ÏJU- ■we&h 1 fa M ft PRIJS-JAGERS "ThxiKlto. gabriëlse TE HUUR DE JAGER IJZERHANDEL ZEELAND ZINGT IN ROTTERDAM VRIJDAG 17 februari □□GH20CH10C10 Uitnodiging Vakantieweken 1984 7G12 DE FAAM - DE VLISSINGER UW WEEKBLAD STATIONSRESTAURATIE- GOES van alten Woensdag 8 februari 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). BALLETSCH00L"GISELLE" JAZZ-BEAT-CONDITIETRAINING KLASSIEK BALLET Inl. tel. 01115-3305. Medewerking verlenen: SfiJY ïl£K JtGIb DANSAVOND RIVERSIDE COMBO Zwemparadijs Zeeland Restaurant: MIDDELBURG VLISSINGEN Verhuurkantoor mJ Spade Red Eagle CIRKELZAAG MACHINE 500 SBR HERSTOFFERING (Donderdag lol en met woensdag) NARAYAMA, een Japanse film van Shohei Imamura schetst het leven in een 19e eeuws bergdorp je. waar wegens voedselschaarste de ouden van dagen door hun oudste zonen de bergen in worden gedragen om daar te sterven. In het kader van de film-week in Meccano Middelburg, donderdag 20.30 en 23 uur. De speelfilm REDS van Warren Beatty toont door middel van een boeiend liefdesverhaal de op komst van het socialisme en com munisme in de Verenigde Staten van Amerika. In de hoofdrollen Warren Beatty, Diane Keaton en Jack Nicholson, Meccano Mid delburg, vrijdag 20.30 uur en 23 uur. De beroemde Charlie C'baplin- film THE KID met Jackie Coogan in de rol van de vondeling komt in Meccano Middelburg, zaterdag 16 uur. 'JAAK VISSEN A KEN JAAK VISSENAKEN van het Bent-Raamtheater speelt de rol van mevrouw de Beer in het stuk 'De Vrije Madam". Tijdens de open-deur-avond van vrouwen huis 'De Vrije Madam', geeft me vrouw de Beer een kook-demon- stratie en babbelt ondertussen honderduit over haar leven, gezin, generatie, gedachten en gevoe lens. Haar verwaandheid, voor oordelen en zelfingenomenheid brengen de toeschouwers aan het lachen, maar appelleren tege lijkertijd aan het medelijden van haar gasten. De regie voert Anne- lies Vaes en het stuk is geschreven door Rudv Geldhof. De Prins van Oranje Goes, donderdag 20.30 uur. Schouwburg Middelburg, za terdag 20.30 uur. UNE CHAMBRE EN VILl.E vertelt het verhaal van een on stuimige liefde tegen de achter grond van een slaking in het Franse Antes in het jaar 1955. Edith gaat met de eerste de beste die ze op straat tegenkomt naar bed.... De regie voerde Jacques Demy. In de hoofdrollen zijn te zien Michel Piccoli en Dominique Sana. Meccano Middelburg, za terdag 20.30 uur. KENTUCKY FRIED MOVIE is een gekke persiflage van John I.andis op het commerciële televi sie- en reklamegebeuren in Ame rika. Meccano Middelburg, zater dag 23 uur. In LAND VAN MIJN OUDERS probeert regisseur Marion Bloem de wortels van haar bestaan te achterhalen. In deze film brengt zij op een zeer persoonlijke ma nier de bewustwording van haar Indische afstamming in beeld. Meccano Middelburg, zondag 15 uur. LA FEMME D A COTE van Francois Truffaut vertelt het ver haal van twee mensen die hun vroegere liefde geheim willen houden voor hun tegenwoordige echtgenoten. Meccano Middel burg, zondag 20.30 uur. De Piek Vlissingen. maandag 21 uur. LIVE AT THE HOLLYWOOD BOWL is een gekke film voor de liefhebbers van het team van LEE TOWERS de meest popu laire Nederlandse zanger op dit moment is te gast op Walcheren. De sympathieke ex-kraanmachi- nist vergast zijn publiek met oud en nieuw repertoire. De Hooizol der, Westkapelle, vrijdag (aan vangstijden niet bekend). Montv Python. De Piek Vlissin gen, donderdag 21 uur. GRIEZELFILM in CAVERN Cavern Middelburg, woendag 20.30 uur. THE CHOSEN van J.P. Kagan gaat over de vriendschap van twee joodse jongens in het Brooklyn van 1945. De één. een zionist beijvert zich voor de oprichting van de staat Israël, de ander, chassidist, vindt dat er nog mee gewacht moet worden tot de mes- sias er is. In de hoofdrollen zijn te zien Maximilian Schell en Rod Steiger. De ZVU-film wordt ge toond in Alhambra Vlissingen. woensdag 20 uur. VERBODEN SPELLETJES is porno Alhambra Vlissingen, vrij dag 23 uur. GEJAAGD DOOR DE WIND is een film naar het boek van Mar garet Mitchell en werd geregis seerd door Victor Fleming. Scar lett. hopeloos verliefd op de ge trouwde Ashley, trouwt met de rijke Rhett. Na een conflict tussen haar en Rhett komt zij er achter dat zij Ashley slechts uit gekwetste ijdelheid begeerde. Maar dan is het al te laat. In de hoofdrollen zijn te zien Vivien Leigh en Clark Gable. Alhambra Vlissingen, don derdag en vrijdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 uur. LIEFDE ZONDER SCHAAMTE is porno. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. Donderdag tol en met woensdag) De ZEEUWSE KOMEDIE brengt succesvol het blijspel 'Stuur me geen Bloemen' van Norman Barrash en Carrol Moore. Vestzaktheater Vlissin gen, zaterdag 20.30 uur. POPPENTHEATER ANNEKE STRACK speelt het stuk 'Piggel- mee', het verhaal van het vrouwtje dat nooit tevreden is. Een voor stelling voor kleuters en ook gro tere kinderen. Vestzaktheater Vlissingen, woensdag 15 uur. POPPENTHEATER WILLEM PARCIVAL vertolkt 'Roodkapje'. Parcival Middelburg, woensdag 14.30 uur. HET DERDE PEDAAL: HER- BERT HENK (piano) voert een concert uit. Hij speelt werken van Charles Ives en Michicl von Biel. Vestzaktheater Vlissingen. zon dag 16 uur. EDGE De Goese band EDGE speelt symphonische hardrock. De for matie bestaat uit Thea van Hoorn, (zang). Huub van Iwaarden (bas), Thijs v.d. Linde (gitaar). Derek v.d. Hevde (keyboard, sax) en Chris Götte (drums). Bar Ameri- eain, vrijdag 21.30 uur. In het kader van het schoolprojekt 'Muziek' treedt het bekende Am-» sterdamse jazz-orkest LAZY MA MA AND HER JAZZ ORCHES TRA op en speelt muziek uit de twintiger jaren. Dorpshuis Wis- senkerke, vrijdag 20.30 uur. JAN VAN WEELDEN JAN VAN W EELDEN geeft een concert op het theaterorgel. Zijn programma bevat zowel 'klassieke als populaire melodieën, aange vuld met eigen composities. Con cert- en Gehoorzaal Middelburg, vrijdag 20 uur. Velen hebben weer het aangifte formulier voor de inkomstenbe lasting in de brievenbus gehad. Talrijke boeken zijn weer in de boekhandel te koop. Boeken die als leidraad kunnen dienen bij het 'gevreesde invullen'. Behalve de reeds bekende almanaks. is er nu een boek op de markt dat dit 'helse karwei' nogal luchthartig onder de loep neemt: als een spel. De belastinginspecteur is in SPE- LEE TOWERS LEN MET DE BELASTING v Ewoud Lietaert Peerbolte de tegenspeler. De lezer leert grapjes maken. "Grapjes die uw tegen speler leuk vindt", aldus het woord vooraf. Ook de houding die de belastingbetaler dient aan te nemen ten overstaan van zijn op ponent komt aan de orde. Het boek (uitgeverij Bert Bakker) geeft in totaal veertig manieren om zo weinig mogelijk belasting te betalen en een uitgebreide 'chec klist voor het invullen van het aangifteformulier. De prijs bedraagt nog geen twintig gulden in de boekhandel. KINDERBOEKEN (door Jan Smeekens Het succes dat een boek bij kleu ters heeft hangt in grote mate af van wat ze er uit hun eigen leven in kunnen herkennen. Er mag heel veel gefantaseerd worden, als de wereld maar niet op z'n kop gezet wordt. Kleuters hebben hun grens. Shirley Hughes blijft in haar boe ken meestal ver van die grens en dicht bij kinderen. Dat is in haar nieuwste boek ALFIE GEEFT EEN HAND niet anders. Daarin schildert en vertelt ze het verhaal van Alfie die naar het verjaar dagsfeest Van zijn vriendje Ber nard mag. Voor het eerst van zijn leven moet hij alleen. Een hele stap. maar met zijn knuffellap stevig in zijn handen, waagt hij het er tenslotte op. Het is een gewel dig feest: bellen blazen, taart, li monade, chips, spelletjes en nog veel meer. De valse noot op het feestje blaast de jarige zelf. Hij plaagt de ande ren. maakt ze bang met zijn tij germaskeris hoe dan ook het middelpunt. Maar Alfie geniet. Volgende keer gaat hij weer en zonder knuffellap. Daar heeft hij eigenlijk alleen maar last van ge had. De charme van dit boek zit 'm behalve in het reeële en geestige verhaal, vooral in de kwistig over de pagina's gestrooide prenten. Ze zijn mooi van kleur en lijn en on danks het vlotte "handschrift" heel gedetailleerd. Misschien wat traditioneel en romantisch, maar in ieder geval een genot om naar te kijken Een kostelijk boek vol vertederende plaatjes van vrolijke kinderen die met volle teugen ge nieten. Alfie geeft een hand door Shirley Hughes Uitgeverij C. de Vries- Brouwers, Antwerpen-Amster- dam. Prijs 17.90. In DE VIER VUISTEN VAN DE DUIVEL beleven Terence Hill als Trinity en' Bud Spencer als Bam bino doldwaze avonturen. Al hambra Vlissingen, donderdag en vrijdag 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14 uur. LES UNS F.T LES AUTRES be schrijft het leven met alle voor spoed en tegenslagen van ver schillende mensen die met muziek te maken hebben. Sommigen houden van muziek, sommigen haten haar. Regie voerde Claude Lelouch en in de hoofdrollen zijn te zien Robert Hossein, Nicole Garcia, Géraldine Chaplin en Jacques Villeret. Alhambra Vlis singen, zondag 19 uur. maandag en dinsdag 20 uur. In SCHATJES terroriseren vier kinderen hun ouders. Zij sluiten zich op in hun ouderlijk huis en vader John trekt met een leger macht tegen zijn kinderen ten strijde.... Grand Theater Goes, donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur, za terdag en zondag 19 en 21.30 uur. STARWARS/THE EMPIRE STRIKES BACK in Grand Thea ter Goes, zondag 14 uur. YAB-YUM OP STELTEN in Al hambra Vlissingen, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur. LEKKER LUI GEMETEN is de matinee-voorstelling in Alhambra Vlissingen, zondag 14 uur. COVERS is een Zeeuwse groep die nummers van bekende for maties (Stones. Beatles, Santana en anderen) speelt in het Karre- wiel bij Koudekerke, vrijdag (aan vangstijden niet bekent). Het duo MARION ARTS/ROB BIE LAVEN verzorgt een zuida- merikaanse avond waar tevens een latijns-amerikaanse maaltijd wordt opgedist. Restaurant De Bruid, Vlissingen. zondag 17 uur. DE GOUDHAANTJES uit Den Bosch spelen swingende muziek. De band bestaat uit Harry (zang. gitaar), Jerry (drums), Chris (sax) en Appie (bas). De Piek Vlissin gen, zaterdag 21 uur. x) Vleeshal, Middelburg TONY CRAGG, plastieken. Dagelijks van 11 tot 17 uur. (tot 12 februari). Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Lange Noordstraat 58, Middel burg GERA DAUVILLIER schil derijen. aquarellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Biologisch Museum Domburg DE NATUUR IN ZEELAND dage lijks van 10 tot 17 uur. Iguana, Vlissingen LEVENDEN REPTIELEN. AMFIBIEËN EN INSEKTEN. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Galerie Marquis Vlissingen CIES HESSELS tien kinderscenes. aquarellen en teksten, tevens NIEUWJAARSTENTOON STELLING met werken van de exposanten van 1983. Woensdag tot en met zondag 13 tot 18 uur. Groencentnim Nieuwland Nieuw en St'. Joosland WIM CLARIJS volksmuziekinstrumenten. Dage lijks behalve zondag vari 9 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur. Woens dagmiddag en zaterdagmiddag gesloten. Openbare Bibliotheek Vlissingen OUD-VI.ISSINGF.N tentoonstel ling. Maandag 13.30 tot 20 uur. dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 20 uur. zaterdag 10 tot 12.30 uur. Donderdag gesloten. Galerie De W:ijnstok Middelburg ANSKJE VAN DER ZEE, etsen en aquarellen. Donderdag en vrijdag 14 tot 17 uur. Zaterdag 11 tot 12.30 en 14 tot 17 uur. Bellamy 19 Vlissingen. PAUL VAN RAFELGEM, sculpturen. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. Zaterdag 13 tot 17 uur (vanaf 4 februari) ARTSEN Middelburg: za. tot 24 uur: A.P. Bruynzeel, Noordweg 214, 12460. (visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: M. Reijerse. Seis- weg 29, 13456. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: G. de Greef. Willem Klooslaan 1. 68021. Zo. lot 24 uur: D.C. Bom. Badhuisstraat 81. 12233. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Be zoek spreekuur zonder afspraak W.N. Osterman. De Kempenaer- straat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen patiënten beschikbaar. Souburg. Nieuwland. Arnemuiden. Middelburg-Zuid: za. tot 24 uur: P. Kodde. Oude Vlissingseweg 13, Middelburg, 01180-15810. Zo. tot 24 uur: Th. Bloos. Kanaalstraat 70. Oost-Souburg. 01184-61212. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oost kapel- Ie, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: A. Kousema ker, Torenstraat 46. Serooskerke. 01189-1212. Domburg, Aagtekerke, Westka pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: B. Vaandrager. Weststraat 7. Domburg. 01188-1271. West- en Midden-W'alcheren: B. Bouwense, Valkenisseweg 14. Biggekerke. 01185-2190. APOTHEEK: Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: L.v.d. Boogert, Vrijland- straal 79. 27471. Vlissingen: J.M.H. v.d. Sande*. Badhuisstraat 30-34, 12066. TANDARTSEN; Za.: P. Brinkman. Doornenburg 31. Vlissingen. 01184-78811. Zo.: D.P. Laverman. Meanderlaan 218, Middelburg. 01180-35787. Spreekuur zaterdag en zondag 11 tot 12 uur. DIERENARTSEN; Dierenartsenpraktijk Oostkapei- le: Oude Domburgseweg 33a, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18 uur: L. Schofaerts. Vlissingen. 01184-14669. b.g.g. 01185-2069. Consult na telefonische afspraak. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. I RLOSKI ND1GE: Van vr. 18 uur tot maandag08 uur P.J. van Ginkel. Pres. Roosevelt- laan 232. Vlissingen. 01184-12775. WIJKVERPLEKG KUNDIGEN: Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: H.M.P. van Weerlee-Geers, Fazantenlaan 16. Veere, 01181-614 b.g.g. 01180- 12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: P. Veldkamp. Commandoweg 24. Vlissingen, 01184-19139, b.g.g. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel le: L. de Wolf, Weststraat 17, Koudekerk. 01185-2494. Domburg, Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke,. Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: C. Fenijn. Noord straat 27. Domburg, 01188-1427. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: E.B. Waterman-Wester brink, 01 180-14051. Vlissingen-stad: 01180-11623. J.H. Dekker. hoek aan alle ouderen en gehandicapten in de provincie Zeeland, voor de door de Zeeuwse Vrouwenraad georganiseerde, geheel verzorgde in het vakantieoord Bos en Duin te Oostkapelle. De kosten bedragen 295,— per persoon per week. Hiervoor wordt het volgende geboden: keuze uit twee weken: 1 6-23 juni en 23-30 juni 1 984; volpension met driemaal gratis koffie en thee per dag: huisvesting in gelijkvloerse bungalows; twee excursies per luxe touringcar; elke dag een verzorgd programma; alle dieëten zijn mogelijk; voorzieningen voor rolstoelen. De verzorging in beide weken geschiedt door deskundige begeleidsters en verpleegkundigen. Aanmeldingen, uitsluitend schriftelijk voor 1 maart a.s. bij: Mevr. M. van Eek-Van Lijsebettens, Van Hovestraat 15, 4564 BE St. Jan steen. Voor telefonische informatie, van 09.00-12.00 uur: Mevr. Van Eek, tel. 01 140-1 3834 en Vakantieoord Bos en Duin, tel. 01 1 88-1 535. Laat deze unieke kans U niet voorbij gaan! C0RSTENS- VERSCHUREN Helmond koopt Zat 11 tebr. mankanaries alle kléuren 11.— popjes 5.— rode roodzalm mannen 13,— popjes 11,— kneu- sijsbast. 11.— putterbast. 27,50, rijstvogels 10.p. stuk, d.duiven 10. parkieten 8.— roodruggen 20,— valken 25,— .witte 35.— roseicol- lies 20,— p p Brengen 1.30-2 u. Ontmoetingscentrum Dauwendaele (winkelcentrum), Vrijlandstr. 51. Middelburg. Dauwendaele in gebouw de KFuitmolen voor beginn. en gevord. elke dinsdag en donderdag van 18.00 tot 21.00 uur. voor beginn. en gevord., leeft. v.a. 5 jr. elke woensdag van 16.00 tot 21.00 uur. Ook op dinsdag- en donderdagavond 19.00-21.00 uur Stichting oude Zeeuwse kerken een benefietconcert t.b.v. de restauratie van het orgel in de Grote Kerk te Zierikzee, op in de Grote zaal van de Doelen. Aanvang 20.1 5 uur. 9 koren uit Schouwen-Duiveland Het Westlands Mannenkoor o.l.v. P. Struijk Om zoveel mogelijk Zeeuwen in de gelegenheid te stellen deze avond bij te wonen, is speciaal voor déze avond vervoer vanuit onderstaande plaatsen in Zeeland per touringcar naar de Doelen in Rotterdam geor ganiseerd. Toegangsbewijzen voor deze avond (inclusief vervoer per touringcar) a 25,— per persoon zijn verkrijgbaar/te bestellen bij: Stichting Oude Zeeuwse Kerken, Singelstraat 19, Mid delburg, tel. 01 180-1 5353. Mv. M.L. v.d. Perk, Westkapelle, tel. 01 187-1545. Kaarten worden thuisgestuurd. Aagtekerke - Arnemuiden - Biggekerke - Domburg - Grijpskerke - Kou dekerke - St. Laurens - Meliskerke - Middelburg - Nw. en St. Joosland - Oostkapelle - Vlissingen - Vrouwenpolder - Westkapelle. Vrijdag vanaf 17.00 uur Zondag geopend 12.00-20.00 uur CHINEES-INDISCH RESTAURANT „c llan C 11 'oa DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 Dansen ook goed voor U Zaterdag 11 februari weer een gezellige op de Roompot mm. v. Aanvang 21 00 uur. Toegang vrij. Verwacht 18 februari: THE FIËSTA BAND Voorkom teleurstelling: Boek tijdig uw I personeelsfeest, familiediner met bowling, snack enz (dageliiks geopend van 10 00-22.00 uur) SPORTGROEPEN opgelet enkele mogelijkheden tot gebruik| van het zwemparadijs (informeer bij uw secretaris) Nu in het zwembad op de camping weer volop mogeli|kheden voor ZWEMLES (informeer bij mevr. v.d Spank 01108-1 509 of op de Roompot) Nu tijd voor de planning van SCHOOLREIZEN Voor kinderverjaardagen vanaf 10 personen speciale tarieven in ons zwemparadijs Zondag s vanaf 1 6 00 uur in het zwemparadijs speciaal voor u extra voordelig GRILLEN in onze horecaafdeling Ie en 3e vrijdagmorgen van de maand recreatief zwemmen in het Zwemparadijs voor moeders met kleine peuters 2e en 4e vrijdagmiddag speciaal recreatief zwemmen voor 50 plussers in het zwemparadijs. 01107-1555/2255 (gelegen aan buszijde station) ISM Tel. 01100-27482 Tournedos-Stroganoff75.75 Tournedos-Champignonsaus75.75 Varkenshaas-Champignonsaus7 7.50 Gekookte mosselen "zoveel u lust" 72.50 De Stationsrestauratie in Goes voor een gezellig etentje, ook om af te haten! En betaalbare prijzen!!! Garageboxen Buitenhovelaan Meanderlaan Garageboxen G. Borgesiusstraat n Markt 7 - postbus 140 4570 AC Axel, tel. 01155-4038 Gesmeed met lange hals, essen kruksteel. 1-REDEA6LE van 35,— zaagblad 140 mm zaagdiepte 42 mm van 244,- 6 ACHTER DE HOUTTUINEN 12 - MIDDELBURG - TEL (01180) 3 3011 ijiarwaran bouwbeslag - («raadschappen bonwalemantan WONINGINRICHTING LANGEVIELE 23-27 TEL 01 180-12893 MIDDELBURG Lid Interieur Waarborg. IN EIGEN STOFFEERDERIJ OOK IN LEDER Kleur - stofadvies met prijsopgave verzorgen wij gratis voor U.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 6