automerken ABC Mitsubishi brengt nieuwe serie Colts en Lancers NIEUWE NISSAN 300ZX NIEUWE NISSAN BLUEBIRD ONS AANBOD VAN DEZE WEEK: u-u vi li s KAMELEN VOELEN ZICH THUIS BIJ TOYOTA Adverteren de Faam -deVlissinger wijst U de weg Rzuig<zolr_Talbolr Di|kw<zl© CONGRES OVER VERKEERSVEILIGHEID BRENGT GROTE VERSCHILLEN VAN INZICHT AAN HET LICHT Autobedrijf Wondergem en Melse Seat Ronda GL Nu 13.950,- volvo mazoa 9 DE FAAM - DE VLISSINGER RODE KRUIS KREEG RENAULT Meer glas CARAVANWACHT FIAT. UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE. EDEO EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE HERCULESWEG 12 Saab - Seat-dealer voor Walcheren Tel. 01184-15220 8 mnd. jong, 6.000 km, nieuw 1 6.500, EEN SLEE VAN 'N AUTO VOOR 10.495,— ONZE TROTS. UW RIJPLEZIER Peugeot 305 GL 1981 305 SR 1980 504 SR automaat 1981 505 GR 1981 505 GR LPG 1982 104ZL 1983 305 GR 1978 305 SR LPG' 1981 604 LPG 1980 Talbot Horizon 1979 Matra Bagheera 1978 Solara 1308 GLS 1979 1 51 0 GLS Citroën G spec. 1980 Honda Accord 1979 Datsun Bluebird 1.8 GL LPG 1980 Opel Kadett 1200N 4-drs. 1979 Ford Mustang 2.0 1980 Hyundai Pony 1982 Fiat Ritmo 65 L 1980 Fiorino Mazda 929 stationcar 1982 323 1980 Renault 4 GTL 1981 30 TX 1979 18 TL 1979 Toyota liteace pers. bus 1982 Volvo 345 DL 1982 11.750.- 11.900.— 14.500.— 16.900.- 17.900.— 11.500.— 5.900.— 12.900.— 14.900.- vanaf 7.500. 7.500.— vanaf 11.500.— 7.750.- vanaf 9.500.— 8.750.— 9.500.— 10.950.- 8.500.- 9.900.— 9.950.— 9.500.- 8.500.- 17.900.- 7.900.- 8.900.- 12.900.- 8.900.- 13.900.- 16.500.— Verder in voorraad diverse goedkope auto's b.v. Talbot 1100, 1307, 1308. Rzugeol Talbot Dl|kwzl Vlissingen bv Pres. Rooseveltlaan 745 4383 NG Vlissingen tel. no. 01 1 84-1 2008 CITROËN 01 180-29955 PAAUWENBURG B.V. BLAAS Autobedrijf Joosse LADA TRAMPER VLISSINGEN C V. Louïsse Auto b.v. RENAULT RENAULT (M) i ildcu oo 22 Auto-Poppe Walcheren B.V. J| Autobedrijf Van Fraassen b.v. Honda- en Suzuki-autómobielen Autobedrijf W. J. Sonke AUTO-AKTUEEL Middenstand en beroeps vervoer willen de bereik baarheid voor auto en vooral vrachtauto zo groot mogelijk houden. Zij zien weinig heil in maatregelen die gerjcht zijn op het bevorderen van de (verkeers) leef baarheid en veiligheid. Die kunnen leiden tot te ruglopende omzetten en hebben weinig effect, be halve dat de toeganke lijkheid verminderd wordt. Bij zoveel gemeenten als bij actie- en pressiegroepen leeft echter de gedachte dat dergelijke maatregelen zijn door te voeren zonder de bereikbaarheid geweld aan te doen. De aantrekkelijk heid van de gebieden zou er zelfs door vergroot worden, vooral voor de meer kwets bare verkeersdeelnemers. Dat blijkt uit de tweede Congreskrant van het Na tionaal Verkeersveilig- heidscongres 1984. Ook over het thema van het congres - Mobiliteit en vei ligheid - lopen de meningen soms sterk uiteen. Enkele citaten uit interviews: 'Dat risico's niet overdreven moeten worden opgevoerd is een duidelijke zaak. Maar ik geloof dat een beleid waarbij we de onveiligheid zouden minimaliseren, on volkomen mensen zou creëren.... Mobiliteit is de sleutel tot de voor de mens zo vitale zelfverwerkelij king... Fundamentele beïn vloeding van de vervoer- wijzekeuze is een illusie' (prof. H.J. Noortman, Hoogleraar verkeers- en vervoerseconomie); 'Ik vind het onzin om te zeggen dat de auto zoveel zou bijdragen aan ons wel zijn... Het is toch schandalig dat een automobilist voor de stoere bink wordt aan gezien als hij binnen een bepaalde tijd van A naar B rijdt?... Beperking van de automobilist leidt tot ver groting van de verkeersvei ligheid' (drs. G.A. Wester terp. Vakgroep Sociale Or- gamsatie-psychologie R.U.- 1 Leiden). Het NVVC'84 zal op 17 en 18 april in het Amsterdamse Rai-congrescentrum wor den gehouden ^p initiatief van de Koninklijke Neder landse Toeristenbond ANWB en de Stichting Wetenschappelijk Onder zoek Verkeersveiligheid SWOV. De eerste dag zal worden geopend door Mr. Pieter van Vollcnhoven. voorzitter van de Raad voor de Ver keersveiligheid. Drs. J.F. Scherpenhuizen. staatsse cretaris van Verkeer en Waterstaat, zal de tweede dag openen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft de witte Renault 11 TL, die het bij een eerdere gelegenheid symbolisch ten geschenke kreeg aangeboden, op 23 maart officieel door Auto Haag, de Haagse Renault-dealer, ontvan gen. Namens het Nederlandse Rode Kruis mocht de heer Kalverboer. Hoofd Interne en Logistieke zaken, de auto in ontvangst nemen uit handen van de heer W.C.P. Meyjes, salespromotor van Renault Neder land NV. De Renault zal worden ingezet t.b.v. het Hoofdbureau. Mitsubishi heeft een nieuwe generatie Colts en Lancers opgebouwd. Die zullen on getwijfeld in grote getale ook op de Nederlandse we gen komen te rijden. Van de Colt alleen a! is er zo'n do zijn nieuwe versies op de markt aan het komen en wie zijn oog op de Lancer laat vallen, kan uit zes uitvoe ringen kiezen. Zwaar ge schut dus van de Japanse autofabrikant, die de afge lopen jaren al heel wat ge staalde en geperfectioneer de paardekrachten op de Europese wegen wist te ja gen. Eén ding valt onmid dellijk op; de nieuwe Lan cer en Colt is een véél com pletere auto geworden dan zijn voorganger en hoewel de fabriek de prijzen ten opzichte van de vorige reeksen heeft moeten aan passen, krijgt men voor de nieuwe prijs ook een zeer complete auto, groter van carrosserie, gelaagd en ge tint glas, halogeen verlich ting. zijruitontwaseming enz. Motorisch zijn zowel de Colt als de Lancer levendi ger geworden en bovendien wat zuiniger ook, ondanks het feit dat de wagens groter zijn geworden. De 1,2 en 1,5 liter lopen op normale ben zine, de 1,4 liter is op bijna 1,5 liter inhoud gebracht en 't betreft in alle gevallen een lange-slag motor. En dat betekent: 'n goeie souples se. Bovendien zijn zowel de Colt als de Lancer te leve ren met een dieselmotor en die is technisch helemaal vernieuwd en vooral in de wat minder snelle regionen best comfortabel en boven dien weinig trillinggevoelig. Bovendien is die Mitsubishi diesel niet lawaaierig en daarmee kunnen kilome tervreters aardig uit de voe ten. De nieuwe Colt kreeg van zijn ontwerpers wat meer glas mee dan zijn voorgan ger. Hij is leverbaar met drie of vijf deuren en de eerste indruk is, dat-ie wat anoniemer door het leven gaat dan zijn voorganger. De nieuwe Colt zit prima, het dashboard is overzich telijk en goed te bedienen en de stoelen geven ook zij delings goede steun aan de bestuurder, 't Maakt een goed verzorgde en complete indruk. De Lancer zou je kunnen beschouwen als de sedan versie van de Colt. Hij biedt meer bagageruimte, is ver krijgbaar met vier deuren en men kan bij de Lancer kiezen uit een 1,2, 1.5 en 1.8 (diesel)versie. Bij zowel de Colt als de Lancer is de ve ring aan de wat stugge kant. Dat levert overigens op de snelweg meer plezier dan anders op, en kan dus als positieve eigenschap wor den beschouwd. De goedkoopste Colt (nieuw model) kost 16.895,— de Colt Diesel 1800 GL komt op 22.795,— De Lancer 1200 EL kost 18.895.- en de Lancer 1800 Diesel GL zal 23.795,— kosten. Dealer voor Walcheren is de firma Tramper C.V., welke is gevestigd aan de Mercu- riusweg 29 te Vlissingen. Daar kan men kennis maken met de nieuwe serie Lancers en Colts. In september 1971 werd de 100.000e Datsun 240ZX ge produceerd, terwijl in sep tember 1983 de 1.000.000e 280ZX Turbo aan de klant werd afgeleverd, hiermee nogmaals benadrukkend dat de ZX de meest verkochte sportwagen ter wereld is. Met de Nissan 300ZX is de 3e generatie uit de Z-serie geïntroduceerd. Ditmaal een totale vernieuwing, met een carrosserie die -hoewel geheel vernieuwd- toch de •bekende lijnen van de Nis san Z-serie herkenbaar heeft gelaten. De geringe afmetingen van de nieuwe 3 liter V6 motor van de 300ZX hebben een lage en compacte bouw mogelijk gemaakt. Het gro te vermogen, in Turbo-uit voering zelfs 168 kW en de gunstige CW waarde van 0.30 stellen de 300 ZX in staat een topsnelheid van 250 km/h te bereiken. Schijfremmen rondom (vóór geventileerde schij ven), een als extra op wens leverbaar anti-blokkeersys- teen (ABS), van binnenuit in drie standen electroni- sche regelbare schokdem: pers, een snelheidsafhanke lijke (progressieve) stuur bekrachtiging, maken de Nissan 300ZX tot een snel le, veilige en comfortabele sportwagen. De geheel vernieuwde wie lophanging staat borg voor een uitstekende wegligging, terwijl de stabiliteit bij hoge snelheden op rechte wegen zeer goed is. Vanaf mei zal de Nissan 300ZX leverbaar zijn in verschillende uitvoe ringen in de prijsklasse tus sen de 56 duizend en 71 duizend guldens. De populaire Bluebird is vervangen door een totaal verneiuwde Nissan Blue bird. De Nissan Bluebird is 35 mm korter en 35 mm breder geworden dan zijn voor ganger. Samen met een splinternieuwe voorwie laandrijving resulteert dit in een ruimer interieur en een kofferruimte met bijna tweemaal zoveel inhoud. De totale vernieuwing van de Bluebird heeft Nissan de gelegenheid gegeven een onafhankelijke wielophan ging rondom te ontwerpen, die in combinatie met de zelfcorrigerende stuurin richting voor een uitstekend weggedrag borg staat. De aantrekkelijke, karakte ristieke carrosserielijn van de Bluebird is duidelijk herkenbaar versterkt. De Nissan Bluebird is le verbaar met een dwars voorin geplaatste benzine motor van 1800 cm3 en 2000 cm3 met resp. 66 kW en 77 KW. Naast de 5- versnellingsbak is de 2000 cm3 motor leverbaar met een nieuwe automatische versnellingsbak. Het ver bruik bij deze nieuwe auto maat, die 4 versnellingen kent en is uitgevoerd met een z.g. "lock-up systeem", waarvan de 4e versnelling een electrisch inschakelbare overdrive is, is opvallend laag. Ook is de Bluebird le verbaar met een 2000 cm3 dieselmotor met 5- versnellingsbak. De prijzen variëren tussen de 22 dui zend en 28 duizend gulden. De onvoorbereide bezoeker bij Louwman Parqui te Raamsdonksveer, importeur van Toyota, wordt onver wachts geconfronteerd met een voor Nederland nogal bijzonder tafereel. Op het uitgebreide complex van 30 hectarenlopen namelijk sinds enkele jaren een aan tal kamelen rond. Het blijkt dat deze kamelen, die overigens uit Siberische, streken afkomstig zijn en heel goed bestand zijn tegen het Nederlandse klimaat, zich bijzonder thuisvoelen bij Toyota. In een tijdsbe stek van slechts twee weken werd de familie Kameel verblijd met de geboorte van drie kameeltjes, terwijl een vierde binnenkort ver wacht wordt. Zowel de moeders als de pasgebore nen makert het uitstekend! Onder de 185 Toyota-dea lers, die de kamelen schon ken ter gelegenheid van de opening van het nieuwe complex, wordt inmiddels een kleine wedstrijd gehou den voor de meest originele namen voor de jonge ka meeltjes. Onderhoud aan auto's en caravans Reparatie van rubber geveerde assen Auto- en caravanschades Expertises en bemiddeling Stalling Avond- en zaterdag service Keuringen Dr. A F. Philipsstraat 18.4462 EW Goes. tel. 01100-15103 ««occasion Fiat 127 Super 3-deurs 9.500 - Fiat 127 1050 L 3-deurs 6 750 - Fiat Panda 45 10.750.- Fiat Panda 45 ...12.250 - Fiat Ritmo 65 L 3-deurs vanaf 6.500 - Fiat Ritmo 65 CL 3-deurs .12.500 - Fiat Ritmo 75 CL 3-deurs ....11.500.— Fiat Ritmo 85 Super ...17.500 - Fiat 131 1600 CL 2-deurs 8.500 - Fiat 131 1 600 Super 4-deurs 6.500 - Citroën Visa Club 7.750 - Citroën Dyane 6 2.000 - Peugeot 304 1.900 - Renault 5 GTL ...10.900 - Motofiets Honda VT 750 C 8.750 - ««occasion BLAAS Industrieterrein ARNESTEIN, MIDDELBURG TEL. 01180-12918 Saab 900 Turbo 3-drs1981 Saab 900 GLS 4-drs1981 Saab 900 GLS 4-drs1982 Saab 900 GLS 5-drs1980 Saab 99 GLi 4-drs1980 Citroën GS Special 1980 4.950,- Citroën GS met LPG 1979 2.750,- Fiat Ritmo 65 CL 1982 ƒ11.950.- Fiat Ritmo 75 CL 1980 8.950,- Fiat Ritmo diesel 1980 8.500,- Fiat 127 1978 4.500,- Fiat 1 27 Special 1981 7.750,- Datsun Cherry 1981 10.750,— Datsun Cherry 1976 1.400,- Renault 4 GTL 1980 7.750,— Renault 4 met LPG 1980 5.950,- Renault 14 TL 1982 ƒ12.250,- Mini 850 1979 4.950,- Ford Taunus Ghia 2-drs 1980 9.900,— Opel Kadett 2-drs 1979 7.950,- Opel Ascona 2-drs i st v n 1980 10.750,— Toyota Carina 1976 1.750,— Toyota Carina 60 000 km 1978 5.950,— Mitsubishi Galant GL i.st.v.n 1981 ƒ11.500,- Zastava 1100 S 1982 6.500,- Volvo 244 DL 100.000 km., i.st.v.n 1978 8.500,— Industrieweg 1 7 Vlissingen 01 184-13434 AUTOBEDRIJF RIJK BV Industrieweg 27-29 Vlissingen Tel 01184-14400. b g.g 01 100-28545 BMW dealer voor Walcheren DIJKWEL BV Veerseweg 104 Middelburg J Off dealer van Pers - en Bedrijfsauto s IJMIflL J Industrieweg 1 9 Vlissingen ImmÊlrnlmÊ 01184-17736 AUTOBEDRIJF KLIP Industrieweg 17 oaimatbij Vlissingen 01 184-13434 AUTOBEDRIJF Gerbrandystraat 4 Vlissingen 01 184-65496 Dealer voor Midden-Zeeland EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE Herculesweg 12, Middelburg 01 180-12918 official Gildeweg 20 telefoon 01 184 19420 Vlissingen ford-dealer Oude Rijksweg 60 Telefoon 01 182-1443 Nieuw en St Joosland AUTOBEDRIJF BERBO Off dealer van Walcheren Gildeweg 1 5-21 Vlissingen - Tel 01 1 84-1 3995 FA. DE DREU CO Zusterstraat 34 Middelburg Tel 01 180-12972 Tevens dealer Subaru GARAGE RENTON Noord monster wey 4 Middelburg Tel 01 180 36815 zastava Mercuriusweg 29. |mitsu8isw| vlissingen 01 184-19051 AUTOMOBIELBEDRIJF JANSSENS BV Pres Rooseveltlaan 772 Vlissingen Tel 01 184 1 7100 OPEL I Kalverstraat 1 Middelburg - 01 180-25851 O K inruilwagens - leasing DIJKWEL BV Pres Rooseveltlaan 745 Vlissingen 01 1 84-1 9810 DIJKWEL BV Gildeweg 1 6 Vlissingen 01 184-1 7130 AUTOBEDRIJF DE TOEKOMST Seisplem 5 Middelburg 01 180-33003 es*. "•fsa4 Autobedrijf 1 WONDERGEM MELSE •s Industrieweg 31 Vlissingen Tel 01 1 84-1 5220 AUTOBEDRIJF CEVAAL Klem Vlaanderen 9 7 TOYOTA Middelburg 01 180-12865 Gildeweg 1 3 Vlissingen 01 1 84 1 291 6 lel.01184-19610 Pr Rooseveltlaan 768 Vlissingen Voor onderhoud, reparatie, revisie, schadereparatie van Levering uit voorraad van alle originele Honda- en Suzuki-onderdelen en accessoires ook ruilmotoren, versnellingsbakken, automatische versnellingsbakken, startmotoren, dynamo's, plaatwerk, etc. Dr. A. F. Philipsstraat 10-12, Goes, tel. 01100-14987 Wij zijn onbetwist dó Honda- en Suzuki-specialist

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 25