VOORDEEL UPS ei adverteren doet verkopen De gezamenlijke HUSQVARNA DEALERS van Zeeland organiseren in samenwerking met HUSQVARNA NEDERLAND een GRANDIOZE INRUIL-AKTIE FJU- IbóCicvl4*- snelle vliet *mr aar I 5 m ft C3ENHQQI3BHC1D Normale prijs Inruil oude naaimachine 1279.- 300.- U BETAALT NU 979.- be^aert, Vl^jD Om er even uit te zijn. LENTE OP IBIZA 31ER DANSEN De HUSQVARNA ZIG ZAG met: VERSCHUREN VAN DE KREEKE FA. WILBRINK Woensdag 7 maart 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER STEMMEN VAN LEZERS Foute namen WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur. 01180-27651 (1st. 54). Vrijdag vanaf 17.00 uur 5-DAAGSE FRIESE MERENT0CHT OPENINGS REIS BOOT-AUTO- VLIEG- TOURINGCARREIZEN 7GÏH „c )l(a/i c I i'oa JriZÜ "PARDOES" 1 1 nuttige ingebouwde naden 3 elastische ingebouwde naden automatisch knoopsgat naaldstop automaat vrije arm geschikt voor de dunste tot de dikste stoffen en leder Een topnaaimachine bij Uw Husqvarna dealers: Axelsestraat 96 Stationsstraat 8 Terneuzen Axel Lange Vorststraat 1 04 Goes Raadhuisplein 4 Korte Delft 3 Walstraat 30 Oostburg Middelburg Vlissingen Tel. 01 150-97013 Tel. 01 155- 1583 Tel. 01 100-16221 Tel. 01170- 2012 Tel. 01 180-12127 Tel. 01 184-13694 Bij de foto van de school Nieuwe Haven werden de na men fout vermeld. Hierbij de correcties. Meisjes voorste bank: P. Ce- vaal - L. Peperzak: 2e bank G. Lampert - I. Schotel: 3e bank J. Bluzeé A. Schotel: 4e bank P. Acda - T.v.d. Heiden: 5e bank J. Reinhoudt - staande C.v. Luik. Jongens: le bank A. Potter: 2e bank J. Wondergem - H. Bie- sen: 3e bank J. Verduin? 4e bank H. Deïst? 5e bank H. Acda staande meisje T. Looise en juffr. de Jong. I. Wirtz-Schotel Eigenhaardstr. 35 Middelburg (van donderdag t/m woensdag) LOLA beschrijft de liefdesge schiedenis tussen het zangeresje Lola en een degelijke kamerge leerde. De regie voerde Rainer Werner Fassbinder. In de hoofd rollen Barbara Sukowa en Mario Adorf. Deze ZVU-film is te zien in Alhambra II Vlissingen, woensdag 20 uur.-Kaarten aan de zaal. TRASHI VROUW VAN JE DROMEN in porno. Alhambra I Vlissingen. vrijdag 23 uur. Kaar ten aan ze zaai. in SCHALIES terroriseren kin deren en ouders elkaar dermate dat vader John zijn kroost met een legermacht wil bestrijden... In de Donderdag lol en met woensdag) hoofdrollen Akkemay. Frank Schaafsma en Rijk de Gooijer. Alhambra I Vlissingen. donder dag. vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur. zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14. 19 en 21.30 uur. Kaarten aan de zaal. THE DAY AFTER beschrijft de strijd om het overleven na een atoom-oorlog. Alhambra II Vlis singen. donderdag. vrijdag, maandag en dinsdag 20 uur. vrij dag 23 uur. zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. Kaarten aan de zaal. SWEET SEXY SLIPS is porno. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. THE LITTLE SHOP OF HOR RORS is een greizelkomedie van Roger Corman. In een klein bloe- menzaakje weet verkoper Seu- mour een zeldzaam cactusplantje in leven te hóuden. Het plantje komt tot geweldige bloei, maar leeft van bloed... Een leuke film waarin de humor de boventoon voert. De Piek Vlissingen, don derdag 21 uur. Kaarten aan de zaal. DOOI) IN VENF-TIF. van Vis- voetlicht. Moeder en dochter zijn van thuis weggelopen en vinden werk als serveersters in een hotel. Op een avond wordt een geheim zinnige man in de bosjes rond het hotel waargenomen en hij krijgt een slaapgelegenheid. Tot hun schrik stellen moeder en dochter vast dat het om hun respektieve- lijke echtgenoot en vader gaat... Het stuk wordt opgevoerd tijdens de jaarlijkse feestavond van de wijkvereniging in de Schouwburg Middelburg, zaterdag. De aan vangstijd is niet bekend. De grootste Luxe Hemiand Brand. Pietjan Dusee, Frank Gerritsen, Theo Jansen en Jan de Waard vormen samen de muziektheatergroep DE GROOTSTE LUXE NA DE KLEUREN-TV. Zij zetten het stuk 'Sterker nog: Vlees' op de planken, 't Beest Goes, zaterdag 21.30 uur. Kaarten aan de zaal. DANIELE LOMBARD1 voert pianocomposities uit de begin- twintigste-eeuwse stroming (het futurisme) uit. Hij brengt onder andere werken van Pratella. Mor- tari en Antheil ten gehore. Het concert in de reeks 'Het Derde Pedaal' is te beluisteren in het Vestzaktheater Vlissingen. zon dag 16.30 uur. Kaarten aan de zaal. De Nederlandse rockband THE MANAGERS speelt op Ameri kaanse Rhythm en Blues georiën teerde muziek. De formatie bes taat uit Kees Meerman, llja Ca- nyoing, René de Muynck, Norman Verhagen. Guus Sibbald en Rob Roganovic. Walk-Inn Vlissingen. zaterdag 21 uur. Kaarten aan de zaal. Eveneens in Rhythm en Blues muziek gespecialiseerd is de vier mansformatie THE JUKE- JOINTS. De leden van deze Zeeuwse éroep zijn Rinus Oude- jans (gitaar). Richard Eversdijk (mondharmonica en zang). Mart Vogelzang (bas) en Peter Kempe (zang en drums). Bar American Middelburg, vrijdag 22.30 uur. Femke Boersma en Miguel Stig- ter Don Juan) THEATER '80 vertolkt hel stuk 'Don Juan komt uit de oorlog'. Het is 1918. de oorlog is afgelo pen. De mannen -gesymboliseerd door Don Juan- komen terug van het front en treffen thuis een maatschappij aan waar zij hun plaats aan de vrouwen hebben verloren. Don Juan krijgt het er knap moeilijk mee. maar ook de vrouwen beginnen de oude nor men te missen. Zij projecteren al hun verlangens naar een 'echte Scene uit Tropenkolder De toneelclub DE ZANDKOR RELS van de wijkvereniging 't Zand in Middelburg brengt het blijspel 'Tropenkolder' voor het KINDERBOEKEN (door Jan Smeek ens) Kinderen die moeite hebben met lezen, kwamen er nog niet zo lang geleden maar bekaaid af. Doordat ze in de laagste klassen van de la gere school een leesachterstand hadden opgelopen, konden ze in de hogere leerjaren de boeken niet aan. Met hun intelligentie was niets mis en men probeerde het probleem op te lossen door ze in eenvoudige-voor hun oninteres- sante-boekjes extra le laten oefe nen. Dat zette maar weinig zoden aan de dijk en vergalde bovendien hel leesplezier voorgoed. Recent onderzoek heeft aange toond dat het om een vrij grote groep kinderen gaat: 5 a 10 pro cent van het totale leerlingenbes tand heeft leesmoeilijkheden. Ook staat vast dat vier keer zoveel jongens als meisjes ernstige lees problemen hebben. De laatste jaren verschijnen steeds ARISEN Middelburg: /a. lol 24 uur: J.K. Dominicus. Dam 30. 12830. (Visi tes aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: P.F. de Doelder. Bellink- plein I. II721. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. lot 24 uur: A..I. Mijnlieff. N. Beetslaan 15. 12525. Zo. lol 24 uur: J.L.R.H.. van Pelt. Julianalaan 7. 12225 Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uuren 17 tot 18 uur. Be zoek spreekuur /.onder afspraak. W.N Osterman. De Kcnpenaer- straat 2. 79791. Het hele weekend voor eigen patiënten beschikbaar. Souburg. Nieuwland. Arneimiiden, Middelburg-Zuid: za. tot 24 uur: O.B.M. Fritschv. Dr. v.d. Moer straat 15. Arnemuiden. 01182- 1308. Zo. tot 24 uur: J.F.M. Berg en. Kanaalstraat 89. Oost-Sou burg. 01184-61500. Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uuren 17.30-18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: A. Kousema ker. Torenstraat 46. Serooskerke. 01189-1212. Domburg. Aagtekerke. Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: F. van F.ede. Casernbrootstraat 24. Westkapelle. 01187-1234. West- en Midden-Walchercn: A. Stutlerheim. Beukelmansstraat 8. Meliskerke. 01186-1760. APOTHEEK; Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tol v rijdagmorgen daaropvol- conti gaat over een componist, die tijdens zijn vakantie in Venetië in een jonge Poolse toerist de schoonheid ontdekt, die hij in de kunst en het leven tevergeefs heeft nagestreefd. De alleen op afstand gadegeslagen jongen wordt voor hem een obsessie. In de hoofdrol len Dirk Bogardc en Silvana Mangano. Filmhuis Meccano Middelburg, donderijag en vrijdag 20.30 uur. Kaarten aan de zaal. In CHARRIOTS OF FIRE beha len de Joodse student Abrahams en de Schotse zendeling Lidell op de drijfveren van hun geloof een gouden medaille bij de Olympi sche Spelen in 1924. Hun motie ven. uitdagingen en problemen worden op fascinerende wijze be licht. Meccano Middelburg, za terdag 20.30 uur. Kaarten aan de zaal. In DE LIFT gaat de lift in een groot kantoorgebouw een eigen leven leiden. Mensen worden van de adem beroofd vermorzeld, onthoofd... Een journaliste en liftmonteur proberen achter het geheim van de mensenvretende lift te komen. Regisseur is Dick man' op Don Juan. die op zoek is naar zijn verloofde, in zijn herin nering 'een engel van zuiver heid'... Schouwburg Middelburg, woensdag 20.30 uur. Kaarten: 01180-26251 toestel 410. POPPENTHEATER WILLEM PARCIVAL met 'Zwaan kleef aan' in Parcival Middelburg. woensdag 14.30 uur. Kaarten: 01184-1511I. Maas. In de hoofdrollen Huub Stapel, Willeke van Ammelrooy en Josine van Dalsum. 't Beest Goes, vrijdag 20.30 uur. Meccano Mid delburg. zondag 20.30 uur. De Piek Vlissingen, maandag 21 uur. Kaarten aan de zaal. In STAYING ALIVE verovert John Travolta als Tony Manero de Broadway. Deze film van Syl vester Stallone is een vervolg op de film 'Saturday Night Fever". Travolta's tegenspeelster is Cynt hia Rhod in de rol van Jackie. Grand Theater Goes, donderdag, vrijdag maandag. dinsdag, woensdag 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur. zondag 14. 19 en 21.30 uur. Kaarten aan de zaal. SJORS EN SJIMMIE IN HET LAND DER REUZEN is een leu ke kinderfilm over de avonturen van Sjors en Sjimmie die voor een rijke Chinees op zoek gaan naar de zeldzame grondstof OQ-4. Maar voordat het zo ver is krijgen de vrienden het moeilijk met de reuzen en de boeven Boris en Pe dro. Alhambra II Vlissingen, zon dag 14 uur. zaterdag 20.30 01100-15154. uur. Kaarten? Popconcert met de groep JOHN NY G. in de Piek Vlissingen. za terdag 21 uur. Kaarten aan de zaal. WILLIAM DAVIES geeft een concert op het theater-orgel in de Concert- en Gehoorzaal Middel burg, vrijdag 20 uur. Kaarten: 01180-37234 Han Ebbelaar en Alexandra Ra dius ALEXANDRA RADIUS en HAN EBBELAAR dansen hoogtepun ten uit het romantisch-klassieke balletreperloire. Zij voeren onder andere de Pas des deux uit van het Zwanenmeer. Esmeralda. Slee ping Beauty en Giselle. In de pauzes speelt de pianiste Regina Albrink werken van Chopin. Schubert en Tchaikovsky. Gerard Havstee licht de balletten toe. Schouwburg Middelburg, maan dag 20 uur. Kaarten: 01180-26251. toestel 410. De ei gentijdse balletgroep INTRO- DANS vertolkt onder andere 'Scassapagghiara' van Hans Tuerlings. Prins van Oranje Goes, meer boeken die proberen deze zolang verwaarloosde groep het lezen tot een genoegen te maken. Naast een aantal "losse" boeken van uitgeverijen als Bert Bakker. Kosmos en Leopold, zijn het vooral series: De Wenteltrap van Wolters-Noordhoff, Streepjes- boeken van Ploegsma. Zoeklicht van Zwijsen en De Leeslift van Omniboek. Hoewel niet alle boeken er even goed in slagen leesmoeilijkheden te voorkomen, hebben ze een aantal kenmerken gemeen: korte zinnen, veel dialoog, weinig moeilijke woorden, veel actie en spanning, veel wit tussen de regels die ook nog smal zijn gedrukt en diepzwarte letters op helderwit papier. De verhalen zijn speciaal geschreven en gaan meestal over iemand die er in slaagt zich door zijn of haar problemen heen te slaan. Veel van de boeken kan men bovendien herkennen aan een soort keurmerk. De vraag van veel kinderen "Heb je nog zo'n boekje voor me?" zegt genoeg over het plezier dat ze eraan beleefd hebben. gend: Ringeling. Lange Delft 133. 12538. Vlissingen: J.M.H. van de Sande. Badhuisstraat 30-34. 12066. TANDARTS! V A.P. de Looff. Badhuisstraat 140. Vlissingen. 01184-13881Spreek uur zaterdag en zondag 11 tot 12 DIERENARTSEN: Dierenartsenpraktijk Oostkapei- le: Oude Domburgseweg 33a. tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Mkldelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18 uur: A. Ruys. Middelburg. 01180- 13! 18. Consult na telefonische af spraak. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdieren-praktijk Oost- Souburg, Kanaalstraat 3. Oost- Souburg. 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. VERLONKI Nim.E: Van vr. 18 uur tol maandag 8 uur: II. Klompe. Doornenburg 91. 01(84-71140. I Zeeuws Museum, Middelburg FOTOGRAFIE IN NEDER LAND 1920-1940, tentoonstelling, [werkdagen 10-17 uur. zaterdag 3 maart 13.30-17 uur. I Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot I en met zaterdag 9 lot 18 uur. St. Janstraat 41-43, Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Biologisch Museum, Domburg DE NATUUR IN ZEELAND Ua- gelijks van 10 tot 17 uur. Iguana, Vlissingen. LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSF.KTEN. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Galerie Marquis. Vlissingen CIES HESSF.LS tien kinderscenes. aquarellen en teksten, tevens NIEUW JAARS IENTOON- STELLING met werken van de [exposanten van 1983. Woensdag tot en met zondag 13 tot 18 uur. I Groencentrum Nieuwland, Nieuw- en St. Joosland VVIM ICLARIJS volksmuziekinstru menten. Dagelijks behalve zon- dag van 9 tot 12 uuren 13.30 tot 18 uur. Woensdagmiddag en zater- dagmiddag gesloten. I Galerie De Wijnstock Middel burg ANSKJE VAN DER ZEE. I etsen en aquarellen. Donderdag I en vrijdag 14 tot 17 uur. Zaterdag 11 tot 12.30 en 14 tot 17 uur. I Het Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg DIED V.D. PEUL, gouaches, en ANNEKE VAN DIJK-V.D. PEIJL, textielobjec- ten. Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur. woensdag en vrijdag 13.30- tot 17.30 uur en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 16 uur. (Tot 9 maart). Vleeshal, Middelburg W ILLIAM VF.RSTRAETE, installatie. Dins dag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur. zondag 14 tot 17 uur. (tot 12 maart). Galerie Montparnasse, Middel burg BERNARD CHAROY. lit ho's en olieverven. Dinsdag tot en met zaterdag 14 tot 18 uur. Vleeshal Middelburg. KEES DE GROOT en CHRISTIAAN BAS- iTIAANS, video's, zaterdag 16 uur. WIJK VERPLEEG j KIINDIGEN; Kruisvereniging W'alcheren-Oost, Middelburg-stad: J.W. Steenber gen. Noordweg 353. Middelburg, 01180-37238. b.g.g. 01180-12228? Middelburg-zuid en Arnemuiden: I. Kapias-Roo.se. Keiweg 22. Koudekerke. 01185-2772. ^b.g.a. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke. Bigge kerke, Zoutelande, en Westkapel le: R. de Visser. Zuidstraat 14. Zoutelande. 01186-1325. Domburg. Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke. Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder. Serooskerke en St. Laurens: R. Scheele. C'o- lijnstraat 97. Vlissingen. 01 184- 65896. Vlissingen-stad: M.E.W. Jansen- van Rens.01180-27583. West-Souburg. Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht. Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: R.F. Roose-Heydens. 01184-65763. hoek Pilletje voor het zoete Ook G.D. Saerle Nederland bv heeft een nieuw zoet- middel op de Nederlandse markt gebracht, onder de naam Canderel. Het werkend bestanddeel is de aspartaan. Dit is opge bouwd uit twee aminozu ren! die in het dagelijks voedsel voorkomen, zoals bijvoorbeeld in ruime mate in groenten, vlees en fruit. Aspartaam wordt als eiwit in het lichaam opgenomen en afgebroken. Dit in tegenstelling tot de reeds bestaande zoetstoffen. Canderel bevat dan ook géén saccharine en cycla- maten. De zoete eigenschap van aspartaam werd in 1965 in het laboratorium van Searlc in Chicago eigenlijk bij toe val ontdekt. Aspartaam is grondig onderzochte zoet stof. die sinds 25 jaar door de FDA (Food and Drug Administration) in Amerika is goedgekeurd. Canderel heeft de natuur lijke smaak van suiker. Het heeft geen bittere of andere nasmaak. Bovendien bevat het nauwelijks calorieën of joules. Een tabletje is even zoet als een klontje suiker, maar bevat slechts 0.3 kcal. of 1.5 kJ. Ook diabetici kunnen Canderel gebrui ken. aldus Searle bv. De of ficiële toelating lot de lijst van goedgekeurde produk- ten voor deze groep moet nog komen. Canderel is verkrijgbaar in meeneemdoosjes van 100 tabletten bij drogist en apotheker. De prijs is 6.95. Zondag geopend 12.00-20.00 uur 1 april 8 dagen voor 475, 1 5 dagen voor 525, 22 dagen voor 595,— Keuze uit diverse appartementen. 4 juni, geheel verzorgde touringcarreis met een bezoek aan een groot deel van Nederland vanaf 385,p.p. volpension. seizoen 1984 31 maart voor slechts ƒ47,50 een geheel verzorgd dagje uit. Goes. Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 - 20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770 CHINEES-INDISCH RESTAURANT DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 .O l*in y. Ja, gezellig op de Roompot. Zaterdag 10 mrt. speelt voor u dansorkest Aanvang 21.00 uur - Toegang vrij. Verwacht 1 7 mrt.: "HEAT" Boek nu Uw ZWEMARRANGEMENT van het weekend van 4 mei en 1 1 mei, en kampeer deze periode 4 mei tot 1 3 mei voor 1 20 (t/m 5 pers.) 4 dagen ZWEMCURSUS: Kind ƒ95.— volw. ƒ125.— Aanmelden voor 1 3 april. Nu tijd voor de planning van SCHOOLREIZEN voor KINDERPARTIJTJES vanaf 10 personen speciale tarieven ZONDAG S vanaf 1 6 00 uur in het zwempara dijs speciaal voor u extra voordelig GRILLEN in onze horeca afdeling iedere 1e en 3e vrijdagmorgen van de maand recreatief zwemmen in het zwemparadijs voor moeders met kleine PEUTERS Iedere 2e en 4e vrijdagmiddag speciaal recrea tief zwemmen van 50-plussers in het zwempa radijs 01107-1555/2255 m- i X IH V -

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8