Schoolfoto uit de oude doos OF ALLE SKIL MACHINES* NU H KORTIN&i VLISSINGEN GOES (bij jac hermans) ZAAGMOLENSTRAAT. 1 TELF. 01100-30035 HOERA! BREITIP ADVERTEREN BIJ DE FAAM - DE VLISSINGER ZIT U GOED De Faam en De Vlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren. hoe lang wilt u nog zo slecht slapen? ONS NIEUWE VOORJAARSKATOEN IS BINNEN ELFA MANDEN SYSTEEM GILDEWEG. 8 naast de miro) TELF. 01184-14330 DE FAAM - DE VUSSINGF.R Woensdag 15 februari 1984 KOOL, EEN GEZONDE EN GOEDKOPE GROENTE gesloten op maandagmorgen koopavond op vrijdag gesloten op maandagmorgen koopavond op donderdag EEN ITALIAAN OP TV bij pot in axel leverbaar in elke gewenste maat in elk gewenst ledikant. er bestaat een bed voor elke rug die gezond wil blijven of wil worden: tel.: 01155-2010 toestel 36 plus het nieuwe breiboek! KATOEN met acryl FANTASIEKATOEN LINTKATOEN GLANSKATOEN KATOEN met linnen RAPHIA AAP, NOOT, MIES Hoewel een beetje verfomfaaid spreekt deze foto boekdelen over de wijze waarop de 'pubers' anno 1920 gekleed gingen. Vooral de meisjes zien er met hun grote strikken en iets opgewerkt haar zeer charmant uit. Het betreft hier leerlingen van de zevende klas van de school Lange Delft in Middel burg. Het gebouw op de hoek Lange Delft-Heerenstraat werd in de oorlog totaal verwoest, meldt de inzendster mevrouw A. Poppe- Gabriëlse, die woont aan de Vrij- domweg 70 in Vlissingen. Mevrouw Poppe noemt ons de volgende namen van de leerlingen en onderwijzers. Jongens eerste rij: Maartense. Jan Onderdijk. Jan Witte, Ver sluis (van een schoenmaker uit de Giststraat; Ko v. Maaren, Peter Goeman, Van Giezen, Noord weg. v.d. Weele v.de Punt, Pluimers, van achter de Houttuinen. Stoffel Gillissen (uit café Markt). Cor Bosschaart, Ko Schuit. Hoofdonderwijzer Vreeke (links) burg, dan Jean Julianus, (Lange- leraar meester Nuyten (rechts) viele Meubelzaak) en dan Jet Ka- daartussen. Mina Bosdijk, daar- rel, allemaal van de zevende klas naast, "ik" zei de gek. Jean Ga- in 1920. wij waren zowat allemaal briëlse Oude Kerkstr. 80, Middel- 13 jaar. dus 63 jaar geleden. Ook deze foto kunt u weer bestel len bij de redactie van dit blad. De Fajam-De Vlissinger, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. De foto kost ƒ7,50. Betalen kunt u per cheque (s.v.p. op naam van onze fotograaf Ruben Oreel) of met geld. Betaalt u echter met geld, dan verplicht de PTT u de brief aan. te tekenen. Het is verstandig om in de winter eens de keus te laten vallen op een van de vele koolsoorten die momenteel te koop zijn. Deze bekende wintergroente bevat name lijk een grote hoeveelheid vitamine C, die men in de winter goed kan gebruiken. Daarnaast bevat kool de nodige mineralen - vooral ijzer - en voedingsstoffen zoals eiwitten, vetten en koolhydraten. Kool is heel goed als rauw kost te gebruiken. Maar als men er de voorkeur aan geeft om de groente te ko ken dan moet dit kort ge beuren. anders is het ge daan met de vitamine C. Kortgekookte kool is bovendien lichtverteerbaar. Zodra kool zachter - en dus langer - wordt gekookt ko men zwavelachtige stoffen vrij, waardoor de groente onaangenaam zwaar op de maag ligt en waardoor te vens het beruchte "kool luchtje" vrijkomt. Dit laat ste heeft menige huisvrouw ervan weerhouden om kool op tafel te brengen. Vele kleuren en vormen Kool is er in vele kleuren: rood. groen, wit en zelfs geel. Deze soorten, evenals het spruitje, behoren tot de zogenaamde sluitkool. Boe- rekool heeft veel losser blad, spitskool is kegelvor- Met schuif- of vouwdeuren kunt u een hele k.ns- tenwand ontwerpen. In plaats van kastplanken tim meren, plaatst u Elfa's freems met draadlaatjes makkelijk, viug klaar en 2xzoveel opbergen! vervaardigd van beukehout SUllldClU afmeting 78 x 80cm inklapbaar Aanbiedingen zijn geldig t/m 24 febr. a.s. en zolang de voorraad strekt. mig. terwijl Chinese kool met het lange, vrij brede blad, al bijna niet meer aan een gewone kool doet den ken. Goedkope groente Nog een voordeel van kool is dat het een relatief goed kope groente is. Bovendien kan kool heel goed bewaard worden en hoeft het geen bezwaar te zijn voor kleine gezinnen of alleenstaanden om een hele kool te kopen. Als het snijvlak namelijk met folie wordt bedekt en als de kool vervolgens in de koelkast wordt gedaan, dan kan hij weken later nog uit stekend worden gebruikt. Met kool valt veel te varië ren, de groente hoeft beslist niet altijd in een stamppot te worden verwerkt. De populariteit van Ita liaanse produkten is in de laatste jaren enorm geste gen. Macaroni, spaghetti of pizza staan regelmatig op het Nederlandse menu. Van de Italiaan zélf hebben wij trouwens ook een uitges proken beeld. Wij zien de Italiaan als vrolijk zingende levenskunstenaar, die met vuur en vlam zijn taak uit voert. Een beeld dat je veelal tegenkomt op de film en t.v. En op de t.v. sinds kort ook op een andere ma nier dan we gewend waren. Atari heeft namelijk net een nieuw computerspel op de markt gebracht onder de naam Mario Brothers. De Italiaan Mario verschijnt in Mario Brothers als echte Italiaanse timmerman. Dit maal met zijn broer Luigi. Samen moeten zij hun huis een grote schoonmaakbeurt geven. Drie soorten lasting ongedierte moeten verwij derd en wafels en munten verzameld worden. Dan is er nog de ijsman 'Slipice'. die het de speler behoorlijk moeilijk kan maken. als u eens wist wat er 's nachts met uw lichaam gebeurt, in een te zacht, kuilend, slap bed. of - minstens zo slecht - in een te hard bed. zonder vering, als u zelf eens kon zien hoe u op zo'n manier uw wervelkolom forceert, waardoor uw spieren niet kunnen ontspannen, hoe lang wilt u nog zo slecht slapen? neem ons advies ter harte: een goed bed en een goede matras ko men uw gezondheid en humeur ten goede! en wij hebben voor u het meest perfekte bed dat er is: lattoflex. een bed dat, samen met de speciale lattoflex matras, uw li chaam in elke welving en holte de juiste steun geeft, waardoor uw slaap houding altijd écht ont spannen is. uw wervelko lom in een juiste, rechte lijn (zie foto), lattoflex is zo'n bijzonder bed, met zoveel unieke voordelen, dat u binnenkort beslist bij ons moet komen kijken en praten. lattoflex, slapen zoals u nog nooit geslapen heeft, wij adviseren u graag. I tecnisom vraagt schriftelijk of telefonisch de interessante lat- toflex-folder, welke wij u gratis toezenden, raad pleeg hem of breng een bezoekje aan onze zaak waar deskundige mensen u alles over slapen vertel len. (pot sinds 1907). KoOPIE openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9 tot 18 u. zaterdag 9.30 tot 18-u. vrijdagavond koopavond van 18 tot 21 u. zondags gesloten. f* Brei in uw nieuwe katoe nen trui de boorden met. speciaal breielastiek. Dit voorkomt uitzakken.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 14