Invalidenvoertuig nu van eigen bodem 100.000 kilometer met maximum aantal rijders TRAMPER autobedrijf LADA ONS AANBOD VAN DEZE WEEK: A HYUNDAI PONY GOES VLISSINGEN Autobedrijf Wondergem en Melse de Faam - de Vlissingerj UW WEEKBLAD MIRA AUTOSHOPS Vlissingen POLO AUTOSHOPS Hulst POLO EN MIRA AUTOSHOPS VAN DAMME JUMBO M. de DREU Co. b.v. VEELGEHOORDE KLACHT: WINDGEVOELIG Van onze autoredactie LOODVRIJE BEZINE GEEN PROBLEEM UNIEK PROJECT DAIHATSU CHARADE DIESEL EEN SLEE VAN'N AUTO VOOR 9.999," FA. MURRE-DE BOEVER Woensdag 15 februari 1984 DE FAAM - DE VLISS1NGER MOOI EN NIET STUK TE KRIJGEN PONY 1200 L ECONOMIC GOES B.V. DIV. MITSUBISHI'S ANDERE MERKEN Speciale aanbieding: Tredia - Turbo 1983 VLISSINGEN C.V. DIV. MITSUBISHI'S ANDERE MERKEN Saab - Seat-dealer voor Walcheren tel. 01184-15220 Saab 99 GLE 1 978 Saab 900 4 drs 1981 Saab 900 3 drs Turbo 1 981 Saab 900 5 drs. Turbo 1980 Saab 900 LPG 1982 Fiat Ritmo 65 CL 1982 12500 - Fiat Ritmo 65 L 1982 11500 - Fiat Ritmo 75 CL 1980 9500 - Fiat Ritmo diesel 1980 9000 - Fiat 127 1979 6500 - Opel Ascona 1.9 1980 1 1500 - Opel Kadett Coupe 1979 9000 - Renault 14 TL 1982 12.250 - Renault 4 GTL 1980 7750.- Renault 5 TL 1981 9.900.- Datsun Cherry 1981 10750.- Rover 3500 1979 1 1500.- Mini 850 1979 5750.- 1979 5500.- Ford Taunus Ghia 1980 9900.- Renaiflt 30 TS LPG 1977 2500.- Als u een komfortabele gezinsauto zoekt met een eigentijds uiterlijk, een interieur dat niets te wensen over laat en een verbazend scherpe prijs, dan moet u ons nu bellen. SERVICEFILIAAL Ml "«Ar mlniyón vaf9.390 excl. BTW AUTOBEDRIJF Zusterstraat 34 Middelburg tel. 01 1 80-1 2972 SUBARU-DEALER Speciale aanbieding: PANDA45 EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE HERCULESWEG 12 Industrieterrein ARNESTEIN, MIDDELBURG TEL. 01180-12918 Groot assortiment. Scherpe prijzen. Juiste bediening - service - voorlichting. Bij de tijd in het assortiment. Steeds nieuwe produkten. Regelmatig speciale aanbiedingen. Alles voor het onderhoud en het verfraaien van uw auto. EEN AUTO KOPEN BEGINT OP OEZE PAGINA LouisseAutob.v. AUTOBEDRIJF VLISSINGEN Garage Joh. MURRE AUTOBEDRIJF Wissenkerke 01107-1477 De door Waaijenberg te Veenendaal reeds enige ja ren op de markt gebrachte Arola 14, een rijbewijsvrij 4-wielig voertuig voor ge handicapten, wordt sinds Dit is het gevolg van een li- kort niet meer uit Franse centie-overeenkomst die onderdelen geassembleerd, Waaijenberg onlangs met maar geheel in Nederland de Franse fabrikant heeft vervaardigd. gesloten. Omdat de bouw nu geheel in Nederland geschiedt, is het ook mogelijk geworden een aantal verbeteringen aan te brengen, waardóór de Arola 14 nu optimaal is aangepast aan de wensen van de Nederlandse ge bruiker. Bovendien heeft een ergo nomische studie, uitgevoerd in het kader van een afstu deeropdracht van de TH- Twente geleid tot een betere opstelling van de bedie ningsorganen en tevens tot aanzienlijk grotere aanpas singsmogelijkheden aan specifieke handicaps. Nu de Arola produktie ge heel in eigen beheer ge schiedt heeft Waaijenberg tevens een mobiele service ingesteld, waardoor onder houd en reparatie bij de Arola bezitter 'aan huis' kunnen worden uitgevoerd. Op de Tweewieler-Rai in maart wordt dit Nederlands product geïntroduceerd. In ons aan harde wind en storm rijke land klagen veel automobilisten over de windgevoeligheid van de auto. En de wind kan inderdaad flink tekeer gaan op de Ne derlandse wegen. Tóch be hoeft het meestal niet aan de auto zélf te liggen. Im mers, automobielfabrikan ten zijn tegenwoordig zeer wel in staat automobielen te vervaardigen die qua wind gevoeligheid de toets der kritiek kunnen doorstaan. De oorzaken van versterkte windgevoeligheid zijn vaak slechte banden en de ver waarloosde schokdempers. Dit zijn twee onderdelen die met de oorzaak van wind gevoeligheid direct kunnen samenhangen. De Vereniging voor de Bandenbracnhe in Neder land (VACO) beaamt dat de meeste automobilisten zich niet of nauwelijks be wust zijn van de vitale vei ligheidsfuncties van banden en schokdempers. Op grond van jarenlange praktijker varing adviseert deze orga nisatie daarom automobi listen halfjaarlijks hun auto onder andere op windge voeligheid te laten testen. Bij de gespecialiseerde ban denbedrijven omvat deze test: de juiste bandenspan ning, voldoende profiel diepte, en goed werkende schokdempers. Bovendien kan het nodig zijn de wielen te balanceren of de auto uit te lijnen. Alle Opel personenwagens zijn geschikt voor loodvrije benzine, in het bijzonder de Corsa, Kadett, Ascona en Rekord modellen aange dreven door de nieuwe crossflow motor met licht metalen cylinderkop. De andere uitvoeringen, inclu sief de Senator en Monza kunnen op loodvrije benzi ne rijden als elke derde tankvulling uit conventio nele brandstof bestaat. Dit zei F.W. Lohr. hoofdinge nieur van Adam Opel. De loodvrije benzine moet een minimum octaangetal hebben van 91 RON (nor maal) en 98 RON (super). Gebruik van loodvrije ben zine op zich betekent geen vermindering van koolwa terstoffen, koolmonoxyde. en stikstofoxide in de uit laatgassen. Dit kan alleen worden bereikt door ge bruik te maken van een ka- talisator. die echter slechts effectief is indien uitslui tend loodvrije benzine ge bruikt wordt in combinatie met een electronisch gecon troleerd brandstof/lucht- mengsel. en electronische ontsteking. Vóór de algemene invoe ring van katalisators zal het gebruik van loodvrije ben zine geen doorbraak vor men voor een betere be scherming van het milieu. In de plaats daarvan heeft het meer zin dat men de ontsteking en de carburator van zijn auto regelmatig laat controleren en afstel len. Een niet goed afgestel de auto betekent een hoger brandstofverbruik en meer luchtverontreiniging, aldus Opel. Bij de start op 1 september van vorig jaar schudde waarnemers meewarig het hoofd. "Dat kan toch niet", oordeelden ze. "Voor een wagentje met een driecilin- dermotor? Ongelooflijk". Toch gaat het lukken, zo lijkt het. Op donderdag 16 februari is de kleine Daihat su Charade Diesel bij garage Klip in Vlissingen om de es- tafettetocht door Europa voort te zetten. De heer J.W. de Voogd van Klip neemt dan de stok over voor zijn aandeel in de estafette, richting Bergen op Zoom. Daihatsu wil aantonen dat deze diesel grootse presta ties kan verrichten. Dezelf de wagen reed al 70.000 ki lometer door Japan, met een maximum aan berij ders. In Europa moet 30.000 kilometer op de klok boven de wagen worden gezet, evenzeer met een maximum aantal rijders. De verschil lende manieren van bestu ren en de diverse klimato logische omstandigheden, moeten aantonen dat deze diesel veel kan verdragen. De Charade Diesel is over gevlogen naar Europa. In Japan heeft de auto reeds onder keiharde condities gepresteerd. Snelwegen, BMW 320 1980 blauw Citroen 2CV6 1979 crème. Fiat 128 CL 1977 blauw Ford FiCsta 950 1979 beige.. Ford Fiësta 1100 1979 grijs. Opel Ascona 20 D 1981 wit Peugeot 504 1977 bruin Peugeot 504 SR 1980 beige. Renault 4 TL 1981 rood Renault 4 GTI. 1980 groen Renault 4 GTL 1980 rood Renault 14 Tl. 1980 rood Renault 18 TS 1979 rood Renault 18 TS 1980 grijs Renault 20 L 1977 groen..... Suzuki Carrv 1980 wit Van Dijke B.V. Hoek Rijksweg-Ringbaan West. Goes tel. 01100-11440/14560 17.950,- gas 4.250.- 2.930.- 7.250.- 7.250.- 12.450. 6.250.- 9.950. 7 450.- 6 950.- 7,250. 7.950. gas 7450. 8 950. 3.500.- 6.200.- mNlDJJKE De testwagen met het aantal verreden kilometers herkenbaar op het dak. De klok loopt trouwens. bergweggetjes (met een stij gingspercentage van 18 procent of meer) stadsver keer (waaronder Tokyo) en winterse plaatsen heeft de wagen reeds aangedaan. Volgens een persbericht heeft de auto inderdaad voldaan aan de verwachtin gen zoals prestatie en zui nigheid, want de wagen verbruikte gemiddeld 1 op 24,4 dieseloiie. Bovendien bleef de auto onder alle omstandigheden eigenwijs volharden in het voortzet ten van de bocht. De opdracht om de 100.000 kilometer zonder speciale reparaties te voldoen lijkt te worden gehaald. De met drie cilinders in serie ge bouwde motor heeft al rond de 78.000 kilometer op de klok staan, als hij donder dagochtend rond elf uur bij Klip aan de Industrieweg in Vlissingen richting Bergen op Zoom vertrekt. Daar wordt het stuur trouwens overgenomen door de plaatselijke dealer, die de wagen weer naar elders brengt. Na Nederland vol gen Duitsland en alle Scan dinavische landen. MkTiWfrTiW-VlIl Va 14.195,- Inel. tectylbehandeling en rijklaar. Autobedrijf M. de Dreu Co. bv, HYunoni Zusterstraat 34, Middelburg, tel. 01180-12972 AUTO-AKTUEEL Galant 1600 GLv.a. 77 t/m '81 Lancer 1400 Gimrt. '81 Lancer 1400 GLnov.'8.0 Celeste76 Mercedes 200 D'79 Peugeot 304'78 Toyota Corona 2000aug. '76 Opel Manta 16'73 Peugeot 504 Coupé autom'73 Volvo 343'81 A Galant 2300 TOapr. '82 Galant 1600 GLv.a. 77 t/m '81 Colt 1200 GL 3 djuli '82 Lancer 1600 GSRaug. '80 Sapporo 1600aug. '78 Hyundai 1200 TLmrt. '83 Opel Ascona autosept. '81 Renault 18 GTLnov. .80 Renault 5 TLjan. '81 Datsun Cherryapr. '80 Fiat 127 v.a'76 t/m '77 Suzuki Jeepdec. '79 Ford Escort 1.3 Lnov. 1980 Ford Taunus 2000 GL 4-dokt. '78 Ford Transit Dieselmei '77 v/errijn Stuartweg 6 Tel. 01 100-30768 uartweg 6 Mercuriusweg 29 DO 30768 (t.o. Prijsslag) Tel 01 184-19051 Vertegenwoordiger: Sj. de Feyter. tel. 01 100-14467 Prijs inkj. BTW. Af importeur. Seat Fura GL Lada 2105-serie: 2105-N met 1200 cc motor, 2105 met 1300 cc motor en 2I05-GL met 1500 cc motor en nog meer standaard extra's Prijzen vanaf 11.985,- incl. BTW (2105-N). LADA/ZASTAVA DEALER VOOR WALCHEREN SHOWROOM Noordmonsterweg 4, Middelburg, 01 1 80-3681 5 Gildeweg 33. Vlissingen, 011 84-1 8851 De bestelwagen met het komfort van een personenauto in 2 uitvoeringen leverbaar MJtoctauon Fiat 127 900 L 3-drs 7.750.— Fiat Panda 45 vanaf 10.750 - Fiat Ritmo 65 L 3-drs 7.250.- Fiat Ritmo 65 CL 3-drs. vanaf 9.750.— Fiat 131 1 600 Special 4.250 - Fiat 131 1600 CL 4-drs 6.750.— Ford Fiësta 1100 L Bravo 12.900.— Citroën Visa Club 7.750.— Peugeot 204 Diesel 2.750.— Renault 1 2 TL Stationcar 2.250.- Citroën Dyane 6 2.000.— met open dak, lichtmetalen velgen en verstralers. Opel Ascona 2.OS met LPG RAT. UNIEK IN PRUS EN PRESTATIE. 7.500.— autoccadon BLAAS 's-Gravenhof - Vismarkt 1 - tel. 01 140-11649 Vlissingen - Hulst - Bergen op Zoom - Roosendaal - Breda - Gorkum - Den Bosch. VRU ENTREE VRU ENTREE OPEL Kadett Caravan Diesel 1983 kadett 13S Luxe 5-drs. wit 1982 Kadett Berlina 13 S 5-drs. 1981 Kadett Berlina 2-drs .33000 km 1981 Ascona I6S 4-drs. Luxus ...34 900 km 1982 Ascona 16S 5-drs ...28.500 km 1982 Ascona 16S 2-drs. (nw.model)... rood 1981 Ascona I6N 99 000 km 1977 Ascona I9N LPG blauw 1980 Ascona I6N ...75.000 km I978 Ascona 16SR 1982 Ascona 16S beige 4-drs. 1982 Manta ...82.000 km 1977 Manta CC 20S GT/J wit 1982 Rekord 20S LPG ,99,500 km I98l Rekord 2.3 Diesel 1979 Rekord Car 2.0S Luxe 1978 Commodore Berlina. 1981 Senator 2.8S 5 bak wit 1980 Senator 2.5E Autom.. 1981 Ford Fiesta 1100 L zilvergrijs. 47.000 km 1979 Ford Taunus I600 L 2-drs. r. metal 54.000 km 1978 1982 Talbot Horizon 1.5 GLS 5-drs. br. LPG 75.000 km 1979 35.000 km 1980 VW DerbvGLS groen 1980 Volvo 245 GLI Kombi 1980 Kalverstraat 1, 4331 LZ Middelburg, Telefoon (01180) 25851 Hierbij delen wij U mede, dat de heer J. de Boever per 1 februari 1984 j.l. als firmant is uitgetreden. Het bedrijf wordt voortgezet door de heer Joh. Murre, onder de naam Breewaterstraat 31 -4381 JW Vlissingen (centrum) Tel. 01 184-14203 - b.g.g. 01 185-2350 Opel Ascona 1 600 S 4-drs. LPG1 982 Opel Ascona 2 Itr. D1979 Opel Ascona 20 N aut1979 Opel Ascona 20 S de Luxe1979 Opel Kadett C 1978 Opel Kadett City1978 Opel Kadett Stat.car 3-drs. 1300 LPG1981 Opel Kadett Stat. car 5-drs. 13001981 Opel Manta 20S Combi Coupé1979 Opel Rekord 20S 4-drs. LPG1978 Opel Rekord 20S Stat.car 5-drs. Luxe1 981 Ford Escort 1300GL1977- 1980 Ford Taunus 1600 L 4-drs1978 Ford Taunus 1600 L Stat.car1979 Ford Fiësta 1100 L1981 VW Golf1980 Renault 5 TL1973 Renault 4 GTL1 978 Honda Motor CB 900 F21 982 Toyota Starlet de Luxe1 980 Datsun Cherry 1200 GL LPG 1979 Peugeot 305 SR1979 BMW 3161 981 BMW 320-6 LPG 198U

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 9