allerlei bofty Adverteren is bekend blijven rami® EEN BEGRIP IN HERENSCHOENEN VAN KAMPEN 2.39 1.39 KAMPIOEN GOEDKOOP HUISHOUDEN DualP adverteren doet verkopen AD VER TEREN GOEDE GEBRUIKTE KLEUREN TV's vanaf f 190. wie niet adverteert wordt vergeten adverteren is bekend blijven heeft ze SCHOENREPARATIES DE VLISSINGER Woensdag 14 maart 1984 ADVERNEMEN ADVERTELLEN ADVERDRAAID ADVERZIEN ADVERGETEN ADVERBOUWEN ADVERKOPEN ADVERTENTIE de)/lissincer Vrijwilligers gevraagd voor recreatiewerk co ■&JteueC Deze advertentie is bestemd voor de huisvrouw, die van plan is om binnenkort eens flink de bezem door het huis te halen. De boel eens af te soppen. De ruiten eens vlekkeloos te sponzen en te zemen. Om alles eens grondig te zuigen. Te kloppen, te poetsen, te wrijven, te schrobben, enzovoort. Schoonmaakartikelen koopt ze natuurlijk bij Torro. Want schoonmaken moet natuurlijk wel een lolletje blijven. Ook financieel. C00SJE BUSKENSTRAAT 135 VLISSINGEN JANSSEN-JOBSE Dagprijs oud goud van 25,- tot 40,- per gram inruil 14 krts. Dagprijs oud zilver van 1,- tot 2,50 per gram inruil. Oude Markt 20 - Vlissingen Tel. 01184-12764 Ook voor al uw liierkaaislraak.lO. Ill;l.ST. Noordstraat 84-86, TT. RN KI ZKN. l ange /.elke 26. VLISSINGEN. kade 2. SU IS. Als regel is het NEDER LANDS TANDARTSEN BLAD (NT) een tijdschrift vóór tandartsen, dóór tan dartsen. Maar met het vier de nummer van dit jaar heeft de Nederlandse Maatschappij tot bevorde ring der Tandheelkunde (NMT) eenmalig een editie uitgebracht voor het pu bliek. Onder het motto "Hoe ze heel, 't scheelt zoveel, de tandarts kan het niet al leen", is dit nummer in een oplage van 45.000 exem plaren het land ingegaan. In dit NT worden allerlei vragen op het gebied van de mondgezondheid beant woord. onder meer: de zelfzorg van de patiënt, de rol van de tandarts, de monhygiënist, de tandart sassistent en die van ouders met opgroeiende kinderen. De leeftijd van de patiënt loopt als een rode draad door deze "special". Zo wordt er aandacht besteed aan de zwangerschaps- en zuigelingperiode, de kleu ter, de 6- tot 13-jarigen, de 14- tot 18-jarigen, de vol- wassenenzorg, de 65- plussers en toekomstver wachtingen in de tandheel kunde. In elke groep wordt een aantal onderwerpen dat in deze categorie het meest voor de hand ligt, aan de orde gesteld. Hiertoe dient men op de achterzijde van een briefkaart te vermel den: "NT-special" en 3,85 extra aan postzegels te plakken, voor wie het blad thuis wil lezen. Het adres: NMT, Geelgors 1, Nieuwe- gein. De Stichting Rekreatiewerk Zeeland is dringend op zoek naar vrijwilligers. De stichting houdt zich in de zomermaan den bezig met het begeleiden van recreatie-activiteiten vooi de vakantiegangers. Dit ge beurt in hoofdzaak in de maanden juli en augustus Vrijwilligers kunnen zich niet alleen aanmelden omdat ze in hun werk of studie met re creatiewerk geconfronteerd worden, maar ook als zij het 'zomaar' prettig vinden om de handen uit de mouwen te ste ken bij het begeleiden van re creatie-activiteiten. Een deel van de vrijwilligers was in voorgaande jaren af komstig uit het kleuteronder wijs. uit het jeugdwerk, de sport, of studeerde aan een sociale of pedagogische aca demie/of volgde een studie aan een ClOS-school of aan het Mikojel-opleidingsinsti- tuut. Een ander deel was schoolverlater of werkloos. Recreatiewerk omvat allerlei activiteiten, die in de vakantie of in de vrije tijd kunnen worden ondernomen. Hier onder vallen onder meer sport. spel. handvaardigheid, theater, natuur, milieu en amusement. Al deze activitei ten zijn bedoeld voor die groep van recreanten, die zeil aangeeft dat ze belangstelling heeft. Vrijwilligers die zich aanmel den bij de stichting worden op hun werkzaamheden voorbe reid door middel van eer trainingsweekeinde dat gratis kan worden bijgewoond Aanmelden is mogelijk bij de Stichting Rekreatiewerk Zee land, Meanderlaan 368 4337 TS Middelburg, telefoon: 01180-35832. /fcCuettllUi m BRILLO 10 soappads in doos 1.89*3° KASTPAPIER van Celtona. geplastificeerd in verschillende dessins, rol van 3 meter, 50 cm Q O breed, van 1.20 voor ...%70 HUISHOUDHANDSCHOEN in small, medium of 4 Cf) large,im%J 1/ ZEEMLEDER voltraan, gelooid naadloos, grote maat ca. 35x51 cm CURVER EMMER 10 liter, in diverse kleuren STRAATBEZEM COLOMBO 28 cm breed, met zwarte /i Cf) Colombo vulling CROFTY BADKAMERCLEAN speciale sanitairreiniger, flakon 500 gram 2.95 &ADKAMEF GLEAN SPONSDOEKJES Q £Tf\ setè 4 stuks GLORIX WC HANGBLOCS dubbelpak JOHNSON VINYL PLUS direkt schoon en glanzend zonder uitwrijven, flakon 500 ml w PLEDGE BIJENWAS O QC bus 265 ml PLEDGE CITRO Q QC bus 265 ml PLEDGE NORMAAL meubelspraywas, O QC bus 265 ml 5.50 JOHNSON PLAVUIS PLUS direkt schoon en glanzend zonder naspoelen, flakon 500 ml DROOGMOLEN SPIDER 15 meter drooglengte, lichtgewicht, inklusief grondanker. ANDY flakon 750 ml REMO ALLESREINIGER flakon 750 ml VEEG VASTE MUURVERF o.a. geschikt voor plafonds, dekt uitstekend, voldoende voor ca. 24 m2, emmer 2 Vz liter Prijswijzigingen t.g.v. overheidsmaatregelen en/of van fabrikantenzijde voorbehouden. ScftMdMtrM117 Vhuingan Tel 011M-12M6 Vrijdagavond koopavond Radio-televisie-platenspelers- videorecorders-wasmachines wasautomaten en centrifuges- koelkasten-electrische en/of huish. app.-verlichting. Scheldestraat 17, Vlissingen, tel. 12965 AiuAih Vnju- De interessante gouden en zilveren sieraden en curiosa die we inruilden, bieden 4 we voor ZEER VOORDELIGE PRIJZEN te koop aan! S Kom kijken, of wat óók mogelijk is: ruil zelf wat oude sieraden in. Wij geven CJ echte goede prijzen, voor zowel sloop- als bruikbare sieraden en helpen Cl rn verantwoorde keuze een goede eigen collectie op te bouwen. Fantastische herenring met engelse munt 1 8 gr Gd. manchetknopen met echt briljant Prachtige witgouden briljant oorknoppen 0.35 ert Witgoud-fantasie hanger met briljant Witgoud solitair hanger met briljant 0.10 ert Fraai gouden citrien ring Massief gouden dameshorloge met goudband Echt cultivé parelcollier met gouden slot Schitterende gouden trouwring met briljant Gouden damesring met synth. bloedkoraal Geelgouden horlogeband zwaar Gouden camée hanger incl. collier Gouden plaatarmband189. Witgoud briljant set ring 0.21 ert595.— Bijpassende hanger 0.21 ert495.— Ook in geelgoud Unieke geelgouden briljant ring topklasse 0 84 ert.3250. Zwaar 18 krt. gouden collier495. Massief gouden herenring met zirkonia295. Dugena dameshorloge doublé75. Witgouden slagring met wit-saffier Gouden takbroche Zwaar zilveren dameshorloge met zwaar zilveren band Geelgoud briljant set 0.07 ert. ring 375.bijpassende hanger Ook in witgoud Schitterend gouden briljantring 0.1 4 ert tw/w - si/ 1e piq495.- Zie overige aanbiedingen in de etalage ST. JACOBSSTRAAT

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8