weeJc X ZATERDAG 18 FEBRUARI a.s. SNUFELMARKT VEILINGHALLEN A/D BRAAKMANSTR TE MIDDELBURG OPEN: 9.00 tot 17.00 u De gezamenlijke HUSQVARNA DEALERS van Zeeland organiseren in samenwerking met HUSQVARNA NEDERLAND een GRANDIOZE INRUIL-AKTIE stepztronic Normale prijs 1279.— Inruil oude naaimachine 300.- U BETAALT NU 979.- De HUSQVARNA ZIG-ZAG met: FA. WILBRINK KorteDelft3 Middelburg Tel. 01 180-12127 VERSCHUREN Axelsestraat 96 Terneuzen Tel. 01 1 50-9701 3 VAN DE KREEKE Lange Vorststraat 104 Goes Tel. 01 100-1 6221 Woensdag 15 februari 1984 DE FAAM - DE VL1SSINGER w WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg j Kunt U weer een onvergetelijke dag beleven wanneer U komt snuffelen. Struinen, loven en bieden en genieten van de kleurrijke kooplieden op de groots opgezette (1 500 m2) oergezellige overdekte Walcherse Een rommelmarkt vol kramen met voordelige koopwaar in de HEDERA EIDT ft ïlDtL 1 1 nuttige ingebouwde naden 3 elastische ingebouwde naden automatisch knoopsgat naaldstop automaat vrije arm geschikt voor de dunste tot de dikste stoffen en leder Een topnaaimachine bij Uw Husqvarna dealers: Raadhuisplein 4 Oostburg Tel. 01 170- 2012 Walstraat 30 Vlissingen Tel. 01 1 84-1 3694 Stationsstraat 8 Axel Tel. 01 155- 1583 (van donderdag l/m woensdag) In CURSE OF THE PINK PANTHER laat inspecteur Drey fus de stuntelige brigadier Sleigh zoeken naar de verdwenen in specteur Clouseau en de legenda rische Pink Panther Diamant. Al gauw blijkt dat Sleigh Clouseau's gelijke is wat betreft het scheppen van de meest absurde situaties. In de hoofdrollen David Niven en Robert Wagner, Alhambra II Vlis- singen, donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur. zaterdag 19 en 21.30 uur en zondag 14, 19 en 21.30 uur. LIEFDE ZONDER SCHAAMTE is porno. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. VICE De Nijmeegse groep VICE treedt op met in het voorprogramma de Zeeuwse meidengroep DEUX PIECES. Terwijl Vice zich toelegt op swingende nummers met een funk-inslag. brengt Deux Pieces muziek die de leden omschrijven als prépunk of 'stads-rock'n roll'. Midgard Middelburg, vrijdag 21 uur. 't Beest Goes, zaterdag 21.30 uur. (Alleen Vice). De Vlaamse troubadour MIEL COOLS zingt zijn nieuwste lied jes in het Tonnenmagazijn Brou wershaven, woensdag 20 uur. Het luit-duo CISKA MER TENS en EVELINE JUTEN speelt wer ken van onder anderen Da Mila- no. Verdelot en Bach. Trouwzaal Stadhuis Goes, vrijdag 20 uur. De ZEEUWSE KOMEDIE brengt het blijspel 'Stuur me geen Bloemen'. Vestzaktheater Vlissin gen, zaterdag 20.30 uur. DE MOEDER VAN DA VID S. Het MECHELS MINITUURT- HEATER speelt 'De moeder van David S.' van Yvonne Keuls Moe der Len heeft nooit iets met drugs te maken gehad en het duurt lang voor zij erachter komt dat haar zoon David verslaafd is aan he roïne. Het gezin raakt ontredderd en Len beseft langzaam dat zij af stand moet nemen van het pro bleem. wil zij haar huwelijk red den. Het verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen. In de rollen zijn onder anderen te zien Jaak van Assche, Jos Geensch en Hilde van Hasendonck. de regie voert René Verreth. Schouwburg Mid delburg. donderdag 20 uur. (Donderdag lot en met woensdag) DIARIO speelt muziek uit Ar gentinië, Uruquay, Brazilië en Cuba. Razzmatazz Oost-Souburg, zaterdag 20.30 uur. Popeyt POPEYE is een film rond de spi- nazie-etende krachtpatser Po- peye, die zijn vriendin Olijfje en pleegkind Erwtje uit de klauwen van de gemene Brutus moet red den. In de hoofdrollen zijn te zien Shelley Duvall en Robin Wil liams. Alhambra I Vlissingen. zondag 14 uur. Het QUADRO HOTTETERRE verzorgt een concert. De leden Kees Boeke, Bob van Asperen, Walter van Hauwe en Wouter Möller vertolken onder andere werken van Locke, Purcell en Cperario. Voorzaal Statenzaal Middelburg, vrijdag 20 uur. Het MIDDELBURGS THEA TER speelt het blijspel 'Arseni cum en Oude Kant' van Joseph Kesseling. Schouwburg Middel burg, vrijdag en zaterdag 20.30 uur. KINDERBOEKEN gsy yi (door Jan Smeekens) Op de achterkant van zijn dicht bundel DE BLOEDDORSTIGE BADMEESTER en andere grie zels voor kinderen schrijft Hans Dorrestijn dat hij na jaren troost rijke gedichten geschreven te hebben, nu de jeugd eens flink de stuipen op het lijf wil jagen. In veel van de twintig gedichten die de bundel (verdeeld in 'Grie zels zelf meegemaakt', 'Huiverin gen' en 'Griezels' die iedereen tegen het lijf kan lopen') telt, trekt hij dan ook alle registers open om zijn lezers onderuit te krijgen. Geen nachtmerrie, gruwelijke fantasie en angstaanjagende droom gaat hij uit de weg. Ook als dichter heeft hij heel wat in zijn mars. Zo vindt men naast verhalende gedichten en balla den, ook de voor dit genre zo ge schikte smartlappen en volkse lie deren. Of Hans Dorrestijn ook bereikt wat hij wilde, is overigens de j: ARTSEN Middelburg: za. tot 24 uur: S.A.v.d. Haak, Rouaansekaai 47, 12637, (visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: F.L. Berg- hauser Pont, Bellinkplein 1, 37393. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: F.v.d. Berg, Giessenburg 12, 65253. Zo. tot 24 uur: A.v.d. Griek, Badhuis straat 46. 12950. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zonder afspraak W.N. Osterman. De Kempenaerstraat 2. 79791. Het hele weekend voor eigen pa tiënten beschikbaar. Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg-Zuid: za. tot 24 uur: N. Kapteyn, Lekstraat 6, Oost- Souburg, 01184-61630. Zo. tot 24 uur: H. Kapteyn-Snijders, Lek straat 6, Oost-Souburg, 01184-61630. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapel- le. Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: J.P. Bekker, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, 01188-1276. Domburg. Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: F. van Eede, Casembrootstraat 24, Westkapelle, 01187-1234. West- en Midden-Walcheren: B. Bouwense, Valkenisseweg 14. Biggekerke. 01185-2190. APOTHEEK: Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol- In SCHATJES terroriseren kin deren hun ouders, met het gevolg dat vader John zijn eigen kinde ren met een legerpeleton tege- moettreedt. Grand Theater Goes, donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur, za terdag en zondag 19 en 21.30 uur. PLAYGIRL is porno Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. STARWARS/THE EMPIRE STRIKES BACK is de matinee voorstelling in Grand Theater Goes, zondag 14 uur. Moqrd in Extase POPPENTHEATER WILLEM PARCIVAL brengt het sprookje 'Roodkapje'. Parcival Middel burg, woensdag 14.30 uur. De CIRCUS SQUARE JAZZ BAND speelt oude stijl-jazz en vertelt aan de hand van de muziek de geschiedenis van de jazz. Na afloop van deze 'lezing' geeft het orkest een concert met gelegen heid tot dansen. Speciale gast is de ragtime-pianist Henk Ruysche. SUBWAY RIDERS is een film van de New Yorkse under- ground-regisseur Amos Poe. Ant Zindo gespeeld door Amos Poé - is een waanzinnige schrijver die zich personificeert met een psy- chopatische saxofoonspeler en mensen vermoordt bij metrosta tions. Deze thriller speelt zich af tegen de achtergrond van het door decadentie en vervreemding be heerste New York. 't Beest Goes, vrijdag 20.30 uur. Midgard Mid delburg, zaterdag 20.30 uur. De Piek Vlissingen, maandag 21 uur. MOORD IN EXTASE gaat over de avonturen van rechercheur De Cock van het politiebureau War moesstraat in de rosse buurt én onderwereld-centrum van Am sterdam. In deze spannende Ne derlandse film naar het boek van A.C. Baantjer spelen onder ande re Joop Doderer en Ron Brand steden Alhambra I Vlissingen. donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur, za terdag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19 en 21.30 uur._ Kantine Camping 'Dishoek' Kou dekerke, zondag 13 uur. CIRCUS SQUARE JAZZ BAND In het februarinummer van het maandblad IN BEWEGING, een uitgave van de Nederlandse Bond van Reumapatiëntenverenigin gen, wordt uitvoerig informatie gegeven over het invullen van het Belastingaangifteformulier 1983. De speciale uitgave is toegespitst op de vaak bijzondere situatie waarin veel reumapatiënten zich bevinden. Met het beschikbaar stellen van het informatienummer van "In Beweging" wil de Neder landse Bond van Reumapatiën tenverenigingen de honderddui zenden landgenoten die lijden aan verschillende vormen van reuma behulpzaam zijn bij het invullen van het aangifteformulier. Niet-abonnees kunnen het fe bruarinummer van "In Bewe ging" bestellen door storting van 5,00 op giro 2833246 ten name van de Nederlandse Bond van Reumapatiëntenverenigingen, Postbus 45. 7490 AA DELDEN. Via het Bondsbureau in Delden (tel: 05407-1762) is ook informatie beschikbaar over de vele plaatse lijke patiëntenverenigingen en een abonnement op het maand blad "In Beweging". De Koninklijke Vereniging Onze Vloot heeft onlangs - 'en niet zonder trots' - het eerste nummer van het blad ZEEWE ZEN aangeboden, in nieuwe vorm. De vereniging probeert het maritieme bewustzijn in Neder land 'in zijn wijdste vorm' leven dig te houden en waar nodig daarvoor in de bres te springen. De vereniging wordt gedragen door zowel particulieren als orga nisaties die met de doelstelling van Onze Vloot symphatiseren. Met het blad - in een nieuw jasje - probeert de vereniging nog meer bekendheid in Nederland te krij gen. Nummer 2 (jaargang 73) geeft zowel actuele als historische informatie. Zo is er een vaste ru briek koopvaardijnieuws met nieuws over onze vloot. In het jongste nummer wordt verder aandacht besteed aan de geschie denis van de Nederlandse export van onderzeeboten. Een abonne ment op Zeewezen (tevens lid van de vereniging) kost 45,— per jaar Jeugdleden betalen 26,— vraag. Kinderen vinden griezelen heerlijk. Bovendien stapelt hij soms zoveel ijselijkheden op el kaar dat kinderen er vooral de scherts van zullen zien en niet de bittere ernst en grote verlatenheid voelen waar het hem toch - waar schijnlijk - eerder om te doen zal zijn geweest. Niet kinderen moeten sterk in hun schoenen staan willen ze deze bundel zonder pijn in het hart le zen, maar volwassenen. Dat wil dan weer niet zeggen dat hij voor jongere lezers (vanaf een jaar of 13) ongeschikt is. Wel moeten ou ders weten wat hun kinderen in handen hebben. En in een enkel geval is het verstandig de raad van Hans Dorrestijn zelf niet in de wind te slaan: Houd tijdens het lezen de hand van je moeder of vader (of van allebei) stevig vast, anders zou je het besterven". De bloeddorstige Badmeester en andere griezels voor kinderen door Hans Dorrestijn met illus traties van Sylvia Weve. Uitgeve rij Bert Bakker, Amsterdam, prijs 14.90. Zeeuws Museum, Middelburg. FOTOGRAFIE IN NEDER LAND 1920-1940, tentoonstelling. Werkdagen 10-17 uur. Zaterdag 3 maart 13.30-17 uur. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag toten met zaterdag 14 tot 17 uur. Biologisch Museum Domburg DE NATUUR IN ZEELAND dage- lijk van 10 tot 17 uur. Iguana, Vlissingen LEVENDE REPTIE LEN, AMFIBIEËN EN INSEK- TEN; Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Galerie Marquis Vlissingen CIES HESSELS tien kinderscenes, aquarellen en teksten, tevens NIEUWJAARSTENTOON STELLING met werken van de exposanten van 1983. Woensdag tot en met zondag 13 tot 18 uur. Groencentrum Nieuwland Nieuw en St. Joosland WIM CLARIJS volksmuziekinstrumenten. Dage lijks behalve zondag van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur. Woens dagmiddag en zaterdagmiddag gesloten. Openbare Bibliotheek Vlissingen OUD VLISSINGEN tentoonstel ling. Maandag 13.30 tot 20 uur, dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 20 uur, zaterdag 10 tot 12.30 uur. Donderdag gesloten. Galerie De Wijnstok Middelburg ANSKJE VAN DER ZEE, etsen en aquarellen. Donderdag en vrijdag 14 tot 17 uur. Zaterdag 11 tot 12.30 en 14 tot 17 uur. Bellamy 19 "lrVlissingen PAUL VAN RAFELGEM, sculpturen. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. Zaterdag 13 tot 17 uur. Het Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg, DIED V.D. PEIJL, gouaches, en ANNEKE VAN DIJK-V.D. PEIJL, textielobjec- ten. Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13.30- tot 17.30 uur en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 16 uur. gend: Ringeling. Lange Delft 133, 12538. Vlissingen: Singel, Singel 9. 12730. TANDARTSEN: A.P. de Looff, Badhuisstraat 140. Vlissingen, 01184-13881. Spreek uur zaterdag en zondag 11 tot 12 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapel le: Oude Domburgseweg 33a, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18 uur: A. Ruys, Middelburg. 01180- 13118. Consult na telefonische af spraak. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdieren-praktijk Oost- Souburg, Kanaalstraat 3, Oost- Souburg. 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. j VERLOSKUNDIGE: Van vr. 18 uur tot maandag 08 uur: H. Klompe. Doornenburg 91. Vlissingen, 01184-71140. WIJK VERPLEEG KINDIGEN: Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: E. de Valk, J.A. Boomstraat 5, Middelburg, 01180-33316. b.g.g. 01180-12228. Middelburg-zuid en Arnemuiden: J. de Vries, J.P. Boreelstraat 8, Middelburg, 01180-34924 b.g.g. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel le: R. de Visser. Zuidstraat 14, Zoutelande, 01186-1325. Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: R. Scheele, Co- lijnsplaat 97, Vlissingen, 01184- 65896. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: W. Verhagen-Westerbeke, 01184-61541. Vlissingen-stad: A.G. Schelling. 01185-1699. hoek De doordeweekse naam van Hedera is klimop. In de loop der jaren heeft deze groen- blijvende, vaak bont gete kende, klimmer in onze woon- en werkruimten een populaire plaats weten te veroveren. Er komen, verspreid over Europa en Azië, zo'n zevert soorten voor. De meest gekweekte en het gemakke lijkst voor de huiskamer is de Hedera canariensis "Va- riegata". ook nog vaak bij zijn oude naam "Gloire de Marengo" genoemd. De frisgroene bladeren van deze Hedera hebben een witte rand. De probleemlo ze klimmer houdt van een gematigde kamertempera tuur en van een lichte standplaats. Matig water geven in de winter, wat meer in de zomer. Gebruik als het kan handwarm re genwater. CHINEES-INDISCH RESTAURANT C Ulan c 11 'oo DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 In de groeiperiode elke twee weken bemesten met kamerplantenmest. Het is goed deze plant re gelmatig te besproeien, vooral als in de winter de kamertemperatuur stijgt. Aan te hoge temperaturen - zo boven de 19 graden Cel- cius - heeft deze frisse ka merplant overigens een he kel. Houdt hem dus liefst bij een wat lagere temperatuur, want dan zult u het langst plezier van hem hebben. Zondag geopend 12.00-20.00 uur

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8