uit C? het lakenhart Kvttc Versmarkt 't Westland in Dauwendaele \44*6iXAJL Ziekteverwekkende verven taboe voor Peter Minken 50-jarig modehuis Bobbe presenteert unieke show met kleding jaren dertig Woensdag 7 maart 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER NIEUW BEDRIJF IN MIDDELBURG 103 DEELNEMERS VOOR EERSTE ZEELANDBEURS Modeshow Ademtherapie Vrije School Gevonden in Vlissingen Plasma-avond Zomerkledingbeurs Uitvoering ONDA Zonnebloem Hengstenshows Collectanten gezocht Sport- en Cultuurdag Homeopathie Dansfestijn en playback Koffiecontact ouderen Modelspoorbouw Schaatsen Chinees eten Volkshuisvesting Geld Bijenziekte Reyershove Klaverjas-marathon Gasprijs omlaag Voor informatie en/of opgave: Bel 01717-2010* Kindermusical Disco Onderwijs Feestavond Open dag NCRV Kerkepad Nieuw postkantoor Vijvervreugdmars Volwassenen Vrijwilligers Marokkaans koken Culturele Raad Als de drukte tijdens de openings dag van Versmarkt 'I Westland in het winkelcentrum Dauwendaele in Middelburg bepalend is voor de behoefte aan een dergelijke spe ciaalzaak in groente, fruit, kaas en not cn, dan is die behoefte groot. Het was vorige week vrijdag, toen de deuren voor het publiek open gingen, de hele dag hard werken voor de nieuwe ondernemers - Kees en John Smits - en hun me dewerkers. De versmarkt is gesplitst in twee gedeelten. Het voorste deel is bestemd voor kaas en noten en in de achterste ruimte worden fruit en groenten verkocht. Van alle produkten is een bijzonder breed assortiment aanwezig. De kaas hoek heeft zowel Hollandse als buitenlandse kaassoorten in de meest uitgebreide zin. De noten worden in de zaak vers gebrand. Bij afname van een kilo of meer hanteert 't Westland speciale aan trekkelijke prijzen. In de groente-afdeling vormen de gesneden groente en de rauw- kostprodukten een belangrijk on derdeel van het verkoopprogram ma. Voor deze produkten is een speciale koelvitrine ingericht. Maar ook voor ongesneden groente en een grote sortering fruit staat 't Westland garant Groentehandel 't Westland was al in Middelburg gevestigd, op de hoek Gravenstraat/Zusterstraat, maar daar moest de zaak wijken voor renovatiewerkzaamheden. De groenteafdeling wordt door John Smits bemand, terwijl broer Kees de kaas- en notenafdeling voor zijn rekening heeft genomen. In het pand van 't Westland zat voorheen ook een kaaswinkel. Ter gelegenheid van de opening wa ren er talrijke aantrekkelijke aan biedingen. 't Westland is dagelijks geopend behalve op de maandag middag. De nieuwe versmarkt in wink elcentrum Dauwendaele De organisatie van de eerste Zeelandbeurs, die op het terrein van de Miro in Vlissingen wordt gehouden van maandag 30 april t/m zaterdag 5 mei heeft intussen reeds 103 deelnemers ingeschreven. De eerste Zeeland is voor gedeelte woonbeurs en voor '/j gedeelte huishoudbeurs/consumentenbeur- s. De beurs is de grootste in zijn soort welke ooit in Zeeland is gehouden. Van de 9000 m2 is inmiddels 82,4% verhuurd. Inl. voor deelname verstrekt B.B.O. in Eindhoven, tel. 040-451031. Schilderen is noodzaak. Wie niet regelmatig de kozijnen en deuren van een laagje verf voorziet, zal op den duur de timmerman aan huis moeten halen. Deze argumenten golden onder meer voor Peter Minken, die zich op 1 maart als zelfstandig schilder vestigde in een pakhuis aan de Seisstraat in Mid delburg. De 34-jarige in Den Haag geboren Minkfcn geeft toe dat het inder daad geen florissante tijd is om een onderneming te starten. Maar behalve de wetenschap dat hout nu eenmaal goed onderhouden moet worden, wil het verrottings proces niet toeslaan, verwacht hij dat de wettelijke regeling voor af trek van de belasting voor groot onderhoud hem geen windeieren zal leggen. "Bovendien", zo voegt hij er aan toe, "was het altijd al een wens van me om zelfstandig te werken. Als werknemer bij een schildersbedrijf miste ik de con tacten met He klant waarvoor ik de sch Iderskwast had gehanteerd. Overleg over het werk doet nu eenmaal de baas". Ook compli menten neemt hij in ontvangst. "Maar meestal hoor je er niets meer van". Het visitekaartje van de reeds enige jaren in Middelburg wo nende en werkende Minken ver meldt behalve naam en soort on derneming ook nog dat hij met natuurzuivere verf werkt en dat kleinschalig "en dus voordelig", doet. Minken geeft echter ruiter lijk toe. dat synthetische verf niet per definitie schadelijk is. "In sommige gevallen is er gewoon niets anders. Maar dat neemt niet weg. dat ik de producten waarmee ik werk zeer kritisch bekijk. Zit er bijvoorbeeld een stof in die ziek teverwekkend is, en dat is contro leerbaar aan de hand van boeken, dan werk ik er absoluut niet mee. In vrijwel alle gevallen zijn er al ternatieven voor die minstens net zo goed zijn". Sokkenwinkel Sies op de Middel burgse Vlasmarkt is sinds enkele weken ondergebracht bij Sies Textiel op de Pottenmarkt. Samen met die verhuizing is de Jeansstore van Henk Sies naast Sies Textiel op de Pottenmarkt flink verbouwd. Opa Sies opende in 1921 een tex tielzaak op de Vlasmarkt. In 1968 werd de zaak uitgebreid met een kousenwinkel aan de overkant van de straat. H.J. Sies. de huidige eigenaar van Sies Textiel kwam in 1951 in de zaak van zijn vader en werd in 1965 eigenaar. In 1979 verhuisde de textiel-afdeling naar de Pottenmarkt. Henk Sies. de zoon van H.J. Sies opende tege lijkertijd naast de winkel van zijn vader een zaak in vrijetijdskle- ding. Volgens H.J. Sies waren er na die vier jaar echter nog steeds klanten die in de textielwinkel kwamen vragen om kousen. "Om nou de klanten niet meer heen en weer te hoeven sturen naar de Vlasmarkt hebben we maar besloten alles te combineren. Het scheelt ons zelf ook een hoop heen en weer ge loop". legt eigenaar Sies uit. Bovendien was de zaak van Henk Sies naast de textielwinkel hard aan verbouwing toe. "De winkel in vrijetijdskleding is verdubbeld in oppervlakte. Er zijn nieuwe paskamers gekomen en alles is met frisse kleurtjes overgeschil derd. Ook is er een duidelijke scheidingswand gekomen tussen de textiel»» en jeanszaak". vertelt vader Sies. Nadat beide winkels bijna weken Hink op /'n kop hebben gestaan kunnen de klanten nu voor al hun textiel terecht op de Pottenmarkt in Middelburg. Henk Sies in de verbouwde Jeansstore op de Pottenmarkt in Middelburg De zaak oogt fris, gezellig en ruim. "Toch heeft deze winkel slechts een afmeting van om en nabij de tachtig vierkante meter", glim lacht Jan Goedvolk (39). Hij legt verder uit dat het uitgekiende in terieur, in 1983 aangebracht, voor de ruimte en het heldere effect zorgen. "En dan te bedenken dat we energie-besparende lampen ge bruiken". Jan Goedvolk is eigenaar van Bobbe 'exclusieve damesmode' aan de Coosje Buskenstraat in Vlissingen. Dit jaar is het precies vijftig jaar geleden dat zijn ouders Bobbe overnamen. Zelf kwam hij in de zaak op 27-jarige leeftijd. Daarvoor voltooide hij in Vlissin gen de HBS en volgde enkele ja ren een studie economie aan de universiteit in Rotterdam. Vader en moeder Goedvolk namen de zaak in 1934 over van familie. Vijf jaar daarvoor was het echtpaar - min of meer gedwongen, er heer ste een enorme werkloosheid - in de zaak van Bobbe gestapt. De naam Bobbe bleef gehandhaafd, het was een begrip in Vlissingen. De nog vitale 72-jarige mevrouw L. Goedvolk herinnert zich nog exact hoe zij en haar inmiddels overleden man op 29 maart 1934 begonnen zijn met de zaak in stoffen op de hoek Coosje Bus- kenstraat-Badhuisstraat. Een kleine zaak en vooral kleine eta lages. Na twee jaar verhuisde het jonge ondernemers-echtpaar. Het huis aan de Coosje Buskenstraat 59 bood meer mogelijkheden. Vooral de presentatie middels grotere etalages beschouwde de heer en mevrouw Goedvolk als een pluspunt. De voorraad stoffen werd groter en er kwam een uit gebreide sortering fournituren bij. -die werden geëtaleerd in het por tiek. Ook werd het eerste perso neel aangetrokken. "De eerste verkoopster deed vervolgens haar intrede; zij verkocht alleen het kleinvak". En zo groeide Bobbe andermaal uit zijn voegen. In 1938 werd weer verhuisd. Weer in de buurt: naar de Coosje Busken straat 63. Eind 1939 kwam de mobilisatie. "De winkel werd totaal leeg ver kocht", weet mevrouw Goedvolk. Ook na het uitbreken van de oor log in mei 1940 was het zakendoen uiterst gecompliceerd vanwege het bonnensysteem. Haar man moest een week bonnen sparen om opnieuw inkopen voor de zaak te kunnen doen. "Alles werd me teen weer in één dag verkocht. Zelfs de politie moest er aan te pas komen om de wachtende mensen voor de zaak in toom te houden, ledereen kreeg wel wat. Alles wat er in voorraad was werd eerlijk verdeeld". Toen er geen stoffen meer te krij gen waren, ging Goedvolk over op tassen, corsages en parfums. Na de oorlog schakelde de zaak over op confectie. "En zo groeide Bob be tot wat het nu is. Mede door de inspanningen van mijn zoon, die in februari 1972 in het bedrijf is gekomen", pronkt mevrouw L. Goedvolk. "We zijn van oudsher een klassie ke zaak", constateert Jan Goed volk. "We hebben ooit met de modevernieuwing meegelopen, maar dat was geen gelukkige keus. Vooral onze vaste klanten waren niet ontevreden. Niettemin zoe ken we naar een evenwicht. Dat geldt ook voor ons interieur. In februari 1983 is de laatste ver bouwing geweest. En het blijkt dat gezelligheid en efficiency samen kunnen gaan". In grotere zaken voor damesmode trekken veelal mannen aan het touwtje. In kleinere zaken zijn het meestal de vrouwen die de dienst uitmaken. "Voor een deel doe ik het werk hier ook samen met mijn vrouw. Zij springt bij in de och tenduren en tijdens de koop avond. Maar het komt inderdaad niet zo vaak voor dat uitsluitend mannen de leiding hebben". Daarnaast heeft Goedvolk nog vier verkoopsters in dienst en werkt er één vrouw op het atelier en één doet administratief werk. Nog niet zo gek lang geleden hield elk modehuis met enig alure elk jaar een grootse modepresentatie. De laatste jaren is de smeu er een beetje af. Ook het damesmode huis Bobbe is gestopt met die jaarlijkse presentatie. Maar ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan wordt op 15, 16 en 17 maart een huisshow verzorgd om 10. 12 en 15 uur. Tijdens die shows zal authentieke kleding uit de ja ren dertig worden geshowd, als ook mode van nu. Er is in de zaak aan de Coosje Buskenstraat plaats voor vijftig geïnteresseerden en genodigden, die van te voren kenbaar moeten maken of ze de huisshow willen bijwonen. Tot slot meent Jan Goedvolk nog dat de veronderstelling dat zijn zaak wat 'buiten de route' ligt niet klopt. "Er is hier volop parkeer gelegenheid voor de deur en naast Torro ligt een grote parkeerplaats waar de klanten hun auto vrij ge makkelijk kwijt kunnen. Eigenaar Jan Goedvolk (midden) met links zijn vrouw en rechts mevrouw L. Goedvolk van modehuis Bobbe. Vijf ondernemingen werken mee aan een modeshow, die woensdag 14 maart om half acht 's avonds begint in dienstencentrum Bach- ten Reede in Vlissingen. De orga nisatie is in handen van de stich ting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen. Als lady-speaker treedt mevrouw Wil van Son op. 'Veel lichamelijk en psychische klachten ontstaan door een ver keerde manier van ademen' zegt het Surati Rajneesh Meditatie Centrum aan de Brakstraal in Middelburg. Belangstellenden kunnen daarom vrijdag 9 maart in dit centrum terecht voor een se minar over ademtherapie. spe ciaal bedoeld voor lijders aan 'spanningsziekten'. Informatie en opgave via 01180-38198. Spreekuur De provinciale werkgroep Vrou wen zonder Baarmoeder heeft een telefonisch spreekuur ingesteld. Elke dinsdagmiddag kan worden gebeld naar het wijkgezondheids centrum in de Middelburgse wijk Dauwendaele: 01180-29146. Het wekelijkse spreekuur loopt van half drie tot half vier. 'School en maatschappij' is de titel van een spreekbeurt van Chr. Wiegert uit Den Haag. Deze leer kracht aan de Vrije School in Den Haag spreekt tijdens de open dag, die de Vrije School in Den Haag spreekt tijdens de open dag. die de Vrije School in Middelburg zater dag 17 maart vanaf half tien houdt in het schoolgebouw aan de W. Arondeusstraat 59. Opleidingsschip Een opleidingsschip voor de Rijn en binnenvaart van het Konink lijk Onderwijsfonds voor de scheepvaart, de Prinses Christia na, bezoekt vrijdag 16 en zaterdag 17 maart Middelburg. Het schip is vrijdag van 18 tot 21 uur en zater dag van 9 tot 12 uur te bezichtigen aan de Loskade. De gevonden voorwerpen, die bij de gemeentepolitie in Vlissingen zijn afgegeven zijn: tube kit. zwarte want. dameshandschoen, sjaal, sleutels aan ring, sleutel aan label. Opelsleutel. drie sleutels, sleutels aan ring. paar rollerska tes. blauwe tas met inhoud, bruine fietstas, kinderwant en een zwart wit gestreepte kater. Industriebond FNV Districtshoofd Arie Noorendaal van de Industriebond ENV komt donderdag 8 maart naar Middel burg. Hij is daar vanaf acht uur 's avonds te gast van de afdeling Middelburg van deze bond. die haar jaarvergadering houdt in Het Wapen van Middelburg aan de Pottenmarkt. Noorendaal gaat vooral in op het industrieel herstel en op de problemen van uitke- ri n gsge rech t igd e n De plasma-avond van het Rode Kruis is vastgesteld op donderdag 15 maart. Van zeven tot tién uur's avonds is het gebouw van de scholengemeenschap Swanen- burgh aan de Zaaihoekweg in Vlissingen voor dit doel geopend. De UW in Middelburg verkoopt woensdag 14 maart kinder- en herenkleding tijdens een zomer kledingbeurs. die tussen half tien en drie uur wordt gehouden in het gebouw Herengracht 52 te Mid delburg. Woensdag 21 maart wordt daar dameskleding ver kocht. Kleding kan daags ervoor ter verkoor worden aangeboden tussen twee uur en half vijf. Muziekvereniging ONDA uit Nieuw- en Sint Joosland geeft za terdag 10 maart een uitvoering in het plaatselijke dorpshuis. Zowel het senioren - als het junioren korps van ONDA voeren werken uit. Na de pauze verkleden de Nieuwlanders zich als de Neulan- der Musikanten om vrolijke blaasmuziek te spelen. De uitvoe ring begint om acht uur 's avonds. Ouderen, zieken en gehandicap ten worden uitgenodigd voor een ontspanningsmiddag die de afde ling Middelburg van De Zonne bloem op touw zet in de Klaren- beek LTS in Middelburg. De bij eenkomst begint zaterdag 17 ^maart om twee uur. Het Middel burgse musical- en operettegezel schap Papillon treedt op met een nieuw programma. Opgave en in lichtingen. ook over vervoer, via de telefoonnummers: 26381. 12790 en 25634 alle in Middel- burg. Voor het dekseizoen begint, pre senteren de Zeeuwse hengsten- houders hun hengsten aan het publiek. Dat gebeurt dinsdag 13 maart in manege Riemens in Nieuwvliet en donderdag 15 maart in manege De Gouwe Ri jers in Serooskerke. Bij de de monstraties. die 's avonds om half acht beginnen, wordt een deskun dige toelichting gegeven. Inlich tingen: 01195-527. Omdat het Nationaal Reuma fonds geen rijkssubsidie krijgt, gaan de collectanten van dit fonds in de week van 12 tot 18 maart langs de deur. 'Op Reuma kun je immers niet bezuinigen', is het motto van het fonds. Het geld is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, persoonlijke hulp en vakantiemogelijkheden voor reu mapatiënten. Het reumafonds zoekt nog dringend collectanten, die zich kunnen opgeven via 35333. 3733115037 en 26089. alk- in Middelburg. De Turkse Werknemersvereni ging in Middelburg houdt 19 mei een internationale sport- en cul tuurdag in en op het sportcomplex Voorbo'rch in Middelburg. Over dag kan worden meegedaan aan de sporten veldvoetbal. badmin ton. volleybal, en tafeltennis, 's Avonds is er in de stedelijke Scholengemeenschap een cultu rele avond. De organisatoren no digen iedereen, zowel Nederlan ders als immigranten, uit voor deelname. Ook worden scheids rechters gezocht, terwijl een bij drage aan de culturele avond (zang. dans. muziek) ook zeer welkom is. De organisatie is be reikbaar via 29645. en 38613 in Middelburg. De afdeling Zeeland van de Ve reniging tot Bevordering der Ho meopathie heeft de Doetinchemse arts B. Mekenkamp bereid ge vonden met een lezing de alge mene jaarvergadering van de af deling op te luisteren, die vrijdag 16 maart om half acht 's avonds begint in het ontmoetingscentrum Dauwendaele in Middelburg. VOS-cursus De stichting VOS (Vrouwen oriënteren zich op de samenle ving) begint woensdagmorgen 14 maart om 9 uur met een nieuwe cursus. Opgave voor deze cursus, die wordt gehouden in 't Pand aan de Kerksteeg 5 in Middelburg, is mogelijk bij Kitty Vogelenzang 01180-15529 en Dieni Jonge- waard 01180-15482. Milieuinformatie Lenie Reijnhout vertelt vanavond (woensdag 7 maart) over het be perken van huishoudelijk afval. Haar toespraak begint om acht uur in Razzmatazz aan de Mid delburgsestraat 113 in Oost-Sou burg. De lezing wordt toegelicht met dia's en informatie-materiaal is aanwezig. De wijkvereniging Magistraatwijk in Middelburg heeft het jaarlijkse discodansfestijn uitgebreid met een playbackshow. De jury zit vrijdag 23 maart vanaf acht uur "s avonds klaar in wijkgebouw Het Zuiderbaken en let vooral op mu ziek. dans. kledingen originaliteit. Opgave en inlichtingen bij me vrouw Stuurman, tel: 01180- 15180. Ouderen uit de wijken Stromen- wijk en 't Zand in Middelburg kunnen zondag 11 maart deelne men aan het koffiecontact voor senioren, dal 's middags om half drie begint in wijkgebouw De Vergulde Baars. Baarsjesstraat 42 in Middelburg. Er is volop gele genheid om aan gezelschapsspel letjes mee te doen. Het Bollenspoor en de Model spoorgroep Walcheren richten zaterdag 10 en zondag II maart een modelspoorshow in. die te zien is op de eerste verdieping van hel gebouw Stadhuisplein 8-18 in Vlissingen. De grootste spoorbaan heeft een oppervlakte van ruim 41 m2: de kleinste telt altijd nog 15 m2. De show is in deze vorm en grootte uniek voor Zeeland. Pu bliek kan er beide dagen van 10 tot 17 uur terecht. Aan het eind van deze ijsvrije winter stelt de Wijkvereniging Bossenburgh in Vlissingen be langstellenden in de gelegenheid toch de gladde ijzers onder te binden. De vereniging maakt za terdag 17 maart een dagtocht naar de kunstijsbaan in Eindhoven. Op verzoek stopt de bus ook voor het Evoluon. Opgave is mogelijk bij Bertus van Loon. telefoon 01184-60547. De medewerkers van het VJV in Vlissingen koken zondag 11 maart een vegetarische Chinese maal tijd. Hel diner, waarvoor liefheb bers zich tot vrijdagmiddag twee uur kunnen opgeven via 01184- 17819. wordt om zes uur opge diend. Het VJV in de Verkuyl Quakkelaarstraat serveert verder elke dinsdag en donderdag een vegetarische maaltijd. De directie van de volkshuisves ting in Zeeland heeft een infor matiebrochure uitgegeven. Het boekje wil een breder publiek meer duidelijkheid geven over de plaats en de taak van deze orga nisatie. in de brochure wordt 'Geld speelt geen rol' is de titel* van een cursus voor jongeren tot 28 jaar. De Werkende Jongeren van het CNV en het vormings centrum Het Zilveren Schor zijn de organisatoren. 'Lonen en uit keringen gaan omlaag. Maar iedereen heeft wensen en wil din gen kunnen kopen. De reclame heeft invloed op het koopgedrag. Wat is de rol en het nut van een huishoudboekje?', zijn enkele as pecten die in de cursus worden behandeld. De cursus wordt van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 maart gehouden in Het Zilve ren Schor bij Arnemuiden. Opga ve en inlichtingen: 01100-20310. aandacht besteed aan de huidige w^arr°a is ecn bijenziekte die siinatie nhmnino nr7,.angzaam maar zeker naar Zee- situatie, aan planning en pro grammering. aan ruimte voor de woningbouw, aan nieuwbouw, aan woningverbetering en aan voorlichting. De informatie-bro chure is verkrijgbaar bij het kan toor van de directie, Seissingel 4 in Middelburg. De gemeente Middelburg heeft de plannen voor de nog te ontwikke len delen van het bestemmings- gebied Reyershove 'in de inspraak gedaan'. Dat betekent dat ieder een mee mag praten over de ma nier waarop deze nieuwe wijk kan worden ingericht. Het aantal wo ningen. de bouwhoogte daarvan, de voorschriften enzovoorts zijn onderwerpen van discussie. Ook over het speelterrein aan de Spin- huisweg kan worden meegepraat. Verdere informatie is verkrijgbaar bij de voorlichtingswinkel van de gemeente. Stadhuisstraat 2 in Middelburg. Paul de Haas uit Koudekerke en Peter Janssen uit Middelburg wil len vanaf donderdag 8 maart 72 uur lang klaverjassen tegen ieder die dat maar wil. De opbrengst van de klaverjasmarathon gaat naar Zonneveld, de instelling voor geestelijk gehandicapten in Oost- kapelle. Belangstellenden kunnen zich opgeven via 01185-2962 (Paul de Haas). 01180-16023 (Peter Janssen) of 01180-25180. Dit laat ste nummer is van De Graanbeurs in Middelburg waar de marathon donderdag 8 maart om 12.00 uur begint. 'Stop de winsten van oliemaat schappijen'. 'geen verhoging van de gasprijs'. 'verlaging van het btw-tarief op gas' en 'geen afslui tingen van mensen die het niet kunnen betalen'zijn de vier wen sen die het Woonlastenkomitee Vlissingen kenbaar heeft gemaakt aan de Raad van Bestuur van de PZEM. Het Woonlastenkomitee Vlissingen is. in navolging van het Landelijk Woonlasten Overleg Nederland, boos. omdat de gas prijs dit jaar met zeven procent stijgt. 'Terwijl Shell en Esso als aandeelhouders in de Gasunie, miljarden per jaar winst maken, worden duizenden mensen van'gebruik van gas afgesloten', staal in een andere boze brief aan VVD-minister G van Aardenne. die als de verantwoordelijke man voor dit beleid wordt gezien. In uw omgeving te: VLISSINGEN in de Rijksscholengem "Scheldemond Brouwenaarstraat 2. Aanvang, ma 1 9 maart 1 984 De wekeli|kse cursus bloemenschtkken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht De cursus bestaat uit 8 lesavonden Na iedere les van 19.30 21 30 uur nemen de deelnemers een fraai bloemstuk mee naar huis Het cursusgeld bedraagt f 158.-. inclusief bloemenen het materiaal, alsmede een cursusboekie. de cursus is dus volledig verzorgd In februari start ook nog de vakopleiding bloemenschikken en -binden (bloemist-winkelier) Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV). Sir Winston Churchillweg 2. 2251 CX VOORSCHOTEN Gaarne duidelijk uw naam. adres en cursusplaats vermelden. Na opgave ontvangt u een bevestiging. De kinderoperettevereniging van de wijkvereniging 't Zand in Mid delburg voert zaterdag 17 maart de première op van de kindermu sical 'Dokter Pompelmoes in groente en fruit', onder regie van mevrouw C. van Hemert. Een tweede uitvoering volgt op vrijdag 23 maart. Beide uitvoeringen worden gehouden in het wijkge bouw 'De vergulde Baars' aan de Baarsjesstraat en beginnen om halfacht. Er wordt een verloting gehouden en de uitvoering wordt besloten met een kinderdisco. De wijkvereniging Dauwendaele in Middelburg heeft zaterdag 10 maart een minidisco voor kinde ren van zes tot twaalf jaar op sta pel staan. De minidisco begint om twee uur in het ontmoetingscen trum Dauwendaele. Jongeren van twaalf jaar en ouder kunnen daar 's avonds vanaf half acht terecht voor de 'Disco DD'. Zaterdag 17 maart treedt een gast-discjockey op tijdens de bingo dansant, die "s avonds om halfacht begint. De commissie onderwijs van de gemeente Middelburg vergadert maandag 12 maart vanaf kwart over vijf in het stadhuis in Mid delburg. Aan de orde komen de op onderwijs betrekking hebben de agendapunten voor de komen de raadsvergadering. De wijkvereniging 't Zand in Middelburg houdt zaterdag 10 maart de jaarlijkse feestavond in de schouwburg in Middelburg. De eigen toneelvereniging 'De Zand korrels' voert onder regie van Frans Meijer het blijspel 'Tro penkolder' op. In de pauze wordt de traditionele Zand-verloling gehouden met veel fraaie prijzen. Het feest wordt besloten met een bal waarbij Co de Vos en Anton Boer voor de dansmuziek zorgen. De feestavond, waarvoor aan de zaal nog kaarten te verkrijgen zijn. beeint om acht uur. land over komt waaien. Zonder bestrijding van de ziekte zijn alle bijenvolken binnen twee tot drie jaar ten dode opgeschreven. Daarom kunnen Walcherse im kers op 16 maart informatie krij gen over de bestrijding. Die bij eenkomst begint om half negen in Het Wapen van Middelburg aan de Pottenmarkt. Informatie: 01180-16591. De NCRV komt dinsdag 13 maart naar Zeeland. In het Scheldek- wartier in Vlissingen wordt 's middags vanaf vier uur open huis gehouden Om halfacht begint de provinciale vergadering voor le den van deze omroeporganisatie. Tijdens het open huis kan worden gepraat met radio--en televisie persoonlijkheden. kunnen spel letjes worden gespeeld en kan naar een videokwis worden geke ken. Ook voor de jeugd neemt de NCRV attracties mee. Ome Joop deelt handtekeningen uit. De NCRV gaat dit seizoen voort met de tochten langs kerken, kloosters en kapellen. De tochten worden onder de naam Kerkepad uitgezonden op radio en televisie. Wat Zeeland betreft valt Schou- wen-Duiveland in de prijzen. De tochten worden uitgezet op 18 en 25 augustus. De televisie-uitzen ding is op 13 augustus: de radio- uitzending op 16 augustus. De PTT wil bij het parkeerterrein Tramzicht in Domburg een nieuw postkantoor bouwen. Tegelijk willen b. en w. van Domburg het parkeerterrein Tramzicht inrich ten voor betaald parkeren. De ge meenteraad van Domburg kan zich over dit plan- en een groot aantal andere- uitlaten tijdens de raadsvergadering, die dinsdag 13 maart om half acht 's avonds be gint in het Domburgse gemeente huis. Zaterdagmiddag 10 maart gaat in Middelburg de Vijvervreugdmars voor de tiende keer van start. De ze wandelmars. georganiseerd door de ontspanningscommissie van de verpleeginrichting, kent vier afstanden: vijf. tien. vijftien en vijfentwintig kilometer. Er kan zowel individueel als in groeps verband worden deelgenomen. De langste afstand start tussen twaalf en één uur. de vijftien ki lometer vertrekt om half twee en de overige afstanden beginnen om twee uur aan de tocht. Voor iedere deelnemer is een herinneringsme daille beschikbaar en voor de groepen zijn extra herinneringen aanwezig. De tocht begint vanaf het gymnastieklokaal van Vijver- vreugd. Op elke afstand is medi sche verzorging aanwezig. Ons land telt waarschijnlijk een half miljoen volwassenen die wel de lagere school gevolgd hebben, maar desondanks onvoldoende snel (automatisch) kunnen lezen. Veel van wat hierboven over moeilijk lezende kinderen is ge zegd. geldt ook voor hun. Bij de uitgeverijen De Horstmk (Alfabetreeks) en Bekadidakt zijn series verschenen voor volwasse nen met weinig leeservaring. Buurt- en clubhuis Het Buut in Vlissingen vraagt vrijwilligers voor de opvang van Marokkaanse jongeren uit de buurt. De vrijwil ligers wordt gevraagd zowel ont spanning te bieden als zich in te zetten om de problemen van de Marokkaanse jongeren op te los sen. Inlichtingen en opgave bij Kees Catsman. sociaal-cultureel werker van Het Buut: 01184-16223. Het buurt- en clubhuis Het Buut aan de Bloemenlaan in Vlissingen begint binnenkort een cursus Ma rokkaans koken. De cursus bes taat uit tien lessen die "s woens dagsavonds tussen acht en tien uur wordt gegeven. Opgave en informatie via 01184-16223. De Culturele Raad in Vlissingen vergadert donderdag 8 maart vanaf acht uur in Bachten Kom-, mc in Vlissingen. Het algemeen bestuur van de raad bespreekt in deze vergadering vooral een aan tal subsidieperikelen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 7