Met de auto veilig de winter door automerken ABC u Autobedrijf CI3YAAL NIETG0ED? Sanaa Het belang van een goede ontsteking TOYOTA adaa HD L. BLAAS lenen, \xSJ TISSINK BANDEN anc TOYOTA CARINA II PRIMEUR OP AUTOSALON BRUSSEL Diverse TOYOTA Louisse Auto t>.v. DIJK WEL bv SUBARU «HjJtWfri tv DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 11 januari 1984 2. Fiat dealer-garantie. 3. 6 maanden omruil-garantie. OCCASIONS BOVEN 5.000,- GEBRUIKTE WAGENS CITROËN GSA 1981 HYUNDAI PONY 1400 GLS DATSUN BLUEBIRD 1800 1980 PEUGEOT 304 GLD SIMCA 1100 LX 1976 HONDA CIVIC 1200 1979 10.750,- 6.500,- 9.500,- 6.200,- 1978 4.200,- Autobedrijf M. de DREU en Co BV Zusterstraat 34 Middelburg tel. 01180-12972 Fiat 127 L 3-deurs8.500.— Fiat 127 Special 3 drs... 10.900. Fiat Panda 4511.250.- Fiat 128 1100 CL 4 drs...5.250.- Fiat Ritmo 65 L 3 drs7.250.— Fiat Ritmo 65 Cl 3 drs..12.500.— Fiat Ritmo Diesel 3 drs.l5.750.- Fiat 132 1600 4 drs6.750.- Fiat 131 1600 Special4.250.- Fiat 131 1600 TC4.500.- Citroën 2CV6 club 1983.9.250.— Ford Fiësta 1100 Bravol2.900.- Honda Motorfiets VT 750 C8.750.- Specialisten met aandacht voor u EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE MIDDELBURG VEERSEWEG 104 Citroën CX 20 WELKOM OP DE AUTOBEDRIJF KLIP AUTOBEDRIJF RIJK BV 5 CITROËN AUTOBEDRIJF KLIP BLAAS AUTOBEDRIJF BRITANNIA B.V. Autobedrijf Joosse AUTOBEDRIJF BERB0 FA. DE DREU CO LADA GARAGE RENT0N zastava TRAMPER VLISSINGEN C V. Louisse Auto b.v. DIJKWEL BV DIJKWEL BV RENAULT AUTOBEDRIJF DE TOEKOMST RENAULT W0NDERGEM MELSE AUTOBEDRIJF PAAUWENBURG B.V. AUTOBEDRIJF CEVAAL Auto-Poppe Walcheren B.V. VOLVO Autobedrijf Van Fraassen b.v. Iedere automobilist weet het: bij winterse kou starten motoren moeilijker dan bij mooi warm weer. De start motor moet langer rond draaien voordat de motor aanslaat. Er zijn drie dingen, die op timaal moeten funktioneren om een koude benzinemo tor onberispelijk te laten starten: de accu met de startmotor, het systeem voor de bereiding van het mengsel (brandstof-lucht mengselvorming) en ten slotte de ontstekingsinstal- latie. vijftig vonken per seconde, dat zijn er bij een viercilin- dermotor samen tweehon derd per seconde. En al de ze vonken moeten krachtig zijn en precies op tijd ko men. Voor de vereiste 20.000 Volt zorgt de bobine. Deze bevat in feite twee om elkaar ge wikkelde doch zorgvuldig geïsoleerde draadwikkelin gen. De zogenaamde primaire wikkeling bestaat uit be trekkelijk weinig windingen van een dikke draad, de se cundaire wikkeling uit een De accu, een duidelijke zaak. Alleen een goed gela den en een niet al te oude accu kan de startmotor een zo krachtige stroom leveren, dat hij de motor lang en krachtig genoeg kan rond draaien om hem ten slotte zó aan de gang te krijgen, dat hij op eigen kracht blijft lopen. De mengselbereiding door de carburator of het in- spuitsysteem is ook logisch. Alleen een optimaal meng sel van brandstof en lucht (bij koude motor 11 tot 13 gram lucht op 1 gram brandstof) ontbrandt bij la ge temperatuur min of meer gewillig. Blijft over de ontsteking. Wat moet deze bij een kou de start presteren? Of in het algemeen: hoe funktioneert die eigenlijk? De taak van de ontsteking is eigenlijk heel eenvoudig: hij moet ervoor zorgen, dat steeds op het juiste moment in de cilinders een vonk naar de bougies over springt. In werkelijkheid is dit echter een uiterst moei lijke opdracht. Ga maar na: om aan de kop van de bou gie een vonk te produceren moet daar tussen de posi tieve en negatieve electrode een spanning van zo'n 20.000 Volt aanwezig zijn. De accu levert echter slechts een spanning van 12 Volt. De accuspanning moet dus geweldig worden opge voerd. Bovendien: bij het overspringen van de vonk gaat het niet om tienden, niet om honderdsten maar om duizendsten van secon den. Slechts een fractie te laat of te vroeg en de ont steking is uiterst gebrekkig. En ten slotte de hoeveelheid vonken, die hier nodig zijn: draait een motor met zes duizend toeren per minuut, dan vraagt elke cilinder groot aantal windingen van dunne draad. De primaire wikkeling krijgt stroom uit de accu. Maar niet in een ononderbroken stroom. Een tussengeschakelde "onderbreker", beter be kend als stroomverdeler, waarvan de kern door de motor draaiende wordt ge houden, "hakt" de accust- room in korte fasen. De primaire wikkeling krijgt dus ritmische stroomstoten, precies volgens het ritme van de zuigerbewegingen. En nu dat wonderlijke fysi sche verschijnsel, dat men "inductie" noemt: telkens wanneer in de primaire ontwikkeling een 12 Volt- stroomstoot aan zijn eind is en de stroomloze fase be gint, ontstaat in de omrin gende secundaire wikkeling een spanningsstoot met een sterkte van rond de 20,000 Volt (deze- omzettingsver houding, zoals hier 12 20.000, hangt af van de draaddikte en het aantal windingen van beide draadwikkelingen. De aldus "geïnduceerde" spanning wordt door de stroomverdeler nauwkeurig "getimed" over de afzon derlijke bougies verdeeld. En zo ontstaan daar die vonken. En zij ontsteken het intussen samengeperste mengsel. De motor loopt. Tussen haakjes: om te zor gen, dat niet reeds in de on derbreker aan de contact punten vonken oversprin gen (waardoor de spanning voortijdig zou dalen en bovendien de contactpun ten zouden verbranden) is nog een condensator .inge bouwd. Deze vangt in zeke re mate als een buffer de hoge spanning op en egali seert zodoende de toevloei ende stroom. We zien dus, dat de weg van de electrische energie van de accu naar de bougie tal van tussenstations door loopt, waarbij de energie deels in "stukken" wordt gehakt, omhoog wordt ge- tranformeerd en onderweg wordt opgeslagen. En het zal duidelijk zijn, dat al de ze tussenstations spannings- en stroomverliezen veroor zaken, als ze zich niet in perfecte staat bevinden. Speciaal bij de koude start kunnen deze verliezen ech ter het starten van de motor verhinderen. De spanning en ook de stroom (stroom stoten) zijn dan voor een goede vonkenoverslag te gering; de vonken worden te zwak en komen onregel matig of helemaal niet. En hoe kouder het wordt, des te gevoeliger de motor rea geert op dergelijke zwakke plekken in het ontstekings systeem. Het loont daarom de moei te. speciaal aan het begin van de winter, de ontsteking grondig te laten controle ren. Allereerst moet het ontstekingstijdstip precies kloppen, dus de ontsteking moet zorgvuldig zijn afges teld. Bovendien zou de ge hele installatie op lekstro men moeten worden getest. Dit zijn plaatsen, waar - bijvoorbeeld door vocht of door stroomgeleidend vuil - een klein gedeelte van de stroom weglekt naar de massa, zich dus "uit de voe ten maakt" en daarmee voor de ontstekingsproce dure verloren gaat. Te con troleren zijn verder nog de correcte bevestiging en het goede contact van de bou giekabels alsmede de toe stand van bobine en con densator. Zelfs de kleinste zwakke plekjes in deze on derdelen leiden tot belang rijke verliezen. En bij con tactontstekingen dienen de contactpuntjes op goede staat en op juiste afstand tussen de contactpunten te worden gecontroleerd (bij electronische ontstekingsin stallaties, zoals bijvoorbeeld bij de Golf GTI, Scirocco, Passat, de Audi 80 en de Audi 100 vervalt deze con trole uiteraard, want hier gesct iedt de ontsteking niet mechanisch, maar contact- loos-electronisch). En ten slotte dienen de bougies aan een inspectie te worden onderworpen. Hier gaat het voornamelijk om de juiste electrodenafstand, die met een speciaal voeler maatje wordt gemeten. In uitzonderingsgevallen kun nen ook scheurtjes in de porceleinen isolator ont staan. Normaal gesproken kan men rekenen op een le vensduur van de bougies van 15.000 tot maximaal 20.000 km; doch bij winter se startproblemen kan het nuttig zijn al wat eerder nieuwe bougies te kopen. Zojuist zijn in ons land aangevoerd de nieuwe Carina II modellen die hun Europese debuut zullen maken tijdens de autosalon in Brussel, die van vrijdag 13 tot en met zondag 22 januari gehouden zal worden. De nieuwe Toyota Carina II is er in twee modellen, een 4-deurs Sedan en een 5-deurs Liftback, ook deze nieuwe Toyota's zijn voorzien van voorwielaandrijving. Toyota Carina, 4-drs., DX1981 VL Toyota Carina met LPG1 980 VL Toyota Carina, 4-drs. DX met LPG1979 Toyota Carina, 2-drs. DX automaat1 978 Toyota Carina, 2-drs. ST1 979 VL TOYOTA CARINA 4-drs. DX automaat, bouwjr. 1979 23.000 km bruin metallic VL Toyota Corolla 1.3 Liftback DX 1982 Toyota Corolla 1 3 Coupé DX 1980 Toyota Corolla 30 Special 1980 VL Toyota Tercel Coupé zeer mooi 1979 Toyota Starlet 5-drs De Luxe 1979 Toyota Starlet 1 2 3-drs. Luxe 1980 Toyota Starlet 3-drs Luxe 1979 Toyota Starlet 1 2 3-drs DL 1981 Toyota Cressida. 4-drs DX 1979 VL Toyota Cressida. 4-drs DX 1980 Toyota Cressida Diesel 1981 Suzuki Alto 28 000 km 1983 TOYOTA LANDCRUISER HARDTOP DIESEL 60.000 km, bouwjaar 1981 kleur geel Mitsubishi Galant 1.6 GL met LPG1 980 VL Citroën GSA Club met schuifdak1 980 Mitsubishi Lancer GL1 982 VL Fiat 127 3-drs. L1979 VL Datsun 1 20A F-ll, 4-drs. de Luxe1 979 VL VW Derby1977 GOEDKOPERE MEENEEMAUTO'S Simca 1100 Tourist stationcar1 976 Fiat 128 stationcar 1976 Fiat 127 1976 VL Renault 16 TL 19 76 VL Citroën GS Club 19/4 Toyota Mark II1973 Toyota Corolla Stationcar 197 7 Toyota Crown. 4-drs DX met LPG 1978 VL.: auto's staan in Vlissingen Vrijdag koopavond Vlissingen MIDDELBURG I VLISSINGEN Klein Vlaanderen 97 I Gildeweg13 Tel. 01180-12865 Tel. 01184 12916 AUTO-AKTUEEL Opel Kadett Berlina 13 S5-drs. 1981 Opel Kadett Berlina.2-deurs donkerbruin33.000 km 1981 Opel Ascona 16S 4-drs. Luxus34.800 km 1982 Opel Ascona 16S 5-drs28.500 km 1982 Opel Ascona I6S 2-drs. (nw.model)rood 1981 Opel Ascona I6N........99.000 km 1977 Opel Ascona I9N LPGblauw 1980 Opel Ascona Berlina 2.0S4-drs. 1981 Opel Mania82.000 km 1977 Opel Rckord 20S LPG99.500 km 1981 Opel Rekord 20N 4-drs60.250 km 1981 Opel Rekord 2.3 Diesel1979 Opel Kadett 12 N rood 3 drs. 1982 Opel Kadett 13 S Spec, blauw3 drs. 1981 Opel Ascona 16 S beige4 drs. 1982 Citroen GSA Clubblauw 1980 Renault 5 TLrood 1982 Ford Fiësta 1100 L zilvergrijs47.000 km 1979 Ford Taunus 1600 L 2-deurs rood metallic54.000 km 1978 Talbot Horizon 1.5 GLS 5-deurs bruin LPG75.000 km 1979 VW Golf Extra35.000 km 1980 VW Derby GLS groen1980 Kalverstraat 1, 4331 LZ Middelburg, Telefoon (01180) 25851 mef drievoudige zekerheid: 1. Bovag garantiebewijs. Renault 4 GTL L P G1981 10.950,- Renault 4 GTL'80-1981 v.a. 8.950,- Renault 5 TL1980 9.500.- Renault 5 TS1979 9.900.- Renault 5 GTL1980 10.900.- Renault 12 TS1977 2.900,- Renault 14 TL, LS, TS '77-'78-'79-'80 v.a. 4.250,- Renault 14 GTL1979 9.500,- Renault 16 TL1976 1.750,- Renault 16 TX1977 4.900,- Renault 20 TL, LS. TS '78-'79-'80-'81 v.a. 5.900.- Renault 20 GT Diesel1980 9.800,- Renault 5 TL1982 12.500.- Renault 5 GTL1982 13.500.- Renaultl2TL1976 2.500.- Renault 18 TL Stationcar1979 10.500.- Renault 18 GTS Stationcar1983 22.500.- Audi 100 L diesel198,0 17.500.- BMW 5201974 2.900.- Citroën GS en Break ...."78-'79-'80 v.a. 5.500.- Fiat 131 Diesel1980 12.500.- Ford Escort 1.3 S1974 1.200,- Ford Taunus- 1.6-L1978 4.900,- Lancia Beta LPG 1978 2.750.- Mini I000....J...AV.I1977 2.900,- Mini Metro1981 11.900,- Mitsubishi Colt GL1981 12.500,- Peugeot 5041976 2.750.- Peugeot 3051981 12.500,- Peugeot 504 Autom1978 7.500,- Peugeot 504 D Autom1978 10.500,- Simca 1307 1308.....v.a. 1976 v.a. 1.500,- Simca 1100 Ti1977 1.250.- Talbot Solara GL11-1981 13.750.- Triumph Spitfire1980 11.500,- V.W. Passat Variant L.P.G1977 6.500.- V.W. Scirocco Autom....1975 3.900,- Diverse leuke goedkope auto's, o.a.: Renault 5, Renault 12, Renault 16, Citroën GS. Daf. Peugeot 204, Datsun 160B. Citroën Dya- ne, Simca 1000, Fiat 850, Citroën 2CV4 *6 MND. GARANTIE GECLEAND EN GE POETST VOL BENZINE INRUIL GEEN PRO BLEEM FINANCIERING DIREKT. Gildewee 16- Vlissingen tel. 01184-17130 na 19.00 uur: 01184-64240 Vrijdagavond koopavond. 25.000 km. 1982 SUBARU 1600 DL 1979 50.000 km. 5-bak silver metallic Diesel 72.00 km., oranje 43.000 km. 1979 PEUGEOT 104 GL 3 mnd. garantie. HYUnOPI eenvoudig uniek Als ervaren oud FORD-DEALER leveren wij nog steeds originele FORD ONDERDELEN en geven wij u ook de unieke FORD-SERVICE aan uw auto. SPECIA LE AA NBIEDING: ARGENTA 100 Demonstratieauto, donkerblauw-metallic. stuurbekrachtiging en stereo cass. ree -aaaa— Herculesweg 12 4338 PL Middelburg - Tel. 01180-12918 Industrieterrein ARNESTEIN r OCCASIONS TOT 5. Citroën GS Pallas1976 81.000 km Citroën AK4001975 79.000 km Citroën 2CV4.1976 90.000 km Citroën GS Club1977 83.000 km Citroën GS Club1978 72.000 km Citroën GS Break1978 78.000 km Citroën G Special1975 90.000 km Chrysler 16101978 112.000 km Fiat 1271977 40.000 km Ford Taunus 1.61974 88.000 km Mazda 1000...1976 76.000 km Peugeot 604 SL Autom1976 150.000 km Peugeot 504 L L.P.G1977 96.000 km Peugeot 504 GL L.P.G.1977 113.000 km Renault 20 L L.P.G1977 143.000 km Sunbeam Avenger1976 47.000 km Toyota Corona Combi1977 117.000 km OCCASIONS VAN 5.000.- TOT 7.500.- Citroën 2CV6 special1981 54.000 km Citroën 2200 D1978 143.000 km Citroën CX2400 Pallas L.P.G1977 81.000 km Citroën GS Special1979 47.000 km Citroën GS Club Break1978 63.000 km Citroën GS Servicé1978 51.000 km Renault 4 TL1980 58.000 km Simca 1308 "Swing"1979 86.000 km Sunbeam 1.3 LS1978 59.000 km Talbot 1510 GLS1980 129.000 km OCCASIONS VAN 7.500.- TOT 10.000. Datsun Cherry 1.2 GL1980 Citroën 2CV61981 Citroën Acadiane1982 Citroën G Special1980 Citroën G Special Break1979 Citroën GS Pallas1979 Fiat Ritmo 65 L1979 Renault 14 TL1979 Talbot Horizon 1.5 GLS1979 OCCASIONS VANAF 10. Citroën BX 16TRS1983 Citroën Visa Super E1983 Ford Taunus 20 GL1980 Citroën Visa GT1983 Citroën GSA club Break en LPG1981 Citroën Visa GT1982 Citroën GSA Pallas1982 Citroën GSA 11301981 Citroën GSA Club Break.... 1980 Citroën GSA Club1980 Citroën GSA X31980 Citroën GSA Pallas1981 Citroën GSA Pallas1981 Fiat Ritmo 65 CL1980 Renault 4 GTL1981 Renault 20 TS Autom1979 Renault 20 TS1981 Talbot Horizon 1.5 GLS1980 Talbot 1510 GLS1980 Rover 26001981 79.000 km 32.000 km 33.500 km 70,000 km 46.000 km 47.000 km 63.000 km 88.000 km 61.000 km 28.000 km 51.000 km 45.000 km 25.000 km 46.000 km 19.000 km 26.000 km 48.000 km 89.000 km 59.000 km 34.000 km 70.000 km 43.000 km 40.000 km 55.000 km 56.000 km 48.000 km 72.000' km 55.000 km 56.000 km DEMONSTRATIE-AUTO april 1983 19.000 km blauw metallic Acc. schuifdak, 5-bak. VEERSEWEG 104 MIDDELBURG 01180 29955 BMW Industrieweg 1 7 Vlissingen 01 184-13434 Industrieweg 27-29 Vlissingen. Tel. 01 184-14400, b.g.g. 01 100-28545 dealer voor Walcheren Middelburg 01 180-29955 DIJKWEL BV fVeerseweg 104 DtJUI Industrieweg 1 7 oajmatbu Vlissingen 01 184-13434 EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE Herculesweg 12. Middelburg 01180-12918 Industrieterrein Arnestein Off. dealer van Pers.- en Bedrijfsauto's Industrieweg 1 9 Vlissingen 01 184-17736 official Gildeweg 20. telefoon 01 1 84-1 9420 Vlissingen ford-dealer Oude Rijksweg 60. Telefoon 01 182-1443 Nieuw- en St Joosland Off. dealer van Walcheren Gildeweg 1 5-21 Vlissingen - Tel 01184-13995 HYUnORI Zusterstraat 34 Middelburg Te) 01 180-12972 Tevens dealer Subaru Noordmonsterweg4 Middelburg Tel 01 180-36815 Mercuriusweg 29. Vlissingen 01184-19051 AUTOMOBIELBEDRIJF JANSSENS BV fe Pres. Rooseveltlaan 772 Vlissingen Tel 011.84-17100 OPEL. Kalverstraat 1 Middelburg - 01 180-25851 O.K. inruilwagens - leasing Pres Rooseveltlaan 745 Vlissingen 01 184-19810 Gildeweg 1 6 Vlissingen 01 1 84-17130 Seisplein 5 Middelburg 01 180-33003 Autobedrijf T •TrP^9 Industrieweg 31 Vlissingen '"s* Tel 01 184-15220 SUZUKI Gerbrandystraat 4 Vlissingen -011 84-65496 Dealer voor Walcheren. S Klein Vlaanderen 97 TOYOTA Middelburg 01 180-12865 Gildeweg 1 3 Ideweg Vlissingen 01 1 84-1 291 6 Vlissingen Gildeweg 22 Tel. 01184-19610 Pr. Rooseveltlaan 768 Vlissingen Uitlaten, trekhaken, accu- en schokdemperservice met Vaco-specialistengarantie. stap oók over op specialist MIDDELBURG Kinderdijk 64 01180-27502 VLISSINGEN Gildeweg 7 01184-15141 GOES Ver. Stuartw. 33 01100-15285

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 19