VOORDEEL TIPS Malawauw 5 DIPLOMA CAFÉBEDRIJF IBLOEMENSCHIKKEN1 mini en maxi vjvdc fSTATIONSRESTAURATIE GOES de Stationsrestauratie ■wia Om er even uit te zijn. Kip LANGLAUFEN ARDENNEN 38,50 drietal medewerkers Woensdag 11 januari 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg Fitness Centrum DANSSCHOOL STICHTING D.S.M. Goes 01100-27482/27302 j JrfUn en Handelskennis Horecabedrijf Bel 01717-8544* LANULAUF- EN WANDELREIS NAAR NASSEREITH - TIROL Dia- en filmavond Snelle Vliet met bingo 1 7 januari Concert- en gehoorzaal Middelburg GRATIS TOEGANG DAGTOCHTEN DE "SNUFFEL- F00N" Voor informatie en/of opgave: Bel 01717-2010* in de per persoon incl. materiaal en begeleiding Voor informatie en boekingen ÏJU- Donderdag tot en met woensdag NF.VF.R SAY NEVER AGAIN is een James-Bondfilm met Sean Connery in de rol van de geheime agent. Alhambra I Vlissingen, donderdag en vrijdag 20 uur, za terdag en zondag 19 en 21.30 uur, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur, zondag 14 uur. AMANDA BIJ NACHT us porno Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. 101 DAI.MATIERS is een leuke en spannende kinderfilm van (van donderdag t/m woensdag) "Arme Cyrano" is een bewerking van het stuk "Cyrano de Berge rac" van F.dmont Rostand en wordt gespeeld door het Vlaamse ENSEMBLE BF.NT-RAAMT HEATER. Prins van Oranje Goes, donderdag 20 uur. Concertzaal Zierikzee, vrijdag 20 uur. Het ROTTERDAMS PHIL- HARMONISCH ORKEST geeft een concert. Onder leiding van Kasper de Roo worden onder an dere werken van Mendelssohn, Handel en Grieg ten gehore ge bracht. Soliste is Christina Ortiz (piano). Scheldekwartier Vlissin- gen, donderdag 20.30 uur. Walt Disney. Alhambra II Vlissin gen, zondag 14 uur. In HELL'S ANGELS USA bero ven twee rijke playboys met be hulp van de Californische Heli's Angels een casino in Las Vegas. Achtervolgd door politie en Heli's Angels komt het in de woestijn tot een onverwachte en benauwende ontknoping. Alhambra II Vlissin gen, vrijdag 23 uur. DE MANNETJESMAKER be schrijft opkomst en ondergang van de public-relationsadviseur Ben Mertens (Gerard Thoolen). Mertens adviseert politici in de wijze waarop zij zich aan het volk presenteren en valt in de smaak. Hij maakt carrière maar laat zich door de internist Ouderkerk (Ca rol van Herwijnen) gebruiken om diens loopbaan in de gezond heidszorg veilig te stellen. Ver slaafd aan drugs en drank valt hij in ongenade door in interviews Het STRIJKERSENSEMBLE VAN HEI OMROEPORKEST brengt tijdens een avondconcert werken van Elgar, Ibert, Debussy, Schubert en Dvorak... Solisten zijn Ingrid Nissen, Nine Kwint en Joan Berkhemer. Het orkest speelt onder leiding van Kenneth Mont gomery. Concert- en Gehoorzaal Middelburg, vrijdag 20 uur. De in juni 1982 opgerichte Franse heavy-metal groep H-BOMB geeft een concert. De leden van deze formatie zijn Didier Izard (zang), Gérard Michel (drums), Philty Garcia (bas) en de gitaris ten Christian Martin en Armando Ferreira. Het muzikale peil van Niettemin De THEATERGROEP SHUTT LE speelt het stuk "Niettemin". Dit moderne sprookje gaat over de magiër Niettemin, die een deur heeft gemaakt tussen zijn wereld en de onze. Hij tovert met mixer,, föhn én stofzuiger en verslaat zo zijn tegenstander, de zwarte ma giër Kobolt, om te kunnen trou wen met de dochter van de op perrechter. Het stuk is bedoeld voor kinderen van 6 tot 14 jaar. In de hoofdrollen zijn te zien: Walter Crommelin en Tanneke Hartzui- ker. De regie voert Jan Willem Ruijter. Schouwburg Middelburg woensdag 14 uur. De Dader heeft hetgedaan_ "De dader heeft het gedaan" is een musical van Annie M.G. Schmidt met in de hoofdrollen Conny Stuart, Piet Römer en Hans van der Woude. Pe muziek is geschreven door Harry Banink en Paddy Stone is verantwoorde lijk voor regie en choreografie. In deze parodie op een detective- story raakt Tonia Tudor bij een moord betrokken en wil zelf uit vinden wie de moordenaar is. Daardoor brengt zij zich zelf en de politie in rare situaties... Schouw burg Middelburg, maandag, dins dag en woensdag 20 uur. POPPENTHEATER WILLEM PARCIVAL speelt "Roodkapje". Parcival Middelburg, woensdag 14.30 uur. KINDERBOEKEN ■v (door Jan Smeekens) Toen Daniël nog weg was, leerden Sarah en Willem elkaar kennen. Ze zagen er allebei heel mooi uit: Sarah had blonde haren en Wil lem van die lange zwarte. Sarah had bovendien een gouden broek aan. Sarah en Willem vonden el kaar zo leuk, dat ze dolgraag met elkaar wilden vrijen. En dat deden ze ook. Ze vonden elkaar iedere dag leu ker en tenslotte wilden ze met el kaar trouwen. Ze zeiden dag tegen hun ouders en gingen bij elk'aar wonen. Eerst op een kamer en la ter in een huis. Zo begint EEN KINDJE ERBIJ, het nieuwste boek van Dolf Ver- roen. Hij vertelt daarin hoe Daniël in het leven van zijn ouders te recht is gekomen en welke rol hij in hun verhouding speelt. Het konflikt met zijn ouders (op za terdagmorgen mag hij niet op hun slaapkamer komen, omdat ze dan willen "uitslapen"), zijn negatieve reaktie en de manier waarop Da niël zijn machteloosheid ombuigt, zullen ouders en andere opvoe ders wellicht voor problemen stellen. Dat gebeurde met wel meer boeken van Verroen. Maar hoe men ook over dit boek denken mag, de ervaringen van Daniël zijn voor elke peuter en kleuter "uit het leven gegrepen". De tekeningen van Gerard Vroon zijn een verhaal apart. Net als Verroen benadert hij jonge kin deren op een volwassen manier. Zijn realistische weergave van de werkelijkheid biedt desondanks voldoende ruimte voor eigen ver beelding en emoties. "Een kindje erbij", door Dolf Verroen met tekeningen van Ger ard Vroon. Uitgeverij Leopold, Den Haag. Prijs 12,50.» Nieuwe uitgave: MILIEUSPA REND HUISHOUDEN Zojuist is een nieuwe uitgave van de Stichting Natuur en Milieu verschenen, getiteld "Milieuspa rend huishouden". Het is een praktische gids met een schat aan informatie voor de huisvrouw en de huisman die bij het dagelijkse werk in huis, tuin en keuken re kening wil houden met milieu en natuur. Het boekje is geschreven door de biologe Marijke M.A. Brunt. Zij is als voorlichtster bij de Stichting Natuur en Milieu werk zaam. Vrijwel al onze dagelijkse bezig heden in 'tuis, tuin en keuken voor de politici onaanvaardbare uitlatingen te doen. Hij sterft on der mysterieuze omstandighe den Alhambra II Vlissingen, donder dag, vrijdag maandag, dinsdag en woensdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. HIGH ROAD TO CHINA be schrijft hoe een jonge Ameri kaanse samen met een alcoholist in een oud vliegtuig op zoek gaan naar de vermiste vader van het meisje. Via allerlei avonturen in verschillende landen vinden zij hem in een dorpje in China. Grand Theater Goes, donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur. Zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. SNOEPJES DIE VREUGDE BRENGEN is porno. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. In de tekenfilm DE FLUIT MET 6 SMURFEN ontmoeten Johan deze band moet nog worden af gewacht. The Cavern Middelburg, zondag 20.30 uur. De groep DAGERAAD brengt Nederlandse volksmuziek. De formatie bestaat uit Lia van Peer (zang, fluit en cither), Jan van Peer (gitaar, akkordeon, harmo nium en viool), Luc van Peer (bouzouki, gitaar en trombone). Ad de Jong (clarinet, saxofoon, fluiten, kromhoorn en zang) en Jan Kellendonk (basgitaar, man doline en zang). Razzmatazz Oost-Souburg, zaterdag 20.30 uur. De Belgische folkgroep PSAL TER geeft een concert. Westpoort Goes, zaterdag 21 uur. hebbèn wel iets met het milieu te maken-, In het huishouden ge bruiken wij op allerlei manieren grondstoffen en energie die eens uit de natuur zijn gehaald, en produceren afval, dat uiteindelijk weer in een of andere vorm in het milieu terechtkomt. De Neder landse huishoudens gebruiken sa men een kwart van alle energie en ongeveer de helft van al het drinkwater. Zij zijn samen goed voor vier en half miljoen ton huisvuil per jaar, dat is ongeveer een tiende deel van de totale Ne derlandse afvalberg. Reden ge noeg om ook in het huishouden milieubewust te zijn! In dit boek laat de Stichting Na tuur en Milieu zien hoe huishou delijke bezigheden en karweitjes zo kunnen worden gedaan dat het milieu en de natuur worden ges paard. Er blijken allerhande mo gelijkheden te zijn. Het huishou delijke werk wordt er bovendien niet vervelender d.oor en vaak is het nog voordeliger ook! Elk hoofdstuk behandelt op een voudige en overzichtelijke wijze en Pirrewit de smurfen. Grand I heater Goes, zondag 14 uur. MERRY CHRISTMAS, MR. LAWRENCE is een film met Da vid Bowie in de rol van een Ja panse krijgsgevangene, Midgard Middelburg, zaterdag 20.30 uur. YOUNG AND INNOCENT is een Engelse detective, geschreven en geregisseerd door Alfred Hitchcock. In deze film zoekt en vindt het meisje Erica samen met een zwerver een moordenaar en redt zo de onschuldig veroordeel de. In de hoofdrollen ziet U Der rick de Marney, Nova Pilbeam en Percy Marmont. 't Beest Goes, zondag 15 uur. Midgard Middel burg, zondag 20.30 uur. De Piek Vlissingen, maandag 21 uur. A DAY AT THE RACES is een film met de Marx Brothers. De Piek Vlissingen, donderdag 21 ARTSEN Middelburg: za. tot 24.00 uur: J.L.F. Wortelboer,"1 Kromme Weele 7, 33946 (visites aanvragen vóór 10 uur) Zo. tot 24.00 uur: j A.P. Bruynzeel. Herengracht. 68, 15814. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Vlissingen: za. tot 24.00 uur: A. van der Griek, Badhuisstraat 46, 12950, Zo. tot 24.00 uur: F. van de Berg. Giessenburg 12, 65253. Vi sites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13.00 uur en 17.00- 18.00 uur. Bezoek spreekuur zon der afspraak W.N. Osterman De Kempenaerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen patiën ten beschikbaar. Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg-Zuid: za. tot 24.00 uur: J.F.M. Bergen, Kanaalstraat 89, Oost-Souburg, 01184-61500. Zo. tot 24.00 uur: O. Fritschy, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, 01182-1308. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk A. Kousema ker, Torenstraat 46. Serooskerke, 01189-1212. Domburg, Aagtekerke, Westka- pclle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg. 01188-1271 West- en Midden-Walcheren: A. Stutterheim, Beukelmanstraal 8, Meliskerke. 01186-1760. 7T een onderdeel van het huishou den. Van elk onderwerp worden de gevolgen voor het milieu en de natuur besproken en worden vele praktische tips gegeven voor een milieuvriendelijke aanpak. De onderwerpen van de hoofdstuk ken zijn achtereenvolgens: ener gie, water, afval, voedsel, onge wenste beestjes, kamerplanten, de tuin, huisdieren, vervoer en la waai. Tot slot zijn een uitgebreide trefwoordenlijst (om het opzoe ken gemakkelijk te maken) en een lijst met nuttige adressen en pu- blikaties opgenomen. Het boekje telt 152 bladzijden. Het kost 10,en is te koop bij de kiosken, de tijdschriftenhandel en de boekenafdelingen van V D. Het is ook te bestellen door over making van 10,- op giro 2537078 t.n.v. de Stichting Natuur en Mi lieu te Utrecht onder vermelding van de titel. APOTHEEK: Middelburg: dienst van vr.. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: Hummelen. Markt 69. 12134. Vlissingen: Souburg. C. van Pere straat 1,61593. r TANDARTSEN; P. Brinkman. Doornenburg 31. Vlissingen. 01184-78811 Spreek- t uur voor spoedgevallen 11 tot 12 DIERENARTSEN: Dierenartsenpraktijk Oost kapel Ie Oude Domburgseweg 33a, tel: 01188-1443 Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18 uur: L Schofaerts. Vlissingen, 01184-14699. Consult na telefoni sche afspraak. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803 Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. VERLOSKUNDIGE: Van vr. 18.00 uur tot maandag 08.00 uur: M. v.d. Werken. H. Dunantstraat 19, Oost-Souburg. 01184-71768. Dageraad De experimentele new wave groep THE VISITOR uit Fries land geeft een concert in de Piek Vlissingen, zaterdag 21 uur. Vleeshal, Middelburg TONY CRAGG, plastieken. Dagelijks van 11 tot 17 uur. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Lange Noordstraat 58, Middel burg GERA DAUVILLIER schil derijen, aquarellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43, Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL, touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Biologisch Museum. Domburg DE NATUUR IN ZEELAND da gelijks van 10 tot 17 uur. Iguana, Vlissingen LEVENDEN REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSF.KTEN. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Antiek-galerie De Vrije Neeringh, Vlissingen ZEELAND IN OUDE KAARTEN, originele oude kaar ten. Dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur. 's Zater dagsvan 10.30 tot 17.00 uur(tot 14 januari). Bellamv 19, Vlissingen BATA- VUS WESTERHUIS. collages en linodrukken. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17.00 uur, zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Galerie Marquis Vlissingen CIES HESSELS tien kinderscenes, aquarellen en teksten en NICO- LAAS DINGS assemblages en papierreliëfs (tot 15 januari). Woensdag tot en met zondag 13 tot 18 uur. Groentecentrum Nieuwland Nieuw- en St. Joosland. WIM CLARIJS, folk- en muziekinstru menten. Dagelijks behalve zon dag van 9 tot 12 uur en 13.30 lot 16.00 uur. Woensdagmiddag en zaterdagmiddag gesloten. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg. HANTER KEURS, verf- en krijttekeningen. Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur. Woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 en 19.00 tot 21.00 uur. Za terdag 10.00 tot 13.00 uur. (vanaf 17 januari). W UK VERPLEEG KI NDK.FN: Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: M Vader, Ha- ringvlietstraat 56, Middelburg, 01180-29214. b.g.g. 01180-12228. Avonddienst 17.30-22.30 uur: 01180-14366. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: J. de Vries, J.P. Boreelstraat 8, Middelburg, 01180-34924, b.g.g. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapol- le: L. de Wolf, Weststraat 17, Koudekerke 01185-2494. Domburg, Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke, en St. Laureins: L. Burger, Duin weg 55, Oostkapelle, 01188-2746. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: W. Verhagen-Westerbeke 01184-61541. Vlissingen-stad: G. Burgers, 01180-29264. hoek HHM i Wegens overgrote belangstelling starten wij een nieuwe BEGINNERSCURSUS IN EEN NIEUWE ZAAL (voormalig Schuttershofcafé) 1. WARMING UP: de spieren warmen en losgooien 2. AEROBIC DANCING: dansen op populaire muziek met uitgekiende oefeningen om figuur te corrigeren en conditie op te voeren 3. REK- EN STREKOEFENINGEN LESUREN: maandag 19.00-20.00 BEGINNERS!' en 20.00-21.00 middengroep woensdag 21.00-22.00 gevorderden dinsdag 20.00-2t.00 21.00-22.00 gevorderden 4. BODY-SCULPTURE: het werken met gewichtjes om spieren te verstevigen 5. C00L DOWN: op rustige muziek de spieren, de ademhaling en hartslag op het normale peil terug te brengen 6. YOGA: het regelen van de hartslag en leren ademhalen Aanmelden en inlichtingen: Schuttershofstraat 1 Middelburg tel. 01180-33161 Roozenburglaan 235, Middelburg, Tel. 01180-38586 (Aangesloten bij o.a. F.D.O. - N.V.D- - NADB) Maandag 16 januari starten er weer 15 weekse danskursussen voor beginners in Middelburg. Plaats: concert- en gehoorzaal. beginners/jongeren: 18.30-20.15 uur beginners/(echt)paren: 20.30-22.15 uur U kunt nu inschrijven. aparte clubs voor jongeren en (echt)paren aparte wedstrijdklasse kleine groepen veel aandacht) lage lesgelden (7.50 p.p./les) betaling per les is mogelijk geen inschrijfgelden Wij geven u gaarne alle informatie wanneer u besluit om (weer) te gaan dansen. Ook voor clubs, verenigingen etc. (Gelegen aan buszijde station) Tel. 01100-27482 RESTAURANT VARKENSKRABBETJES met zuurkool, gek. aard., met gratis glas bier HAZEPEPER "GARNI" Gratis glas wijn WILDSTOOFPOT "GARNI".' Elke dag een warme maaltijd voor f6 p.p. per dag. Informeer er naar. Wordt lid van de Restauratie Diner Club Lidmaatschap kost U geen geld, wel kunt U 4 keer per jaar komen eten voor de helft van de prijs. Voor meer informatie bellen naar CHINEES-INDISCH RESTAURANT „c ïïlan c I Voa DE VISSERSTRAAT 1 3 VLISSINGEN (HOLLAND) I TEL. (01184) 65783 3 Ve, frf/V'-' PPe'm oes Zondag geopend 12.00-20.00 uur In uw omgeving te: MIDDELBURG in de Klarenbeek LTS, Gen. Eisenho- werlaan 25. Aanvang Handelskennis laatste week Jan 1 984 Aanvang Cafébedrijf: laatste week februari 1 984. Haal het eerstkomend examen het erkende diploma cafébedrijf en/of handelskennis horecabedrijf en wordt zelfstandig caféhouder, disco-eigenaar of kantinebeheerder. Volg de cursus bij EURODIDAKT vanwege de grote voordelen: Uitsluitend ervaren èn bevoegde leerkrachten. Glasheldere en volledig up-to-date lesstof Keuze uit mondelinge of schriftelijke opleiding. De Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen houdt toezicht op de cursus. EURODIDAKT biedt haar mondelinge cursussen aan tegen het laagst mogelijke cursusgeld. (Het cursusgeld van de cursus cafébedrijf bedraagt f 298.- inclusief lesstof). Voor aanvraag van studiegidsen ook 's avonds en in het weekend bereikbaar Bel 01717 8544* afstuurde bon even op. U krijgt dan geheel vrijblijvend de studiegids cafébedrijf en handelskennis in huis. Dhr /Mw Adres Postcode/ Plaats: In enveloppe zonder postzegel sturen aan. EURODIDAKT. Antwoord nummer 10050, 2250 VB Voorschoten j Sir Winston Churchillweg 2 2251 CX VOORSCHOTEN In uw omgeving te: MIDDELBURG in de Scholengem. voor Beroepsonderwijs 'De Wellinge", Kruisweg 2 Aanvang: di. 13 maart 1984 VLISSINGEN in de Rijksscholengem. 'Scheldemond Brouwenaarstraat 2 Aanvang: ma. 19 maart 1984 De wekelijkse cursus bloemenschikken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht De cursus bestaat uit 8 lesavonden. Na iedere les van 19.30-21.30 uur nemende deelnemers een fraai bloemstuk mee naar huis. Het cursusgeld bedraagt f 158. -, inclusief bloemen en het materiaal, alsmede een cursusboekje, de cursus is dus volledig verzorgd In februari start ook nog de vakopleiding bloemenschikken en -binden (bloemist-winkelier). A.H. te M. had piano (in goede staat) te koop. Woensdag in de Faam-Vlissinger, donderdag verkocht. L-n j 11 i 11 i 11 i i ijjii i i gv 9 dgn. vertrek op 1 7 of 24 febr. 540.— (incl. halfpension) Busvervoer vanaf Vlissingen mogelijk 28 jan.: Brussel 19.50 4 febr.: Keulen 30.— incl. koffie gebak snelle ulietamr reisburo Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 -20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770 BOOT-AUTO- VUEG- TOURINGCARREIZEN Bemiddelt de koop en verkoop van allerlei 2e hands goederen per te lefoon in geheel Zee land. Wij bemiddelen 2 maanden lang voor slechts ƒ12.50 per aanbieding. Bel daarom: 01134-1802 maximaal bereik tegen minimale kosten de\/lissinger Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV), Sir Winston Churchillweg 2. 2251 CX VOORSCHOTEN Gaarne duidelijk uw naam, adres en cursusplaats vermelden. Na opgave ontvangt u een bevestiging. REIZEN Goes 01 100-27600 Middelburg 01 1 80-1 6755 Vlissingen 01 1 84-19710 Wij zoeken op korte termijn een buitendienst m/v voor het bezoeken van bedrijven, in stellingen en zelfstandigen met het doel uitgebreide in formatiemogelijkheden en advertenties in onze huis- aan-huis te verspreiden gidsen in Vlissingen, Goes, Middelburg te verkopen. Kandidaten dienen commercieel ingesteld te zijn, vin den het boeiend en zijn in staat om op uiteenlopende niveau s te onderhandelen, beschikken over auto, tele foon en minimaal 2 3 dagen tijd per week Wij bie den u een werkkring bij de betere stadsgidsen en lucra tieve provisies en vaste onkosten. Heeft u reeds erva ring in dit werk en kunt u zowel verkopen als leiding geven wacht u een interessante groeibaan Reacties aan Stadsperiodieken van 't Woordenfonds. Titaanstr 26 - 1077 RH Amsterdam, of bel direkt 020-79041 8

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 9