V Dertien winnaars bij V&D kleurwedstrijd Groeneveld heeft ook een bril voor u. l| IIIIIIMIIIlk IH GULLE SINTERKLAAS IN VLISSINGSE BINNENSTAD INDONESIE-REIZEN Schoolfoto uit de oude doos JMHoudt Groeneveld voor ogen Koïic ItJjo Nauwe samenwerking tussen Vlissingse restaurateurs Hoofdklasser VW-Audi Poppe gesponsord voor 3e seizoen Woensdag 23 november 1983 DE VLISSINGER HOOFDPRIJS MARIAN VISSER UIT KOUDEKERKE 'INITIATIEF VERDIENT NAVOLGING' Zuidafrika Bazaar Afscheid Fietsje kijken Caribische muziek CDA en Europa Migrainepatiënten Sint Nicolaastocht Opvoeden Welzijn voor doven Geld voor Unicef Vogelruilbeurs Voorlichting Aids Hartcatheterisatiekamer Kruisraketten Vergadering Scheldebuurt Handwerkbazaar Disco Kinderkledingbeurs Snert eten Afscheid van J.W. Eising Reklassering Marokkaans koken Karate- en kookdemonstratie Bossenburgh vergadert Kinderfilmmiddag V INFORMATIERUBRIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERSCHIJNT EXCLUSIEF IN DEZE KRANT De winnaars van de kleurwedstrijd. Voorste rij van links naar rechts: Marion Kasse, Robbert Hozee, Renate Barneveld, Elle Hoefkens, Marian sw Visser, Suzanne de Vries en Dennis Blom. Achterste rij: Josie Kneepkens, Shanta, Ezra Fransoo, Sandra van Sparrentak en Willy Teerink. (foto Lex de Meester). Uit de kleurwedstrijd die Vroom en Dreesman in Middelburg in het kader van de Kinderboekenweek 1983 uitschreef werden vorige week de dertien prijswinnaars bekend gemaakt. De hoofdprijs ging naar Marian Visser (12) uit Koudekerke. De tweede prijs veroverde Ellen Hoefkens (11) uit Middelburg en achter haar eindigde Renate Bar neveld (9) uit Oost-Souburg. De overigen ontvingen de troostprijs. De jury bestond 'uit de heren C. Laurense, bedrijfsleider van V&D Middelburg, verkoopmanager A. Heerkens en de man van de de coratie bij de Middelburgse vesti ging, J. de Regt. Ze moesten meer dan 200 tekeningen beoordelen. Volgens bedrijfsleider Laurense, die de jeugd toesprak in de perso- neelskantine op de derde verdie ping, was de keuze enorm moei lijk geweest. Er waren zelfs teke ningen bij - aldus Laurense - waarbij de jury niet ontwkam aan het idee dat vader of moeder ijve rig had mee zitten kleuren. Niet temin was er toch een winnares uit de bus gekomen, die de hoofdprijs alleszinds verdiende. "De moei lijkheid', zo constateerde de be drijfsleider," is dat er zoveel leef tijden hebben deelgenomen. De jongste was twee en de oudste twaalf'. De tekening die moest worden ingekleurd stelde Pipo voor. Tot deze keuze was men gekomen omdat de actie werd gehouden in samenwerking met uitgeverij Kluitman, die dit jaar het boek 'Pipo is er weer' op de markt bracht. Voor de eerste keer heeft V&D een dergelijke kleurwed strijd in het kader van de boeken week georganiseerd. De platen van de winnaars worden tentoongesteld bij V&D in de buurt van de boeken of in het res taurant. Een modieuze bril van bekende ontwerpers. Het Optiek- Gilde heeft oog voor de laatste ontwikkelingen. Volgt de inter nationale mode op de voet. De collecties worden met zorg samengesteld en opgebouwd uit een internationaal aanbod. De Groeneveld-opticieri is in het bezit van de modernste oog- meetapparatuur. Correcte bediening en oprechte interesse voor het vak, zijn kenmerken van de Groeneveld-opticien. De grootste trots is het enorme assortiment. Aangesloten bij het Van prettig voordelig tot hoogst exclusief. >L_Jië Modebrillen voor jong en oud. Op alle """tT" correctiebrillen 1 jaar gratis garantie! ftt™--, Welkom. Bij de Groeneveld-opticien. Voor zekerheid en service, de Gilde Opticien Goes, Lange Vorststraat 106 Middelburg, Lange Delft 24 Vlissingen, St. Jacobstraat 14 maandagmiddag geopend Sint Nicolaasinkopen doen in de Vlissingse binnenstand is dit jaar extra aantrekkelijk. Daarvoor zorgen de winkeliers die samen de winkeliersvereniging Winkelcen trum Vlissingen vormen. Geza menlijk hebben zij een bedrag van meer dan twaalfduizend gulden beschikbaar om aan het winkelen de publiek uit te delen. Bij besteding van tien gulden, of een veelvoud daarvan, in de deel nemende zaken, krijgt de koper een bonnetje uitgereikt. Deze bon geeft kans op één van de 26 prij zen die variëren van een videore corder en kleurentelevisie tot een bloemstuk toe. Verder is het mo gelijk om contant een tientje terug te krijgen. De bonnen zijn voor zien van een grijs vlak. Bij het wegwrijven van de kleurstof kun nen er drie woorden te voorschijn komen: 'lot', 'niet' of'tien gulden'. In het eerste geval, bij het woord 'lot' is er kans op één van de 26 prijzen, bij het aantreffen van het woord 'niet' heeft men pech ge had. Het woord 'tien gulden' spreekt voor zich. "Ook voorgaande jaren zijn in de Vlissingse binnenstad soortgelijke acties gehouden, maar nog nooit is het prijzenbedrag zo hoog ge weest", vertelde Henk van der Kooij, voorzitter van de evene mentencommissie van de winke liersvereniging, die deze actie op touw heeft gezet. De bonnen met het woord 'lof moeten, voorzien van naam en adres, in de daarvoor in de bin nenstad geplaatste bussen worden gedaan. Dinsdagmiddag 6 de- pember vindt om vijf uur in res taurant Solskin de trekking plaats. De prijswinnaars krijgen per soonlijk bericht. Voorts zullen zaterdag 26 novem ber en zaterdag 3 december zwar te Pieten in de Vlissingse binnen stad rondwandelen om de kinde ren te trakteren, en enkele show bands luisteren het geheel verder muzikaal op. De Sint-Nicolaas- actie is reeds begonnen. Lex Nijman, Ben van Damme en Ad van der Heijden: 'Samen sterk(foto Ruben O reel). De sponsor, de VW-Audi Poppe garage uit Vlissingen, heeft zijn zaalvoetbalploeg weer in het nieuw gestoken; Het "garageploegje", zoals het ook wel genoemd wordt, speelt voor het derde seizoen in de hoofdklas en wordt ook voor hef derde seizoen gesponsord door de VW-Audi Poppe garage uit Vlis singen. De zaalvoetbalploeg is opgericht in 1978 en werd kampioen in de 3e klas, de 2e klas en de le klas van de afdeling Vlissingen. Het eerste jaar in de hoofdklas eindigde het team op de 3e plaats, vorig jaar op de 5e plaats. Nu staat de ploeg op de 4e plaats. Van links naar rechts op de foto staan: bovenste rij: Hans Hack, Ad Seen, Ron van Dam. Middel ste rij staand: Ad Oosthoek, (se cretaris), Han Boeckhout, Barend Vader, Rob Baljeu, Fred Meer man, René Verka^ie, Sjaak van Vlaanderen (voorzitter). Piet Koster (als vertegenwoordiger van garage VW-Audi Poppfc). Onderste rij: Ko Smeding, Hans van de Rafelaar, Aart Roelse (penningmeester). Niet op de foto staan de volgende spelers: Huib Meerman, Arthur van Huizen, Han de Roover, Ad de Rooij, Wijnand de Ruyter. De drie restaurateurs in Vlissin gen die vorige week gezamenlijk een Beaujolais-primeur presen teerden, waren na afloop meer dan dik tevreden. Met de woorden 'een uniek gebeuren', leidde Ben van Damme van de Lamme Goedzak mede namens zijn collega's Ad van der Heijden (Gevangentoren) en Lex Nijman (Noordzee) de bijeen komst in. Burgemeester drs. Th. J. Wester hout van Vlissingen plaatste een kroon op het initiatief door bij zijn vertrek het drietal te complimen teren. Hij sprak verderde hoop uit dat een dergelijk initiatief zou worden gevolgd door andere middenstanders. "Vooral uw op roep aan de winkeliers om meer samen te werken, kan ik waarde ren", fluisterde Westerhout het drietal toe. Van Damme, Nijman en Van der Heijden wezen er op, dat ze in de toekomst vaker met gezamenlijke intiatieven komen. De presentatie van deze wijn in de knop vond plaats in De Gevan gentoren. Talrijke middenstand sorganisaties uit de Scheldestad waren vertegenwoordigd. Tussen de hapjes en glaasjes wijn door werd zo menige mogelijkheid overwogen om Vlissingen die aantrekkingskracht te geven die het verdient. "Vlissingen is de moeite waard en biedt zowel de Zeeuwen als de toerist meer dan de zee", benadrukte Van Damme. Hij opperde het plan om onder het bordje 'keep to the right' (rechtshouden) dat de automobi listen achter de uitrit van de Olau-line krijgen voorgeschoteld, een bord te plaatsen 'and go to the left' (en ga naar links). Daarmee zouden de Engelandvaarders op Vlissingen worden geattendeerd, een plaats die ze meestal voorbij reden in de auto om voor een snack of eten tot in Goes of zelfs tot Brabant te wachten. Namens de Zeeuwse Wijnimport deed E. Slik een poging de soms wazige sluier rond wijn weg te nemen. Hij noemde de door hem geleverde Beaujolais -nouveau (in Nederland Primeur genoemd) van 'uitstekende kwaliteit'. Over wat Zuidafrika allemaal in de buurlanden aanricht vertelt op woensdag 30 november iemand die in een buurland heeft ge woond. Deze informatiebijeen komst vindt plaats in het Rijn Schelde Instituut aan de Dam in Middelburg en begint om acht uur. Deze week collecteren overi gens vertegenwoordigers van het Aktiehuis in Middelburg en het RSl. De opbrengst is bestemd voor onderdelen van waterpom pen. die in de getroffen gebieden nog wel eens worden stukge maakt. De Vrije School Zeeland houdt op zaterdag 26 november een bazaar in het schoolgebouw aan de Wil lem Arondeusstraat in Middel burg. Er worden onder meer zelf gemaakte poppen, kaarsen en speelgoed te koop aangeboden. Extra aandacht is besteed aan de kerstversiering. Verder zijn er een boekentafel, een grabbelton en een spelletjeshoek. In een hoekje kunnen de bezoekers wat eten of drinken. De Bazaar begint om tien uur en is tegen drie uur afge lopen. Middelburg neemt op vrijdag 25 november afscheid van zijn hoofd Planning en ontwikkeling E. A. Kollaard die per 1 december deze gemeentelijke dienst verlaat om gezondheidsredenen. Van kwart voor vier tot kwart voor vijf is er een receptie in de trouwzaal van het stadhuis. Wie in de maand november zijn (of haar) fiets is kwijtgeraakt, kan vrijdagavond 25 november tussen zeven en acht uur een kijkje gaan nemen op het politiebureau in Vlissingen. Daar worden de ge vonden fietsen, die onbeheerd zijn achtergebleven tentoongesteld. Genieten van de opzwepende Caribische muziek kan op vrij dagavond 25 november in het Ontmoetings centrum Dauwen- daele. Tussen negen en twee uur ('s nachts) treedt er de groep Al- assani op. Voor de organisatie te kent de Stichting Welzijnswerk Surinamers en Antillianen Zee land. In de Surinaamse en Carai- bische muziek zijn duidelijk Afri kaanse invloeden herkenbaar. Vrijdag is het Brasa Dé (verzoe ningsdag). Behalve enkele huishoudelijke zaken staat de CDA-bijeenkomst van de afdeling Middelburg op donderdag 24 november geheel in het teken van de verkiezing voor het Europese Parlement. Sprekers zijn J.R.H. May-Weggen, lid van het EP. en Hans Westhof kandi daat voor het EP namens de CDJA. May Weggen spreekt over actuele Europese politiek en Westhof neemt het onderwerp jeugdwerkeloosheid voor zijn re kening. De bijeenkomst vindt plaats in de Getuigeniskerk aan de A. Lauwerijszstraat en begint om half acht donderdagavond. De Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten. afdeling Wal cheren. houdt haar eerste infor matie/contactavond op vrijdag avond 25 november om 19.30 uur in het gebouw aan de Vlissingse- singel 32 te Middelburg. De be doeling van deze avond is het ge ven van informatie over de pa tiëntenvereniging en het opstellen van een programma voor volgend jaar. Alle leden en belangstellen den zijn van harte welkom. Infor matie: Els Verhage: 01180-33938. De wandelsportvereniging "De Vrolijke Tippelaars houdt op za terdag 26 november de Sint Nico laastocht in Vlissingen. Deelne mers kunnen voor deze traditio nele tocht kiezen uit de afstanden vijf, tien en vijftien kilometer. Vertrokken wordt om twee uur vanaf het clubgebouw van Zee land Sport aan het Baskensburg- plein. Sint en Pieten zullen de deelnemers ongetwijfeld ontmoe ten tijdens de wandeling. Op het parkeerterrein van het Nollebos is de rustplaats waar wordt getrac- teerd op chocolademelk en spe culaas. De Sint zelf reikt de me dailles uit. Voor meer informatie 0-1184-64753 (A. Meerman-Haar- bosch). In de serie 'zwangerschap' houdt Fiom-Zeeland een Open Avond waarbij aandacht zal worden bes teed aan het alléén opvoeden van het kind. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw aan de Var- kensmarkt 1 te Middelburg en begint om 20 uur. Een bewust on gehuwde moeder en twee vrou wen die samen wonen en kinderen opvoeden vertellen die avond iets over hun ervaringen. Er is ruim schoots de gelegenheid om vragen te stellen. 'Is de tijd rijp voor een Stichting Welzijnsbelangen voor Doven?'. Op die vraag wordt getracht een antwoord te krijgen tijdens een forumdiscussie die plaatsvindt in het Buro Vorming aan de Singel straat 2 te Goes op donderdag 24 november. Een hoofdbestuurslid van de Nederlandse Dovenraad is uitgenodigd om antwoord te ge ven op vragen van organisatori sche aard. Een bestuurder uit Goes die tégen en een bestuurder uit Goes die vóór is, zullen hun standpunten verduidelijken. Vijfenzeventig leerlingen van drie brugklassen van de Stedelijke Scholengemeenschap in Middel burg hebben tijdens de jaarlijkse actie voor Unicef 5327.25 bij- eengehaald. Dit gebeurde voor namelijk door kaartverkoop. De beste resultaten boekte Johannes Keukelaar die voor Unicef in z'n eentje 468.40 bijeenbracht. Een klasgenote had in een aparte spaarpot 36 gulden gespaard voor het kinderfonds van de Verenigde Naties. 'De Vogelliefhebbers' uit Vlissin gen houdt zaterdag 26 november weer een vogelruil- en verkoop beurs in het gebouw aan de Ger- brandystraat 46 in Vlissingen. De beurs is voor iedereen toeganke lijk. De vogels dienen in eigen kooien te worden ingebracht. Voor overtollige vogels is een op koper aanwezig. De organiseren de vereniging is tijdens de ver koopbeurs ook met een informa tiestand aanwezig. De beurs wordt zaterdagmorgen tussen half tien en twaalf uur gehouden. De COC-Homokontaktgroep Walcheren houdt op donderdag 24 november samen met de Dienst Geslachtsziektenbestrij- ding een voorlichtingsbijeen komst over Aids. De bijeenkomst vindt plaats in het wijkgebouw Het Kruispunt aan de Mortier straat 1 in Middelburg. Drs. J.W. van der Linden en C. Klarenbeek van het bureau Gezondheid Voorlichting en Opvoeding geven informatie. De bijeenkomst is bestemd voor iedereen die be langstelling heeft, aanvang 20 uur. Gedeputeerde Wim Don stelt op woensdag 7 december de Zeeuwse Hartcatheterisatiekamer in ge bruik bij het Gasthuis in Middel burg. Déze officiële ingebruik stelling is rond half vijf. Daaraan vooraf is een programma in de Schouwburg vanaf half drie waarbij enkele toespraken wor den gehouden. De steungroep Walcheren van het vredesactiekamp Woensdrecht houdt vanavond (woensdag 23 november) een bijeenkomst. Bes proken wordt de wijze waarop het directe verzet tegen de plaatsing van kruisraketten is in te vullen. De bijeenkomst vindt plaats in het Aktiehuis aan de Simpelhuisweg in Middelburg en begint om acht UNITRAVEL - de grootste organisatie in Nederland op het gebied van Indonesië-reizen - gaf de fotograaf Jan van der Zwaard opdracht een dia show te maken van Vb uur over Indonesië, waarvan de tekst door Mies Bouwman werd ingesproken. Het resultaat is een prachtige audio-visuele presentatie die laat zien wat een reis met UNITRAVEL inhoudt en hoe boeiend Indonesië is. Na het grote succes van de presentatie in 1982, wordt deze show als volgt herhaald: Vrijdag 2 december, 20.00 uur in de Schouw burg te Middelburg. Plaats bespreken en toegangskaarten a 7,50 bij V.V.V. Middelburg, tel.: 01180 - 16851 op werkdagen van 09.00 - 17.30 uur en op zaterdag van 09.00-13.00 uur en op de avond zelf vanaf 19.00 uur aan de zaal. Het Wijkcomitee Scheldebuurt in de gelijknamige Vlissingse wijk houdt zich op maandag 28 no vember bezig met punten die van belang zijn voor de buurt. Zo staat er op de agenda een aanvraag voor de werkgroep Clijverstraat en het ontwerp van het rehabili tatieplan Scheldestraat. De verga dering begint om acht uur maan dagavond en wordt gehouden in het kantoor van de Stichting Op bouwwerk Vlissingen (Bachten Komme) aan de Badhuisstraat. De Stichting Welzijn voor Oude ren in Vlissingen houdt op don derdag 24 november van 13 tot 16.30 uur een handwerkbazaar in Bachten Komme aan de Badhuis straat. Aangeboden worden sok ken, pannelapjes, poppen, tafel kleden. spreien en nog veel meer. De buurtvereniging Van Duyven- voorde in Oost-Souburg begint op vrijdagavond 25 november weer met een disco in De Schuur aan de Middelburgsestraat 113. Elke veertien dagen is deze disco tussen acht en elf uur. In het club- en buurthuis Schel debuurt aan de Glacisstraat in Vlissingen is op zaterdag 26 no vember wieer een kinderkleding beurs van half tien tot half een. Kinderkleding kan nog worden ingeleverd. De opbrengst wordt op fifty-fifty basis verdeeld. Liefhebbers van een oerhollandse snertmaaltijd kunnen donderdag 24 november terecht in Midgard te Middelburg. Voor de prijs van 3,— kan gekozen worden uit een vegetarisch bereide soep of met vlees. Op woensdag 30 november neemt J.W. Eising, hoofdfunctionaris van de Stichting Welzijn voor Ouderen in Middelburg afscheid. Hij maakt gebruik van de moge lijkheid om vervroegd uit te tre den. De receptie is die woensdag van zes tot acht uur in het dien stencentrum aan de Schuttershof straat te Middelburg De maandelijkse vrouwenthema- ochtend in De Zwaan aan de Kromwegesingel in Oost-Souburg op donderdag 24 november han delt over de reklassering. Een medewerkster van dat bureau vertelt iets over haar werk. De bijeenkomst begint om kwart over negen. Met dit onderwerp wordt een serie themabijeenkomsten af-' gesloten. In het club- en buurthuis Het Buut aan de Beatrixlaan in Vlissingen wordt begonnen met een cursus koken op z'n Marokkaans. Een Marokkaanse geeft les aan ge middeld zes Hollandse vrouwen, die in tien bijeenkomsten de re cepten en het speciale van deze keuken krijgen uitgelegd Voor in formatie of opgave 01184-16223. De werkgroep Interculturele Ac tiviteiten van het buurthuis De Paraplu in Vlissingen houdt op donderdag 24 november een ka rate- en kookdemonstratie. Een leraar vertelt iets over de achter gronden van karate. Tussen 20 en 21 uur is er de kookdemonstratie en vanaf 21 uur de karatedemon- stratie. De bijeenkomst heeft het karakter van een ontspannings- en ontmoetingsavond met muziek en hapjes. De wijkvereniging Bossenburgh vergadert donderdag 24 novem ber in de openbare lagere school De Houttuyn. Deze eerste leden vergadering van de wijkvereni ging begint, om acht uur. Op de agenda staat een bestuursverkie zing, het activiteiten programma, de instelling van een kascommis- sie en de begroting 1984. De Interkulturele Werkgroep van buurthuis De Paraplu houdt op woensdag 30 november een In terculturele Filmmiddag. Er wor den diverse films en dia's vertoont uit andere landen en culturen, naast leuke Nederlandse films. De werkgroep wil op een speelse wij ze de kinderen vertrouwd maken met de speel en levenswijze van kinderen uit andere landen, aan vang 14 uur. De aktiviteit duurt van 14.00-16.00 uur, de entree be draagt 1.— AAP, NOOT, MIES... De heer Janis Huibregtse, Klein Vlaanderen 12 in Middelburg stuurde ons deze foto uit 1916 van de Christelijke school te Westka- pelle. Hij noemt ons de volgende namen van zijn schoolgenootjes. Onderste rij zittend: Abigael Toutenhoofd; Huibrecht Wou ters; Wim v.d. Berg (zoontje schoolhoofd): Willebrord Hengst; Willemien Boogaard. Tweede rij: Job Wisse; Joost Boogaard; Catharina Haumes; Wilhelmina Toutenhoofd; Jaco- mina Boogaard; Elisabeth Hau mes; Juffrouw de Hoog (onder wijzeres). Derde rij: onderwijzer Pouwelse; Laurina Wouters; Neeltje Wou ters; Johanna van Sighem; Anna Steketee; Adriana van Sighem. Bovenste rij: Hoofdonderwijzer v.d. Berg; Pieter Kleinepier; Kor- nelis Toutenhoofd; Jan Hengst; Jacobus Verhage; Janis Huibregt- se(x); Johannes Huibregtse; Hui brecht van Sighem; Juffrouw Wegeling-Huizen/onderwijzeres U kunt deze foto weer bestellen door samen met dit knipsel (voor de herkenbaarheid) 7,50 aan ons te zenden. Betaalt u met geld. dan dient de brief te worden aangete kend. Een cheque svp op naam van onze fotograaf Ruben Oreel.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 7