De nieuwe Volkswagen Jetta Toyota presenteert de Carina II met benzine- en dieselmotor autobedrijf aakia AUTO TERUG! aaaa SAAB - DAIHATSU GARAGE DE JAGER DAIHATSU SAAB TRAMPER Van onze autoredactie BLAAS GOES VLISSINGEN Autobedrijf Wondergem en Melse DE NIEUWE v.a. 14.495.- CITROEN VISA GT Spirit 330 Speciale slipcursus voor buschauffeurs Opeens rijdt hij overal. GEBRUIKTE WAGENS SUBARU 1600 GLF 4 drs. Als ervaren oud FORD-DEALER leveren wij nog steeds originele FORD ONDERDELEN en geven wij u ook de unieke FORD-SERVICE aan uw auto. Autobedrijf M. de DREU en Co BV Zusterstraat 34 Middelburg tel. 01180-12972 CARAVANWACHT Specialisten met aandacht voor u EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE Saab 99 GLE1978 Saab 991 981 Saab 900 4 drs1 981 Saab 900 3 drs Turbo1 981 Saab 900 5 drs. Turbo1 980 Saab 900 LPG 1982 Fiat Ritmo 65 CL1 982 1 2500 Fiat Ritmo 65 L1982 11500 - Fiat Ritmo 75 CL1 980 9500 Fiat Ritmo diesel1980 9000 Fiat 127 1981 8750 - Fiat 127 1979 6500 - Opel Ascona 1.91 980 1 1 500.— Opel Kadett1978 7250.- Opel Kadett Coupe1979 9000.— Renault 4 GTL 1980 7750 - Renault 5 TL 1981 9.900 - Lada 1 500 Station 1978 3250 - 1981 10750 - Rover 3500 1979 1 1500.- 1979 5750 - Mini 850 1979 5500 - Mini Clubman Estate 1978 5500 - Ford Taunus Ghia 1980 9900 - Renault 30 TS LPG 1 977 2500 - SAAB 900 Turbo 3 drs 1980 SAAB 900 GL Sedan Ipg onderbouw 1 981 SAAB 900 GLE 5 drs. autom1979 SAAB 900 GLS 5 drs 1979 SAAB 99 GL 2 drs 1983 SAAB 99 GL 2 drs nov 1982 SAAB 99 GL 4 drs1982 SAAB 99 GL 2 drs. Ipg onderbouw1981 SAAB 99 GL 4 drs1978 HONDA CIVIC autom. 19.000 km 1981 TOYOTA TERCEL 1.3 Coupé 1979 PEUGEOT 504 Tl1978 RINGBAAN WEST 24 - GOES Tel. 01100-31110 b.g.g. 01104-319 Vert.: R. Ketelaar 01100-20873 GOES B.V. DIV. MITSUBISHI'S ANDERE MERKEN VLISSINGEN C.V. DIV. MITSUBISHI'S ANDERE MERKEN DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 1 februari 1984 Een op het gezin afgestemde limousine met gescheiden kofferbak, volgens een functioneel ontwerp met een sportieve uitstraling is de nieuwe Volkswagen Jetta met als meest in het oog springende vernieuwingen een gerestylde carrosserie, een royaler ruimteaanbod en een deels nieuw moto renprogramma. De Jetta vormt sinds jaren een elementair onderdeel vat} het modellenprogram- ma van Volkswagen. Sinds de start van de produktie in 1979 zijn niet minder dan 700.000 stuks gebouwd. Het model heeft een heel eigen gezicht en bezit alle eigenschappen om bijvoor beeld met de nieuwe 1,8 motor ook de sportief inge stelde automobilist voor zich te winnen. De nieuwe Jetta is gelijktij dig met de jrieuwe Golf ontwikkeld^ De ontwikke lingsprocessen voor beide auto's hebben vanaf het be gin parallel gelopen. Dit bood enerzijds de kans nieuwe technische vondsten gelijktijdig bij de Golf en de Jetta in praktijk te brengen en in de produktie in te passen. Anderzijds kon vanaf de beginfase er aan worden gewerkt de beide modellen een duidelijk ei gen gezicht mee te geven. De Jetta is dankzij deze werkwijze een volkomen nieuwe en geheel andere automobiel geworden. Dui delijke kenmerken van het ontwerp van de carrosserie zijn de uitgesproken wig- vorm en de in de carrosse- rievorm geïntegreerde hoge achterkant. Niet alleen kwam daardoor de weg vrij voor een _ongewoon grote bagageruimte van 575 liter (volgens VDA-meting), maar kon tevens een we zenlijke bijdrage aan de aë rodynamische eigenschap pen worden geleverd. De nieuwe Jetta heeft namelijk een cW-waarde van 0.36 in de basisuitvoering. Deze luchtweerstandswaar- de is deels bereikt door een stromingsgunstige daklijst, volkomen glad in de voor- ruitstijlen overlopende driehoekige zijruiten in de voorportieren, ver naar buiten liggende zijramen, een standaard aanwezige frontspoiler en luchtbege- leidingsplaten onderaan de auto. Deze verminderde lucht- weerstand resulteert niet al leen in een verminderd brandstofverbruik, waar aan ook de nieuwe motoren hun bijdrage leveren, maar tevens in een belangrijke winst op het gebied van het comfort: zelfs bij hoge snelheden is de windruis in de nieuwe Jetta gering. Van binnen en van buiten een klasse groter Uitwendig en inwendig is de nieuwe Jetta, volwasse- ner geworden, meent de importeur. De lengte be draagt 4.32 meter. 12 centi meter langer dan voorheen. Hij werd 5,5 centimeter breder. De wielbasis werd 7,5 centimeter groter, ter wijl de spoorbreedte voor krap 4 centimeter en achter ruim 6 centimeter werd verbreed. De nieuwe buitenafmetin gen komen vooral de bin nenruimte ten goede, voor de gerieflijkheid van de in zittenden. De comfortmaat - gemeten vanaf het gaspe daal tot aan-de leuning van de achterbank - nam bij de nieuwe Jetta ruim 5 centi meter toe en is nu 1,83 me ter. Het motorenprogramma voor de nieuwe Jetta omvat drie nieuwe benzinemoto ren: een 1,3 1 met 40 kW (55 pk), een 1.6 1 met 55 kW (75 pk) en een 1,8 1 met 66 kW (90 pk). Daar komen nog bij de beproefde 40 kW (54 pk) dieselmotor en de 51 kw (70 pk) turbodieselmotor. Door een toepassing van brandstofbesparende con structies gecombineerd met de met 16 procent verbeter de luchlweerstandswaarde konden uiterst gunstige verbruikscijfers worden be reikt. Zo verbruikt bijvoorbeeld de nieuwe 55 pK benzine motor bij constant 90 km/h slechts 5.7 liter en in de stad slechts 7,9 liter normale benzine (volgens DIN- norm 70030) per 100 km. De nieuwe 90 pk-motor consumeert bij constant 90 km/h eveneens slechts 5,7 liter en in het stadsverkeer 8,7 liter superbenzine per 100 km. Daarbij verleent dit aggregaat de nieuwe Jetta uitgesproken sportieve prestaties: de topsnelheid bedraagt 176 km/h en voor de acceleratie van 0 tot 100 km/h is slechts 11,1 seconde nodig. De nieuwe Jetta wordt in vier modellen geleverd. Het basismodel is de C-versie. De Jetta CL en de Jetta GL bieden daarnaast een aantal extra's wat betreft comfort en functionaliteit. De Jetta Carat is het nieuwe topmodel, dat is uitgerust met een aantal comfortver- hogende voorzieningen die zelfs in menig model uit de topklasse, nog niet stan daard worden geleverd. Zo heeft de Jetta Carat in standaarduitvoering: stuur bekrachtiging. electrische raambediening voor en achter, centrale portierver grendeling en metallic-lak. Verdere voorzieningen zijn electrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, hoofdsteunen achter en een doorlaadvoorziening in de rugleuning van de achter bank. de zogenaamde ski- zak. De Jetta Carat wordt stan daard geleverd als een vier- deurs auto met de 90 pk motor met 4 E- versnellingsbak. Als alter natief is de turbo-diesel uit voering in het programma opgenomen. Een automati sche transmissie is als extra leverbaar. Citroen Nederland heeft een exclusieve serie auto's ge- i commercialiseerd onder de naam "VISA GT Spirit 330', een speciale modificatie op basis van de sportieve VISA GT. De auto heeft een top die om en nabij de 170 km/h ligt en een acceleratie die de naald van de klok in slechts 10,9 sec. op 100 km/h brengt. Deze Citroen VISA GT Spirit 330 is uitgevoerd, met onder meer zeer compleet rallydashboard met ronde klokken, sportstuur, kuip- stoelen, speciale lichtmeta len velgen met brede ban den. spatschermverbreders en vèrstralers. De carrosse rie is geheel wit. Hij is in Nederland lever baar in een gelimiteerde oplage van maximaal 330 genummerde exemplaren. Voorzien van een speciaal nummerplaatje in het dash board waarin ook de naam van de eigenaar wordt ge graveerd. De prijs van deze unieke VISA is ook al bijzonder: ƒ18.200,— (excl. afleve- ringskosten en ML-tectyl- behandeling). Met deze aanbieding zal de VISA Chrono in het leve ringsprogramma komen te vervallen. Als eerste in Europa introduceert de KNaC nu een anti- slip- en voertuigbeheersingscursus voor buschauffeurs. In een speciaal ontwikkeld programma van één dag wordt op de baan te Ypenburg met een eigen DAF-bus een theore tische en vooral praktische cursus gegeven. Aan het einde van de cursus ontvangt de cursist een certificaat. Bus- en touringcarchauffeurs zijn mensen die een onge looflijke hoeveelheid verantwoordelijkheid op hun schouders dragen. Per jaar leggen zij vele tienduizenden kilometers af, met een kostbaar voertuig en een nog veel kostbaarder "lading",. Bussen beschikken over een uitstekende wegligging. maar kunnen na een slip op natte of droge wegen of bij een plotselinge uitwijkmanoeuvre levensgevaarlijke pro jectielen worden, voor passagiers in de bus maar ook voor andere verkeersdeelnemers. De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club heeft besloten daar nu wat aan te doen. Al bijna 25 jaar worden op de drie anti-slipbanen van de KNAC (Ypenburg, Deelen en Drachten) cursussen ge geven voor personenauto's, auto's met aanhanger en vrachtwagencombinaties. Normaal kost zo'n speciale buscursus 285.— per deel nemer. Ter kennismaking met deze volstrekt unieke cur sus geldt bij inschrijving voor eind maart nu een speciale prijs van 215.- per cursist. De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club hoopt met deze cursus opnieuw een steentje te kunnen bijdra gen aan een veiliger verkeer!. Dezer dagen brengt Toyota de Carina II op de Neder landse markt, een van voor tot achter volkomen nieuwe wagen. Hij is leverbaar in een tweetal carrosserieva rianten: als 4-deurs sedan en als 5-deurs liftback. Naar keuze zijn beide modellen leverbaar met een moderne 1.6 liter benzinemotor of een nieuw ontworpen 2 liter dieselmotor. De nieuwe Carina II neemt nu een plaats in tussen de Corolla en de Toyota Carrn ry- Natuurlijk overlappen een aantal Carina modellen hierbij de beide andere Toyota segmenten van de Corolla en Camrv. De consument kan bij de Toyota Carina II kiezen uit een 4-deurs sedan en een fraai gelijnde en practische 5-deurs liftback uitvoering met gescheiden neerklap- bare achterbank. Beide uitvoeringen ken merken zich door een mo derne styling, niet alleen bijzonder fraai, maar ook zeer eigentijds wat zich uit in lage Cw-waarden een enorme ruimte voor passa giers en bagage. Opvallend is de beenruimte voor de aebterpassagiers. Zelfs als de voorste stoelen vér naar achteren zijn ge schoven. Onder meer door de plaatsing van de benzi netank op een veilig plaats vóór de achteras en de toe passing van een moderne, weinig ruimte innemende onafhankelijke wielophan ging met conische schroef- veren is de bagageruimte, zeer royaal en zeer diep, mede door de laag geplaat ste vloer. Bij de sedan opent de achterklep tot aan de bum per. bij de 5-deurs liftback uitvoering loopt de 5e deur zelfs over de volle breedte tot aan de bumper, dit door de verticale opstelling van de achterlichtunits. De voor deze categorie au to's lage Cw-waarden van 0,35 voor de liftback uit voering en 0,36 voor de se dan werden bereikt zonder te moeten vervallen in een extravagante vormgeving. De krachtige 1.6 benzine motor levert een, vermogen van 62 kW ofwel 84 pk en is uiterst licht met z'n gewicht van slechts 104 kg. Grote aandacht is besteed aan het terugdringen van de brand stof verspillende en vermo gen kostende inwendige wrijvingsverliezen. Geheel nieuwe lichte zuigers met smalle zuigveren en een' zeer lichte krukas en drijf stangen zorgen er voor dat de motor bijzonder fel rea geert op elke druk op het gaspedaal. Uiteraard is deze moderne motor voorzien van een bovenliggende nokkenas aangedreven door een getande riem, ter wijl de alternator niet lan ger wordt aangedreven door de traditionele en kwetsbare V-snaar, maar door een speciaal gevormde platte kunstof riem. Een interessante stap voor waarts naar eenvoudige en minder storinggevoelige techniek is verder de water dichte verdeler waarin alle electronica en de bobine zijn opgenomen. Uiteraard ontbreken hierbij de aan slijtage onderhevige con tactpunten. De 2.0 liter die- selmotor is zeer rustig. Het vermogen dat deze motor levert is 50 kW of 75 pk. Een in het motorblok geïnte greerde oliekoeler zorgt voor een constante olietem pera tuur en tevens voor een snelle opwarming van de motorolie. Een nieuwe ont wikkeling. in feite voor het eerst bij massaproductie toegepast, vormen de van een keramische verbinding voorziene zuigers, die deze vrijwel ongevoelig maken voor extreme temperatuur verschillen. De importeur geeft de vol gende tabel voor brandstof verbruik: 1.6 liter benzine: 90 km/u" 5.0/100 km I op 20. 120 km/u 6,9/100 km 1 op 14,5 en stad 8,7/100 km 1 op 11,5 2.0 liter diesel: 90 km/u 4.2/100 km I op 23,8. 120 km/u 6,2/100 km 1 op 16,1 en stad 6,7/100 km 1 op 14.9. Met uitzondering van de twee eenvoudigste benzine versies zijn alle Carina II modellen voorzien>«tn een vijfversnellingsbak, waar van de vijfde versnelling een brandstofbesparende functie heeft, maar bepaald niet "dood" is. Terugscha keling van "vijf" naar vier bij geringe doch lange hel lingen (Autobahn) of krachtige tegenwind is dan ook hoogst zelden nodig. De tegen meerprijs lever bare automatische trans missie verdient een aparte vermelding: vier versnellin gen waarvan de laatste een overdrive karakter bezit en uitschakelbaar is èn een au tomatische "lock-up" sys teem dat bij snelheden rond 65 km/uuur een mechani sche en slipvrije verbinding tussen motor en transmissie tot stand brengt en zodoen de vermogenverlies en on nodig brandstofverbruik voorkomt! De Toyota Carina II GL AUTO-AKTUEEL De Lada 2105. Geen wonder voor zo'n hartveroverende auto met zoveel pluspunten voor zo'n lage prijs. Heel wat mensen die uit duurdere merken overstapten op Lada 2105 zijn erachter gekomen dat ze er niet op achteruit gingen. Lada al v a. 10.325.— inkl. BTW. Af Groningen Lada 2105 Middelburg, Noordmonsterweg 4, 01180-36815 Vlissingen, Gildeweg 33, 01184-18851 LADA/ZASTAVA DEALER VOOR WALCHEREN Wegens omstandigheden te koop bouwjaar april 1983 kleur: goldmetallic met radio/cassette, matten enz. 5000 km. CITR0ËN GSA 43.000 km. zeer mooi OPEL ASC0NA 1900 SUBARU 1600 DL 50.000 km. DATSUN 180B K0MBI 65.000 km. PEUGEOT 304 GLD DIESEL 72.000 km. HONDA CIVIC 1200 43.000 km. PEUGEOT 104 GL FORD ESCORT 1300 GHIA 3 mnd. garantie. 1981 9.850.- 1979 8.500.- 1979 5.500.- 1979 4.850.- 1979 6.850.- 1979 6850.- 1978 4.250.- 3.400.- Onderhoud aan auto's en caravans Reparatie van rubber geveerde assen Auto- en caravanschades Expertises en bemiddeling Stalling Avond- en zaterdag service Keuringen Dr. A.F. Philipsstraat 18, 4462 EW Goes, tel. 01100-15103 met drievoudige zekerheid: 1. Bovag garantiebewijs. 2. Fiat dealer-garantie. 3. 6 maanden omruil-garantie. MMÊÊUÊtiMMtlLK volgens voorwaarden omruil-garantie Fiat 127 L3-deurs8.500.- Fiat Panda 4510.750,— Fiat Ritmo 65 L 3-drs7.250, Fiat Ritmo 65 CL 3-drs12.500,— Fiat Ritmo 65 CL 3-drs9.750,— Fiat 131 1600 Special4.250,- Fiat 128 1100 CL 4-drs5.250,- Ford Fiësta 1100 1. Bravo12.900,— Citroen 2CV6 Club9.250,- Citroën Visa Club7.750,— Citroën Bestel2.000,— Morris Marina 1700 Hl4.500,— Peugeot 204 Diesel2.750,- Herculesweg 12 4338 PL Middelburg - Tel. 01180-12918 Industrieterrein ARNESTKIN Saab - Scat-dealer voor Walcheren tel. 01184-15220 SEAl rSloinioftl A Galant 1600 GLv.a. 77 t/m '81 Lancer 1400 Glmrt. '81 Lancer 1400 GLnov.'80 Mercedes 200 0'79 Peugeot 304'78 foyoto Corono 2000oug. '76 Toyoto Corolla 30 L... juni '78 (itroen Dyone 6'79 Opel Monto 16 "73 Ford Taunus 1 6 Lmrt. 80 Peugeot 504 Coupé outom'73 A Galant 2300 TDapr. '82 Galant 1600 GLv.a. 77 t/m '81 Colt 1200 GL 3-djuli '82 Lancer 1600 GSRaug. '80 Sapporo 1600aug. '78 Hyundai 1200 TLmrt. '83 Opel Ascona autosept. '81 Renault 18 GTLnov. .80 Renault 5 TLjan. '81 Datsun Cherryapr. '80 Fiat 127v.a. '76 t/m '78 Suzuki Jeepdec. '79 Ford Taunus 1.6 Bravoapr. '81 Ford Taunus 2000 GL 4-dokt. '78 Ford Transit Dieselmei '77 Verrijn Stuartweg 6 Tel. 01100-30768 :uartweg 6 Mercuriusweg 29 30-30768 (t.o. Prijsslag) Tel. 01184-19051 Vertegenwoordiger: Sj. de Feyter, tel. 01 100-14467

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 18