□□□□□□□no EVA C0UTURES □□HIQBCIDEICIQ 5 ÏIEH. a *«icr ?roducf 0e Faam en DeVlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren. De Zeeuwse Snuffelmarkt VOORDEELT1PS SHOW Om er even uit te zijn. informatie ad ver teren Woensdag 22 februari 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER uje&k. Fotografie in neder WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur. 01180-27651 (tst. 54). 'THE FENDERS" "RIVERSIDE COMBO" Zwemparadijs Zeeland 01107-1555/2255 REGELMATIG AANBIEDINGEN EN DAGTOCHTEN: snelle ullet amr BOOT-AUTO- VUEG- TOURIIVGCAR/tEIZEIV Nieuwe^ Produkten! PTT introduceert teksttelefoon. 5IDT tgis ÏJlan MR V. Vrijdag vanaf 1 7.00 uur °AJB£p Suikers en zetmeel veroorzaken tandplak Slechts 1 X per maand is er dat enorme rommei-spektakel in de Veilinghal te Goes zaterdag 25 februari Een groter aanbod van gebruikte tweedehands spullen is er bijna niet!! ÉÉN DAG LANG 225 KRAMEN OP 3000 m2 De Snuffelmarkt is open op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur Ispahan van Yves Rocher. Verkooptraining op video de kortste weg naar de consument in de)/lissinged (van donderdag tl m woensdag) L'INGORGO van de Italiaanse regisseur Luigi Commencini uit 1979 handelt over een gigantische file auto's die er plotseling is en nooit meer lijkt te eindigen. De wachtende mensen lijken in het begin best aardig maar naarmate zij langer vastzitten ontpoppen zij zich als gemene individuen en ontstaan er de meest bizarre si tuaties. Een socialistisch kamerlid probeert overal munt uit te slaan en op een alles behalve socialisti sche manier op de voorgrond te treden. Een echtpaar ontbrandt in een hevige ruzie over zoekge- Donderdag tot en met woensdag) De ZEEUWSE KOMEDIE speelt het blijspel 'Stuur me geen Bloe men'. Vestzaktheater Vlissingen, zaterdag 20.30 uur. Kaarten tele fonisch te reserveren via 01184-65624. Griftheater: Scene uit tegenlicht Het GRIFTHEATER brengt met 'Tegenlicht' het vierde deel van een reeks 'transparanten', zoals de toneelgroep het werken met spie gels. glas, gaasdoek en licht noemt. Het stuk gaat over vijf mensen die elkaa^ afwisselend bevechten en beminnen. In de zelfde relatie staan zij met hetgeen hen*, omsluit: een batterij van lampen. Het mimisch-beeldende muziektheater is te zien in de Schouwburg Middelburg, dinsdag 20.30 uur. Kaarten: tussen 14 en 16 uur: 01180-26251. toestel 410. Het ZUIDELIJK TONEEL GLOBE zet 'Oroonoke' op de planken. Het stuk- geschreven in 1688 door Aphra Behn. beschrijft de speurtocht van twee wilde meisjes naar geschikte echtgeno ten. Zij komen terecht in de nieu we kolonie Suriname, waar zich achter hun ruggen en gedeeltelijk voor hun ogen de tragedie van een slavenopstand afspeelt. De regie voert Antoine Uitdehaag. Schouwburg Middelburg, donder- dae 20 uur. Kaarten: tussen 14 en 16 uur: 01180-26251. toestel 410. Prins van Oranje Goes, vrijdag 20 uur. Kaarten: tussen 14 en 16 uur: 01100-15154. LIESBETH LIST brengt samen met de jonge concertpianist en -componist Robert Nasveld en het Trio Heimig Van Der Vegt oude en nieuwe chansons. Schouwburg Middelburg, vrijdag 20 uur. Kaar ten tussen 14 en 16 uur: 01180-26251 toestel 410. raakte autosleutels en een filmster wordt door een zwangere vrouw- verleid om haar man aan een filmrol te helpen...In de hoofdrol len zijn te zien L'go Tognazzi, Marcello Mastroianni en Alberto Sordi. 't Beest Goes, vrijdag 20.30 uur. Midgard Middelburg, zondag 20.30 uur. De Piek Vlissingen, maandag 21 uur. In SCHATJES terroriseren kin deren hun ouders dermate dat vader John hen met een leger macht tegemoettreedt.. Alhambra I Vlissingen, donderdag, vrijdag, maandag, dingdag en woensdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. Tevens zondag 14 uur. Grand Theater Goes, (voor de tweede week) donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, vrijdag 23 uur. PLAYGIRL is porno. Alhambra I Vlissingen, vrijdag. ANNIE, een klein weesmeisje, mag voor een week bij de miljar dair Warbucks komen logeren. Al gauw wil hij het kind adopteren. Het JONGENSKOOR VAN DE ZEEUWSE KOORSCHOOL vertolkt onder andere werken van Mozart. Schubert en Strauss. Zeeuwse Koorschool Goes, vrij dag 20 uur. Kaarten tussen 14 en 16 uurOI 100-16169. THE SUPERIOR DANCE OR CHESTRA geeft een concert met oude stijl-jazz. Concert- en Ge hoorzaal Middelburg, zaterdag 21 uur. Kaarten aan de zaal. FONS JANSEN met zijn one man show 'Zullen wij handha ven?' in de Schouwburg Middel burg. zaterdag 20 uur. Uitver kocht. POPPENTHEATER WILLEM PARCIVAL laat de avonturen van 'Roodkapje' zien. Parcival Mid delburg, woensdag 14.30 uur. Kaarten: 01184-151II. Vier gezelschappen die zich bezig houden met 'Barbershopsinging' laten een staaltje van hun kunnen zien tijdens een voor een groot publiek opgezette 'open dag'. Achtereenvolgens treden op: maar Annie is ervan overtuigt dat haar ouders nog leven. De rol van Annie speelt Aileen Quinn. Grand Theater Goes, zondag 14 uur. KUNG FU SPIONNEN speelt in de Chinese Ching-dynastie. De Russische gezant Tolstoi komt voor zogenaamde 'vriendschap pelijke besprekingen', maar on derhandelt intussen stiekum met generaal Shau over de Russische verovering van Mantsjoerije. De Chinese regering stuurt haar beste kung fu-vechter erop af om een oorlog te verhinderen. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. en slecht willen zij zich wreken op LUCKY LUCKÊAlhambra II Vlissingen. zondag 14 uur. 4T. De Four Motions, het Vlissingse herenkwartet.1 Lucky Luke De gebroeders Dalton zitten in de gevangenis. Onafscheidelijk, dom NEW CITY HARMONIZERS uit Nieuwegein. WHY FOUR, een herenkwartet eveneens uit Nieuwegein. de SEA SOUND SINGERS, een Vlissingse dames formatie en de FOUR MO TIONS, een herenkwartet uit Vlissingen. De deelnemende ko ren besluiten het spektakel geza menlijk door het zingen van 'Lets Get Together Again', dat onder de barbershopsingers als een soort volkslied bekend is. Algemeen di rigent is Roh van der Meule. Scheldekwartier Vlissingen, za terdag 14 uur. RIET AMIR-STOUTENBEEK (sopraan), JAN VAN KIMME- NADE (piano) en TON AMIR (blokfluit) geven een concert met werken van onder anderen Scar latti. Thelemans en Brahms. Ka pel van St. Maarten Hoogelande, zondag 14.30 uur. HET BRUSSELS SAXO FOONKWARTET verzorgt een koffieconcert. De leden Luc Schollaert (sopraan). Willy De- mey (alt). Christian van Geyte (te nor) en Freddy Vanattenhoven (bariton) vertolken werken van Tsjaikovsky. Dubois en anderen. Concert- en Gehoorzaal Middel burg, zondag 11.30 uur. Kaarten aan de zaal. Fred Ligtendag (zang). Fons Fortman (gitaar). Harry Smeets (bas, taurus) en Rien van Nieu- wenhuizen (drums) vormen de hardrock-formatie PLAlN. De Moord in Extase In MOORD IN EXTASE lost re chercheur De Cock met onortho doxe methodes een bloedige roofoverval op, die gevolgt werd door een reeks brute moorden. Alle sporen leiden duidelijk naar de direkteur van het beroofde be drijf. maar De Cock laat zich niet om de tuin leiden. In de hoofd rollen zijn te zien Joop Doderer en Rond Brandsteder. Alhambra II Vlissingen. donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur. Zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. Er bestaan al veel boeken voor aanstaande moeders, maar dit is dan eindelijk een boek voor vaders! Nu steeds meer vrouwen na de geboorte van hun kind weer gaan werken, wordt er voor de verzorging van de baby ook steeds vaker een beroep gedaan op de vaders. En waarom ook niet? HET BABYBOEK VOOR VADERS door Peter Little, ver taling Henja Schneider vertelt de kersverse vader hoe hij van zijn baby kan genieten en. wat nog belangrijker is. hoe hij hei best KINDI: KBOI.KI N t door Jan Smeek ens) Satire schrijven voor kinderen is zo moeilijk, dat maar weinig schrijvers zich er aan wagen. Het risico dat ze vastlopen in boertige lol die van dik hout planken zaagt, is ze waarschijnlijk te groot. Bij uitgeverij Sjaloom verscheen OUDERS ONTSNAPT, het der de deel in de serie De Wereld op Zijn Kop. Het werd geschreven door Rindert Krom hout en geïllustreerd door Sylvia Weve. Thuis niet te handhaven ouders worden door hun kinderen naar het tehuis voor BVO's gestuurd. Daar slapen deze Buitengewoon Vervelende Ouders met zijn allen Op gezellige en ruime slaapzalen. Ze mogen in weer en wind buiten wandelen, maar moeten-dat spreekt-wel eten wat de pot schaft. Als ze na verloop van tijd enige Nuttige en Noodzakelijke Dingen geleerd hebben, gaan ze naar een Warenhuis voor eersteklas ou ders. De hopeloze gevallen komen terecht in een plee gezin. Na- voor zijn vrouw kan zorgen, vóór en na de geboorte. Het vertelt hoe hij met zijn baby kan spelen, tegen hem kan praten, hoe hij hem moet voeden, hem in bad moet stoppen en -natuurlijk ook hoe zijn luier moet worden verschoond en hoe hij kan bijdragen aan de ontwik keling van de baby. Het vertelt hem wanneer hij zich zorgen moet gaan maken en wanneer niet en welke invloed de baby zal hebben op hem en zijn huwelijk. Het babyboek voor vaders is een praktisch boek. maar om te voor komen dat de lezer het vader schap alleen als een loodzware taak zal beschouwen, is het geïl lustreerd met een groot aantal kostelijke tekeningen. f22.50 tuurlijk komen de BVO's in op stand. Ze beramen een plan om te ontsnappen. Eindelijk zullen ze hun gram halen. Hoe een en ander uitpakt is in dit vrolijke boek te lezen. De ontk noping is misschien wat flauw. Kinderen bedenken in ieder geval een ander einde. Maar door de zaken op zijn kop te zetten en zwart-wit voor te stellen, maakt Rindert Kromhout wel duidelijk hoe merkwaardig de verhouding tussen ouders en kinderen soms is. En daarmee maakt hij de opzet van de serie waar. Voor volwassen lezers is zijn boek bovendien een geestig en gepolijst verwijt. De se rie wordt echter vooral gedragen door de illustraties van Sylvia Weve. Haar vlotte, krachtige en eigentijdse zwart wit tekeningen bepalen toch vooral het karakter van dit boek. dat kinderen een vrolijk uurtje bezorgt. En scholen een fantastische en "uitverkochte voorstelling" op de week-of maandsluiting. Ouders ontsnapt door Rindert Kromhout met il lustraties van Sylvia Weve. Uitge verij Sjaloom. Utrecht. Prijs 14.90. Plain Haagse band treedt op met de Middelburgse groep BLACK W1DDOW in het voorprogram ma. Cavern Middelburg, woens dag 20 uur. Kaarten aan de zaal. Zeeuws Museum, Middelbur^J LAND 1920-1940, tentoonstelling. Werkdagen 10-17 uur. zaterdag 3 maart 13.30-17 uur. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Biologisch Museum Domburg DE NATUUR IN ZEELAND dage lijks van 10 tot 17 uur. Iguana, Vlissingen. LEVENDE REPTIE LEN, AMFIBIEËN EN INSEK- TEN Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Galerie Marquis Vlissingen CIES HESSELS tien kinderscenes. aquarellen en teksten, tevens NIEUWJAARSTENTOON STELLING met werken van de exposanten van 1983. Woensdag tot en met zondag 13 tot 18 uur. Groencentrum Nieuw land Nieuw en St. Joosland W1M CLARIJS volksmuziekinstrumenten. Dage lijks behalve zondag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur. Woens dagmiddag en zaterdagmiddag gesloten. Openbare Bibliotheek Vlissingen OUD VLISSINGEN tentoonstel ling. Maandag 13.30 tot 20 uur. dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 20 uur. zaterdag 10 tot 12.30 uur. Donderdag gesloten, (tot 29 fe bruari) Galerie De Wijnstok Middelburg ANSKJE VAN DER ZEE, etsen en aquarellen. Donderdag en vrijdag 14 tot 17 uur. Zaterdag 11 tot 12.30 en 14 tot 17 uur. Bellamy 19 Vlissingen PAUL VAN RAFELGEM, sculpturen. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. Zaterdag 13 tot 17 uur. Het Zeeuwse Kunstenaarscen trum Middelburg. DIED V.D. PEIJL. gouaches, en ANNEKE VAN DIJK-V.D. PEIJL, textie- lobjecten. Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur. woensdag en vrijdag 13.30- tot 17.30 uur en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 16 uur. Vleeshal Middelburg, WILLIAM VERSTRAETE, installatie. Dins dag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur. zondag 14 tot 17 uur. Bejaardencentrum 'St. Willi- brord'. Middelburg AFRIKAAN SE EN OOSTERSE TEN TOONSTELLING. Vrijdag 15 tot 18 uur. zaterdag en zondag 10 tot 18 uur. ARTSEN Middelburg: /a. tot 24 uur. J.K. Dominicus, Dam 30, 12830. (visi tes aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: J.L.F. Wortelboer. Krom me W'eele 7, 33946. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: E. Kant. Sabalaan 3. 71017. Zo. tot 24 uur: R.M. Thiadens. Zuiderbaan 23, 64633. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17 tol 18 uur. Bezoek spreekuur zon der afpsraak. W.N. Ostcrman. De Kempenqerstraat 2. 79791 Het hele weekend voor eigen pa tiënten beschikbaar. Souburg, Nieuwland. Arnemuiden, Middelburg-Zuid: za. tot 24 uur: M. Perquin, Park de Moucheron 24, Middelburg. 01180-29980. Zo. tot 24 uur: O. Fritschy, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden. 01182-1308. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Grijpskerke. Gapinge. Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: J.W. Ooster- hoff. Markt 10. Veere. 01181-271. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke. Biggekerke en Koudekerke: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: P K. Noorlander. Middelburgse straat 94. Koudekerke. 01185-1231. West- en Mklden-Walcheren: A. Stutterheim, Beukelmanstraat 8, Meliskerke 01186-1760. APOTHEEK: Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: 12134. Vlissingen Papegaaienburg, Pa pegaaienburg 24-26,66345. TANDARTSEN; D.B. Chardon. Damplein 26. Middelburg. 01180-28207. Spreekuur zaterdag en zondag 11 tot 12 uur. DIERENARTSEN: Dierenartsenpraktijk Oostkapel- le: Oude Domburgseweg 33a, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18 uur. Th.J. Driehuis-van Haselen. Vlis singen. 01184-66548. Consult na telefonische afspraak. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdieren-praktijk Oost- Souburg, Kanaalstraat 3. Oost- Souburg 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. VERLOSKUNDIGE: Van vr. 18 uur tot maandag 08 uur: M. v.d. Werken. H. Dunant- straat 19. Oost-Souburg. 01184- 71768. WIJK VERPLEEG KI NDJGfcN: Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: A. Verhage, Omloop 5. Middelburg. 01180- 15385 b.g.g. 01180-12228. Middelburg-zuid en Arnemuiden: C. Verheijen. Segeersweg 24. Middelburg. 01180-34901. b.g.g. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel- le: N. de Back. Boomgaard 22, Koudekerke. 01185-1318. Domburg, Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: G. v.d. Ende, Vroonstraat 11. Serooskerke, 01189-1226. Vlissingen-stad: 01180-29264. G. Burgers. W est-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: E.J. Cok. 01180-13418. hoek DANSEN ook goed voor U. Zaterdag 25 febr. speelt voor U de formatie «27 aanvang 21.00 uur - toegang vrij. Verwacht 3 mrt.: Voorkom teleurstelling: boek tijdig uw familie feest, personeelsavond op de Roompot met di ner, snack, bowling enz (dagelijks geopend van 10 00- 22.00 uur) SPORTGROEPEN opgelet: enkele mogelijkheden tot gebruik| van het zwemparadijs (informeer bij uw secretaris) Nu in het zwembad op de camping weer volop mogelijkheden voor ZWEMLES (informeer bij mevr. v.d. Spank 01108-1 509 of op de Roompot) Nu tijd voor de planning van SCHOOLREIZEN Voor kinderverjaardagen vanaf 10 personen speciale tarieven in ons zwemparadijs Zondag s vanaf 1 6.00 uur in het zwemparadijs speciaal voor u extra voordelig GRILLEN in onze horecaafdeling leen 3e vrijdagmorgen van de maand recreatief zwemmen in het Zwemparadijs voor moeders met kleine peuters 2e en 4e vrijdagmiddag speciaal recreatief zwemmen voor 50 plussers in het zwemparadijs. U kunt bij ons reserveren voor vrijwel alle ge- remommeerde touroperators. Wij adviseren u graag vrijblijvend bij uw vakantiekeuze. 2 dg. Parijs op 23 maart 120.- halfp. 6 mrt. dagtocht Amsterdam 24.50 1 5 mrt. dagtocht Vader Abrahamshow 69.50, incl, koffie-gebak, diner, showen boordjes. Interessante Paasreizen zoals: 8 dg Wenen voor 585.- volledig verzorgd. Goes. Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 - 20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770 Aapri Facial Scrub van Gillette Gillette Nederland brengt een nieuwe reinigingscrème op basis van miniscuul ver malen abrikozenpitjes een zachte crème zonder geur- stoffen, waarmee men vuil uit de poriën cn dode huid cellen gemakkelijk kan ver wijderen. Niet alleen goed voor het gezicht maar ook voor de hals, de ellebogen en de knieën. Het nieuwe produkt komt onder de naam Aapri Facial Scrub en is geschikt voor ieder huidtype. Door de sympathieke prijs van 8,— per tube kan het elke dag worden gebruikt, net als zeep en tandpasta. De zojuist door de PTT geïntroduceerde teksttele foon is een kommunikatie- middel voor slechthorenden en mensen met spraak stoornissen, omdat het sys teem de mogelijkheid geeft niet alleen met spraak, maar ook met geschreven tekst te kommuniceren. De boodschap die de gebruiker wil overbrengen, evenals de tekst afkomstig van de ge sprekspartner, verschijnt op het leesvenster aan de bovenkant van het appa raat. Dit venster bevat een tweeregelig display van elk veertig lettertekens. De in getikte tekst verschijnt steeds op de onderste regel en verhuist - als de regel vol is - naar boven. Het toestel beschikt over een geheugen van 2000 let tertekens (genoeg voor een getypt velletje A4), zodat men de ingekomen bood schap later nog eens rustig kan overlezen. Ook kan de gebruiker zijn of haar be richt van te voren intikken. Het bericht wordt dan bij tot standkomen van de ver binding met een gesprek spartner die ook over een teksttelefoon beschikt, au tomatisch overgebracht. Is een van de gesprekspart ners echter horend, wat meestal het geval zal zijn. dan kan hij of zij volstaan met een normaal toondruk- toets keuzetoestel. Om toch te kunnen kommuniceren CHINEES-INDISCH RESTAURANT o c DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) tel. (01184) 65783 woensdag 14 maart 20.00 u. in het Strandhotel Kaarten a 15.— reeds verkrijgbaar bij Vlissingen Scheldestraat 13 Tel. 13296 frit*s, s° ™en9de aPPel sa^en enUeSa/a^ Zondag geopend 12.00-20.00 uur met een teksttelefoon wor den dan de cijfertoetsen uitgerust met.meer funkties dan alleen de cijferfunktie. Elke toets kan ook letters zenden, zodat met het toet- spaneel geschreven berich ten kunnen worden samen gesteld. De kosten voor plaatsing van dit unieke apparaat be dragen 1500.— ineens en voorts 40.— per maand, plus normale kosten van de telefoonaansluiting. Au ditief gehandicapten vanaf 65 jaar die niet voor een AWW-voorziening in aan merking komen, krijgen het apparaat gratis in bruik leen, een en ander in over leg met de Gemeenschap pelijke Medische Dienst. Tandplak en de verharde vorm ervan, tandsteen, zijn een bedreiging voor het ge- hit en het tandvlees. De vorming van tandplak en tandsteen wordt vooral ve roorzaakt door het eten van suikers en zetmeel, waar door schadelijke zuren worden geproduceerd. Een goed middel om gaatjes iq tanden en kiezen te voor komen is dus het nuttigen van deze twee stoffen te be perken. Daarnaast is goed poetsen, het gebruik van dental floss of goede tan denstokers noodzakelijk. Er zijn ook plakverklikkers in de handel, tabletten die de aanwezige tandplak rood kleurend, zodat je kunt vaststellen of het gebit schoon is. De tandarts of de mondhygiëniste tenslotte zal bij de halfjaarlijkse kontrole van het gebit het tandsteen zo goed mogelijk verwijderen. Verder informatie over. dit' onderwerp kan men ver krijgen bij de Nederlandse Maatschappij tot bevorde ring der Tandheelkunde te Nieuwegein (03402-41284). Yves Rocher brengt onder de exotische naam Ispahan een nieuwe parfum en eau de toilette. Een sensuele geur die is samengesteld uit kruiden en muskaat uit Ceylon, kruidnagels uit Madagascar, patchouli uit Singapore, benzoëhars uit Siam en vétyver uit Java. Aan deze Oosterse geuren heeft Yves Rocher tenslotte met Siciliaanse mandarij nen en Zuid-Amerikaanse sinaasappelen een vleugje frisheid toegevoegd. Het parfum wordt gebracht in matte, diepblauwe flacons met gouden letters. Het parfum kost per 15 ml. 52.95: Eau de toilette per 100 ml 42.95. De intro- duktieprijs van de laatste is echter 24.95. N.V. Audet heeft onlangs onder de titel "U spreekt met Albers...." een ver kooptraining op video ge-, lanceerd. Het programma, met een totale duur van ruim anderhalf uur. omvat een gedegen analyse van onjuist en juist gedrag tegenover anderen en dus ook tegenover klanten in een verkoopgesprek. Aan de hand van voor iedereen zeer herkenbare situaties wordt aangetoond hoe men "voor hetzelfde geld" suksesvoller kan zijn door het vermijden van ge dragingen en taalgebruik die bij de opponent irrita ties kunnen verwekken. De scènes werden zeer leven secht ten tonele gebracht door professionals als Rijk de Gooijer, Peter Faber. Hans Boskamp e.v.a. De training is niet alleen be doeld voor vertegenwoor- woordigers. maar ook voor balie-, telefoon-, onderaf- delings- en administratief personeel. "U spreek met Albers...' is de eerste, pro fessionele videoproduktie over gedragstraining van eigen bodem in onze eigen taal. De belangrijkste doel stelling van het programma is het stimuleren van de diskussie over en het zich daardoor bewust worden van "goed" en "slecht" ge drag tegenover anderen, waarbij voldoende ruimte is gelaten voor de eigen in zichten en aanpak van de trainer. Alle informatie: C.M. van der Horst van Audet (080) 458911. J)0 fa'

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8