landen in 3 Continenten worden aangedaan, in 25 dagen vol tooien, teneinde in het Guinness Book of Records opgenomen te worden. Het voertuig van het team Odyssey 84 is een GMC ^Suburban met constam vierwielaandrijving; de krachtbron is een V8 6.2 li ter Detroit Diesel Allison motor. De GMC Surburban is aangepast aan de veelei sende onderneming, onder meer middels versterkte (handgeschakelde) vierver- snellingsbak, achteras, op hanging en cardanassen. Verder heeft de GMC aan boord keuken, toilet en slaapbanken. Verschillende divisies van General Mo tors, waaronder Detroit Diesel Allison hebben steun verleend bij het prepareren van de auto en de organisa tie van het projekt. Op de routebeschrijving komen landen als Zambia, Tanzania, Kenya, Nairobi, Oeganda, Egypte, Koeweit, Turkije, Duitsland en Noorwegen voor. De twee ondernemende Canadezen hebben al een fikse reis op hun naam staan, toen zij in 1977 een reis rond de wereld maak ten; zij legden de 43.000 km. in 74 dagen af. Na Odyssey 84 staat ook de deelname aan de Peking - Parijs rally op het program ma. Wie iets met zijn auto wil trekken, laat een zogehe ten trekhaak monteren. Dat is een niet alledaags karwei, maar er zijn bedrij ven die zich in het monte ren van trekhaken hebben gespecialiseerd. Zodoende is de consument bij die ge specialiseerde bedrijven over het algemeen ook wat goedkoper uit. En als de trekhaak is ge monteerd wil men er ook iets mee trekken. Het meest eenvoudige aan- hangwagentje, de boot- trailer, de travelsleeper, de' caravan en ga zo maar door. Allemaal zaken wel ke voor rekening komen van de paardekrachten in onze personenauto. En het zijn er weer honderddui zenden die de komende weken en maanden over onze wegen trekken. Wat talrijke automobilis ten zich daarbij niet of nauwelijks realiseren is dat een aanhangwagen de auto verandert. En die verandering kan voor de verkeersveiligheid ernstige gevolgen met zich bren gen. Dit gevaar kan wor den weggenomen door het laten monteren van aan gepaste schokdempers. En ook dit is een specialistisch werk. Het zijn de ook gespeciali seerde bandenbedrijven die op dit vakgebied over de noodzakelijke kennis en ervaring beschikken. Zij adviseren de autocon sument en zorgen voor deskundige montage. Bovendien kunnen de bandenspecialisten aan het slijtagebeeld van de banden zien wanneer schokdempers aan ver vanging toe zijn. Austin Rover en Honda hebben in Londen een pro- duktieovereenkomst gete kend betreffende het project XX, de nieuwe 'executive' auto, welke gezamenlijk ontwikkeld werd door de twee bedrijven. Deze laatste stap in het project XX is het resultaat van het tekenen van de sa- menwerkings-overeen- komst tussen de twee be drijven in november 1981 en de ontwerp- en ontwik kelingsovereenkomst in april 1983. De produktie overeenkomst werd uit naam van Honda getekend door de Executive Vice President, Noboru Okamura en namen na mens Austin Rover door de Chairman en Chief Execu tive. Harold Musgrove. Binnen het project XX zijn zowel voor Austin Rover als voor Honda geheel ver schillende modellen ont wikkeld met een eigen identiteit, uitgaande van een gezamenlijke techni sche basis. Modellen die de kenmerkende identiteit van de twee bedrijven zullen versterken, terwijl zij elk van de partners de voorde len bieden van samenwer king op het vlak van tech niek en produktie. De belangrijkste kenmer ken van de produktie over eenkomst zijn: 1. De produktie van de Austin Rover XX zal plaatsvinden in de Cowley fabriek en de produktie van de Honda versie van de XX zal geconcentreerd worden in Honda's Sayama fabriek. Beide firma's zullen ook el- kaars versie produceren; 2. De produktie zal starten aan het eind van 1985. De produktie van de Austin Rover versie bij Sayama en de Honda versie in Cowley zal begin 1986 plaatsvin den; 3. De Honda versie die gebouwd wordt door Austin Rover in Cowley zal ver kocht worden door het Eu ropese Honda dealernet en de Austin Rover versie, ge bouwd door Honda zal ver kocht worden door het dea lernet van Austin Rover in Japan en Australië; 4. In de andere delen van de wereld zullen auto's verkocht wor den welke zijn gebouwd in de fabriek van de verko pende maatschappij. Tal van sprookjes blijven in de automobilistenwereld hardnekkig de ronde doen. Zo zijn velen nog steeds van mening, dat het goed is de motor na een winterse kou de start eerst warm te laten draaien, veiligheidshalve met vergrendelde deuren te rijden en een motor voor normale benzine te voorzien van super omdat het beter zou zijn. Tot deze technische dwa lingen behoort ook het ad vies de wielen met regel matige tussenpozen te wis- slïjtage gunstig zou beïn vloeden, waardoor de le vensduur van de banden zou worden verlengd. Dit wisselen, zegt men, zou kruislings moeten geschie den, het beste met inbegrip van het reservewiel. Dus bijvoorbeeld zo: reserve wiel rechts achter, rechts achter naar links voor, links voor naar links achter, links achter naar rechts voor en rechts voor terug in de kofferruimte. lopen. Zowel de inwendige structuur als het profiel zelf passen zich namelijk aan de draairichting aan. Wisselt men de wielen, zodat ze daarna andersom draaien, dan moeten de banden die aanpassingsfase opnieuw doorlopen en dat betekent gedurende die tijd extra slijtage. 3. Wartneer, door welke oorzaak dan ook, aan de vooras de stuurgeometrie zich iets heeft gewijzigd, waardoor dus wielvlucht of sporing niet meer kloppen. Dit advies deugt niet. En wel om vier redenen: 1. De verwachte gelijkmati ge profielslijtage vindt he lemaal niet plaats. Want hoe men de wielen ook wis selt - de binnenzijde blijft binnen en de buitenkant blijft buiten. In plaats van de wielen te verwisselen, zou men de banden op hun velgen moeten draaien om een ge lijkmatiger slijtage van het profiel te bewerkstelligen. Doch een dergelijke fre quente demontage en mon tage kost geld en doet bovendien de banden geen goed. 2. Een band wordt op zijn as in de loop van de lijd inge- dan herkent de vakman dit duidelijk aan hel banden profiel. Hetzelfde geldt bij een defecte schokdemper. Wanneer men de wielen re gelmatig wisselt, gaan deze waarschuwingssignalen verloren. 4. Is het werkelijk wel zo prettig wanneer alle vijf banden ongeveer tege lijkertijd aan vernieuwing toe zijn? Zal menigeen dan niet de hoge kosten van een totale vervanging wat uit stellen? En misschien zelfs te lang achterwege laten? Is het niet beter om per keer bijvoorbeeld slechts twee banden te moeten vervan gen? Eén uitzondering moet wel worden vermeld. Er zijn auto's waarbij ten gevolge van hun constructie de voorbanden sterker aan de buitenkant en de achter banden sterker aan de bin nenkant slijten. In derge- Aan het begin van het ver koopseizoen brengt Opel in Nederland drie speciale mo dellen op de markt in de Corsa, Kadett en Ascona serie. Deze aktiemodellen zijn voorzien van extra ac cessoires en worden met een financieel voordeel voor de klant aangeboden. CORSA SWING Gebaseerd op het 3-deurs basismodel en voorzien van een 1.2 S motor, is de Corsa Swing uitgerust met vele opties zoals: quartz klok. gelaagde voorruit, portier vakken. sportwielen, 4- spaaks stuurwiel, ruitewis- ser achter, dag/nacht bin nenspiegel, 165 SR 13 ban den. console en bescher- mstrips op de flanken. Bovendien ook nog het Swing pakket, bestaande uit: dashboard en vloerbe dekking in de kleur bruin. sportieve bruin/beige bin- nenbekleding met nieuw dessin, rode biezen, luxe armsteunen en deurpane len. De geadviseerde catalogus prijs van de Corsa Swing is 16.565,- incl. BTW. KADETT GLS Gezien het succes van de vorige Kadett GLS, die eind 1983 in beperkte serie op de markt kwam, wordt er in april, mei en juni zowel in 3-als 5-deurs uitvoering we derom een GLS in produk tie genomen. Gebaseerd op de Kadett Special met 1.2 S motor heeft de GLS 13 op ties, waaronder: Berlina bekleding, 175/65 x 14 banden, quartz klok, 4- spaaks stuurwiel, GLS stri ping, getint glas en portier vakken. De GLS is leverbaar vanaf 'pel Lorsa swing 19.890,- en het voordeel voor de klant bedraagt ruim 1200 gulden. ASCONA TOURING De basis Ascona met 1.6 S motor dient als basis voor de Touring versie die als 4- en als 5-deurs leverbaar is. Naast het Touringpakket, bestaande uit Berlina be kleding, speciale platte wieldoppen, deluxe grille en raamlijsten, heeft deze Ascona ook nog 185/70 x 13 banden, mistachterlicht, portiervakken, 4-spaaks stuurwiel, getint glas, me tallic lak en van binnenuit verstelbare linker buiten spiegel. De 5-deurs versie heeft bovendien een achterruitwisser. De Ascona Touring is le verbaar vanaf 25310,— en heeft een voordeel van ruim 1400 gulden. Normaal én diesel. Wat de nieuwe Lancer betreft, mag u veeleisend zijn. Of het nu uit privé- of uit zakelijke overwe gingen is. Het punt waarop de Lancer 1800 cc diesel nóg ekonomischer be gint te rijden dan de versies op normale benzine, ligt ver onder de 20.000 km. De nieuwe Lancer is er in twee 1200 cc benzineversies, in twee extra luxueuze 1500 cc versies en daarnaast zijn er die twee stille, soepele 1800 cc diesels. De nieuwe Lancer, vanaf De Lancer diesel is er vanaf Prijzen af Sassenheim inkl. BTW. Wijzigingen voorbehouden. De njeuwe Colt gaat ook u gelukkig maken Wie u ook bent wat u ook van een auto verwacht: ook voor u wordt een nieuwe Colt gemaakt De nieuwe Colt-serie omvat 3- en 5-deurs modellen, waaronder benzine versies met 1200 en 1500 cc motoren. Er is bovendien keus uit een 4- of 5-versnel- lingsbak of een auto maat. En dan is er de 1600 cc Turbo, een uitvoering die de bestuurder een top ervaring in auto rijden laat beleven. Naast de benzine versies is er nu tevens de ongekend soepel rijdende Colt diesel in 3- en 5- deurs versies. Met 1800 cc krachtbron. En al ver onder de 20.000 km komt hij goedkoper uit dan de benzine-versies. De benzine-versie rijdt u al vanaf De Colt diesel vanaf Prijzen inkl. BTW af Sassenheim. Wijz. voorbehouden. Als u veeleisend bent (en wie is dat eigenlijk niet?) dan is de nieuwe Lancer de auto die volledig aan uw wensen zal voldoen. Het is een auto waar u absoluut geen omkijken naar hebt Of het zou moeten zijn om hem te bewonderen. Hij is handzaam van afmetingen, maar nu andéijk écht royaal van binnen en met een kofferruimte van maar liefst 420 liter. Ook voor u is er een nieuwe Lancer. Een auto die perfekt bij u past. Omdat hij elke és die u aan hem stelt, waarmaakt De nieuw& Lancer is nu bij ons te zien. Ook dezeopmer- kéijke auto kunt u eventueé financieren via het unieke Mitsubishi Termijn Garant Plan. Bé voor informatie 05280-65566. Importeur Hart Nibbrig Greeve B.V., Sassenhém, té. 02522 -19000. MITSUBISHI Verrijn Stuartweg 6, tel. 01100-30768 Industrieweg 1 7 Vlissingen 01 184-13434 Industrieweg 27-29-Vlissingen Tel 01 184-14400 b.g.g 01 100-28545 BMW dealer voor Walcheren Veerseweg 10 04 Middelburg 01 180-29955 - I I Industrieweg 1 7 Vlissingen 01 184-13434 EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE Herculesweg 12. Middelburg 01 180-12918 Off dealer van Pers - en Bedrijfsauto s Industrieweg 1 9 Vlissingen 01 184-17736 official Gildeweg 20 teleloon 01 184 1 9420 Vlissmge lord-dealer Oude Ri|ksweg 60 Telefoon 01 182 1443 Nieuw- en Si Joosland Off dealer van Walcheren Gildeweg 1 5-21 Vlissingen - Tel 01 184-13995 Zusterstraat 34 Middelburg Tel 01 180 12972 Tevens dealer Subaru LADA N oord monster wey4 Middelburg Tel 01 180 36815 Mercuriusweg 29 Vlissingen 01 184-19051 I zastava OPEL Vlissingen Tel 01184 17100 AUTOMOBIELBEDRIJF JANSSENS BV I i Kalverstraat 1 PWj Middelburg 01180 25851 o K mruilwagens - leasing Pres Rooseveltlaan 74 5 Vlissingen 01 184 19810 Gildeweg 1 6 Vlissingen 01 184 1 7130 Seisplem 5 Middelburg 01180 33003 S8^,54-, Autobedrijf jr Industrieweg 31 Vlissingen y L- Tel 01 184 15220 S Klein Vlaanderen 9 7 Klein Vlaanderen 97 Gildeweg 1 3 Vlissingen 01 184 12916 C i ildew eg 22 lel UilS4-'|96 Pr. Rooseveltlaan 768 Vlissingen

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 13