ZILVERMERK KOFFIE KAMPIOEN GOEDKOOP HUISHOUDEN ^Produktenl JJ Huishouden lijkt tegenwoordig meer op boekhouden. Optellen en aftrekken, nauwgezet bijhouden of inkomsten en uitgaven elkaar niet teveel ontlopen. Van een huisvrouw wordt verwacht dat j ze dat cijferwerk gewoon kan. Bn ze kan het ook, dat is het mooiste. Ze telt liever met kleine getallen dan met grote. Bij Torro zit ze wat dat betreft goed. Daar zijn de prijzen zo'n beetje de allerlaagste van Nederland. Bovendien kan ze er alles krijgen wat ze maar nodig heeft. Dat telt ook voor haar. 6.98 7.90 1.29 1.59 1.49 1.09 1.29 89 59 85 1.35 2.39 85 99 49 1.19 1.99 1.49 95 85 1.37 8.90 2.49 1.79 1.05 99 99 2.89 119 49 149 98 89 99 169 119 65 2.39 1.83 1.98 1.29 1.29 1.29 4.95 2.75 5.53 1.59 snelfiltermaling, pak 250 gram, van 4.28 voor DE VLISSINGER Woensdag 14 maart 1984 Nieuwe j AGRARISCHE SECTOR VOORTDUREND UIT OP VERNIEUWING AARDAPPEL MET REVOLUTIONAI RE EIGENSCHAPPEN AARDPEER EINDELIJK IN EXPLOITATIE? RUBBER-ASFALT ABSORBEERT GELUID EN WATER f.O*7 pak 450 gram Als Torro een extra handje kan helpen, zal hij het niet nalaten. Hier ziet u weer zo'n extra ver laagde prijs. Kijk, dat is wat je noemt een Meevaller. Alleen, 't is maar een tijdelijk artikel, dus u moet wel zo snel mogelijk komen! In vergelijking met het niet-agrarische bedrijfs leven wordt in de Neder landse land- en tuinbouw, de aanverwante voedings- en genotmiddelenindustrie en de veehouderij bijzonder veel geïnvesteerd: in de af gelopen vijf jaar bijna evenveel als in de rest van de Nederlandse'industrie, terwijl in de agrarische be drijfstak "slechts" 28% van de beroepsbevolking werk zaam is. Dit heeft ir. P. Lardinois. voorzitter van de hoofddirectie van de Rabo bank. gezegd bij de presen tatie van het onderzoek "Boerencontouren" dat is gehouden in opdracht van de uitgeversmaatschappij Misset te Doetinchem. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat alleen al de Nederland se akkerbouwers en veete lers in 1982 voor 4.6 miljard gulden in hun bedrijven hebben geïnvesteerd. Dat is gemiddeld per akkerbou wer ruim 78.000,— (voor bedrijven met meer dan 50 ha. zelfs rond 187.000.- en per veehouder rond 33.400,— Niet alleen in technologisch opzicht, maar ook op het gebied van de produkten zelf is de agrari sche sector voortdurend uit op vernieuwing. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de volgen de twee berichten. Na vijf jaar experimenteren is bij de zaai- en pootgoed- centrale ZPC te Sint-Anna- parochie een nieuw aard appelras ontwikkeld, dat volgens deskundigen revo lutionaire eigenschappen heeft. De nieuwe piepers koken niet stuk en zijn bloemig. Ze geven de boer tenminste 10% hogere op brengst. zijn vroeger rijp dan het ras Irene (zodat ze eerder gerooid kunnen worden), lopen niet snel uit (kiemen bijvoorbeeld pas in maart als ze in september gerooid zijn) en zijn beter resistent tegen aardappel moeheid. De nieuwe aard appel die de naam Bildtstar kreeg, heeft een rode schil en valt - zo heeft een con sumentenonderzoek uitge wezen - goed in de smaak bij de liefhebbers van een goede aardappel. Achter de schermen wordt door diverse Nederlandse bedrijven vooral in de voe- dings- en genotmiddele nindustrie. maar ook in de farmaceutische sector, hard gewerkt aan de voorberei dingen voor de exploitatie van een voor Nederland nieuw gewas: de aardpeer (Helianthus Tuberoses L.). Dat is dan vooral te danken aan de activiteiten van de heer A.H.K. van Vloten te Bilthoven. die al zo'n veer tig jaar lang door die aard peer wordt geobsedeerd. Deze knol heeft zóveel mo gelijkheden, dat ze naar zijn mening een vierde groot gewas kan worden naast de aardappel. Na een jaar experimenteren heeft het research- en ad viesbureau van de Verenig de Heijmans Bedrijven B.V. te Rosmalen een nieuw soort asfaltverharding ont wikkeld. dat weliswaar duurder is dan het traditio nele produkt. maar als grote extra voordelen heeft dat het geruisarm is en vrijwel watervrij. Het eerste is van belang voor de omwonen den én voor de gemeenten (dure geluidwerende wallen zouden niet meer nodig zijn) en van de tweede ei genschap zullen vooral de automobilisten en de ver keersveiligheid profiteren. Door de toevoeging van 20 procent gemalen rubber, afkomstig van oude auto banden wordt de asfaltlaag zo poreus, dat zowel geluid als water worden geabsor beerd. Het regenwater kan aan de zijkanten weer wor den afgevoerd. Het minis terie van Verkeer en Wa terstaat heeft blijk gegeven van grote belangstelling. Bij het Oostbrabantse dorp Zeeland wordt in mei een proefvak aangelegd. Telefoon: Verenigde Heij mans Bedrijven. 04192- 891II. 'f VARKENS BRAADSTUK per kilo KUIKENBORST FILET per 100 gram KONIJN-DELEN diepvries, schaal kilo RODE KOOL 1 ?Q MET APPELTJES MAGERE VARKENSLAPJES per kilo MOKKA SLAGROOMTAART voor 8 royale punten, 0 22 cm THEE BISKWIES 175 gram BASTOGNE KOEKEN 280 gram NOBO CHOCOLADE SPRITS 150 gram AFTER EIGHT O QO pak 200 gram4-.*70 VENCO DROP pak 500 gram CAPRI CHOCOLADE TABLET hazelnoot/puur/melk, O O 80 gramC7v/ PINDAKAAS pot 350 gram BOTERHAMKORRELS licht/donker, zak 300 gram BROSSY BESCHUIT -f QQ pak 2 rollenI ONTBIJTKOEK 450 gram MAGERE MELK houdbaar 1 liter CHOCODRANK houdbaar, 1 liter KARNEDRANK pak 1 liter EROMEL TOPPING 7(1 garnering, 2x40 gram i O SNELKOOKRIJST JTQ 400 gram*7 MENUET HAVERMOUT O Q zak 500 gramOv7 FRUITCOCKTAIL 1/1 blik APPELMOES 1/1 blik ERWTEN/ GESNEDEN WORTELEN 1/1 blik ZUURKOOL pak 500 gram WITTE BONEN IN TOMATENSAUS 1/2 blik SPLITERWTEN polyzak 500 gram HERO MAALTIJDSOEP tomaten/erwten, 4 OQ 1/1 blikf.0*7 LIEBIG VLEESBOUILLON voor 6 liter ROYCO CUP-A-SOUP diverse smaken, "f /IQ 4x 175 gramI m*T%J GOULASH/HACHÈÊ O OQ blik 400 gram KNAKWORST pot 180 gram ROOKWORST -f f\A 225 gramV O" SMITH CHIPS paprika/naturel, 120 gr. TUC duopack 2x75 gram MANOIR WIJNEN rood/wit/rosé, Q Jt /T fles 0,7 literO. "O GOLDMEISTER mousserende vruchtenwijn, 0,7 Itr. PAPIEREN ZAKDOEKJES 10x10 stuks ZIEZO GEZINi koffer 2000 gram GEZINSWASMIDDELQ JQ REMO WASVERZACHTER flacon 1,5 liter TERRASSTOEL laag model, lattenstoel, kunst stof zitting en rugleuning SALERNO SLASAUS -f QQ fles 3/4 liter1.0*7 AZIJN blank/geel, 1,5 liter OLVARIT ORANJE div. smaken, pot INLEGLUIERS O QC pak 30 stuks De Meevaller w O' U ij r.ï j i> X MAGERE VARKENSROLLADE per kilo SPERZIEBONEN per 500 gram BANANEN per kilo VANILLE- AARDBEIENIJS MAGERE YOGHURT dagvers, literpak SMEERKAAS 40 -h Creme d'Oux, kuipje /JQ 100 gramO*7 CROMA pakje 200 gram BRIO PLANTENMARGARINE pakje 250 gram BITTERBALLEN OF KROKETTEN diepvries, „Mora", baal 1 kilo Campina", bak 1 literlm85 SCHOUDERHAM 100 gram BOTERHAMWORST 100 gram KATENSPEK 100 gram PATÉ S „ARTLAND" keuze uit div. soorten, 100 gram GEBRADEN GEHAKT 100 gram VARKENSLEVER 100 gram LEVERWORST staaf 500 gram MINI BROODJES pak 10 stuks SPINAZIE diepvries, „V/fa", pak 450 gram WIT OF BRUINBROOD verpakt, gesneden, ca. 800 gram PIZZA diepvries, pak 300 gr IGLO THUISMENU'S diepvries, diverse O OQ soorten, per pak0.41*7 VISSTICKS diepvries, „Seegold", -4 QC pak 10 stuksf.OO VRUCHTENBROOD gevuld met spijs, 400 gram TARWE PUNTJES zak 6 stuks PUNTBROODJES zak 6 stuks KRENTENBOLLEN zak 4 stuks svt i ItlJKB M.V-T1* VILEDA VISCOSE SPONS grote maat 15x10x4 cm «JOO%V&cesespoA$ Zeetduurzaafli VOETBAL BALLPOINT STANDAARD met Papermate ball- A QC point, van 6.95 voor 7.J7%7 KLEURBOEKEN 4 verschillende in -4 C/1 een pakjef.Ol HAARLAK FANT Brush out 288 ml, QQ van 6.95 voor0.0*7 TANDENBORSTEL OQ hard of medium 0*7 Prijswijzigingen t.g.v. overheidsmaatregelen en/ot van fabrikantenzijde voorbehouden. WC MATTEN assorti dessins, van 6.50 voor HELDERE VOORRAADPOT met klemdekse inhoud 0,5 liter VLOT GLAD strijkhulp, spré 400 ml, van 4.95 voor met klemdeksel, 2.50 strijkhulp, spraybus 3.95 LAMPENOLIE flakon 1 liter, in rood/helder/groen Versprijzen zijn geldig t/m zaterdag 17 maart 1984 FLASH/ SPRINTER/CONGA candy bar, 3 pack 1.39 GEGRO OPLOSKOFFIE pot 200 gram MENUET MACARONI Q Q pak 500 gram*7*7 SUN-O-SUN PUDDINGSAl div. smaken, 150 gr. PUDDINGSAUS -ƒ -JQ GEGRO KOFFIE snelfiltermaling, O OQ pak 250 gram4L.O*7 ARLON MAALTIJDSOEP div. smaken, 1/1 blik ARLON DRINKBOUILLON pot 140 gram RICHE RUNDVLEES brokken voor de hond, QQ blik 420 gram*7*7 RICHE VLEESBROKKEN VOOR DE KAT lever/vis/rundvlees, O O blik 420 gram*7*7 C00SJE BUSKENSTRAAT 135 VL1SSINGEN

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 12