Charoy in galerie Montparnasse VOORDEELJ1PS snelle vlietmvr {zbt-v- mode li; presentatie Dauwendaele Attentie JAZZ-GYMNASTIEK CONDITIETRAINING ?Gia OQIZIQBQDQQQ VLISSINGEN KEERSLUISBRUG VANESSA Maison Van Dalen LANGLAUFEN ARDENNEN 38,50 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 29 februari 1984 KINDERBOEKEN WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). DIERENARTSEN: Dierenartsenpraktijk Oostkapel le: Oude Domburgseweg 33a, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. NIEUW BLAD VAN JONGEREN AANTREKKELIJKE PAASREIZEN 20 apr. 4 dg. Harz 275.- volp. ONZE AANBIEDINGEN: DAGTOCHTEN Heeft U interesse? Inlichtingen: Wieteke Bijl Tel. 01115-3305 in de per persoon incl. materiaal en begeleiding op 3 en 4 maart. Voor informatie en boekingen: DANSAVOND "The Riverside Combo" "PARDOES" Zwemparadijs Zeeland Zondagavond is in galerie Mont parnasse een expositie geopend van de franse kunstenaar Bernard Charoy. Deze expositie van de in Lorraine geboren 52-jarige litho graaf, is een primeur in Nederland. De schilder was zelf niet aanwezig bij de opening. De expositie bestaat uit een 30-tal lithografiën (steendrukken). Cha roy is internationaal bekend. Hij heeft geëxposeerd in bijvoorbeeld New York. Basel. Parijs en Athe ne. Het is moeilijk werk van Cha roy te exposeren. Zijn schilderijen hebben een eigen karakter. In de expositie "'Les dé- sirs de Venus" staan de Vrouw en hel Landschap centraal. Charoy's werk getuigd van prachtige kleu rencombinaties en een summier (van donderdag l/m woensdag) SCHATJES! gaat over kinderen die hun ouders terroriseren met het gevolg dat vader John hen met een legerbataljon tegemoet- treedt Alhambra I Vlissingen. donderdag en vrijdag 20 uur. zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. zondag 14 Donderdag tot en met woensdag) De TONEELGROEP VAN DE ORANJE VERENIGING OOSTKAPELLE zet het blijspel 'Mag ik je voorstellenmijn dochter' van Gerard van Dijk op de planken. Ontmoetingscentrum De Halve Maan Oostkapelle, vrijdag 19.30 uur. Kaarten aan de zaal. lijnenspel. De Vrouw die hij schildert komt uit de jaren '30. Zij is een sereen en klassiek beeld. Ook de landschappen van Charoy brengen een heel eigen sfeer. Uit de sfeer die ze oproepen blijkt zijn liefde voor de eenvoud en de ge compliceerdheid van de natuur. De expositie is een onderdeel van de Frans-Duitse editie. De edi- teur. werkend in Parijs en Bonn als groothandelaar, koopt schil derijen van de kunstenaar. Hij mag ze verkopen; de kunstenaar houdt het recht op het reproduce- ren van het werk. Galerie Mont parnasse kan hierdoor exposities brengen van grote schilders. De schilderijen van Bernard Charoy zijn te bezichtigen van di tot en met za tussen 14.00 en 18.00 uur-f- uur, maandag, dinsdag 14 en 20 uur. woensdag 20 uur. WILDE ORGIËN is porno. Al hambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. Het kleine weesmeisje ANNIE verovert het hart van een miljar dair Hij wil haar adopteren, maar Annie is ervan overtuigd dat haar ouders nog levenDeze kinder musical komt in Alhambra II Vlissingen, zondag, maandag en dinsdag 14 uur. In STAYING ALIVE verovert John Travolta als Tony Manero de Broadway. Deze film van Syl vester Stallone is een vervolg op 'Saturday Night Fever' en Tra volta's tegenspeelster is Cynthia Rhod in de rol van Jackie. Grand Theater Gdes, donderdag, vrijdag treedt op in 't Beest Goes, zater dag 22 uur. Kaarten aan de zaal. Op de DAG IN HET TEKEN VAN DE ATOOM BE W APE- NING is er onder andere gelege- heid om een expositie en de Film 'The Atomic Café' te bekijken, 't Beest Goes, zaterdag 14 uur. Kaarten aan de zaal. HET ROTTERDAMS PHIL- HARMONISCH ORKEST brengt werken van Moesorgski en Tsjaikowsky ten gehore. Concert zaal Zierikzee, vrijdag 20 uur. Kaarten: 01110-2192. JAZZAVOND met de Scheldt River Jazz Company in Het Koper Galjoen Middelburg, donderdag 20 uur. De Vlaamse troubadour MIEL COOLS vergast zijn publiek op oude en nieuwe liedjes. Dorpshuis Kortgene, donderdag 20 uur. Kaarten: 01108-1553. DORINE VAN DER KLEI komt met haar kabaretprogramma "Wein" ich, lach' ich?' naar de Zeeuwse hoofdstad. De tweetalige documentaire gaat over wer kloosheid. opkomst van het fas cisme en anti-semitisme in Berlijn en Amsterdam tussen 1920 en 1940. Met romantische, humoris tische. giftige en kritische teksten beschrijft zij op een niet altijd zachtzinnige manier de tijd tussen de twee wereldoorlogen in de twee toenmalige hoofdsteden met on der andere liedjes van Brecht. Van Emmy Verhev EMMY M RH FA (viool) en FREDERIC HEINDERS (piano) vertolken de Fantasie in C en het Rondo in D van Franz Schubert en de sonate nr. I voor piano en viool van Johannes Brahms. Con cert- en gehoorzaal Middelburg, dinsdag 20 uur. Kaarten: 01180-26251, toestel 410. 'Oeverman' is een theatervoor stelling van WILLEM HUY- BREGHS en WALTER POST. Een piloot stort neer in een woes tijn en ontdekt het kadaver van een kameel en zichzelf, terwijl uit een pyramide hypnotiserende muziek komt. Dit zijn de gegevens vooreen leuk, prententieloosstuk. Vestzaktheater Vlissingen, zon dag 16.30 uur. Kaarten 01184- 14928. POPPENTHEATER WILLEM PARCIVAL speelt het sprookje 'Zwaan, kleef aan'. Parcival Mid delburg, woensdag 14.30 uur. Kaarten 01184-15111. HEDDY LESTER geeft een kof fieconcert. Zij wordt begeleid door de pianist FRANK ALT OFFER. Lunchcafé Stadhuis Goes, zondag 14 uur. Kaarten aan de zaal. De popgroep BLUE MURDER (door Jan Smeek ens) Er bestaan talloze boeken waar mee kinderen ook buiten school hun leergierigheid kunnen bot vieren. Sommige zijn prachtig geïllustreerd, maar dragen door een onbelangrijke of buitenissige inhoud slechts weinig bij tot hun ontwikkeling. Andere schieten hun doel voorbij, omdat ze moei lijk of te uitputtend geschreven zijn. Een waardevol informatief boek. begrijpelijk geschreven en met bijzonder fraaie prenten, is EEN MIDDELEEUWS FEESTMAAL van Aliki. In een kort en zakelijk verhaal vertelt ze hoe een kasteel heer en al zijn knechten en mei den in het geweer komen om de koning, die een paar dagen hun gast is. aangenaam bezig te hou den. Wat dat in die tijd (ongeveer 1400) betekende, laten de prenten ARTSEN Middelburg: za. lot 24 uur: M.S.J. Engelen. Noordweg 214, 12460. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: P.F. den Doelder, Bellinkplein I, 11721. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: A.v.d. Griek. Badhuisstraat 46, 12950. Zo. tot 24 uur: A.H. van Dijk. Koudekerkseweg 52. 13459. Visi tes aanvragen vóór 10 uur. •Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zonder af spraak. W.N. Osterman, De Kempenaerstraat 2. 79791. Het en woensdag 2U uur. zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. zondag 14 uur. maandag, dinsdag 14 en 20 In MOORD IN EXTASE lost re chercheur De Cock een aantal moorden op. na een overval op een geldtransport. Alhambra II Vlissingen. vrijdag 23 uur. HOGE SCHOOL STANDJES is porno. Grand Theater Goes, vrij dag 23 uur. THE DAY AFTER beschrijft de gevolgen van een atoomoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Enorme verwoestin gen. honderdduizenden doden en radioaktiviteit bepalen het beeld van de wereld. In de hoofdrollen Jason Robards en Jobath Wil liams. Alhambra II Vlissingen, donderdag, vrijdag, maandag en der Klei wordt begeleid door Tom Löwenthal (piano) en Hub Mat- hijsen (viool). Schouwburg Mid delburg. vrijdag 20.30 uur. Kaar ten: 01 180-26251, toestel 410. De MIDDELBURGSE BRASS BAND ONDA voert voor de eer ste keer 'Melodie in F' van Arthur Rubinstein uit. Het stuk werd door de Middelburger Jan de Graaf bewerkt voor brassband en piano. Verder staan er werken van onder anderen Van Lijnschoten. De Haan en Ball op het program ma. Rob Geervliet zal de eupho- niumsolo 'Varied Mood' van Woodfield ten gehore brengen. Voor de pauze treden op de jeugdband onder leiding van Piet Baan en de seniorenband onder leiding van Arie Rotte. Na de pauze speelt de toneelgroep Dorine van der Klei zien. die een schat aan informatie bieden en tevens verduidelijken wat in de tekst - waarop helaas nog wat aan te merken valt - mis schien niet meteen begrepen werd. Aliki heeft zich bij het maken van dit boek laten inspireren door Middeleeuwse wandtapijten, mi niaturen en geïllustreerde hand schriften. Dat levert wonderscho ne pagina's op waarbij haar kleurgebruik het meest opvalt. Om hun boeken die befaamde rijke sfeer en warme gloed te ge ven. gebruikten Middeleeuwers vaak bladgoud. In onze dagen veel te duur en zelfs met de mo dernste druktechnieken niet te re produceren. Met haar geel en oranje slaagt Aliki er op wonder baarlijke wijze wel in die rijkdom te imiteren. Het kan bijna niet anders of dit fabelachtig mooie boek stimuleert kinderen vanaf een jaar of negen om op zoek te gaan naar nog meer over deze toch al fascinerende periode uit de geschiedenis. Een Middeleeuws Feestmaal door Aliki. Uitgeverij C. de Vries- Brouwers, Antwerpen-Amster- dam. Prijs 22.90. dinsdag 20 uur. zaterdag en zon^K dag 19 en 20 uur. PERSONA is een film van Ingmar Bergman. Tijdens een voorstelling van Electra hoedt zich de actrice verder te spreken en hult zich voorlaan in zwijgen. Ze wordt in een afgelegen buitenhuis toevèr- trouwd aan een verpleegster die steeds meer over zich zelf gaat vertellen. Zij begint zich in de pa tiënte te projecteren totdat zij merkt dat dit wederzijds isIn de hoofdrollen Bibi Andersson en Liv Lllman. Deze ZVU-film komt in Alhambra II Vlissingen, woens dag 20 uur. EL SUR van Victor Erice in De Piek Vlissingen. maandag 21 uur,, 't Beest Goes, vrijdag 20.30 uur. Midgard Middelburg, zaterdag .20.30 uur. STEC uit Oost-Souburg het blij spel 'Commissaris Manus vertelt'. Concert- en Gehoorzaal Middel burg, zaterdag 19.30 uur. Zeeuws Museum, Middelburg^J FOTOGRAFIE IN NEDER LAND 1920-1940. tentoonstelling, werkdagen 10-17 uur. zaterdag 3 maart 13.30-17 uur. Gortstraat 48. Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43, Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Biologisch Museum Domburg DE NATUUR IN ZEELAND dage lijks van 10 tot 17 uur. Iguana, Vlissingen. LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTEN. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Galerie Marquis Vlissingen CIES HESSELS tien kinderscenes. aquarellen en teksten, tevens NIEUWJAARSTENTOON STELLING met werken van de exposanten van 1983. Woensdag tot en met zondag 13 tot 18 uur. Groencentrum Nieuwland Nieuw en St. Joosland WIM CLARIJS volksmuziekinstrumenten. Dage lijks behalve zondag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur. Woens dagmiddag en zaterdagmiddag gesloten. Galerie De Wijnstok Middelburg ANSKJE VAN DER ZEE, etsen en aquarellen. Donderdag en vrijdag 14 tot 17 uur. Zaterdag 11 tot 12.30 en 14 tot 17 uur. Bellamy 19 Vlissingen PAUL VAN RAFELGEM, sculpturen. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. Zaterdag 13 tot 17 uur. (tot 3 maart). Het Zeeuwse Kunstenaarscen trum Middelburg DIED V,D. PEIJL, gouaches, en ANNEKE VAN DIJ K-V.D. PEIJL, textie- lobjecten. Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13.30- tot 17.30 uur en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 16 uur. Vleeshal Middelburg WILLIAM VERSTRAETE, installatie. Dins dag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. Galerie Montparnasse Middel burg BERNARD CHAROY, lit ho's en olieverven. Dinsdag tot en met zaterdag 14 tot 18 uur. hele weekend voor eigen patiën ten beschikbaar. Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg-Zuid: za. tot 24 uur: A.G. Bouwmeester, Stationsplein 1. Arnemuiden, 01182-1308. Zo. tot 24 uur: P. Kodde, Oude Vlis- singseweg 13. Middelburg, 1180- 15810. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapel le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: O. Dijkstra. Oostkapelseweg 12, Grijpskerke, 01189-2523. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: A.v.d. Male. Duinweg 59. Zoute lande. 01186-1282. West- en Midden-Walcheren: B. Bouwcnse, Valkenisseweg 14. Biggekerke. 01185-2190. APOTHEEK: Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tol vrijdagmorgen daaropvol gend: L:v.d. Boogert. Vrijland straat 79. 27471. Vlissingen: Souburg, C. van Pere straat 1,61593. 'TANDARTSEN: M.H. Rackwitz. Volderijlaagte 1. Middelburg. 01180-35688. Spreekuur zaterdag en zondag 11 tot 12 uur. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18 uur: L. Schofaerts. Vlissingen. 01184-14699. Consult na telefo nisch afspraak. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdieren-praktijk Oost- Souburg, Kanaalstraat 3. Oost- Souburg. 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. VERLONKl NDIGE: Van vr. 18 uur tot maandag 8 uur: P.J. van Ginkel. Pres. Roosevelt- WIJK VERPLEEG kl NDIGEN: Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: A.M. Louwerse. Azalealaan 29. Oostkapelle. 01188-1233/1914 b.g.g. 01180- 12228. Middelburg-zuid en Arnemuiden: J. Overbeeke. Bereklauwerf 14. Arnemuiden, 01182-2901. b.g.g. 01180-14366. Koudekerke. Meliskerke. Bigge kerke, Zoutelande-en Westkapel- le: L. Goossen, Middelburgsestr. 104. Koudekerke. 01185-1449. Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: L. Vogelaar. Markt 36. Veere. 01181-339. Vlissingen-stad: B. de Moré, 01184-14019. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg. Oost-Souburg en Ritt- hem: M. de Wit-Minderhoud. 01185-2833. VERONICA GAAT NAAR Het Veronicaschip gaat verhuizen en wel naar Vlissingen. Het schip wordt afgemeerd aan de Koningsweg en wel bij de We beginnen met een frisse start op onze voortaan nieuwe ligplaats, n.l. vrijdag 2 maart optreden van Zaterdag 3 maart officiële opening. Het Veronicaschip is geopend vrijdag van 20.00-03 .00 uur, zaterdag van 20.00-04.00 uur. Daarnaast zullen wij in de maanden juni-juli en augustus dagelijks geopend zijn. Ruime parkeerplaats aanwezig. Dus tot ziens aan boord van het Veronica-schip te Vlissingen, De goedkoopste dancing, voor zowel jong als oud in uw omgeving. "Ik Vist eigenlijk nergens iets van af. Daarvoor had ik weieens een kalverliefde, een kusje hier en daar. Dat vond ik eigenlijk veel leuker dan de eerste keer echt met iemand vrijen". Dit zegt Chanty. 16 jaar, in het hoofdverhaal van het nieu we landelijke jongerenblad Z3one 3. waarin jongeren vertellen over hun eerste ervaringen met sex. Vanaf 24 februari ligt Zóne 3 elke 2 weken in de kios ken. Woensdag 22 februari werd dit blad in Den Haag uitgereikt aan 4 kamerleden die zich met jeugdzaken bezighouden. In het eerste nummer van Zóne 3 staan naast het hoofdverhaal over de eerste keer ondermeer: een ver haal over de electric-boóg- ierage; een interview met Marieke Stam van de Ne derlandse schaatskern ploeg: fans interviewen Herman Brood en Harry Slinger van Drukwerk; Ben de Jeugdgoog van het ra dioprogramma Dubbelisjes met zijn vaste column, dit keer onder het motto "Zoe nen kan iedereen". Verder Punk op het platteland. Pim van de punkband Yollow Swollows: "Onno en ik kregen in ons dorp veel commentaar. Zoals "daar heb je die punkers van Bel- jaars weer". Als zoon van het hoofd van de lagere school kun je het niet jna- ken om er zo anders uit te zien". Rock 'n rollmode. Alize: "Ik was eerst disco, maar rock 'n roll is veel leuker. Brenda Lee en Doris Day zijn mijn voorbeelden. Zoals die er uit zagen vind ik prachtig". Een verhaal over een jongen van 18 die hel glazen wassersbed rijtje van zijn opa overneemt. In elk nummer de vaste on derdelen: Poprubriek, de Geen Probleemrubriek, korte nieuwsberichten en de strips "Rietzoomkids", "Jo- lita" en "Francois". Zhe 3 is geen blad óver jongeren maar een blad van jonge ren. Het is een middel van jongeren om nou eens eindelijk te laten zien wat ze zelf vinden en doen. Of het nou gaat over uiterlijk, werk. sex of saxofoons, doorleren of doorzonkleren of over de vraag of je met 7 meisjes op een meermdns- kaart kan. Zóne 3 richt zich op mensen tussen 14 en 19 jaar. Een los nummer kost 2.50. Een jaarabonnement 50.— een halfjaarabon nement 26.— Aan te vra gen op postbus 1059. 5200 BC in Den Bosch of telefo nisch: 073-212115 of 210585. 111 r r 111 11 111 111 r r i naar Nederland, Duitsland, Parijs, Luxemburg en Spanje bijv.: 2 dg. Parijs 23 maart 120.- halfp. 6 mrt. Amsterdam 24.50 incl. koffie-gebak 15 mrt. Vader Abrahamshow 69.50 incl. maaltijden en show 31 mrt. ???-reis 47.50 incl. koffie-gebak, lunch en diner. U kunt bij ons reserveren voor vrijwel alle gerenom meerde touroperators. Wij adviseren u graag vrijblij vend bij uw vakantiekeuze. Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 - 20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770 BOOT-AUTO- VUEG- TOURINGCARREIZEN In de trimzaal van de Kruitmolen (spiegelwand) elke woensdagmorgen van 9.30-1 0.30 uur voor dames. Ook op dinsdag- en donderdagavond van 1 9.00-21.00 uur. Donderdag 1 maart 1984 starten we feestelijk het voorjaarsseizoen. Modellen uit de collecties van Chiwitt, Pierre Cardin, Antonella e.a. zullen worden getoond. We zouden het leuk vinden ab u even komt kijken. WALSTRAAT 97 - VLISSINGEN. °s e Te klein voor een grote advertentie. maar wél gezellig. Goes 01 100-27600 Middelburg 01 180-16755 REIZEN Vlissingen 01 184-1 9710 ■Jbf Zondag geopend 12.00-20.00 uur WZ7 CHINEES-INDISCH RESTAURANT f-nian cWoo" DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 Ook zaterdag 3 maart weer een gezellige» op de Roompot Deze avond m.m.v. Aanvang 21.00 uur. Toegang vrij. Verwacht 1 0 maart: Voorkom teleurstelling: Boek tijdig uw perso- neelsavond of familiefeest met diner, snack, bowling, golfslagbad enz. (dagelijks geopend van 10 00-22.00 uur) SPORTGROEPEN opgelet enkele mogelijkheden tot gebruik| van het zwemparadijs (informeer bij uw secretaris) Nu in het zwembad op de camping weer volop mogelijkheden voor ZWEMLES (informeer bij mevr. v d Spank 01 108-1 509 of op de Roompot) Nu tijd voor de planning van SCHOOLREIZEN Voor kinderverjaardagen vanaf 10 personen speciale tarieven in ons zwemparadijs Zondag s vanaf 1 6 00 uur in het zwemparadijs speciaal voor u extra voordelig GRILLEN in onze horecaafdeling 1 e en 3e vrijdagmorgen van de maand recreatief zwemmen in het Zwemparadijs voor moeders met kleine peuters 2e en 4e vrijdagmiddag speciaal recreatief zwemmen voor 50 plussers in het zwemparadijs 01107-1555/2255

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8