NERGENS GOEDKOPER fei rfllufLgfit GROENEVELD HEEFT OOK VOOR JOUDE JUISTE CONTACTLENZEN houdt Groeneveld voor ogen! SPECIALE LAGE PRY ZEN! si*9$ 14991 999 WAAIHIElUli 69 allerlei MORGEN: OPENING P/X-VLISSINGEN r MODI-PRIJS MODE-PRIJS m MODE-PRIJS m De grootste collectie LAMELGORDIJIMEN in Zeeland vindt U bij Alulight. U kunt kiezen uit meer dan 500 DESSINS. Komt vrijblijvend kijken. ZONWERING - ROLLUIKEN MET AL HET NIEUWS OP SURPGEBIED ALPHA -TIGA - BIC-WINDR ACER SURFPLANKEN HONDERDENGULDENS VOORDEEL n kolveniershof 84 I tel 3Q458 GOES WALSTRAS! 64 VLISSINGEN (Plouvier) MIDDELBURG DE FAAM - DE VLISSINGER Ook donderdag op koopavond geopend Showroom: St. Adriaanstraat 2 Goes Tel.: 01100-20173 Onze deskundige contactlens specialisten adviseren graag welke lenzen je het beste kunt dragen. Dit kunnen zachte- halfharde- of harde contact lenzen zijn want wij kunnen alle soorten lenzen snel en tegen scherpe prijzen leveren. Zo is er bijv. ons uniek en voor delig abonnementsysteem voor zachte Bausch en Lomb contactlenzen waarmee je veel geld kunt besparen. En er is op het gebied van contact lenzen vaak iets nieuws te vertellen. Wij doen dit graag als je bij ons langs komt. Bovendien hebben wij een leuk informatief boekje voor je klaar liggen. Goes, Lange Vorststraat 106. Middelburg, Lange Delft 24. Vlissingen, St. Jacobstraat 14. ook maandagmiddag geopend. honderden guldens goedkoper surfen A 491..:™:.. r I I w C ,"n- uw vakman in zeeland Nederlandse Hartstichting en ANWB introduceren de "Nationale Fietsronde" OP REUMA KUN JE NIET BEZUINIGEN OPENINGSTIJDEN Walstraat 64 Lange Viele 29 i Woensdag 7 maart 1984 I Uw adres voor alle types binnen- en buitenzonwering, rolluiken en juweliershekken, alsmede inbraakbeveiliging Aangesloten bij het Optieta Otkfc- Voor zekerheid en service, de Gilde-Opticien lifei- 1 i Mon i ->l or in/c i I Itapc/c \an Ix'kcrxl merk. prima kwaI i I i t V-W »>4 PRACHTIG BOARD ALLROUND KOMPLEET HAL F-RON DBO DEM 1578 nu 875 hckciidc I5IC. SIIOVv |"'M III a I I em i cuwsl weal ci s voor surfers r- A HIJ AANK(K)!' VAN ^•'ini kompleet -I K >V% I 'K l is "J> HUH draper, /weedse I opkwa I i lil.I VANKOOI' VAN k VAN SVRI I AAK/.I N -Aafofc.—I.? VOOR 97.— \l I'll a I I round 't,V|K> WAIKIKl VAN i 790. De ANWB en de Neder landse Hartstichting intro duceren in 1979 de "Witte Fiets wagen". Dit was in fei te het begin van een hechte samenwerking tussen beide instellingen op het gebied van het fietsen. Fietsen is een gezonde vorm van li chaamsbeweging met voor delen voor milieu, energie besparing en ruimtegebruik. Daarom is het dan ook niet zo verwonderlijk dat de Ne derlandse Hartstichting en de ANWB elkaar hebben gevonden in een gezamen lijk streven om het fietsen te bevorderen. De nationale fietsronde is een handvat voor iedereen die erover denkt om een korte of langere fietsvakan tie in eigen land te gaan maken. Ruim 1850 km aantrekkelijke fietsroutes is verkend, in kaart gebracht en beschreven. De Natio nale Fietsronde biedt een scala aan individuele fiets- mogelijkheden. De fiets ronde beschrijft een lange route van ongeveer 1650 km. een noordelijke lus van ongeveer 1025 km en een zuidelijke lus van ongeveer 925 km. Voldoende voor fietsvakanties van 2 tot 4 weken. De route kan op ieder gewenst punt worden "opgepikt". Ook kan de route, verdeeld over een langere periode, in gedeel ten worden gereden. Bij voorbeeld in de combinatie fiets/trein (de route komt langs diverse NS-stations). Adressen van ANWB-er- ken d e kampeerterreinen, hotels, restaurants en fiet senmakers. die langs de route zijn gelegen, zijn op genomen. Het pakket van de Natio nale Fietsronde bestaat uit: Een overzichtskaart van de route. schaal 1:500.000 - Een routeboekje met 78 routekaartjes. schaal 1:100.000. gedetailleer de routebeschrijvingen en een overzicht van toeristische beziens waardigheden langs de route - Een fietsvlag. speciaal ontworpen voor de Na tionale Fietsronde. De "Nationale Fietsronde" is vanaf 2 maart voor 9.95 verkrijgbaar bij alle ANWB-kantoren en van 2 tot en met 10 maart bij de AN W B-stand op de Twee- wieler-RAI. Het Nationaal Reumafonds kon tot nu toe aan haar ver plichtingen tegenover de reumapatiënten voldoen. Dat kon, dankzij de pu- blieksbijdragen, want subsi die van het Rijk is er niet bij. Die verplichtingen blijven echter in de toekomst - ook al in 1984 - bestaan. Daarom wordt er een be roep gedaan op de Neder landse bevolking, met te bezuinigen op de collecte voor het Nationaal Reuma fonds. Reumapatiënten kunnen ook niet bezuinigen op hun ziekte en pijn. Be denk dat. wanneer er tijdens de landelijke inzamelings actie in de week van 12-18 maart een collectant bij u langs komt. Weet. dat uw geld goed wordt besteed aan bijvoor beeld het wetenschappelijk onderzoek naar geneesmo- gelijkheden voor reuma. En aan de persoonlijke hulp. o.a. aanpassingen, voor de reumapatiënt. Maar ook. om gehandicapte reumapa tiënten in de gelegenheid te stellen eens een keer met vakantie te gaan. Wilt u meer weten, schrijf of bel dan naar het Nationaal Reumafonds. Ie Swee- linckstraal 62. 2517 GG Den Haag. telefoon 070-469696. Voor het geval u de collectant mist: het postgironummer is 324 en het bankgironummer 70.70.70.848. Pix vlissingen PREMIERE Ronduit een schoen voor mannen met smaak. Gemaakt van heel i"— zacht "softy"-leer op elegante zool. En dat voor een vlijmscherpe prijs! PREMItM PRIJS AANBIEDINGEN: ook bij PIX MIDDELBURG De mode bijlxmen op deze schitterende voorjaarspump met kittige queeniehak modekleur, en verrassend laag prijsd. -59", - PREMIERE Grandioze modeballeri na voor een onwijze prijs. En nog van leer ook! Wees er daarom razendsnel bij! 45T- PREMIER! Stoere jeugdschoen met profit zool voor een sportieve prijs. Let op de geinige rits en de oersterke kwaliteit. Uitermate voet- vriendelijk en natuur lij k van ec h 11 eer. Maten 36-41 VLISSINGEN: MIDDELBURG: Divrijdag: 1 0-6 uur Maandag 1-6 uur Vrijdag koopavond 7-9 uur Di/vrijdag 10-6 uur Zaterdag: 9-5 uur Donderdagavond: 7-9 uur Zaterdag 9-5 uur

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 23