239 129 GROENTEMAN 199 199 SLAGERIJ WAT UW PORTEMONNEE NODIG HEEFT, IS 'N BRUTALE KRUIDENIER verHuisblacf lift VILEDA ZEEM SCHUURSPONSJES MULTY DWEIL BRILL0 S0APPADS CHIF-0-NET SPRUITEN WINSTON HANDAPPELEN^ 49 w y ik* BORDEAUX WIT ZUURKOOL R0ZEB0TTELSIR00P HALFZWARE OF ZWARE SHAG Olfl DIEETMARGARINE ]|9 BONA MARGARINE KERSEN HARING IN TOMATENSAUS ÏOQ SIGNAL FLUOR TANDPASTA ROSE D'ANJOU RIBKARB0NADE VARKENSFILET SHOARMAVLEES AUGURKEN PIZZA MARGHERITA RODE KOOL MET APPELTJES DIEPVRIES SPINAZIE DIEPVRIES BOERENKOOL LQ ?roducf JIF VLOEIBAAR SCHUUR MIDDEL 9 VOOR DOUCHE-/ BADSCHUIM SPAANSE NAVEL SINAASAPPELEN GEBROKEN SPERZIEBONEN KOMIJNE KAAS TISSUE TOILETPAPIER HOLLANDSE KLEIBINTJES KILO Woensdag 8 februari 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER GRATIS VERHUISBLAD Silica rijk aan mineralen rz A Het treft als u door de aardappelen heen bent. Want nu kunt u extra voordelis een voorraad inslaan: 5 kilo bovenste beste bintjes voor maar 2.99. En als u dan toch bezis bent een wintervoorraad aan te leggen profiteer dan ook van onze bonenaanbieding. Literblik sperziebonen voor slechts 79 cent! Da's toch'n peuleschil voor zo'n kwaliteit. Waarmee maar weer bewezen is dat wij er alles aan doen de prijzen klein te houden. En dat is precies wat uw portemonnee nodig heeft. Zeg nou zelf 3,00,10°° KILO KILO Nieuwe zoetstof op basis van eiwitten informatie Wat te doen bij winterhanden? ^Nieuwe .1 Produktenl jj Per jaar verhuizen in ons land ruim 400.000 huishou dens. Ruim vijftig procent van die huishoudens geeft in de periode van de ver huizing meer dan 5.000.— uit aan vernieuwing van in ventaris en verbouwing Mede gezien de in bewe ging komende huizen markt. is dat een van de be langrijkste redenen geweest dat een jonge uitgeverij het initiatief heeft genomen om een nieuw tijdschrift op de markt te zetten: 'Het ver- huisblad'. Dit tijdschrift biedt ieder een die naar een ander huis omziet een schat aan infor matie. Over het kiezen van het huis dat het beste past, het achterhalen van een goede financiering en bij voorbeeld het maken van een fijn interieur. Stap voor stap worden de mogelijkhe den tegen elkaar afgewogen zodat op elk punt door de lezer een weloverwogen keus kan worden gemaakt. Het blad is gratis,. Wie de meer dan honderd adviezen van vaklieden over verhui zen wil lezen, kan het tijd schrift gratis ophalen bij de NVM-makelaars en bij de Erkende Verhuisbedrijven. Paardestaart (of heermoes) i is rijk aan mineralen en be vat een zeer hoge concen tratie van kiezelzuur. In de natuurgeneeswijze staat paardestaart bekend als ver sterkend middel bij tubercu lose, voor herstel van broze en snel scheurende nagels, als urinedrijvend middel, tegen neusbloedingen, over vloedige menstruatie om herstel van botfracturen te bevorderen en voor de elas ticiteit van de huid. De enorm hoge concentra tie van kiezelzuur en de aanwezigheid van voor mens en dier essentiële mi neralen zoals aluminium, calcium, chloor, fosfor, ka lium, magnesium, man gaan. natrium, ijzer en sili- cea maakt, dat deze zuiver plantaardige en organische stof een positieve werking heeft op bloedvaten, de stofwisseling, gewrichten, spieren en zenuwen, huid, nagels en haren. Weten schappelijk onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond, dat fractpren opmerkelijk snel herstellen en dat silica, gebruikt als voedingssup plement klachten deed verdwijnen zoals depressies, verminderde weerstand en vermoeidheid. Verschijnse len die geweten worden aan een tekort aan silicea. De dagelijkse behoefte aan silicea is tamelijk hoog te noemen: 20 tot 30 milli gram per dag. Onze moder ne voedingsgewoontes zoals het gebruik van geraffi neerd en geconserveerd voedsel maken echter, dat de lichaamreserves aan sili cea gering zijn. Dan ont staan gebreksverschijnselen zoals broze nagels, een van de eerste tekenen van tekor aan calcium en kiezelzuur in het lichaam. Later ziet men vaak tekorten bij pa tiënten die lijden aan dege- neratieklachten zoals arth ritis (gewrichtsontsteking) en artheriosclerose (ver nauwing van de bloedva ten) Broze en snelscheuren- de nagels kunnen daarom met silicea binnen twee a drie weken hersteld zijn. Natuurartsen schrijven ge bruik van silicea voor en sinds enkele weken is het ook verkrijgbaar als tablet zonder dat een doktersre cept noodzakelijk is. In het tablet zit een oplossing van silicea-extract uit de paar destaart. naar receptuur van professor Kervran. De paardestaart wordt speciaal hiervoor gekweekt en in het voorjaar geoogst als de or ganische hoeveelheid silicea het grootst is. De actieve componenten die opmerke lijke biodynamische effec ten en remineralisatie be werkstelligen, zijn volgens de fabrikant dankzij/ het natuurlijke bewerkingspro ces behouden. In de winkel (drogisterijen en reformzaken) heet dit produkt Silica en een busje a 250 tabletten kost 34.50. flacon 300 ml. v\\ :.iï S wsns&A formaat 35x40 cm. pak 10 stuks formaat 55x65 cm. doos 10 stuks 't duizend-dmgendoekje, 5 stuks flacon 500 ml., Vrij Produkt Verkrijgbaar in filialen met een groenteafdeling. Prijzen geldig t/m 11 februari a.s. net 750 GRAM BtMÏÏAAL PROS VAN BINTJES EN BONEN NÓG VERDER KILO BÉ I K, *.;V mM heel blik 'ar;r~^ 0 <7~j demi-sec, fles 0,7 liter pak 500 gram fles 0,6 liter, Vrij Produkt pakje 50 gram, Vrij Produkt (nog voor oude prijs)Mm IW kuipje 250 gram, Vrij Produkt korstloos, KILO kuip 500 gram 3/4 pot blikje 400 gram1 MM tube 75 ml A.C., fles 0,7 liter f7 pak 8 rollen 200 vel Verkrijgbaar in filialen met een slagerij. Prijzen geldig t/m 11 februari a.s. 500 GRAM X zoetzuur, 3/4 pot diepvries, 300 gram diepvries, pak 450 gram pak 450 gram, Vrij Produkt pak 450 gram, Vrij Produktw SS VLISSINGEN Hermesweg 25 MIDDELBURG Blauwedijk 74 Het Zwitserse bedrijf Her mes AG is er als eerste in geslaagd om een zoetmid- del op de Nederlandse markt te brengen, dat is ge baseerd op eiwitbestandde len. zoals die ook voorko men in alledaagse voe dingsmiddelen. Deze nieu we zoetstof heet aspartaam en valt. in het lichaam op genomen, onmiddellijk uiteen. Daarna wordt de stof behandeld en afgebro ken. alsof ze inderdaad uit gewoon voedsel komt. Aspartaam is samengesteld uit de aminozuren (eiwit ten) aspartine en fenylala- nine: deze komen ook voor in groenten, fruit en vlees. Aspartaam heeft als bijzon derheid een aangename, natuurli jke zoete smaak, die niet van gewone suiker is te onderscheiden. Op deze vinding berust een wereldpatent, maar omdat aspartaam pas sinds kort technologisch kon worden verwerkt tot zoetjes, loopt dat octrooi over enkele ja ren alweer af. De verwach ting luidt, dat rond 1987 alle andere grote zoetstof-fabri kanten eveneens op aspar taam overschakelen als al ternatief voor de bestaande calorievrije zoetmiddelen. Internationaal uitgevoerde proeven maken aspartaam de meest onderzochte zoet stof ter wereld. Hermes AG brengt de zoetstof onder zijn eigen merknaam Her- mesetas op de markt. Het is de grootste zoetstoffenpro- ducent ter wereld. Gewone suiker wordt tot nogtoe door tachtig procent van alle consumenten van koffie en thee gebruikt. De groep van tien procent, die calorievrije zoetmiddelen gebruikt als alternatief, neemt de doorgaans bittere nasmaak van die produkten op de koop toe. De afgelopen koudeperiode heeft weer vele honderd duizenden mensen gecon fronteerd met het nare ver schijnsel van roodblauwe, pijnlijke en hevig jeukende plekken op handen en voe ten. Teken, dat hun bloed somloop niet in orde is. maar omdat ze weten dat het probleem vanzelf over gaat als de zon weer schijnt, zullen de meesten er niet speciaal voor naar de dokter gaan. Volgens de natuurarts Alfred Vogel is een goede remedie: elke dag even met blote voeten in de sneeuw lopen. Dat moet 's morgens vroeg gebeuren, waarna men weer in bed kruipt. De eerste keer is een sneeuw- wandeling van tien secon den al voldoende, waarna die periode langzaam wordt opgevoerd tot enkele minu ten. Na een paar dagen is al resultaat te verwachten. Een en ander vereist na tuurlijk een Spartaanse in stelling. Vogel schrift ook wisselbaden voor: handen en voeten moeten twee drie minuten in warm water worden gehouden, waarna ze enkele seconden in koud water worden gedompeld. Aan crèmes en zalven tegen winterhanden en -voeten is niet veel te koop. Men komt dan al gauw terecht bij een heel «oud middel dat nog steeds afdoende verlichting brengt: Prep. Deze crème is af meer dan vijftig jaar in dezelfde samenstelling en verpakking op de markt. Het bevordert de doorstro ming van hét bloed en werkt verkwikkend. Omdat de crème veilig is en zacht, kan ze ook ideaal worden gebruikt voor en na het scheren, bij gesprongen lip pen. tegen jeuk en als brandzalf. Verkrijgbaar bij parfumerie. drogist en apotheek een tientje voor een tube van 100 gram).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 20